Basisschool De Singel uit jasje gegroeid Wie ontwerpt het logo van de Oost Reporter? Het levensverhaal van een Oosterling Verbouwing bijna voltooid Bovenburen Poppenatelier Pierot Overblijven Herhaling is de toverkracht van de reklame 6 Oost Reporter Jaargang 1 nummer 2 Door: Marina Monte Wanneer de grote zware schooldeur achter mij dichtslaat, zie ik zo n karakteristieke lange, hoge gang voor me waar de deuren van de leslokalen op uitkomen. Maar anders dan de kille afstandelijke sfeer van oude schoolgebouwen, straalt dit gebouw een warme huiselijkheid uit. Allerminst toeval blijkt later in het gesprek met Margaret Gosens, directeur van basisschool De Singel. Zij is ervan overtuigd dat ouders een school voor hun kind kiezen waar de sfeer prettig is. „Een kind moet zich veilig voelen. Zodra de ouders het kind's morgens aan onze zorgen hebben toevertrouwd, gaat het kind meteen naar de speelplaats. Vanaf dat moment is het kind onder de constante hoede van een leerkracht. Nog belangrijker is de geborgenheid, die het kind wordt geboden. Dit is een plek waar jefouten mag maken; waar je niet geplaagd wordt. Kinderen elkaar laten respecteren, laten ervaren dat delen ook heel fijn is. Toch ziet zij dit plezierige klimaat niet als hoofdoorzaak van de snelle groei van 'haar' school. Vier jaar geleden balan- ceerde de school namelijk nog op het randje van de opheffingsnorm terwijl deze momenteel in een veel te krap jasje zit. Eerst zijn de personeelsruimte en het handvaardigheidslokaal geofferd aan de behoefte om meer groepen te huisvesten. Maar het kinderaantal bleef toenemen en aangezien een openbare school geen leerlingen mag weigeren moest de gemeentelijke Dienst Educatie naar een oplossing gaan zoeken. In dit geval lag de oplossing voor het grijpen. Aan de overkant van de school stond namelijk al jarenlang de benedenverdieping van de nieuwbouw, Singel 24, leeg. De eigenaar vroeg toentertijd echter een te hoge huur. Daarna zijn de portocabins in zicht gekomen. Helaas is voor de omwoners voor deze oplossing gekozen. Immers, de 'container'- noodlokalen detoneren volledig met hun omgeving; aan de rand van een park bij een fraai gemaal! Het aangezicht van deze portocabins mag dan discutabel zijn, de binnenkant wordt door Margaret Gosens zelfs als 'knus' ervaren. Haar voornaamste bezwaar heefit zij tegen de 'onthoofding' van de school. Krasse taal, maar zij doelt op het feit dat de bovenbouw in de nood- lokalen zit en hun contact met de 'kleintjes' in het hoofdgebouw daardoor minder wordt. Ook het personeel ziet elkaar minder vaak. Kortom, de bekende klachten over een dislocatie. Maar zelfs de cabins werden te klein en opnieuw is Dienst Educatie gaan praten met de eigenaar van Singel 24. Ditmaal kwam het wel tot een akkoord en kon men aan de procedure beginnen. „Begrijpelijk, dat de bovenburen in eerste instantie nogal bezwaren hadden tegen huisvesting van 120 kinderen onder hen. Wij hebben veel met de bewoners gesproken en hun duidelijk proberen te maken welke zware eisen aan een verbouwing van een ruimte, die geschikt gemaakt wordt voor een school, gesteld worden. De isolatie- normen liggen vele malen hoger dan voor een simpele winkel. Uiteindelijk zijn alle partijen tot overeenstemming gekomen en is de verbouwing van start gegaan. Op 1 maart aanstaande gaan de nieuwe school- deuren open en zitten we voortaan op zwaai- afstand van elkaar." Een klant van het project Schuldhulpverlening vertelde zijn verhaal aan de Oost Reporter. Dit verhaal ging verder dan hoe hij in de schulden kwam en hoe hij door het project geholpen is. Om begrijpelijke redenen wilde hij zijn verhaal alleen vertellen wanneer zijn naam en adres geheim zouden blijven. Dat is hem beloofd. De man bestaat dus echt en z'n verhaal is de harde werkelijkheid. Hij is ongeveer 35 jaar, woont in Oost, is bijna 14 jaar getrouwd en heeft kinderen. Dit waar gebeurde verhaal gaat over slechte woonomstandigheden, verhuizen van het ene sloopgebied naar het volgende, over een gezin dat uiteen valt. Over incest en de kinderbescherming. Over kindertehuizen, isoleercellen en onderwijskansen. Over inbraken en een grote kraak, over politie- bureau's en gevangenissen. Maar in dit levensverhaal komt ook Iiefde voor: een gebroken hart, moederliefde en een huwelijk dat stand kon houden. Verder: zijn vlucht in de drank, de behandeling in een Hobbyartikelen voor: poppen, kralenboompjes, fimo, boetseerklei, enz., enz Tevens poppendokter, Besteladres Franklinstraat 8a, 3112 SC Schiedam tel.: 4269281 Terwijl wij naar de overkant lopen om de nieuwe accommodatie te bewonderen, komt het gesprek op de bijzondere service die de Singelschool aan haar 'cljenten' biedt: de kinderen blijven tussen de middag over. „De kinderen zijn van 's ochtends half negen tot's middags half drie op school. Een groot voordeel daarvan is, dat kinderen twee keer op een dag minder door het drukke verkeer hoeven. Bovendien beschikken de ouders daardoor beter over hun tijd. Aan de andere kant legt het wel een zware belasting op de schouders van de onderwijskrachten. Hun uurtje 'vrij' tussen de middag is verdwenen. Toch is nu iedereen er zeer content over, ook al geven de kinderen als antwoord op de vraag van een enquete bij wie je het liefste eet tussen de middag: mijn vriendje/vriendinnetje. Dat zal altijd wel zo blijven." Inmiddels staan we in een immense hal waar de vier leslokalen op uitkomen. Deze enorme ruimte wordt straks ook gebruikt voor het 'computeren' en om naar schoolTV te kijken. De lokalen ogen ruim en licht en daardoor heel aantrekkelijk. Alle rekwisieten zijn aanwezig om van deze dependance een groot succes te maken en daar zullen Margaret Gosens en haar coliega's zeker in slagen. Boumannhuis en de nooit meer gebroken belofte om er weer vanaf te komen. En tenslotte de schulden en het lange en moeizame traject om die af te betalen met een bijstandsuitkering. Een verhaal met een hoop ellende, maar ook met een happy end. Hij loopt met opgeheven hoofd over straat, hij heeft een lieve vrouw en een pracht stel kinderen. 'Als je voor een dubbeltje geboren ben, word je nooit een kwartje'. Maar hij is er trots op weer een dubbeltje te zijn. Meer hoeft hij niet, want hij weet wat het was. Respect verdient hij, ook omdat hij nu als vrijwilliger helpt bij het Vluchtelingenwerk. Een dubbeltje met een gouden rand! Vanaf volgende maand in de Oost Reporter. Informatie voor adverteerders. U kunt uw advertentie als volgt opgeven: schriftelijk: Maatwark'Advies Edisonstraat 18 3112 LV Schiedam telefonisch: 4623689 fax (24 uur per dag) 4154915 De Oost Reporter heeft nog geen logo. Graag willen we de lezers hierover mee laten denken. Wij dagen u uit om een toepasselijk logo te ontwerpen. Het winnende ontwerp zullen wij voortaan gaan gebruiken. De bedenker hiervan wordt beloond met een promotioneel artikel in de Oost Reporter en een VW-bon. Stuur uw ontwerp naar: Oost Reporter Franklinstraat 11 A 3112 SB Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 6