Oost van toen: 45 jaar Juliana Het verhaal achter de Simon Stevinstraat 3 hun Jacquelien In het begin wist van toeten noch blazen Leiden Oost Reporter jaargang 2 nummerl Door Chrit Wilshaus SCHIEDAM-OOST Tamboer-, Trompetter- en Majorettenkorps Juliana bestond vorige maand - dat was op 28 december - precies 45 jaar. Genoeg reden om daar deze keer in de rubriek 'Oost van toenbij stil te staan. De vereniging Juliana werd op 2 oktober opgericht in 1951. Dat jaar was Truman president van de Verenigde Staten woedde er in Korea een oorlog en regeerde in ons land Drees nog steeds overleed dirigent Mengelberg, ontving schrijver Simon Vestdijk de P.C. Hooft- prijs en ging de eerste tele- visie-uitzending de lucht in. Overigens kostte een biefstuk toen 1,90 per pond. Vijf ex ODO-leden stonden destijds aan de wieg van vereniging Juliana. Zij waren het die op het idee kwamen een eigen gymclubje op te richtten. A1 spoedig bleek dat dit alleen kon wanneer zij over een eigen oefen ruimte konden beschikken. De gymzaal van de toen- malige Koningin Julianaschool bood uitkomst. Ook anno 1997 is deze school - inmiddels om- gedoopt in Gravin Aleidaschool nog steeds de thuishaven van de jubilerende vereniging. De oorspronkelijk Christelijke Vereniging Voor Lichamelijke Opvoeding (C.V.V.L.O. Juliana) bestond uit een gymnastiek-, wandel- en volleybalafdeling. A1 deze afdelingen bij elkaar hadden in w gloriejaren bijna 2000 leden. Tijdens uitvoeringen en defiles luister- den muzikanten met slagwerk instrumenten - eigen Julianaleden - het gebeuren fees- telijk op. Hieruit ontstond in 1974 het Tamboer-, Trompetter en Majorettenkorps. In de loop van haar bestaan sleepte de vereni- ging heel wat prijzen in de wacht. Naamwijziging De naamwijziging in T.T.M. (Tamboer-, Trompetter en Majorettenkorps) Juliana vond plaats in de jaren 80. Behalve een andere naam, kregen de leden van de vereniging ook een aantal malen voorzien van nieuwe uniformen. Was het in de jaren zeventig nog ecru/oranje wat de klok sloeg, vanaf 96 geven de kleuren groen/blauw voor de drumband, en wit/groen voor de majorettes ,de toon aan. Het nieuwe bestuur besloot eveneens over te gaan tot het vervangen van alle koperinstru- menten en trommels. Wat de nieuwe ontwikkelingen binnen Juliana betreft, kan tenslotte meegedeeld worden dat de vereniging met de Muziek- school in Schiedam (Opmaat) overeengeko- men is om lestijd in te kopen ten behoeve van de opleidingen van haar (jeugd)leden. Toeten noch blazen In het jubileumnummer van De Bijkletser - het clubblaadje van Juliana - halen verschil- lende (oud)leden onder andere herinnerin- gen op aan de beginjaren. Donna Koene bijvoorbeeld is al 28 jaar lid en kwam als zesjarige samen met haar oudere zus bij het majorettenkorps. Les kreeg ze toen van mevrouw Soeters - een begrip binnen Juliana - die op een bijzondere manier de maat sloeg, tijdens de repetities. 'Zij sloeg met een stukje ijzer de maat op de verwarming, wat heel irritant kon zijn. Maar gelukkig kwam Op 30 april 1968 liep de drumband Juliana mee in het bloemendefile voor paleis Soestdijk er soms iemand van de drumband op zijn trommel de maat slaan,' aldus Donna Koene. Sinterklaas Een andere 'oudgediende'-Jacquelien v.d. Mespel - zag tijdens een van de intochten van de Goedheiligman in de Brandersstad - hal- verwege de jaren tachtig - een bekende met Juliana meelopen, en kwam zo op het idee zich aan te sluiten bij de vereniging. Jacquelien: 'In het begin wist ik van toeten noch blazen.' Hoewel ze graag met trommelen was begon- nen, was haar eerste instrument een lyra. 'Een enig instrument maar loodzwaar.' Tussendoor bespeelde ze ook nog een blauwe maandag de trombone. In het begin viel het voor Jacquelien niet mee geluid uit een slag- instrument te krijgen. 'Ook na een paar jaar had ik nog steeds moeite een behoorlijke roffel te laten weerklinken, gelukkig bleef iedereen mij steunen en uiteindelijk lukte het mij toch.' Omdat y y Jacquelien v.d. Mespel na haar verhuizing geen afscheid van de vereniging kon nemen, reist ze elke maandagavond per trein vanuit haar huidige woonplaats Rijnsburg/ Oegstgeest naar Schiedam voor de En dat alweer zeven jaar lang. Zo groot kan de clubliefde dus zijn. Nieuwe aanwas Ter versterking van de majorettengroepen is de vereniging op zoek naar meisjes in de leef- tijdsgroep 6 -12 jaar. Nieuwelingen die eerst nog even de kat uit de boom willen kijken, kunnen gebruik maken van een gratis proef- maand. Bij de drumband kunnen eveneens nieuwe leden geplaatst worden. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Meer inlichtingen zijn te krijgen bij: Linda en Ton Spruit (010 - 470.73.71) of Esther den Houting (010 - 474.64.90) Shotokan Karatevereniging DE RIJZENDE ZON Schiedam Op maandag gratis proeflessen in Sportzaal Oost van 19.00 - 21.00 uur. informatie: 010 473 78 65 Door Han Krul Waaro zijn straten vaak naar personen of gebeurtenissen vernoemd? En welke persoon of gebeurtenis schuilt er eigenlijk achter zo 'n naam? Soms is de achtergrondduidelijk, bij hetbordje 'Rembrandtstraat' bijvoorbeeld, denkt iedereen aan de befaamde schilder. De Oost Reporter brengt u verhalen die achter het straatnaambordje schuilen. Van- daag lopen we door de Simon Stevinstraat. In het raadsbesluit van 31 juli werd de straatnaam S.Stevinstraat door de gemeente- raad van Schiedam aangenomen. Simon Stevin werd geboren te Brugge in 1548 en is gestorven te's Gravenhage in het voorjaar van 1620. Op zeer late leeftijd trouwde hij met de veel jongere Catharina Craey, die hem twee zoons (1613 Frederik en 1614 Hendrik) en twee dochters (Susanna en Levina) schonk. In 1581 ging hij in Leiden wonen en in 1583 werd hij student aan de universiteit aldaar. Hij hield zich met wis- en natuur kunde bezig. Ook doceerde hij aan de universiteit theoretische en toegepaste wiskunde. De onderichtmethode door vragen en antwoorden is van hem afkomstig. Hij was een scherpzinnig wiskundige, een van de grondleggers van de mechanica, een vinding- rijk werktuigkundige en groot uitvinder. Decimale stelsel Zijn hoofdverdienste op wiskundig gebied is de echter de invoering van de 10-delige breuken. Dan spreekt hij zich tevens sterk uit voor de invoering van het decimale stelsel in munten, maten en gewichten. In een wiskundig werk over optiek lost hij verschillende grondproblemen van het perspectief op. Hij illustreert daarbij zijn nieuw gevonden stellingen met geschikte voorbeelden. Hij deed samen met de Delftse burgemeester Johan Hugo de Groot ook valproeven om aan te tonen dat de uitspraak - dat de zwaarste lichamen het snelst vallen - van Aristoteles onjuist was. Maurits van Nassau Simon Stevin was de leermeester van Maurits. Maurits achtte Simon zeer hoog en maakte van zijn diensten tijdens zijn veldtochten ijverig gebruik. Op aandrang van Maurits werd hij in 1593 aangesteld als ingenieur en kwartiermeester van het leger van de staat. Zeilwagen Bekend is zijn uitvinding van de zeilwagen en werd daarmee beroemd. Afbeeldingen daarvan zijn in sommige geschiedenisboeken te vinden. Hij construeerde de zeilwagen in 1606 en deed daarmee proeven op het Noordzee-strand, Moedertaal Stevin was een warm voorstander van het gebruik van de moedertaal in wetenschappelijke werken. Voor de zuiverheid van de taal bleef hij altijd strijden. Hij liet veel handschriften na. Zijn zoon Hendrik heeft die geschriften, welke zeer verwaarloosd en verspreid waren, verzameld. Met liefde en zorg heeft Hendrik de kostbare handschriften bijgewerkt en ook laten herdrukken en uitgeven. Bronnen: Biografisch woordenboek van Nederland, Zoek-licht encyclopedie vraagbaak voor noord- en zuid-nederland. VAN SCHIE, DAM EN SCHIEDAM, Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie-aanduidingen. Door W.P. Rook. Colofon De Oost Reporter is een krant waar in u informatie vindt over de wijk Oost De Oost Reporter is een uitgave van de Stichting Wijkkrant Schiedam en verschijnt acht keer per jaar. De krant wordt in een oplage van 6.000 exem- plaren huis-aan-huis verspreid in Schiedam-Oost. Redactie Hans Krul, Ronald Loch, Marina Monte, Wim Pointier, Bobby Scheepe, Rob Wark, Hannah Wattel en Chrit Wilshaus. Eindredactie Chrit Wilshaus Vormgeving Jan Baars en Gerard Spruit Produktie Drukkerij De Zaak, te Rotterdam Ingezonden brieven en persberichten kunt u naar de redactie van de Oost Reporter sturen: Oost Reporter Franklinstraat 11a 3112 SB Schiedam Tel.: 473 71 95 Fax: 473 48 85 E-mail adres: oostreporter@dsv.nl De redactie heeft het recht brieven of stukken te veranderen, in te korten of niet te plaatsen. Ingezonden brieven worden uitsluitend geplaatst als ze duidelijk zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Bij plaatsing wordt echter alleen de naam vermeld. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 2