Oost Reporter brengt nieuws van en voor de wijk Asbest in Stationsstraat en omgeving wordt verwijderd Achterpad opgeknapt - ft I i Entree Dertien Hoofdpijn Uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam Jaargang 0 nummer 0 Gem. Open STUJ Lang^ 3111 C Tel. 01 e Biblioth^ek ZAAL n 131 hiedam 7272 Voor u ligt het 0-nummer van de Oost Reporter, een krant die vanaf januari 1996 maandelijks gratis huis-aan-huis in de wijk Oost zal worden verspreid. Deze uitgave is de afsluiting van een opleidingsperiode. De afgelopen vier maanden hebben namelijk elf Oostbewoners van diverse pluimage een cursus gevolgd om zo als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren aan het maken van de Oost Reporter. Dit nummer is het resultaat van de spoedcursus journalistiek, vormgeving en fotografie. Het medium dat als doel heeft de communicatie in Oost te bevorderen, zowel tussen bewoners onderling als tussen instanties en bewoners, verschijnt voortaan in een oplage van 5.500 stuks en zal steeds acht pagina's tellen. Eindjanuari 1996 ligt het eerste echte nummer er. Door: Rob Wark Schiedam dankt enige bekendheid aan het beleid waaraan vooral vorm is gegeven onder energie- en milieugoeroe wethouder Chris Zijdeveld. In de doorgaans behoudende gemeentekringen wist hij baanbrekende experimenten doorgevoerd te krijgen. Zo werden in Woudhoek minimum-energie woningen neergezet, in Nieuwland werd het gebouw van de basisschool Het Startblok volgens de nieuws te inzichten gerenoveerd en in Oost werden 224 huizen en 9 bedrijfspanden aan de Stationsstraat en omgeving gesloopt omplaats te maken voor wat het nieuwste van het nieuwste op het gebied van wooncomfort had moeten worden. Schiedam moest mee in de vaart der volkeren. De experimenten hebben in de loop van jaren veelstofdoen opwaaien. In Oost is dat nog steeds het geval, maar het einde van de ellende lijkt in zicht te komen t i - Bewoner wijt de plek des onheils aan "Schiedam meer schenkt dan u denkt", is de slogan waaronder de VVV de stad aanprijst. Een slimme verwijzing naar het produkt dat de stad tot ver buiten de landsgrenzen bekendheid heeft gebracht. Wat Schiedam meer schenkt dan alleen jenever staat in een paar mooie folders van de VVV en in brochures van de gemeente vermeld. Met de experimenten op energie- en milieugebied zou Schiedam Inhoudsopgave Woonbonnen voor drie gemeenten pag 2 Verhaal achter Boerhaavelaan pag 2 Oost van toen pag 2 Markante figuren in Oost pag 3 Voordeel-deurders pag 3 ONS: Klantenservice hoog in het vaandel pag 3 Vervolg asbest Stationsstraat pag 3 Midden in de week en 's zondags ook pag 4 Wie laat er niet eens wat op straat vallen pag 4 een extra dimensie krijgen en nog meer volk van buiten aantrekken. Wanneer de toeristen Schiedam per trein binnenkwamen en het station uitliepen, dan zagen ze een plein met recht voor zich de Singel en schuin links de PKO-laan. Daartussen het busstation. Alles bij elkaar zo haveloos en provinciaal, dat menig bezoeker onmiddellijk rechtsomkeert moet hebben gemaakt. Dat kon dus niet. Wat de bezoeker daar het eerst van de stad te zien zou krijgen moest allure hebben. De architect voor de nieuwbouw aan de Stationsstraat werd opgedragen een gebouw te ontwerpen met uitstraling. Het ging immers om "De Kop van Oost". Een paar weken voor de laatste woningen van de tweede fase werden opgeleverd, hebben de wethouders van Kleef (Stadsvemieuwing) en Hafkamp (Cultuur) een kunstwerk van Inge van Haastert onthuld. Kunst met een grote K voor de allure. We schrijven de dertiende april 1988 als een trotse uitvoerder van Urbibouw vertelt dat zijn bedrijf het ontwerp van architectenbureau "Groep Vijfprecies volgens schema in 13 maanden heeft kunnen neerzetten. Alleen een bijgelovige dacht aan een slecht voorteken. De meeste betrokkenen dachten dat het leed nu wel geleden was. A1 voordat met de tweede fase werd begonnen, kwamen bewoners van de nieuwbouw met de eerste klachten. Ze hadden hoofdpijn en voelden zich misselijk. Een nieuwigheid die de huurders geld had moeten uitsparen op de stookkosten, was een warmtewisselaar. Deze bleek, in plaats van frisse buitenlucht, de uitstoot van de CV-installatie in het ventilatiesysteem terug te brengen. (zie vervolg pag. 3) Bewoners van de Marconistraat en Rotterdamse Dijk hebben de handen ineen geslagen. Maar liefst 116 bewoners hebben zich namelijk als lid aangemeld voor de vereniging Achterpad. Met elkaar dragen zij zorg voor de veiligheid en het uiterlijk van het Achterpad tussen de Marconistraat en de Rotterdamse Dijk. Er zijn al twee elektrische poorten geinstalleerd. Alle bewoners hebben een pasje gekregen waarmee zij toegang tot het pad hebben. Tijdens de vergadering eind november, zijn een aantal voorstellen besproken die ook samenhangen met het onderhoud van het achterpad. Zo is al gesproken over verlichting bij de bergingen. De oprichtingsvergadering van de vereniging was 18 december j.L In januari passeren de statuten de notaris. Patricia Quadt en Helen Stevens van het bestuur Vereniging Achterpad i.o. Oost Reporter

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 1