Japie Montfoort aan buurtbeheer doet al jaren in Oost de Kroon Meubel-Labyrinth 'Met vegen hoor en zie je nog eens wat' Oost vroeger Knipselmap jaargang 1 nummer 7 Oost Reporter Door: Bobby Scheepe Japie in een bekende houding bezig met buurtbeheer Wie kent Japie Montfoort in de Watt- straat en omgeving niet? Een energieke man die altijd in de weer is met een bezem en een schoffel. Eigenlijk is het heel vreemd dat buurtbewoners hem Japie noemen. Japie doet eerder denken aan een jongeman, maar hij is geboren in 1921We kunnen hem dus een man op leeftijd noemen. Maar energiek is hij zeker. Japie is altijd wel bezig. Hij woont al een flink aantal jaren in Oost en weet wat zich in de wijk afspeelt. "Ik neem deel aan de werkgroep 305. In deze werkgroep zitten bewoners van de zogeheten 305-woningen van de Woningbouwvereniging Schiedam (WBS), die ongeveer tien jaar geleden gerenoveerd zijn. We houden ons daar onder andere bezig met onderwerpen die zowel binnen als buiten de woning afspelen. Ik hou van een verzorgde buurt en ben daarom bereid daarover mee te praten en er wat aan te doen. Helaas duurt het altijd zolang, voordat de gemeente of de WBS actie onderneemt. Intussen zijn de bewoners het dan al zat en haken soms af. Ik wacht bijvoorbeeld nog steeds op een hark en schoffel van de WBS om het binnenterrein naast mijn woning aan te pakken! Gisteren heb ik nog heel het plein voor mijn deur schoongeveegd en het onkruid tussen de tegels weggehaald. Niet alle, vooral de oude, bewoners kunnen de stoep voor de deur schoonhouden maar ik ben nog redelijk fit en van de dokter moet ik in beweging blijven om stijfheid te voorkomen. Dus ik ga vaak buiten aan de slag. Zo hoor en zie ik nog het een en ander." „De wijk is niet meer zoals vroeger. Toen zeiden we elkaar nog allemaal gedag en maakten een praatje. Daar is nu geen tijd meer voor. De nieuwe bewoners willen dat niet meer. In de jaren '70 was ik pen- ningmeester van een reisvereniging, die opgezet was voor en door bewoners van Oost. Ik woonde toen nog op de Paral- lelweg, daar zijn de woningen al helemaal verdwenen. Ik haalde standaard's zater- dags het geld op bij het reisgezelschap dat uit ongeveer 50 leden bestond. Wanneer ik soms geen tijd had om het geld op te halen, werd ik's avonds meteen gebeld waar ik nou bleef. Ze misten mij gewoon. Van al dat geld gingen we een keer per jaar een paar dagen weg. De ene keer naar Diisseldorf, een andere keer naar Keulen. Dat was nog eens een gezellige tijd, we hadden echt een band met elkaar. Dit hebben we jaren achter elkaar gedaan. Ongeveer drie keer in het jaar hadden we een vergadering om de reis voor te bfereiden. We leefden op die vergaderingen al helemaal naar de reis toe. Met de jongelui van nu heb ik toch wel moeite. Ze zijn heel anders dan wij vroeger waren. Ze hebben mijns inziens een veel grotere mond. Ik kan daar niet echt goed mee omgaan. Vele jongeren maken ook altijd alles kapot. Waarom moet dat nu?" Japie komt met een dikke ordner vol met knipsels aanzetten. Heel trots toont hij de geordende map. Uit kranten haalt hij onder andere berichten die betrekking op Oost hebben. „Kijk, hier staat mijn buurman, die zet zich ook altijd in voor de buurt. Hij is voorzitter geweest van de Bewonersvereniging in Oost. Tevens heb ik hier stukjes met foto's van wethouders van vroeger die een verhaal over Oost hadden. Naast deze artikelen heb ik ook veel over Sparta, daar ging ik vroeger altijd heen. Ja, ik hou wel van voetballen. Maar dan wel in een stadion of op een voetbalveld en niet voor mijn deur! "Japie laat mij de vele foto's van oud-spelers bij Sparta zien. Het papier is inmiddels aardig vergeeld en Japie denkt met genoegen terug aan die 'goede oude tijd'. BEWINDSLIEDEN Het is al weer 700 jaren terug dat mijn lieve Floris het aardse leven liet. Reden voor een uitgebreide herdenking in Rijnsburg, inclusief een middeleeuws wagenspel. Eerder ook al aanleiding voor geschriften over het leven van Floris de Vijfde. Zelfs een druk bezet man als Frits Bolkestein, de liberale leider, heeft tijd vrij gemaakt om een boekje aan hem te wijden. Een subtiele manier om zijn imago historisch cachet te geven en te verbinden met een van de groten in het Hollandse Huis. Over het algemeen schatten de geleerden hem in tussen een briljant bestuurder en een arrogant mens. Ik bedoel Floris, niet Bolkestein. Maar de mensen van nu kennen Floris niet zoals ik hem kende. Vanaf z'n vierde levensjaar had ik hem onder m'n hoede en nam ik zijn zaken waar. Mijn broer Willem de Tweede zou keizer worden van het Duitse rijk of het Heilige Roomse Rijk zoals ook wel in de geschiedenisboekjes staat. Voor de kroning wilde hij echter eerst nog wat slag leveren in West-Friesland en dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Ik werd voogdes van zijn zoontje Floris. M'n andere broer, Floris sr, ging in het bestuur. Die liet, nauwelijks twee jaar later het leven in een steekspel te Antwerpen. Weer zo'n geval van jeugdige overmoed. De lezer zal begrijpen dat ik Floris junior heb geleerd zich verre te houden van dergelijke dwaasheden. Ik heb hem de warmte van ons huisgezin in Schiedam gegeven, afgewisseld met vakanties in Frankrijk en Schotland. Al jong stuurde ik hem ook naar Oost- voorne om daar bij Meester Maerlant ret moeilijke Latijn onder de knie te krijgen. Intussen hield ik mezelf de edelen van het lijf. Mannen die het niet konden verkroppen dat er een vrouw aan het bewind was. Vanaf z'n twaalfde heeft Floris de Vijfde 30 jaar geregeerd en zolang ik leefde heb ik hem gewaarschuwd voor alle kuiperijen om hem heen en hem vele adviezen gegeven. Terecht wordt hij een briljant bestuurder genoemd maar de genoemde arrogantie moet gezien worden als het masker voor een gezond wantrouwen dat ik hem heb bijgebracht. Minister van Aartsen, een man met een achtenwaardige uitstraling, kwam einc mei het Nederlands Gedistilleerd Museum officieel openen. Trots ben ik erop dat mijn "jan 4 ever" tot zoiets moois heeft geleid! Mijn Floris was ook trots, maar met enige zorg vervuld, want dit was de minister van de boeren. Floris had ooit vrede met de boeren gesloten en hun rechten erkend. Maar de voordelen van de boeren waren de nadelen van de edelen en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Ik vond het altijd een genoegen om hier bezoek te ontvangen en daaraan ben ik na mijn leven in gedachten trouw gebleven. Gastvrijheid heb ik de Schiedammers ingeprent, maar dat de VVV zo moeizaam aan de middelen komt om het vreemdelingenverkeer te bevorderen doet toch pijn. De Schiedamse zakenlieden die haring en bier namen tijdens Nederland - Schotland zullen wel jenever hebben gedronken tijdens Frankrijk-NederlandOnbegrip voor het passende bij een gelegenheid. De beoogde status van provinciale cultuurstad Schiedam-Vlaardingen is alweer opgegeven. Vlaardingen is gewoon blut. Schiedam had alleen gewild als het in 1997 had gekund. Dan zou er geld geweest zijn, in 1998 niet meer. Weten de bestuurders dat nu al? Ik kijk uit naar de begrotings- behandeling! Aleida Compleet aanbiedingspakket: 25 x 1 uur Praktijk - en 10 theorielessen incl: Praktijk - en theorie-examen Totaal 1325H HIGHWAY Lorentzlaan 64 Info: Telnr. 4378078/06-52752354 In- en Verkoop van Meubels, Inboedels, Anliek Curiosa WEKHANttl T VOOR Al UW STRIPS EN T)J 't Centrum Korte Singelstraat 20B 3112 GB Schiedam Tel: 010-4262584 Snackbar Als het goed moet zijn Winkcl: Rotterdamsedijk 248 a 3112 BP Schiedam Tel/Fax 010 273 08 86 Privi 010 213 05 02 010 414 79 06 7 dagen per week geopend Ons adres: Franselaan 212 (hoek Italiaansestraat) Tel/fax 4153257

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 5