Oost van toen Het verhaal achter de Van Swindenstraat Van Swindensingel Herhaling is de toverkracht van de reclame. Bel: 462 36 89 Bezoek Schiedam Oost onvermijdelijk Kippevel Planetarium Franeker 2 Oost Reporter jaargang 1 nummer 4 Colofon Redactie ■r<*\ Eindredactie Fotografie Vormgeving Produktie Door: Erik Vellinga Het is weer april. Dat betekent dat aan het eind van de maand onze koningin weer in het zonnetje wordt gezet. 'Leve de Koninginwordt er tegenwoordig niet meer zoveel geroepen in Schiedam. Dat was vroeger wel anders als we de Schiedamsche Courant mogen geloven. In 1925, in 1936 en in 1962 werd Schiedam namelijk vereerd met koninklijk bezoek; in 1925 werd H.M. De Koningin (Wilhelmina) vergezelddoor Prins Hendrik en Prinses Juliana, in 1936 kwam zij alleen. In 1962 was koningin Juliana aan de beurt. Heel Schiedam was bij deze bijzondere gelegenheden uitgelopen met rood-wit-blauwe vlaggen, en de kleur oranje voerde de boventoon. Koningin Wilhelmina kwam beide keren met de trein naar Schiedam. Uiteraard met haar Koninklijke Salonrijtuig. Zoals gebruikelijk bij koninklijk bezoek werd de koningin opgewacht door de burgemeester, in 1925 was dit burgemeester Gijsen en in 1936 burgemeester van Haaren. De dochters van deze twee burgervaders was de eer toebedeeld om de 'moeder van het Nederlandse volk' te verwelkomen met een bosje bloemen. De Villastraat op Koninginnedag 1923 Die werden hartelijk geaccepteerd waarna het wachtende publiek kreeg waarvoor ze gekomen waren, een vriendelijk zwaaiende koningin. Het Land van Ris op Koninginnedag 1925 Vanuit het station ging de tocht door Schiedam via de Singel naar het centrum van de stad. Daar werden enkele plekjes bezocht om de rit te vervolgen door andere delen van onze gemeente. Het laatste stuk van de koninklijke optocht ging uiteraard ook weer door Oost; hoe had de koningin anders weer bij haar Koninklijke Salonrijtuig moeten komen? Zij kon gewoon niet om Schiedam Oost heen. Het tweede bezoek van Wilhelmina was eigenlijk geen officieel koninklijk bezoek aan de stad Schiedam. De eigenlijke reden voor haar komst was de doop van een schip bij Wilton-Feijenoord, welke na deze plechtige daad verder door het leven zou gaan als Hr Ms De Ruyter. Vantevoren heeft de koningin dan ook gevraagd om niet te veel onkosten te maken voor het ontvangst. Naar haar woorden werd blijkbaar niet geluisterd want 'het gebeuren' had wel erg veel weg van een officieel koninklijk bezoek. Wat te denken van het welkomstlied: (vervolg op pag. 3) Door: Hans Krul Waarom zijn straten vaak naar personen of gebeurtenissen vernoemd? En welke persoon of gebeurtenis schuilt er eigenlijk achter zo 'n naam? Soms is de achtergrond duidelijk, bij het bordje 'Rembrandtstraatbijvoorbeeld, denkt iedereen aan de befaamde schilder. De Oost Reporter brengt u verhalen die achter het straatnaambordje schuilen. Vandaag lopen we door de Van Swindenstraat en Van Swindensingel. 'KXKHANPa TCWTROMN VOOR AL OW STOPS EN j De Van Swindenstraat bestaat sinds 1920; de Van Swindensingel vanaf 1939, voor die tijd behoorde de singel tot de van Swindenstraat De singel en straat zijn vernoemd naar de filosoof en natuurkundige Jean Henri van Swinden die van 1746 tot 1823 leefde. Samen met professor Aeneae nam hij in de jaren 1798 en 1799 deel aan conferenties te Parijs. Zij spraken daar over de hervorming van maten en gewichten en de vaststelling van het metriek stelsel. Van Swinden werd met drie Franse geleerden benoemd in een commissie om de grootte van de omtrek van de aarde vast te stellen. De meter is daarvan een veertig-miljoenste deel. In Parijs wordt de werkelijke lengtebepaling van een meter bewaand, in de vorm van een liniaal van het edelmetaal platina, die bij nul graden Celisus de juiste standaard lengte aangeeft. De commissie waarin Van Swinden deelnam, is de beschaafde wereld zeer van dienst geweest, door het ontwerpen van een eenvoudig stelsels van maten en gewichten. De hele wereld werkt er nog steeds mee. In 1780 maakte Van Swinden een beschrijving van het wereldberoemde planetarium (een toestel dat de beweging der planeten aangeeft) te Franeker. Het werd gemaakt door wolwever Eise Eisinga (1744-1828). In 1795 werd de wetenschapper voorzitter van een commissie die de inwoners van Amsterdam telde. Zijn rapporten behandelen onder meer sterftetafels, die bij levensverzekeringen worden toegepast. Van Swinden was lid van talloze binnen- en buitenlandse geleerde genootschappen. Ook nuttige instellingen als de kweekschool voor de Zeevaart en het Blindeninstituut kwamen op zijn initiatief tot stand. De Oost Reporter is een krant waarin u informatie vindt over de wijk Oost. De Oost Reporter is een uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt tien keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 5.500 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost. Ronald Jansen Ronald Loch Marina Monti Bobby Scheepe Erik Vellinga Rob Wark Hannah WattSI Stefan Zwaneveld Nathalie Lans/ FreeLans Tekstschrijvers Herman Moor Jan Baars Gerard Spruit Drukkerij De Zaak Ingezonden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 1 la 3112 SB Schiedam Tel.: 426 92 47 Fax: 273 01 54 m w 't Centrum Korte Singelstraat 20B 3112 GB Schiedam Tel: 010-4262584 Bron: Biografisch woordenboek van Nederland. Zoeldicht encyclopedic vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland. VAN SCHIE, DAM EN SCFUEDAM, Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie-aanduidingen. Door W.P. Rook.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 2