Het Pink-punt; milieustation en preventiewinkel Regeren is vooruitzien Bekend Milieu in Schiedam, onderwerp van gesprek... De preventiewinkel jaargang 1 nummer 3 Oost Reporter 5 Door: Ronald Loch In het pand van een voormalige dranken- handel op de hoek van de Frame Loan en de Pinkstraat is het Pink-punt gevestigd. Dat bestaat uit een milieustation waar goederen als glas, kleding, papier en chemisch afval kunnen worden ingeleverd en er is een preventiewinkel waar men terecht kan voor allerlSi informatie over beveiliging. Op 1 april a.s. bestaat het Pink-punt precies een jaar. Veel mensen denken dat het Pink-punt een Rotterdamse aangelegenheid is, maar niets is minder waar. Het Pink-punt is namelijk opgezet door vier instanties; de deelgemeente Delfshaven, de gemeente Schiedam, de Roteb en het ONS. De Roteb heeft vier man voor het Milieu station beschikbaar gesteld om de klanten te bedienen. De heren Wuister, Ruybroek, Saarloos en Wessels zorgen ervoor dat het station op dezelfde tijden geopend is als de supermarkt in de Pinkstraat, dus op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur, op de vrijdagavond en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Medewerker Johan Wuister vertelt hoe het Pink-punt draait. „Het station en de winkel bestaan nu bijna een jaar en ik moet u zeggen dat de mensen uit Rotterdam de weg naar het Pink-punt al aardig gevonden hebben." Op de vraag of het druk bezocht wordt, haalt hij het kasboek tevoorschijn. „Hierin wordt iedere klant geturfd die wat komt afleveren. Ook het aantal kilo's afval en het aantal containers wordt bijgehouden. Zo ontstaat een aardig beeld van wat er maandelijks wordt ingezameld." Het Pinkpunt wordt in verhouding door meer Rotterdammers dan Schiedammers bezocht. „Dat heeft te maken met het feit dat het Pink-punt Schiedam-Oost nog niet zo bekend is. Bovendien staan in die wijk nog voldoende glas- en kledingbakken zodat de mensen niet dat eind hierheen komen," meent Johan Wuister. „De zogenaamde KCA-box (Klein Chemisch Afval-box) kan hier ook geleegd worden, mits bij de mm Heeft u een uitgesproken mening over milieu-onderwerpen? Zijn er milieu- maatregelen in Schiedam waarmee u het juist niet eens bent? Vindt u dat de bewoners van Schiedam meer of minder aan het milieu zouden moeten denken? Of heeft u nieuwe ideeen voor het milieu- beleid in deze stad? Dan zijn de bijeenkomsten die de gemeente in de periode van april tot en met juni organ iseert, echt iets voor u! De gemeente zal dit jaar een nieuw milieuplan voor 1997-2001 in Schiedam vaststellen. Voordat het zover is, wil het gemeentebestuur graag weten wat de bewoners van Schiedam van het milieu- beleid in de stad vinden. Het gaat om vragen als: - wordt er genoeg gedaan aan afValscheiding? - Hoe belangrijk is de groenvoorziening in de stad? - moet de vervuiling van verkeer in de stad een halt toe worden geroepen? - wat zou u zelf graag willen veranderen aan het milieubeleid in Schiedam? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Wilt u uw mening kenbaar maken, komt u dan naar de milieubijeenkomsten die worden gehouden in de maanden april, mei en juni. Let u op de aankondiging in de huis-aan-huis-bladen, daarin wordt vermeld waar en wanneer de bijeenkomsten zullen worden gehouden. Voor meer informatie over milieu- onderwerpen of de milieubijeenkomsten kunt u contact opnemen met mevr. M. Korsten, bureau Milieu, tel. 246 56 91 of mevr. M. van Dommelen, bureau Communicatie Externe Betrekkingen, tel. 246 53 93 Er mogen best wat meer Oosterlingen naar het Pinkpunt komen. mensernJekendi^va^ni^ommlg^^ blikken of flessen zit, anders mogen wij dit afVal niet aannemen. Voor het chemisch afval is aparte ruimte in het pand aanwezig, met een vloeistofdichte vloer en een goede afzuiging," vervolgt hij. Johan demonstreert de aanwezige oogdouche. Wanneer je ogen in contact komen met chemische stoffen kan je hier direct je ogen uitspoelen. Wij, de jongens van het milieustation, gaan nu overigens een cursus KCA-depothouder volgen, dan zijn we straks nog beter op de hoogte over de werking van het chemisch afval." De heer van der Heiden is een afgevaardigde van Multibedrijven Rotterdam en werkt in de preventiewinkel. Deze monteur is op maandag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur en verder iedere eerste vrijdag van de maand van 18.00 tot 21.00 uur in het Pink-punt aanwezig. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het plaatsen van sloten, deur- klemmen en anti-inbraakstrippen. In de winkel vindt u ook veel informatie over beveiligingen. In de kelder van het - n Kijk eens naar de foto van voor de Hema-tijd, die zal jullie inspireren Besturen valt niet mee. Zeker als je op een sokkel op het Museumplein staat vastgenageld en je handen jeuken. Ook een geest is na 700 jaar aan aftakeling onderhevig. Je ziet het aankomen, maar je staat machteloos. Hoeveel molens ik al niet in vlammen op heb zien gaan! Die molenridders wisten het toch dat die dingen kunnen fikken en dat je maatregelen kan nemen om brand te voorkomen? Vlak voor de ramp gaf de eerste molenridder, Reinier, het stadsgezag aan Prins Carnaval die vervolgens ging feesten. Oh, oh, oh, wat een pijn toen het begon, terwijl Reinier met zijn molenstropdas om lag te slapen. Ik zag de vlammengloed weerkaatsen in de ramen en hoorde de sirenes van de brandweer loeien. Van de giften die nu zijn losgekomen hadden alle molens wel elf keer beveiligd kunnen worden, om eens een gek getal te noemen. Maar goed. Elke generatie heeft recht op z'n stommiteiten. Als je er maar van leert; heb ik m'n kinderen ook altijd voorgehouden. Je kunt zien dat het museum sinds kort door een vrouw bestierd, of misschien beter gezegd bekoeid wordt M'n lievelingsplekje in de kelder heeft haar aandacht! Aan de hand van de kaart van Jacques de Gheyn uit 1598 zullen daar exposities worden gehouden. Terug in de tijd en vooruit. Jullie komen dus naar me toe! Ik kan er niet op wachten. Ik ben helemaal van de kaart. En weer terug bij Jan, m'n enige echte. Om een beetje in de sfeer te komen ben ik de toren van de St.Jan opgegaan en heb mijn blik naar het oosten gewend. Daar beneden stond ons huis, maar in 1598 was het al een mine. Tegenwoordig wordt in de stad gedebat- teerd over het HEMA-plein. Die ruimte ligt er dik 700 jaar. De afgelopen 25 jaar stond er een noodonderkomen van die Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij. Als zulk onhistorisch materialisme de invulling van die ruimte ook nu weer gaat bepalen, hou ik m'n hart vast. Dan weiger ik daar in de buurt terug te keren! Kijk eens naar een foto van voor de HEMA- tijd, die zal jullie inspireren. Wat dacht je bijvoorbeeld van herbouw van de molenstomp. Nog een mine in de buurt, als blijvende waarschuwing dat molens kunnen vlammen en kastelen vergaan. Huizen komen en huizen gaan. Ook vorstenhuizen. Wat heb ik daar in m'n tijd een werk aan gehad. De huwelijken die ik niet bedacht heb voor m'n kinderen en voor Floris. Het Hollandse Huis moest verder, maar werd aan alle kanten bedreigd. Nu nog trouwens. Een waarschuwing is op z'n plaats. De minister van Economische Zaken is in Schiedam geweest om zijn benoeming te aanvaarden tot Commandeur van het Genevergenootschap. Bij die gelegenheid sprak hij de woorden: „Ook bij drank is oranjegevoel gewenst". Hoe licht kan dit niet leiden tot: „Ook bij oranjegevoel is drank gewenst". Dit kan tot de ondergang leiden! De Rotterdamse stadhouder Peper zei: de besluitvorming is dichtgeslibd. Het voorportaal van het verval van de Mainport. Bedreiging alom. Het moest anders allemaal. Gemeenten nieuwe stijl en een stadsprovincie. Bijna wet. Antwoord op de problemen van deze tijd. Van deze tijd? Ik gaf de dorpelingen aan de Schie al 700 jaar geleden hun eigen bestuur, zodat ik me zelf met de grote lijnen kon bezighouden. Jullie dus niet. Onbenullen! Aleida pand is een kleine werkplaats ingericht, om wat materiaal op maat te maken of om bijvoorbeeld te schilderen. In de korte tijd van mijn aanwezigheid in de winkel zijn we in ons gesprek al zeker acht keer 'gestoord' door mensen die hun afval komen inleveren, dus het is er inderdaad druk. Tussen het glasgerinkel kunnen wij ons gesprek afronden. Johan vindt het leuk en nuttig werk, dat blijkt wel uit de enthousiaste manier van vertellen. Ook het contact met de bewoners die wat komen inleveren en collega's van de Roteb vindt hij leuk; het houdt het werk interessant en je maakt altijd wat mee. Van hem mogen er daarom ook best wat meer Oosterlingen langskomen. rCtfit 51

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 5