Oost van Toen Het verhaal achter de Van Musschenbroekstraat Herhaling is de toverkracht van de reclame. Bel: 462 36 89 'Vacantievreugde in vijftiger jar en' Prachtweek Broersvestival Tijdgenoten Buitenland 2 Colofon Redactie Eindredactie Fotografie I Oost Reporter jaargang 1 nummer 7 Door: Rob Wark Nederlanders gaan steeds verder weg op vakantie. Menig Schiedammer is bijvoorbeeld al eens in het verre Oosten geweest. Nog niet eens zo lang geleden was dat wel anders. Mensen hadden hooguit twee weken per jaar vakantie en brachten dat vaak binnen de stadsmnren door. Daar hoefde men zich echter niet te vervelen want de zomervakantie betekende vaak een gezellige boel in de wijk. De vereniging Het Singelkwartier heeft altijd veel georganiseerd in Schiedam-Oost. Zo werden er filmvoorstellingen gegeven in zaal Marijke. Men gebruikte daarvoor een eigen projector met geluid. Het geld voor die projector had men overigens verdiend met het ophalen en verkopen van oude kranten. In de zomervakantie hield men in de wijk de manifestatie Jeugd en Jolijt: autopedwed- strijden, fietsraces en zaklopen. Maar het belangrijkste evenement was toch wel het weekkamp voor kinderenvan zeven tot zo'n veertien jaar. Gemiddeld gingen zo'n 125 kinderen een weekje de vrije natuur in. De weekkampen werden geleid door de bestuurs leden en hun echtgenotes, aangevuld met andere vrijwilligers. Op donderdag 24 august us J 950 werd het startsein gegeven vvor de Schiedams e vakantie-feestweek. De feestweek stond bol van de activiteiten, zoals kindervoor- stellingen, stempeltocht, fototentoonstellling, sprookjes-parade en bedrijfsoptocht bleven tot nu toe in de koffers. Eetlust enorm. Ze slapen -als het tenminste eenmaal zo is- als een blok van het stoeien, wandelen en voetballen. In de Schiedamse Courant van 25 augustus 1951, dus 45 jaar geleden, vinden we het volgende berichtje onder de kop "Singel kwartier komt thuis; kinderen hadden een prachtweek". "Vrijdagmiddag ontvingen we een brief van de heer A. Teerds, die als leider optreedt bij de vacantieweek van een tachtigtal kinderen uit het Singelkwartier, die een week lang in Putten verbleven. Vanavond tussen half zeven en zeven uur denkt men weer terug te keren op het Van 7 Hofplein, dat een week geleden uitgangspunt was. De heer Teerds, die de terugkeer "met zekere weemoed" acmkondigt, schrijft verder o.a. nog: "Het weer is hier buitengewoon geweest. De regenjassen In de tweede helft van augustus was het jaar- lijks feest in de stad, zo blijkt uit een ander artikel over onder meer Schiedamse amateur- musici, op dezelfde pagina. "Op Broersvest vermaakten Schiedammers duizenden", staat er boven. "Vrijdagavond 24 augustus was er, zo tegen negenen, geen doorkomen aan en zo ergens dan gold hier het gezegde: "je kon over de hoofden lopen". Inderdaadhet zag zwart van feestvierders. In dichte rijen schaarden ze zich aaneen, vooral toen werd aangekondigd dat het dansen weldra mogelijk zouzijn". Het Broersvest was een grote dans- vloer en iemand had daarvoor het woord "Broersvestival" uitgevonden. "Maar", zo vervolgt het stuk, "dit was een zijde van de gevarieerde vrijdagavond. Aan de andere kant van de stad hing de lucht van poffertjes en gebakken vis, tetterden de luid- sprekers, gierden de autootjes en zwaaiden de schom- mels hoger en hoger. De gebroeders Hortensius Ome Daan en Ome Raaf) hebben eer van hun werk. En het is geen kleinigheid zo 'n enorm feestpark van ongeveer tachtig verschillende stands in enkele dagen gestalte te geven. Maar het is ervan gekomen en de feestvierende Schiedammer heeft ook hier de gelegenheid er eens een avond helemaal uit te zijn. Velen trokken op hun wandeling tussen Broersvest en attractiecentrum langs de (nu nog) sober verlichte singels. Op het Marconi- plein was een aardig effect verkregen met de belichting van het nieuwe rioolgemaal en een omlijsting van de grote vijver door een krans van lampjes. In het plantsoen was bijzondere belangstelling voor de daar opgestelde kaboutergroep. De foto van Schiedamsefeestweek is afkomstig uit de publikatie Schiedam Oost en Singelkwar tier van H. Kiela. Dit mooie boek kost 35,- en is telefonisch te bestellen (010 474 65 10) Op 1 oktober aanstaande is het 65 jaar geleden zijn dat de Vereniging Het Singelkwartier werd opgericht. In het septembernummer van de Oost Reporter willen we graag bij het komende jubileum stilstaan. We roepen daarom mensen op die zelf in deze vereniging aktief zijn geweest (of nog zijn) om herinneringen op te halen. Ze kunnen zich melden op het adres van de redactie in de Franklinstraat 1 la, telefonisch kontakt opnemen met Nathalie Lans (tel:426 92 47) of schrijven. Door Hans Krul Waarom zijn straten vaak naar personen of gebeurtenissen vernoemd? En welke persoon of gebeurtenis schuilt er eigenlijk achter zo 'n naamSoms is de achtergrond duidelijk, bij het bordje Rembrandtstraatbijvoorbeeld, denkt iedereen aan de befaamde schilder. De Oost Reporter brengt u verhalen die achter het straatnaambordje schuilen. Vandaag lopen we door de Van Musschenbroekstraat. De straatnaam Van Musschenbroek werd in het raadsbesluit van 18-3-1927 door de gemeenteraad van Schiedam aangenomen. In 1978 werd er een woonerf van gemaakt. Petrus van Musschenbroek is in 1692 gebo- ren te Leiden en in 1761 overleden. Hij staat bekend als een natuurkundige en arts. In 1719 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte en wiskunde aan de hogeschool van Duisburg aan de Rijn; in 1721 werd hij er buitengewoon hoogleraar in de geneeskunde; in 1723 werd hij in Utrecht buitengewoon hoogleraar in de geneeskunde en in 1732 werd hij tot hoogleraar in de astronomie benoemd. Tot slot kreeg hij in 1740 in Leiden de titel van hoogleraar in de wiskunde en wijsbegeerte. Beroemde tijdgenoten waarmee hij in contact is geweest, zijn onder anderen: 's Gravenzande, Boerhaave en de invloedrijke Engelse natuur kundige Isaack Newton. Van Musschenbroek deed gewichtige uitspraken over de magneet- kracht. Zijn sterke kanten bestonden vooral uit het nemen van proeven en het doen van waarnemingen. Vooral zijn meteorologische en magnetische proeven verdienen grote lof en worden nog steeds gebruikt. Ook op het gebied van de elektriciteit en capilariteit was hij zeer goed thuis. Hij bewees dat de samen- gedrukte lucht niets van haar veerkracht verliest. Hij vond samen met Cunaeus de Leidse fles uit. Ook vond hij de atmometer en de pyrometer uit. (Een atmometer is een instrument om de verdamping (stoom) te meten. Een pyrometer is een instrument ter bepaling van temperaturen boven 800 graden op een afstand van de warmtebron, door meting van de uitgezonden elektromagne- tische straling). De uitkomsten van zijn onderzoeken legde hij vast in leerboeken die ver over de landgrenzen waardering genoten. Overigens was de broer van Petrus, Jan van Musschenbroek (1687-1748). Zijn boezem- vriend was de beroemde's Gravenzande. Op basis van de specificaties van 's Gravenzande was hij voortdurend in de weer met het uit- vinden en verbeteren van natuurkundige instrumenten. Internationaal genoot Musschenbroek veel aanzien. Hij was lid van de koninklijke academies te Parijs, Berlijn, Stockholm, Petersburg en nog meer. Zowel de koning van Denemarken in 1732) als de koning van Engeland (in 1737), de koningg van Pruissen en de keizerin van Rusland (in 1740) en de koning van Spanje (in 1753) deden hem aanbiedingen die hij allemaal afsloeg. De Oost Reporter is een krant waarin u informatie vindt over de wijk Oost. De Oost Reporter is een uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt tien keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 6.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost. Ronald Jansen Ronald Loch Marina Mont6 Bobby Scheepe Erik Vellinga Rob Wark Hannah Wattel Stefan Zwaneveld Nathalie Lans/ FreeLans Tekstschrijvers Herman Moor Vormgeving jan uaars Produktie Drnkkcrij De Zaak Inge/onden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 11a 3112 SB Schiedam Tel.: 426 92 47 Fax: 273 01 54 f|gjg Bronnen: Biografisch woordenboek van Nederland. Zoeklicht ecncyclopedie vraagbaak voorNoord- en Zuid-Nederland. Van SCHIE, DAM en SCHIEDAM, Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie-aanduidingen Door W.P. Rook.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 2