Informatiecentrum Beneluxlijn geopend T0JA Logo Oost Reporter Apotheek^C.1. Jansen 1 1 TEXTIEL - MODE De speciaalzaak voor al uw lingerie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 4 Oost Reporter jaargang 1 nummer 3 Omwonenden kunnen terecht met vragen fN Door: Rob Wark Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich heel langzaam. Door deze eigenschap en de grote kans op volledige genezing, heeft een bevolkingsonderzoek zin. Een bevolkingsonderzoek bij baarmoeder halskanker is ook mogelijk doordat deze ziekte met een eenvoudig onderzoek, het zogenaamde uitstrijkje, in een vroeg stadium ontdekt kan worden, zelfs nog voor er klachten zijn. Zodra een onderzoek belastend wordt voor de onderzochten, wordt het ondoenlijk voor mensen om dit periodiek te ondergaan. Veranderingen onderzoek Uit de afgelopen jaren, in 1988 is het bevolkingsonderzoek op baarmoeder halskanker gestart, is gebleken dat de termijn tussen de onderzoeken verlengd kon worden van drie naar vijf jaar. De termijn waarbinnen baarmoederhals kanker goed te behandelen is, strekt zich gemiddeld over tien jaar uit. Ook nieuw ten opzichte van de opzet van 1988, is dat nu de leeftijdsgroep dertig tot en met zestig wordt onderzocht. In het verleden was dat de groep vrouwen tussen de 35 en 53 jaar. Nog een verschil met de opzet van het vroegere onderzoek is de aandacht die besteed zal worden aan het vervolg van afwijkende uitstrijkjes. Vrouwen zullen sneller naar een specialist worden door- verwezen. Daar staat tegenover dat de huisarts via richtlijnen verzocht zal worden om de 'valse', dat wil zeggen buiten het bevolkingsonderzoek om, uitstrijkjes te beperken. Te frequente uitstrijkjes en uitstrijkjes op te jonge leeftijd hebben namelijk weinig zin, maar kosten de gemeenschap wel geld. De gang van zaken blijfit het zelfde: u ontvangt thuis de oproep van de GGD Nieuwe Waterweg Noord. U maakt zelf de afspraak met uw huisarts en via hem verneemt u de uitslag van het onderzoek. nauwlettend de ontwikkelingen rond het nieuwe stationscomplex en de omgeving in de gaten, maar ook de plannen over de grens van wijk Oost, want dat valt ook onder deze Plancommissie. De Bewonersvereniging is in de Plancommissie vertegenwoordigd. Hoewel: zo'n plancommissie is eigenlijk een soort forum. De deskundigen geven toelichting en beantwoorden vragen. Of 'nemen de vragen mee'. Plancommissie Schiedam-Oost Vanuit de Plancommissie zal aan het college worden gevraagd om het belangenparkeren te introduceren voor de omgeving van het Stationsplein. Dit zou als tweede fase van het parkeerplan voor de binnenstad kunnen worden gezien. In de Plancommissie is bovendien het uitgangspunt dat de afbuiging van tram 1 begint bij de keerlus op het Stadserf. Een andere mogelijkheid is dat de afbuiging al begint op de BroerSvest en dan de Singel volgt, want TramPlus kan volgens de brochure goed worden ingepast in winkel- en voetgangersgebieden. Die inpassing biedt een uitstekende gelegenheid om het stadsbeeld flink op te waarderen, bijvoorbeeld door de omgeving ook meteen te voorzien van nieuwe bestrating, aan- gepaste groenvoorziening en straatmeubilair. De route via de Singel is overigens historisch verantwoord, want van 1902 tot 1918 reed daar ook Schiedams eerste paardetram. De eerstvolgende bijeenkomsten van de Plancommissie Schiedam-Oost zijn op Informatie voor adverteerders. U.kunt uw advertentie alsvolgt opgeven: schriftelijk: Maatwark Advies Edisonstraat 18 3112 LV Schiedam telefonisch: 4623689 fax (24 uur per dag) 4154915 het adres voor een deskundig advies over uw geneesmiddelengebruik v.Swindensingel 42 3112 RJ Schiedam Tel. 010 4263917 010 4264018 15 april en 20 mei en worden gehouden in het AMEC-gebouw naast het Station. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u dezle bespreken met Jacques Frijee, die de ontwikkelingen in de Plancommissie op de voet volgt. Jacques is te bereiken bij de Bewonersvereniging Schiedam Oost. Betalen met een gestolen cheque Schiedam Een onbekend gebleven vrouw heeft in het Broersvest getracht kleding te kopen met een gestolen cheque. De winkelier belde de politie nadat hij argwaan kreeg. De vrouw kon namelijk niet dezelfde handtekening maken als die op het pasje en de vooraf- getekende cheque. Nog voordat de politie arriveerde wist ze de zaak schreeuwend en scheldend te verlaten. De cheque en het pasje bleken in Maassluis gestolen te zijn Inzamelen van GFT-afVal. Vanaf 13 maart is het voor elk huishouden in Schiedam mogelijk om groente-, fruit- en tuinafVal apart aan te bieden. Tot nu toe werd er door ONS Milieu vooral in laagbouwwijken met tuinen GFT-afVal ingezameld. In 1995 was de inzameling bij deze in totaal 7.300huishoudens goed voor maar liefst 1.700 ton GFT-afval. Met de uitbreiding van de GFT-inzameling kan nu iedere Schiedammer een steentje bijdragen aan het verbeteren van ons Milieu. Voor vragen over gescheiden inzamelen kunt u terecht bij de N.V. ONS Milieu, telefoon 446 53 85. Alles weten over lijf rente? VSB Bank. Ook uw bank voor 'n zekere toekomst. VSB'BANK Deze advertentieruimte kost 25,- per plaatsing bij een jaarkontrakt 10 x) Het heeft even geduurd, maar nu is het dan geopend; het informatiecentrum Beneluxlijn in het AMEC-gebouw naast het station. Binnen is een lange maquette opgesteld die het hele trace van de nieuwe metrolijn tussen het Marconiplein en Spijkenisse volgt. Het centrum is verder uitgerust met allerlei leuke technische sm ftes, waarmee je meer kunt zien en horen over de plannen. Bijvoorbeeld hoe de metrohaltes er uit gaan zien. De bedoeling is dat de informatie actueel blijft. Als de plannen voor onderdelen wat verder zijn uitgewerkt zullen ze daar te zien zijn. De plaats van het informatiecentrum is goed gekozen, zo direct naast de uitgang van het toekomstige station Schiedam-Centrum. De ingang is spectaculair: de schuifdeur van een nagemaakt metro-rijtuig dat met zijn kop uit het gebouw steekt. Daar loop je niet makkelijk zomaar voorbij. Een aanrader. De Nederlandse Spoorwegen zijn met het Plan Rail 21 bezig zich op de reizigers- behoeften in de volgende eeuw in te stellen. Ze willen meer reizigers kunnen vervoeren en deze meer service kunnen bieden en in prijs kunnen concurreren met de auto. Daar wordt nu al op veel plaatsen aan gewerkt en dat brengt hier en daar ongemak en vertraging met zich mee, waarvoor de NS zich onlangs in grote advertenties verontschuldigden. Station Schiedam-Centrum krijgt in de toekomstige situatie een belangrijker functie dan nu: er zullen meer sneltreinen stoppen. Voorlopig hebben de NS echter besloten het aantal sneltreinen dat in Schiedam stopt juist te verminderen, iets waartegen leden van de Partij van de Arbeid onlangs met een actie protesteerden. Stoptrein wordt metro Een andere ontwikkeling is dat de verbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland als spoorweg komt te vervallen en tot metrolijn zal worden omgebouwd. Dat betekent dat de Beneluxlijn er een zusje bij krijgt. lets waarmee bij de bouw van het station en de ruimte-reservering voor keerlussen nu al rekening moet worden gehouden. Van daar dat deze ontwikkeling in verband is gebracht met mogelijke altematieven voor sloop van de flat aan de 's-Gravelandseweg. TramPlus:lijn 1 doortrekken en afbuigen via Singel? Nog weer een andere ontwikkeling is het TramPlusproject. Het gaat daarbij om een omvangrijke uitbreiding van het huidige net van tramlijnen, om een nieuwe generatie voertuigen en een goede inpasbaarheid in het stadsbeeld. Volgens een kleurige brochure over dit project zal in 2010 lijn 1 verder zijn doorgetrokken door het bedrijvengebied 's-Graveland en weer uitkomen bij station Schiedam-Centrum. Op de verschuiving van de lijn naar het station wordt nog gestudeerd. Onder andere door de Plancommissie Schiedam-Oost. Deze commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp (VODO). Zo houdt de Plancommissie Schiedam-Oost In april zullen in Schiedam tussen de dertig en zestig jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het doel van dit onderzoek is baarmoederhakskanker vroegtijdig op te sporen, zodat de kans op genezing vergroot wordt. In de vorige nummers van de Oost Reporters vroegen we creatieve wijkbewoners een logo voor de nieuwe wijkkrant, de Oost Reporterte ontwerpen. Inmiddels hebben we diverse ontwerpen, waar hele mooie en orginele bij zijn, ontvangen. Ook zijn er nog enkele mensen die een ontwerp hebben toegezegd. Binnenkort neemt de redactie een beslissing en maaktbekend we Ik ontwerp de voorkeur heeft. Dit alles wordt in het volgende nummer gepubliceerd. Dus mensen die nog zitten te broede op een ontwerp, haast u als u nog een ontwerp in wilt sturen. MW. DBS H. W1EGMAN MW. DBS. MJ.CA TEEUWEN - BOUMANS APOTHEKERS I Daar kom je verder mee. Boerhaavelaan 75 3112 LD Schiedam tel. 4152672

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 4