Woonzorgcomplex aan Marconiweg Kinderen aan het woord Ideale huisvesting binnen de wijk voor ouderen. Architectonisch hoogstandje Maatvoering Thuiszorg Welzijn ouderen Ouderenwerk Modder aan m'n schoenen Jaargang 1 nummer 2 Oost Reporter 7 Door: Marina Monte Wie straks voor het fraaie, luxueus ogende woonzorgcomplex aan de Marconiweg staat, kan nauwelijks geloven dat acm de wieg van dit gebouw een bezuinigingsmaatregel heeft gestaan. Drie verzorgingshuizen moesten gerenoveerd worden en dat diende budgettair neutraal te geschieden: oftewel dat moest uit eigen zak betaald worden. Het resultaat is echter een woonzorgcomplex, seniorenwoningen gegroepeerd rond een Steunpunt, dat zelfs uniek in Nederland is te noemen. De gemeente heeft in 1990 het voortouw genomen en het Totaalplan Ouderenzorg Schiedam opgesteld. Hieruit bleek dat binnen de wijk Oost veel ouderen wonen die bovendien vaak slecht gehuisvest zijn. Een nieuw verzorgingshuis was door de bezuinigingen niet meer mogelijk. Om toch in de aanwezige zorgbehoefte te voldoen, koos men voor een steunpunt ouderenzorg van waaruit de thuiszorg 'zorg op maat' gaat leveren aan zelfstandig wonende ouderen in Oost en het centrum. Daarnaast heeft Oost zestig zogenaamde W.B.O. i (Wet op de Bejaardenoorden)-plaatsen gekregen. Deze plaatsen financiert de provincie. „Maar," zegt de heer Halma van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden „verleden jaar is dat provinciale budget reeds vrijgekomen, zodat de helft aan W.B.O.-plaatsen in de wijk al is ingevuld. Van de oorspronkelijke verdeling, namelijk tweederde W.B.O.- gei'ndiceerden en eenderde vitalen zal een verschuiving plaatsvinden naar een groter aantal vitalen binnen het complex." De bouw is inmiddels in een vergevorderd stadium. Projectleider Anke Huntjes legt uit wat de maten zijn van de kamers; hoeveel verdiepingen het gebouw krijgt en wat de bijzonderheden zijn. „Er zijn in totaal zeventig woningen. De ruim twintig meter hoge toren bevat zes woonlagen bovenop de twee lagen die bestemd zijn voor de zorgverlening. In de toren komen achttien woningen: drie per laag. De vleugels krijgen aan de kant van het Archimedesplein vier lagen en aan de kant van de Ohmstraat drie lagen. De vleugels worden met een glazen kap verbonden met de toren waardoor een overdekte binnenplaats zal ontstaan. Een ander architectonisch 'hoogstandje' vormen de halfronde serres (specialiteit van architect Theo Bosch). De ramen van de serres kunnen open, zodat men 's zomers lekker van het zonnetje kan genieten. De afrnetingen van de kamers zijn ruim; de woonkamer van de standaard- woningen is 6 bij 3.69 meter. Daaraan grenzend ligt de serre, zowel via de woon- als de slaapkamer bereikbaar, met een oppervlakte van ruim negen vierkante meter. Het hele gebouw is rolstoeltoegankelijk en bij de maatvoering is rekening gehouden met latere eventuele aanpassingen, die dan zonder extreem hoge kosten uitgevoerd kunnen worden. De bad-, slaap- en woon kamer zijn aan elkaar gekoppeld; handig bij ziekte. De toiletpot is verhoogd en de keukenkastjes hangen lager dan gewoonlijk. In de halfopen keuken kan men naar keuze elektrisch of op gas koken. De meeste woningen hebben drie kamers maar er zijn er ook met vier. Zowel toren als de vleugels zijn per lift bereikbaar. Dit wat betreft de seniorenwoningen. Anke wijst op de laatste tekeningen met een doorsnede van de eerste twee verdiepingen van de toren. Op de begane grond komt de receptie; een grote ruimte voor de dagverzorging; een verblijf voor bijvoorbeeld fysiotherapie en een enorme recreatiezaal. Mathilde de Mil van Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord licht de rol toe die Thuiszorg in het woonzorgcomplex zal spelen. „Thuiszorg biedt een aantal produkten aan, waarvan de voornaamste zijn: verpleging en verzorging, huis- houdelijke zorg. De Thuiszorg is vanaf het begin betrokken bij het woonzorgcomplex. Tenslotte zijn wij de specialisten op het gebied van hulpverlening aan en in huis. Voor het W.B.O.-gedeelte zijn de verzorgings- huizen de experts. Voeg beide diensten samen en er is een nieuw In de halfopen keuken kan men naar keuze produkt geboren; namelijk W.B.O.- zorg thuis met een meerwaarde." Klinkt schitterend, maar wat merkt de toekomstige bewoner daarvan? „Mensen die niet opgenomen willen worden, kunnen thuisblijven. Daar moet uiteraard een goed pakket aan voorzieningen tegenover staan. De aanbieders van dat pakket zijn verzorgingshuis Francis HaverSchmidt, Thuiszorg en de Stichting Ouderenwerk Schiedam. De eerder genoemde meerwaarde zit in de produkten die het Steunpunt biedt: verpleging en verzorging, huishoudelijke zorg, zorgcoordinatie, tijdelijke opname (indien mensen ziek worden maar niet dusdanig ernstig, dat zij in aanmerking komen voor een ziekenhuis- opname, kunnen zij een weekje opknappen in het Zorgcentrum Franfois HaverSchmidt), interval-opname (om de vier weken een week logeren in Zorgcentrum Frantpois HaverSchmidt om bij te komen bijvoorbeeld in het geval van vereenzaming). Een ander produkt is alarmering: wanneer bewoners op de alarmknop drukken komt er iemand van Thuiszorg (gratis) kijken naar wat er aan de hand is. Verder kunnen bewoners profiteren van maaltijden, vervoer en deelname aan activiteiten ii het Zorgcentrum Francois HaverSchmidt.'' De Stichting Ouderenwerk Schiedam levert voor het produkt welzijnsactiviteiten eei welzijnscoordinator. Zo helpt een welzijnscoordinator bijvoorbeeld bij het inkopen en het bereiden van een Indischt maaltijd voor een Indische dame. Een niet onbelangrijk produkt is de dag verzorging. Al deze produkten worden aan de zestig W.B.O.-gei'ndiceerden verstrekt, ongeacht waar deze ouderen in de wijk wonen. Met andere woorden, de overige niet gei'ndiceerde bewoners kunnen wel van dit voorzieningenpakket gebruik maken, maar dan moeten zij daarvoor betalen." Op de vraag wie in aanmerking komt voor een seniorenwoning aan de Marconiweg antwoordt Sies Meuwese van de Stichting Ouderenwerk Schiedam: „Mensen kunnen zich via het Centrale Meldpunt (426 40 22) opgeven als gegadigde bij de indicatiecommissie. Deze instelling beslist uiteindelijk wie in aanmerking komt. Maar de definitieve criteria zijn nog niet vastgesteld, dus daar kan ik nog niets over vertellen. Wel belangrijk om te weten is, dat in de kranten wordt vermeld wanneer men zich kan inschrijven en dat degenen die zich aangemeld hebben, in elk geval bericht krijgen. Wanneer de inschrijving begint, is nog niet bekend. In elk geval vindt er geen toewijzing plaats via de woonbonnen, maar via de indicatie- commissie." Informatie voor adverteerders. U kunt uw advertentie als volgt opgeven: schriftelijk: Maatwark Advies Edisonstraat 18 3112 LV Schiedam telefonisch: 4623689 fax (24 uur per dag) 4154915 Rishna Loch is geboren op 27februari 1989 te Schiedam en verhuisde van de Marconistraat naar de Galileistraat. Zij woont dus nog maar kort in de nieuwbouw van de Galileistraat. ,,Ik heb een mooie nieuwe rose kamer, die opa en papa voor mij hebben gemaakt. Ook Yoshua, mijn broertje heeft een mooie nieuwe kamer, we spelen veel samen. Ik zit op de Sint Janschool in groep 3 bij jujfrouw Joke. Het is erg leuk op school. Ik heb leuke vriendinnetjes in de klas die ook in mijn buurt wonen. Bijvoorbeeld: Lora, Nicky, Kiki, Roxanne, Sissy en Whitney. Ik vind dat we in een leuke buurt wonen maar er is nog veel rotzooi op straat en veel modder, omdat de mannen nog huizen aan het bouwen zijn. Er liggen veel spulletjes van de bouwmensen op straat, maar gelukkig kunnen we er wel spelen. Mensen gooien wel veel troep op straat en laten hun honden overal poepen. Knutselen vind ik erg leuk. Ik ga vaak knutselen in Kluphuis Oost. Daar ga ik ook elke week naar ballet. Ik hoop dat de straat snel gemaakt wordt en de troep wordt opgeruimd. Dan kunnen de auto's netjes'parkeren en ik kan op de stoep lopen, want nu heb ik elke keer modder aan mijn schoenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 7