Bomenbestand in Oost Beeld van de tijd Bouwlokatie Van't Hoffplein. 'Kappen nou!' Plantsoenrenovatie Opknapbeurt straten Nieuwsbrieven Folder Jaargang 1 nummer 2 Oost Reporter 5 Door: Ronald Loch De laatste maanden is er in Oost een groot acmtal bomen gekapt. Met name langs de Snelliussingel, in de Galileistraat, op het Van 't Hoffplein en aan de Rotterdamsedijk verdwenen veel bomen uit het straatbeeld. Voor het kappen waren verschillende redenen. Kees van Oorschot en Marcel Scheefhals van de afdeling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente aan het woord over het bomenbestand in Oost. m - Waardevolle 'duurzamebomen worden gehandhaafd. Het bomenbestand vergt veel zorg en onderhoud. De 'Bomenploeg', een speciale groep binnen de hoofdafdeling Groen voorziening en Natuur, houdt zich bezig met de reuzen in Oost. Het kappen van bomen gebeurt kieskeurig, alleen zieke bomen of bomen die veel overlast veroorzaken worden gekapt. Bij oude of niet vitale bomen wordt gekeken of ze geen gevaar voor de omgeving opleveren. Zo kunnen door het afbreken van dood hout of een verhoogde kans op het omwaaien van de boom zelf, gevaarlijke situaties ontstaan. De gehele Snelliussingel en een deel van de Rotterdamsedijk maken een plantsoen renovatie door. „De bomen zijn gekapt omdat ze als populieren in de stad een respectabele leeftijd hadden bereikt en mede daardoor braken er bij storm regelmatig takken af. Bovendien werd de bestrating rond de populieren door de sterke wortel- groei omhooggedrukt," vertelt Kees van Oorschot. „De rommelig ogende bossages en slechte bomen zijn verwijderd en de taluds deels aangepast. De gehele Snelliussingel heeft door deze ingrepen een open karakter gekregen. Direct na het rooien zijn hier nieuwe 'duurzame' bomen, zogenaamde vleugelnoten, geplant die over het algemeen langer meegaan dan de populieren." Verschillende soorten bomen in de Galileistraat en omgeving zijn wegens straatrenovatie verwijderd. De meeste bomen stonden voor de veranderingen van het straatprofiel in de weg of waren te groot of zodanig beschadigd dat ze in het nieuwe straatbeeld zouden misstaan. Voor Kluphuis Oost aan de Galileistraat zijn populieren gekapt omdat het speelpleintje een opknapbeurt krijgt, hier komen vier nieuwe bomen terug. Op het Van 't Hoffplein moesten ook bomen verwijderd worden vanwege de bouw van het nieuwe Clubhuis Oost. „De betrokkenheid van bewoners met de bomen is groot. Vooral wanneer het om bomen gaat die vlakbij hun huis staan. Dikwijls hebben bewoners de boom of bomen van jongs af aan zien opgroeien en hebben er een soort binding mee," zegt Marcel Scheefhals. „Om de bewoners te informeren over werkzaamheden in hun straat, bezorgt de hoofdafdeling Groen voorziening en Natuur regelmatig nieuwsbrieven in straten waar grotere ingrepen in het bomenbestand gaan plaats- vinden." Marcel vervolgt: „In hoofdlijnen neemt onze afdeling zelf de nodige beslissingen over het kappen en onderhoud. Wanneer bewoners problemen hebben met de uit te voeren werkzaamheden kunnen ze direct contact opnemen met de hoofd afdeling, die op haar beurt de plannen eventueel kan aanpassen." Marcel geefit toe dat tussen het versturen van de nieuwsbrief en de startdatum van het uit te voeren werk soms weinig tijd is om te reageren. „Wellicht kunnen we daar in de toekomst meer aandacht aan besteden want bewoners kunnen meebeslissen. De 'Bomenploeg' zaagt niet zomaar een boom om." De hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur heeft kort geleden de folder 'Kieskeurig kappen' uitgebracht. U kunt deze aanvragen door contact op te nemen met Marcel Scheefhals, telefoonnummer: 2 46 55 21. Niemand ziet het, maar af en toe glij ik van m'n sokkel. Dan waar ik rond in-mijn geliefde stad. Kleine uitstapjes om inspiratie op te doen. Inspiratie voor het Grote Concentreren. Ik tuur en stuur. Maar het valt niet mee. Nog steeds laat ik me te veel afleiden door bijzaken. En dan maak ik weer brokken. Zoals laatst met Van Dijk. Mooi voor elkaar, dacht ik. Eindelijk rust in de tent bij het CDA. Kunnen ze zich weer met de stad gaan bemoeien. Stapt Nanda op! Dat was de bedoeling niet. Ik heb er bittere tranen om geweend. Sorry, sorry voor die onachtzaamheid. M'n positie eist nu dat ik alsnog een succes bekend maak. Ik heb me vorig jaar heftig bezorgd gemaakt over de gezondheid van de beste politicus van Schiedam. Wethouder Bart zag er niet goed uit. Hij had iets onder de Leeden en dat was niet goed voor de stad. Ik moest iets bedenken en ineens wist ik het! Hij moest van z'n fiets vallen en gedwongen worden om weer energie op te laden. Een wat dubieuze reclame voor het beste stadsvervoermiddel van deze tijd, maar het doel heiligt de middelen. Soms moet ik hard ingrijpen in het algemeen belang. En het werkt, want hij is sterker dan ooit teruggekomen. Ik heb de raadszaal in het Museum gei'nspecteerd en vastgesteld dat er een geschikte sfeer hangt. Een die dwingt tot hogere gedachten en het is ook nooit weg dat de volksvertegenwoordigers in aanraking komen met Kunst. Zoals met het verzamelde werk van Jan van Eyk. Wat somber eigenlijk en hoe beeldend voor de eenzaamheid van het bestaan. Geef Schiedammers het materiaal en de rest van deze eeuw kunnen de zalen gevuld worden met soortgelijke depressieve expressies. Een inspraakmuseum, alleen voor raadsleden. Op mijn tocht door het Museum kwam ik ook in de gewelven. M'n lievelingsplekje. Ik kom daar tot mezelf en denk aan de goede tijden met Jan en erger me aan wat ze van jan4ever hebben gebakken. Het Nationaal Gedistilleerd Museum is er geboren en zal in dit voorjaar van 1996 uitvliegen naar de Lange Haven. Dat weet ik, maar de bezoeker wordt gemeld dat dit in 1995 te gebeuren staat. De achteloosheid! Voor ik terug ging naar m'n sokkel ben ik nog even op de Lange Haven gaan kijken. Een plaatje. Alleen die auto's langs de kant, bumper aan bumper. Liever zie ik weer schepen in het water, boeg aan boeg. Het water was bevroren en er werd op geschaatst. Prachtig, prachtig! Ik mijmerde weg naar m'n lieve Lidwina. Als kind kwam zij op het ijs ten val en was sindsdien aan haar bed gekluisterd. Ze is heilig verklaard vanwege haar lijden en haar vroomheid. Voor haar had het niet gehoeven. En voor mij hoefit zoiets trouwens ook niet, al heb ik armenhuizen, kerken en kloosters gesticht en gesteund. Maar respect wil ik wel! Respect geven Schiedammers mij als ze bedenken watIK goedgevonden of afgekeurd zou hebben. Bouwen zonder vergunning past een handhavende overheid niet. Het andere uiterste, met twaalf politiemensen drie potten geraniums arresteren, was ook niet zo slim. Om maar niet te spreken van de doortastendheid met een ijsbreker en een gezelschap gemeentelijke VUT-feestgangers. Wie waren die stomme idioten? Zet ze op een lijst en hang deze op! Geen lijfstraffen maar lijststraffen. Smullen! Aleida Na meerdere herinrichtingen van het Van t Hoffplein in het verleden, krijgt het plein een nieuwe bestemming. Na het verwijderen van enkele bomen en de heuvels op het Van 't Hoffpleinkan er begonnen worden met de bouw van het nieuwe Kluphuis Oost. Achtergronden rond de bouw en informatie over de bouw kunt u in het volgende nummer van de Oost Reporter lezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 5