010-426 26 26 Schubertiade was de moeite waard SNELDRUK Fietsherstellersbedrijf 't SCHUURTJE Poezie Zang en muziek Presentatie jaargang 1 nummer 3 Oost Reporter 7 WEER VERGETEN DRUKWERK TE BESTELLEN? EVEN SNELDRUK BELLEN! BROERSVEST 7-SCHIEDAM - FAX010-4266091 voor al uw rookwaren staatsloterij lotto - toto verkoop voetbalkaarten Ik ben Stefan Zwaneveld, veertien jaar oud en lid van de kindergemeente raad Ik vind dat wel leuk. Ik ga vanaf de volgende maand een paar stukjes schrijven voor de Oost Reporter. Zoga ik de kinderen uit Oost interviewen over hoe zij de situatie in de wijk momenteel ervaren.Zelf vind ik dat de weinige speelgelegenheid die er is, er steeds meer op achteruit gaat en er onverzorgd uit ziet. Ook vanwege alle hondenpoep, dat is heel erg op het plein waar we dan nog enigzins iets kunnen spelen. De mensen laten daar de honden ook los lopen. Ik kan nooit zomaar mijn deur uit stappen want als ik niet oplet stap ik weer in een drol. Daar moet toch wat aan te doen zijn Groetjes! M.C. v/d Stappen Interieurmontage Levering en montage van scheidingswanden, plafonds en kozijnen Door: Rob Wark Het is dat de bezorgster van het Rotterdams Dagblad mij nog nooit in de steek heeft gelaten en ik iedere keer weer uitkijk naar de bijdragen van Kor Kegel, anders had een stukje van ene Menno Haddetnan voor mij reden geweest het abonnement te beeindigen. Ik ken deze per soon niet en weet dus ook niet of hij op zondagmiddag 19 februari in de Teerstoof door het druilerige weer in een rotbui was of ander ongemak met zich meedroeg, danwel met een sterke vooringenomenheid binnenviel om na korte tijd te vertrekken met de bevestiging dat de Schubertiade niks voorstelde. Hij schreef zijn artikeltje onder het motto dat het voor de bezoekers een verloren middag was geweest ('Schiedamse Salon boeit geen minuut j. Meneer Haddeman, wilt u voortaan alleen voor u zelf spreken en mij er buiten laten? Voor mij was het namelijk een leuke middag en de uitgave van vijf gulden entree (voorverkoop) best waard. Op de uitnodiging die tevens als toegangs- bewijs diende, stond vermeld dat ik zou Italiaan Giulianani werd wat vertolkt.Je hoeft nog niet eens zozeer van de muziek te houden om toch bewondering te hebben voor de virtuositeit van de pianist (Rene van Asche) en de gitarist (Frans Neudecker), zowel in hun solo-stukken als in de begeleiding. Het programma werd door enkele pauzes onderbroken. Die waren niet alleen om de de dorst te lessen en een andere opstelling voor te bereiden, maar ook om over te.gaan in een duidelijk andere muzikale sfeer. Zo waren de eerste stukken van de mezzo-zangeres Marijke Persijn en de bariton-zanger Mark Hoos heel ingetogen, terwijl hun zang later op de middag licht van toon, en bij Marijke Persijn zelfs innemend bruisend was. Tussen de bedrijven door las Kees Alderliesten werk voor uit zijn gedichten- bundel Prentbriefkaarten voor Santa Lucia Hij had enige moeite zich verstaanbaar te maken en zijn leeshouding te bepalen (hij hing min of meer over de piano), maar achter dit schuchtere uiterlijk Albert de Bruin (rechts) en Frans Neudecker (links) kunnen genieten van kunst en cultuur in een gezellige huiskamersfeer. Die huis- kamer was de foyer van de Teerstoof en de uitnodiging was van de Stichting Activiteiten Schiedam in oprichting. In tegenstelling tot meneer Haddeman zou ik de mensen achter de jonge stichting willen aanmoedigen vooral door te gacm. Dat je in een huiskamerachtige ruimte weinig publiek kan hebben is nogal logisch, het is geen zaal en daar was het programma ook helemaal niet voor bedoeld. Niettemin heb ik bij elkaar toch 35 mensen geteld en daaronder zullen wellicht mensen geweest zijn die iets anders hodden verwacht. Ik had helemaal niets verwacht, was een onbeschreven blad en heb het programma ondergaan als een warmeculturele douche'. Het muzikale gedeelte stond in het teken van Schubert. Klassiek dus en dat wist het publiek. Men was gewaarschuwd. Wie voorkeur heeft voor een ander genre hoeft niet te komen. Overigens was Schubert niet de enige componist waarvan muziek te gehore werd gebracht: ook van de vertoon gingen diepe gedachten en gedichten schuil. De bundel is een tweede verzameling, na het debuut "Beton storten van nul tot oneindig". Wetend dat dichtbundels maar in geringe mate kunnen worden afgezet heeft hij van deze uitgave maar meteen een "zwevende druk"gemaakt. Albert de Bruin, wereldberoemd in Schiedam als Napolitaanse tenor en 'cultureel ondernemerpresenteerde We Schubertiade endeverde ook enkele bijdragen. Het zingen gaat hem goed af vooral in zijn Italiaanse repertoire, dat makkelijker in het gehoor ligt en beter bij zijn persoon lijkt te passen dan het Duitse. Het verdient aanbeveling de presentatie en de organisatie te scheiden van het zingen. Dat zal een volgende keer beide ten goede komen. De uitnodiging deed vermoeden dat er ook beeldend kunstenaars zouden deelnemen. Hoewel de wanden door verschillende werken gesierd werden heb ik in de presentatie daar over niets gehoord.. Maar ik kan iets gemist hebben. Tabakspeciaalzaak B.P.H. Janse Broersvest 8a Tel.: 4268804 Op 5 februari 1996 om 2.43 uur heeft Oost er een nieuwe bewoonster bij gekregen! Ze heet Camille, Bo, Alby en Luna de Bruin. Vader Albert de Bruin, die geen onbekende is voor de meeste Schiedammers, vindt dat ze de keus moet hebben om later zelfte kunnen bepalen onder welke naam zij door het leven wil gacm. Moeder Trudie Maasdam, die bekend is om haar creativiteit, begint al vroeg met het bijbrengen van zelf-initiatief en creativiteit. Camille, 6 weken oud, drinkt namelijk uit haar flesje zonder dat ze geholpen wordt. Camille, de Oostreporter wenstjou een heerlijk leven toe en hoopt dat je maar lang Oosterlinge mag blijven! foto: Camille de Bruin. Laurens Costerstraat 31 3112 DL Schiedam Tel.: 010-4271681 Fax.: 010 - 427 16 81 Oostsingel 33 3112 GC SCHIEDAM tel. 010 - 4267076 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 19.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 7