Wat speelt zich af achter de deuren van Alcoholkliniek Boerhaave "0- Belangrijke adressen: Introductie Psycho-sociale problemen Geheugenverlies Dagprogramma mcmrn. t centroaan hjd$chrjlften Oost Reporter Door: Eric Vellinga Aan de Boerhaavelaan 1-3 staat alcoholkliniek Boerhaave. Van de buitenkant gezien is het een pand als elk ander in de straat. Alleen een klein bordje naast de deur wijst erop dat het geen woonhuis is. Toch wonen er wel mensen in het pand, gemiddeldzo 'n 35. Het merendeel van de bewoners, de clienten, wonen er drie a vier maanden om hun alcoholproblemen onder controle te krijgen. De Boerhaave kliniek maakt onderdeel uit mogen de kliniek niet zelfstandig verlaten. van het Boumannhuis, het Centrum Verslavingszorg Zuid-Holland Zuid. Dit centrum biedt hulpverlening aan mensen met een verslaving. Het gaat hierbij om preventie, consultatie en behandeling van verschillende soorten verslaving, zoals alcohol, drugs, medicijnen of gokken. De kliniek in Schiedam Oost richt zich specifiek op mensen met alcoholproblemen. Als iemand zich aanmeldt voor opname in het Boumannhuis, of aangeeft problemen te hebben met zijn of haar alcoholgebruik, gaat dit meestal via Huis ter Schie in Rotterdam-Overschie. Daar is een opname- afdeling waar mensen de eerste vijf dagen verblijven. Samen met de opname- coordinator wordt besloten welke verdere behandeling gewenst is. Gedurende deze periode is er geen contact met familie en vrienden buiten de kliniek. Het geeft de mensen de tijd om over een aantal zaken na te denken en het lichaam te laten aansterken. Bij de behandeling in Huis ter Schie ligt het accent op het verkrijgen van inzicht in de functie die alcohol voor de betreffende persoon heeft. In de Boerhaave-kliniek daarentegen zijn individuele begeleiding en praktische vaardigheden belangrijker. Deze kliniek richt zich meer op het oplossen van allerhande praktische problemen die de mensen hebben als gevolg van hun alcoholprobleem. Nieuwe bewoners van Boerhaave nemen deel aan de introductiegroep. In deze groep wordt verder gewerkt aan lichamelijk en geestelijk herstel. Dat wordt ook wel afsluiting van de ontgiftingsperiode genoemd. Mensen die deelnemen aan de introductiegroep Bezoek is een avond in de week welkom; de mensen moeten zich vooral concentreren op zichzelf en hun problemen. Na de introductiegroep gaat men naar de behandel- afdeling waar iedereen een vaste begeleider krijgt. De behandelafdeling bestaat uit twee groepen; de A-groep en de B-groep. Mensen die in de A-groep zitten, richten zich vooral op 'psycho-sociale problemen' zoals dat in vaktermen heet. In gewoon Nederlands betekent dit dat er gewerkt wordt aan oplossingen die men heeft met de omgeving. Het gaat dus om de schade die de alcohol heeft aangericht in de maatschappelijke en sociale contacten. Mensen zijn bijvoorbeeld hun baan kwijt geraakt of hebben nauwelijks of geen contacten meer met familie of vrienden. Tijdens de behandeling wordt getracht dit soort contacten weer op te bouwen en te behouden. De B-groep wordt ook wel screeningsgroep genoemd. Hier krijgen cognitieve stoornissen zoals geheugenverlies de voile aandacht.Mensen met langdurige alcohol problemen kunnen last krijgen van hun geheugen. Het kan zo zijn dat zij's middags niet meer weten of zij zich 's ochtends gewassen hebben. Dit soort kleine praktische handelingen, die normaal gesproken gedaan worden zonder er bij nate denken, moeten opnieuw geleerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geheugen spelletjes en het leren gebruiken van een agenda. jaargang 1 nummer 3 Kleurwedstrijd voor de jeugd De maand april staat bij Boekhandel't Centrum, bekend om zijn grote voorraad stripboeken, geheel in het teken van de figuren Pol, flopsy en Kuifje. De etalage van de winkel wordt mooi opgetuigd en binnen zullen kleurplaten te krijgen zijn. De winkel is gevestigd aan de Korte Singelstraat 20, vlakbij de Broesvest. De ingang van het Boumanhuis, het Centrum Verslavingszorg Zuid-Holland aan de Boerhaavelaan. Wat doen de bewoners van de Boerhaave- kliniek nog meer? Het dagprogramma in de behandelafdeling bestaat verder uit het maken van een weekplan, ochtendbespreking, koken, wassen, ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheden, werken met hout en metaal en sport en spel. Het houten speelgoed dat gemaakt wordt door de clienten, wordt verkocht via een speciaal project. Op deze wijze zijn de mensen nog actief betrokken bij de samenleving, waarvan zij tijdelijk afscheid hebben genomen door voor een behandeling in het Boumannhuis te kiezen. Uiteindelijk moeten ze toch allemaal hun draai weer zien te vinden in onze maatschappij. Alcoholkliniek Boerhaave, telefoon: 010-437 18 55 VOOR Al UW STRIPS EN 't Centrum Korte Singelstraat 20B 3112 GB Schiedam Tel: 010-4262584 BIUARTERS GEZOCHT m/v Wij laden van Biljartvereniging D.O.C. zoeken spontane, nieuwe clubleden ink: 010-473.15.16 of kom gewoon eens langs Cafe "De Kleine Confiance" Rotterdamsedijk242 b 3112 BP Schiedam tel 003110 2730666 fax 0031104736656 Collectering en verkoop van alle gebruikte huishoudelijke apparaten en meubels Ook voor import en export Anti Discriminate Buro Van Swindensingel 40 telefoon: 426 44 06 Arbeidsbureau Schiedam Laan van Bol'Es 3 telefoon: 403 98 00 Bewonersvereniging Schiedam Oost Franklinstraat 11a telefoon: 473 71 95 Centraal Meldpunt Van Swindensingel 40 telefoon: 426 40 22 Gemeentelijke Brandweer Breedstraat 1 telefoon: 06 - 11 of 426 42 64 Gemeente Buro Voorlichting Emmastraat 1 telefoon: 246 55 55 Gemeentelijke Sociale Dienst 's-Gravelandseweg 567 telefoon: 246 51 55 Gemeentewerken Groenonderhoud telefoon 415 46 05 Gemeentewerken Riolering en bestrating telefoon 437 73 00 Gemeentewerken Spoedgevallen na werktijd telefoon 473 58 95 G.G.D. (Vlaardingen) Van Hogendorplaan 501 telefoon 434 55 55 Kluphuis Oost Galileistraat 86 telefoon: 473 54 35 Stichting Ouderenwerk Schiedam Tuinlaan 94 telefoon: 473 19 76 Thuiszorg N.W.N, (regiokantoor) Van Swindensingel 40 telefoon: 473 99 00 Openbaar Nutsbedrijf Schiedam De Triangel Van Heekstraat 15 Celsiusstraat 2 telefoon: 262 10 00 telefoon: 462 10 89 Politie Buro Schiedam Bijdorpplein 1 telefoon: 449 44 99 Stichting Maatschappelijk Werk Van Swindensingel 40 telefoon: 473 10 33 Woningbouwvereniging Schiedam Kerklaan 33 telefoon: 247 58 88 Woningstichting Noordvest Noordvest 18 telefoon 473 91 66 Boumanhuts 0m onze vereniging op vrijdag te versterken Rotterdamsedijk 56 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 8