Gehark van Wark Markante figuren in Oost Kohnstamm in Oost Wintersport ?tschilderij Nico Schaper: de kerstman van Oost h Toen was Geluk nog heel gewoon "Meeste Rotterdammers voelen zich gelukkig", luidde onlangs een kop boven een stuk in het Rotterdams Dagblad. Uit die tekst spreekt verbazing: altijd gedacht dat de Rotterdammers zich ongelukkig voelen. In Rotterdam is dus iets bijzonders aan de hand. Bij elkaar noemde 92 procent zich tamelijk tot zeer gelukkig. De rest, 8procent, noemde zich "niet zo gelukkig". Het gaat over een steekproef-onderzoek van Waarom hebben ze niemand nog echt goed het Rotterdamse Centrum voor Onderzoek en Statistiek. Volgens het onderzoek moeten "niet zo gelukkige" Rotterdammers vooral gezocht worden onder alleenstaanden, met of zonder kinderen, uitkeringsontvangers en mensen in lage inkomensgroepen. 'Ook allochtonen geven aan zich aanzienlijk minder gelukkig te voelen dan autochtonen', staat in het bericht te lezen. Verder lees ik dat veel vrije tijd kennelijk niet gelukkig maakt. Mensen die zeggen veel vrije tijd te hebben noemen zichzelf minder gelukkig dan mensen die over "weinig" of "genoeg" vrije tijd zeg gen te beschikken. Ik zou weleens willen weten welke uitkomst zo'n onderzoek in de verschillende wijken van Schiedam zou opleveren en wat je met het resultaat van zo'n onderzoek zou kunnen doen. Voer voor politici! Het onderzoek in Rotterdam is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Recreatie Rotterdam. Aan het onderzoek heeft Recreatie Rotterdam voor zijn eigen werkterrein enkele beleidsaan- bevelingen ontleend. Een daarvan: trek meer geld uit voor laagdrempelige publieksevene- menten. Waar in Rotterdam op goede gronden wordt aanbevolen om me6r te gaan doen, wil de meerderheid van de Schiedamse politici juist minder uittrekken voor het Spectrum- festival. kunnen uitleggen. Misschien kan iemand dat onderzoek in Rotterdam eens opvragen. Of zijn ze daar allemaal te lui voor? Honden en mensen Het onderzoeksbureau Fido Fact Finder heeft onlangs hondenbezitters in het Verenigd Koninkrijk ondervraagd en de uitkomsten vergeleken met een soortgelijk onderzoek dat eerder in Duitsland was gehouden. De resultaten zijn gepubliceerd in het blad Dogs Today. Net als de Duitsers blijken de Britse hondenbezitters meer van hun hond te houden dan van hun partner. Slechts zeven procent denkt er anders over. Laat dat eens op je inwerken: mensen met een partner, die zich "niet zo gelukkig" voelen, nemen een hond. Die helpt ze zich wat geluk- kiger te voelen. Vragen in de volgende enquete van Onderzoek en Statistiek: a) heeft u ja/nee een partner? b) heeft u ja/nee een hond? c) van wie houdt u meer: van uw partner of uw hond? Gemeenteraadslid Theo Schoenmakers heeft zich uit de CDA-fractie losgemaakt. Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen vreesde hij bij die partij "achter de hond van Wim Leijendekkers" te zullen belanden. Door Marina Mont6 Zesentwintigjaar lang staat Nico Schaper elke zaterdag vanaf's morgens vroeg tot na zessen met zijn bloemenkraam op de hoek van de Boerhaavelaan en Lorentzplein. Geboren tegenover zijn huidige handel en later verhuisd naar de Snelliussingel, heeft hij Oost in de loop der jaren zien veranderen. Maar op de vraag of het publiek door de jaren heen ook veranderd is, wellicht lastiger is geworden, haalt hij eerst zijn schouders op en steekt dan van wal: De Klussendienst van de Stichting Servicewinkel Schiedam dankt alle clienten voor het aan hen in het afgelopen jaar gesteide vertrouwen. Volgend jaar staan wij met dezelfde inzet wederom voor u kiaar. Franklinstraat 11 A, 3112 SB SCHIEDAM Jelefoon: 473 71 95 (Vervolg van pagina 1) Vanwege het vele (zwerfjvuil besloten bewo- ners eerst een grote schoon- maakactie te houden. Veertig bewoners staken op een speciale schoonmaakdag actief de handen uit de mouwen. Vervolgens werd nieuwe grond gestort. Hiema is nieuwe grond gestort. Op dit moment ligt het project even stil. de Na de uiteenzetting door Arno Mol, verlieten de staatssecretaris en andere gasten de Buurtpost voor een korte rondgang d( wijk. Een blik in de tuinen van Morse- Fahrenheitstraat was voor de staat voldoende om te kunnen zien welke j men nog niet aangepakt zijn. Toch raaf Kohnstamm van dit alles niet ontmoedjgd. Vooral het bezoek aan de Buurtpost had hem een warm gevoel bezorgd, liet hij de afsluitende persconferentie weten. Nico bij zijn kraam op het Boerhaaveplein zijn niet lastiger geworden, wel veel- enqer. Vroeger nam het publiek gewoon bo$je tUpen mee, maar de laatste jaren jen in het interieur passen. lejegen mij: „Die kleur Ijjnem." Antwoord ik haar ljsk olid: ,/Moet u andere gordijnen wel bezig blijyen! Ga maar na. Toen ik i»et de handel begon, waren alleen seizoensbloemen met een pa groen. Nu kan ik op de veiling wel verschillende worden het hele jaar door aangeleve alle hoeken van de wereld. Dal op. De zogenaamde ook in de winter verkrijgbaar. was ik al gek op biSemen en ging ik heel veel naar het Julianapark om te kijken hoe de bollen erin werden gezet. Vond ik leuk. was voor mij het interessantste -vak op school. Vaak ging ik met vriendjes naar slootjes toe om salamanders te vangen. Alles wat groeit en bloeit boeide mij. Voor mij was het vanzelfsprekend om de bloemen- handel in te gaan. Voor mijn trouwen heb ik het vak geleerd en toen in de vereiste papieren had, ben ik hier samen met mijn vrouw begon- nen. Mijn vrouw helpt mee met boeketten samen te stellen en is heel goed in 'stukjes' opmaken. Mijn dochter helpt ook vaak mee." Mensen vragen weleens aan mij: „Moet je niet naar de wintersport?" Ik sta er immers altijd! Nou, dan zou dat bosje bloemen niet zo goedkoop zijn. Meestal maak ik de opmer- king dat ik al voldoende 'wintersport' meemaak. Om hier's winters's ochtends vroeg als het gesneeuwd heeft en soms met min 15 graden te staan, moet j zijn. Het is niet altijd ge de kou valt tegen. Mi bent het gewend." door de kou heei geblazen. naar de veililjg te?gaart,<ian<Je handel veizorgen en boeketten maken. Naast (re zaterdag hier sta ik's maandags op de markt in Woudhoek s in het centrum. Tpch heb ik nog ;ier in mijn handel; ik houd namelijk bloemen en mensen!" De kerstbomen zijn weer volop verkrijgbaar. 'Die business is een verhaal apart. Tegen het einde van de zomer gaan wij naar Luxemburg om in te kopen. Dat blijft een gok. De laatste jaren is de handel wat ingezakt door de kunst- bomen, maar mensen komen er weer op terug. Ze missen de 'dennengeur'. Haha, dat geloof ik graag, want het zijn allemaal sparretjes! Overigens is juist deze handel erg veranderd. Waren er in het verleden alleen de gewone sparren met een houten kruis eronder verkrijg baar, daarna kwam de blauwspar met kluit. Nu heb je een veelheid aan soorten en zelfs al in de pot. Helaas is de mentaliteit ook veranderd. Toen ik pas begon, bond ik's avonds een touw over de kerstbomen en een zeiltje en klaar was ik. Gaandeweg moest ik hoge hekken eromheen plaatsen en vijf jaar geleden ben ik met containers gaan werken om de bomen te beveiligen tegen diefstal. En nog word ik door oplettende omwonen- den soms gebeld om te waarschuwen. Treurig hoor! Om toch iets extra's met Kerst te doen, heb ik verleden jaar samen met mijn vrouw een enorm kerstschilderij van 2 bij 3 meter gemaakt, dat stond op een ezel. Dat had veel bekijks! Wat het dit jaar is geworden, moet men maar komen bekijken. De Bewonersvereniging Schiedam-Oost zoekt mensen met bestuurscapaciteit. Wij zouden graag versterking en uitbreiding van het bestuur willen. Wij zijn op zoek naar een penningmeester, een eerste en tweede secretaris en enkele vrijwilligers. Hebt u belangstelling en wilt u zich inzetten voor de wijk waar u woont, bel dan de B.V.S.O. telnr: 473 71 95 jaargang 1 nummerlO Oost Reporter De staatssecetaris in de Buurtpost (Foto Ernst Posse) 1:ejg i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1996 | | pagina 3