LeKmermteriDi-Iiaticlajjii JELPT ELKANDER. IS, De Boter, ie A«r Gelderschc llnmrollade. KXBRKN. L 0. I, w D. RIJNBENDE Co., is de WINKEL ge§I»t«n. ROTTERDAM, J. L. SMIDH. van J. M. RASKE. Holl. IJzereo Spoonei-Maatsctepi WINTERDIENST, TE HTJETR: gent PietHeinstraat G 803, GEVESTIGD HEEFT U( BANKETI1AMMETJES. j. s MU2IEKB0EKEN, KERKBOEKEN, STUBIEBOEKEN, KANTOORBOEKEN. Eerste Afbetalingsmagazijn m TAPIJTEN, KARPETTEN, VL0ERZEIL, RAAMGARN1TUUR, BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN. tn o o o o ST00MTRAMDIENST. Een PAKHUIS met Kantoor, hoek Schie en Ooievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en op" de Noordvest. Een HEERENHUIS met DIS TILLE ERDERU, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm, 121 en 's a. 58 uur. DE OKl)EULL\GE Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 Aug. 1881, No. 21, GEVESTIGD heeft tot haren voor Schiedam aangesteld Helenastraat Gr 809, bij wien TARIEVEN te bekomen zijn en alle inlichtingen worden verstrekt, alsmede bij de Directeuren te Rotterdam. JAN TUINSTRA, 0. v. d. VEEN, Noordsingel, hoek Tollenstraat 110. Ondergeteekende bericht zijne geachte stad- genooten hiermede dat bij zich aan de nabij de Groene Laan Belovende een nette en prompte bedie- ning, beveelt hij zich beleetd in ieders gunst aan. Iloogachtend UEd. dw. dn., steeds uitmuiatende kwaliteit. Ontvangen fljne E N I >;i<4"eIijliH versche Ondergeteekenden belasten zich gaarne met het biuden van boeken voor particulieren, als SXfiE- en BANDVERGULDWERK naar de laatste methode solied en keurig werk. Gebr. Van Noortwijk, BOTERSTRAAT. Kinderpakjes met bloes, jes net afgewerkt met rood ot met Soetas wol f 1.75 Jongenspakjes 8-12 jaar -3.75 Kleine mans Oostuums f 5.75-6.25 Mans Costuums f 7.50-8.00 Linnen mans dril jassen f 1.25 Linnen kl. mans driljassen -1.00 Linnen mans dril broeken -1.00 Blauw keperen werkbroe- ken- 0.90 Blauw keperen werkrom- pen-0.90 Witte mans werkbroeken keper- 0.90 Mans boezeroenen -0.75 Mans oksfort boezeroenen - 0.65 Buksking mansvesten f 1.50-1.60 Bruin bever onderbroeken zwaar fl.00 Roode baai hemden - 2.50 Bruin pilo rompen zw. f 0.80-0.90 Busking broeken geheel "wolf 2.00 Busking jongensbroeken -1.50 Engelsch leer broeken mans en jongens, vanaf -1.50 Zware manskousen f 0.62-0.70 Nieuwe diverse katoentjes voor japonnen echt f 0.14-0.15 Fantasie katoentjes f 0.15 0.17;: 8/4Blauw laken voor pakjes - 0.37/ 8/4 Schortenborit t 0.11 en -0.16 6/4 Zware geel katoen - 0.10 5/4 Zware geel keper- 0.10 5/4 Wit katoen geschikt voor kussensloopen -0.07^ Lappen buksking voor broeken, vroeger t 3.75 nu-1.50 10/4 Graslinnen voor lakens -0.20 10/4 Half linnen voor la- kens - 0.25 6/4 Zuiver linnen - 0.25 5/4 Half linnen Oogjes - 0.12£ 5/4 Wol Flanel - 0.20 5/4 - 0.25 Vitruge voor ondergordijn- tjes-0.04 Vitrage voor deuren - 0.07£ 5/4 Rood met zwart de- kenkatoen, gekepert - 0.10 5/4 Effen rood katoen - 0.10 10/4 Beddebont - 0.25 10/4 echt linnen loostijk - 0.37/ 10/4 loostijk- 0.21 Zeldzaam koopje WOL. Thibet, verschillende kleu- ren vroeger f0.75 nu f0.45 8 4 Zwart Thibet f 0.40 Echt linnen oksfort f 0.10-0.12 8/4 Blauw baai - 0.55 8 4 Rood baai - 0.55 Gekleurd flanel voor over- hemden f 0.9 tot - 0.11 8/4 Groen wol damast ver schillende patronen - 0.52^ 5/4 Zware asgrauw diemet - 0.16 Zwaarste bruin pilo -0.17^ Vrouwenhemden -0.55 Vrouwenbroeken - 0.55 Manshemden- 0.60 Alle maten kinderhemden. Zakken - 0.07^ Zwarte kousen - 0.40 Zomerbaretten in 40 Ver schillende patronen - C.17J Flanelle jongensbloezen verschillende patronen. Trico, Cheviot en ka- toenen bloezen, nieuwe modellen. Thulen dienstbodenmutsen f 0.40 Witte kinderponnetjes van af -0.35 Nachtmutsen -0,05 Zijde dasjes -0,20 -0.04 Bonte handdoeken - 0.07 Tafellakens0.22£ Witte kinderschortjes - 0.10 Zware knotten zwartsaaijet -0.12J Crem, wit, blauw, en roode kinderdoeken -0.80 Echt linnen servetten ge- zoomd.0.20 Zware witte Canazakdoe- ken- 0.06| Zware witte manszakdoe- ken.0.10 Wollen schorten. -0.67J Fijne trico broekjes. -0.85 Cheviot broekjes -0.65 Trico lijfjes-l.io Geele breikatoen per knot - 0.04 Matjes f 0.20 tot -0.25 Leeren loopers alle nieuwe patronen-0.10 Roode manszakdoeken. -0.07^ Bedkleedjes- 0.62£ Gekleurde schortjes. -0.14 Zwarte kante schortjes - 0.60 Jongensdasjes - 0.04 Flanelle Kinderschortjes nieuw model -0.25 Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg ROTTERDAM, Spreekuren te Schiedam: Woensdag van 97j—ll'/i uur 's morgens, Zaterdag van 5'A—7 uur 's avonds, bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat. E no 297. te SCHIEDAM, Bizonder adres tot het verkrijgen van alle soorten Huisbenoodigdheden bij voorgeno- men huwelijken, op zeer gemakkelijke con dition. Vestigt in het bizonder de attentie op zijne SOLIDE Fornuizen en de nieuw model Rietstoelen. GORZE, over de IJskelder. co O H O O O beiiangers. ZEIL en WOLLEN LOOPERS, MATTEN, Wollen-, Qutta-Percha- en Wasdoek-Tafelkleeden, CD H W aanvangende 1 Oct. 13BL SCHIEDAM ROTTERDAM, 7.18 7.41 8.43 8.46 9.21 10. 1 11. 7 11.39 12. 8 12.46 1. 2 2. 1 3.38 3.51 4.27 5.— 6.41 6.58 7.49 9.11 10.24 10.40 11.59 SCHIEDAM AMSTERDAM 6. 7 8. 6 9.45* 10.59 11.44 12.32t 1.45* 2.52 3.39* 4.53 6. 9* 7. 5 9.14 10.34* -11.49* Tot Leiden, t Tot Den Haag ROTTERDAM SCHIEDAM. 5.55 7.35 7.55 9.35 9.55 10.50 11.35 12.23 1.35 2.25 2.43 3.30 4.42 4.55 6.— 6.55 7.45 9. 5 10.25 11.40 Van station Beurs 10 min. vroeger. SCHIEDAM SCHIEDAM Vlaarding.en Maassluis. Maassluis. Vlaarding. 6.10 6.50 7. 3 7.46 8.19 8.32 10. 6 11. 5 11.18 11.47 12.19 12.32 2. 1 2.32 2.45 3.51 4.22 4.35 5.— 6.30 6.43 7.56 8.38 8.51 9.18 10. 5 10.18 10.44 11.15 11.28 12.— t t Alleen Zondag, Woensdag en Vrijdag. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrek ten 8 u. vm., tweede tram j 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. .nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar SCHIEDAM. P. VAU VLIET, Broersvest vz:, vsi&Esoox*. TE ALS HUM. STOOM - BOKKDRUKKKHIJ GEBR. VAN NOORTWIJK. BOTBESTBAAT SCHTHiDAM. Met werk, Spoedige levering, Billijle prijsen. Vooral bij groote hoeveelheden worden de prijzen niterat laag berekend. OO CO EIVZ. EINZ. CO CO OO Wegens Feestdag VAN NAAR VAN NAAR VAN- NAAR VAN NAAR NAAR VAN Stoom-BoekdrukkerijGebr. Van Neortwijk, Sckiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4