Oost van toen Het verhaal achter de Buys Ballotsingel MARKT f/mm de KROON Drinkwaterpompstation is een belangrijk industrieel erfgoed Gasmotoren Internationale belangstelling 234 werken KNMI 2 Oost Reporter I jaargang 1 nummer 3 Colofon Door: Hannah Wattel Het pompstation aan de Rotterdamsedijk is niet weg te denken uit Oost. Het jaar van het Industrieel Erfgoed is een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij dit historische bedrijfspand. Na langdurige onderhandelingen tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Schiedam en Vlaardingen, werd op 13 januari, 1922 de drinkwaterlevering van Rotterdam aan Schiedam goedgekeurd. Er moest een pomp- installatie komen waarmee de druk van het water voor transport door het stadsbuizennet, op de gewenste hoogte zou kunnen worden gebracht. Daar was een hoog gelegen lokatie voor nodig. Het gemeentelijk grondbedrijf stelde de grond aan de Rotterdamsedijk waarop het pomp- station werd gebouwd, kosteloos ter beschikking aan het Waterleidingbedrijf. Op 19 juni 1922 begon het graafwerk voor de fundering van het pompstation. In februari 1924 draaide men proef en op de 22ste van - diezelfde maand leverde Rotterdam Schiedam voor het eerst water via het nieuwe pompstation. Gedurende de jaren vijftig en zestig werden er enige veranderingen aangebracht zoals een vijfde windketel(1950) en een kantoortje voor het bedienend personeel (1952). De automatisering die in 1962 volgde, maakte het mogelijk het pompstation op afstand vanuit het gasbedrijf te bedienen. De reden waarorfi het pompstation zo hoog is, is om de 'windketels' te kunnen plaatsen. De laatst toegevoegde ketel is goed te herkennen omdat het gelast is uitgevoerd. De andere vier Schiedams industrieel erfgoed; weer eens lets anders dan een branderij.. hebben nog een klinknagelverbinding. Verder bevinden zich in het gebouw een aantal pompen van verschillende capaciteit die, op een na, aangedreven worden door elektromotoren. Ook zijn er gasmotoren te vinden. Deze motoren moesten de grootste pomp aandrijven die zorgt voor het op peil houden van de waterdruk. In de jaren vijftig was het nodig om die grote pomp te versterken met een elektromotor. De gasmotor werd echter wel instant gehouden zodat deze in geval van stroomuitval, benut zou kunnen worden. Na de overgang van stadsgas op aardgas in 1966/67, kon de gasmotor echter niet meer draaien omdat de verbrandings- eigenschappen van aardgas en stadsgas op enige punten verschillend zijn. In 1986 bedachten twee medewerkers van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam, namelijk de heren O. ter Plegt en W. Breetveld, om de toen 65-jaar oude gasmotoren op te knappen, en deze zo mogelijk op aardgas te laten draaien. Op vrijwillige basis, in de avonduren, slaagden de heren erin, in samenwerking met Deutz MWM Motoren B.V., de gasmotoren op aardgas te laten werken. In maart 1989 stelde men vast dat de revisie geslaagd was. Een onderzoek in de archieven van Deutz in Keulen heeft overigens uitgewezen dat de hoofdmotor in Schiedam er een is uit een serie van 65 machines. Het is erg onwaarschijnlijk dat er ergens anders in de wereld nog een dergelijk exemplaar intact is. Zowel nationaal als inter- nationaal bestaat er daarom grote belangstelling voor deze 70-jarige gasmotoren in Schiedam. Dus de volgende keer dat u langs het drinkwater pompstation loopt, kunt u er met ontzag en trots naar kijken omdat u weet hoe belangrijk het is Door: Hans Krul Waarom zijn straten vaak naar personen of gebeurtenissen vernoemd? En welke persoon of gebeurtenis schuilt er eigenlijk achter zo 'n naam? Soms is de achter grond duidelijk, bij het bordje 'Rembrandtstraatbijvoorbeeld, denkt iedereen aan de befaamde schilder. De Oost Reporter brengt u verhalen die achter het straatnaambordje schuilen. Vandaag lopen we door de Buys Ballotsingel. In raadsbesluiten van 18-03-1927 en 28-07-1931 werd de straatnaam Buys Ballotsingel door de Schiedamse gemeenteraad aangenomen. Op 25-07-1978 kwam er overigens ook een woonerf bij. Buys Ballot kennen we allemaal van school. Hij bedacht immers de stelling, de wet van Buys Ballot, waarin het verband wordt aangetoond tussen de draairichting van de aarde en de windkracht. De wind waait van gebieden van hoge luchtdruk naar die van lage luchtdruk met op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links. Christophorus Henricus Diedericus Buys Ballot leefde van 1817-1890 en is een zeer bekende meteoroloog en natuurkundige. Hij ging in 1835 naar de Utrechtse universiteit om eerst letteren en later filosofie te studeren. In 1844 promoveerde hij; in 1845 werd hij aangesteld als lector in de mineralogie en geologie en in 1857 werd hij professor en gaf colleges in theoretische chemie, wiskunde, sterrenkunde en in de experimentele natuurkunde. Gedurende zijn leven publiceerde hij 234 werken en verhandelingen en was hij lid van meer dan dertig internationale genootschappen. Buys Ballot gaf de stoot tot de oprichting in 1854 van het KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Minister Thorbecke, bekend als staatsman en grondiegger van het bestuurstelsel staat, provincie en gemeente, werkte daaraan mee. Buys Ballot werd de eerste directeur van het KNMI. Als vooraanstaand meteoroloog streefde hij naar een organisatie die de verbetering van de weer- en stormvoorspelling op zich nam. Door onder andere het opzetten van een uitgebreid internationaal net van waarnemingstations en regelmatige uitwisseling gegevens kwapren betrouwbaardere voorspellingen en weerkaarten tot stand. TWEEWIELER PALEIS van RIETSCHOTEN Snackbar voor een lekkere trek De Oost Reporter is een krant waarin u informatie vindt over de wijk Oost. De Oost Reporter is een uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt tien keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 5.500 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost. Redactie Ronald Jansen Ronald Loch Marina Monte Bobby Scheepe Erik Vellinga Rob Wark Hannah WattSl Stefan Zwaneveld Eindredactie Nathalie Lans/ FreeLans Tekstschrijvers Fotografie Herman Moor Vormgeving Jan Baars Gerard Spruit Produktie Drukkerij De Zaak Ingezonden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 1 la 3112 SB Schiedam Tel.: 426 92 47 Fax: 273 01 54 Bronnen: Biografisch woordenboek van Nederland, Zoek4icht encyclopedic vraagbaak voor Noord- en Zuid-nederland. Van Schie, Dam en Schiedam, Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie-aandufcfingen. Door WP. Rook. De 4 sterren vakman voor uw Gets en bromfiets altijd een jaar extra Garantie altijd vakkundige montage van bij ons gekochte accessoires. altijd een leenfiets bij reparaties langer dan 2 werkdagen. altijd 3 maanden garantie op alle reparaties, inclusief arbeidsloon en vervangende onderdelen. Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam Tel.: 4153995 ^ct <dres voor '0/j medemi engotde ftaarvcrzorging voor hem en haar kapsalon farouche lange singelstraat 98b 3112 ee schiedam tel. 0104733216 Ons adres: Franselaan 212 (hoek Italiaadnsestraat) Tel/fax4153257 Wij bezorgen uw boodschappen thuis SNELUUSSINGEL164 3112 RC SCHIEDAM TELEFOON 010-4268603 TELEFAX 010 - 426 86 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 2