pmm e Spreekuur in Kluphuis Oost Bewoners van Oost zorgen voor een beter milieu P^LITI E Elke dinsdagavond van19.00 uur tot 21.00 uur Oost Reporter Ook in het nieuwe jaar gaat de politie door met het presenteren van stevige rekeningen voor het neerzetten van aanhangers op parkeerplaatsen of gewoon op het trottoir. Dus haal ze weg. Tevens blijft de politie hard optreden tegen automobilisten die te weinig rekening houden met de schoolgaande kinderen. Vooral in de nabijheid van de scholen doen zich vaak gevaarlijke toestanden voor doordat auto's op de trottoirs of dubbel op de rijbaan geparkeerd worden. Bejaarde vrouw ligt dagen in woning Een 82-jarige Schiedamse is woensdag- ochtend, 8 januari, omstreeks 10 uur in haar woning aan de Rotterdamsedijk onder slechte omstandigheden gevonden. Ze was een aantal dagen geleden gevallen en kon vervolgens niet meer op de been komen. Ze had tevergeefs geprobeerd de aandacht van de buren te trekkken. Hoelang de vrouw precies in de woning heeft gelegen is niet bekend. Ze was uitgedroogd en onderkoeld en is voor behandeling overgebracht naar het Holyziekenhuis. Ilegalen aangehouden In een Koffiehuis aan het Edisonplein is woensdagmiddag 8 januari omstreeks twaalf uur een 29-jarige man aangehouden, die niet in het bezit was van een verblijfs- vergunning. Hij zal spoedig worden uitgezet naar Turkije. Een 38-jarige zonder verblijfs- vergunning werd woensdagmiddag omstreeks twee uur ingesloten en om kwart voor vier werd een illegale vrouw uit Suriname aange houden. Aan hun uitzetting wordt gewerkt. De aanwezige agenten helpen u bij klachten en problemen betreffende overlast, geluidshinder, diefstalpreventie enz. Tel: Kluphuis Oost 473 54 35 Galileistraat 86 Vervolg van pag 1 De toverfee De tweede fase van het project 2de Tuinsingel en omgeving valt onder mijn verantwoordelijk- heid. Tevens ben ik druk doende geweest met de herinrichting van Galileistraat en omstre- ken; de herinrichting van het Marconiplant- soen. De eerste aanzet gegeven voor de inrichting van het Van Hoffplein. De gymzaal aan de Franklinstraat die inmiddels gesloopt is en waar studentenappartementen komen en als laatste project de Amperestraat/ Edisonstraat waar als laatste officiele daad onder mijn 'bewind' de architectenkeuze plaatsvindt." Anke schatert onderwijl om haar eigen woorden. Dit schateren en soms gieche- len deed aanvankelijk de norse bromberen bij de bewonersvereniging Schiedam-Oost twijfelen aan geschiktheid van zo'n jong meisje voor deze zware job. A1 ras bleek zij haar mannetje te kunnen staan en nu betreuren dezelfde bobo's haar weggaan; het kan verkeren. Stel je bent een toverfee. Boven welke delen van Oost zou jij je toverstokje laten zwaaien? De Daltonstraat en omgeving heeft eerst als stadvernieuwingsproject op de begroting gestaan, maar staat nu als PM-post op de meerjarenbegroting. Toch zal dat gebied ook aangepakt moeten worden. Een andere rotte appel in de wijk is het huidige kluphuis aan de Galileistraat. Als de plannen doorgaan komt daar een school, die later gemakkelijk tot woningen verbouwd kan worden en de Overschiesestraat is nog een plek waar eens goed naar gekeken moet worden." Tot slot, even heel dramatisch: waarom laat je ons voor een stel Hagenezen in de steek? Lachend: „Heel simpel, Den Haag is dichterbij Amsterdam waar ik woon. Daarbij biedt Den Haag betere perspectieven dan Schiedam, omdat Den Haag als een van de vier grote steden nauwelijks minder stadsvernieuwings- gelden krijgt en Schiedam helaas moet bezui- nigen ook qua personeels lasten. En last but not least keer ik terug waar ik begonnen ben: de Schilderswijk maar nu als projectleider, daarmee is de cirkel weer rond. Snackbar de KROON 7 dagen per week geopend Milkshake's Voor al nw snacks en sate's Salades Div. belegde broodjes Div. soorten vers en verpakt ijs Div. frisdranken Wij leveren ook voor feestjes, partijen en bedrijven, enz. Franselaan 212 Rotterdam Tel. 010 - 415 32 57 jaargang 2 nummerl EcoTeam 29 in de bocht Door Rob Wark EcoTeams lijken op het eerste gezicht net zo spannend als theekransjes of tupperware parties. Maar wie zich de moeite getroost wat dieper te graven, zal ontdekken dat EcoTeamers zich heel zinnig met het milieu bezig houden. Het EcoTeam Programma is ontwikkeld vanuit het idee dat iedereen mogelijkheden heeft 1 De dames van het EcoTeam Ati Kiers en Soekarnie Singotanievoor het Meldpunt In Oost is momenteel een Ecoteam actief. Het bestaat uit zes deelnemers, die bij elkaar in de buurt wonen en. De groepsleden komen gemiddeld 8 keer per jaar bijelkaar, waarbij telkens een ander thema - zoals afval, gas electriciteit, water en koopgedrag - wordt behandeld bij een van de deelnemers thuis. Begonnen wordt echter met een kennisma- kingsbijeenkomst. De Oost Reporter wil de komende maanden telkens edn van de leden van het EcoTeam aan het woord laten. Deze eerste keer gaat het vooral over de samen- hang tussen de thema's. In het werkboek staat hierover te lezen: "Veel acties uit dit boek houden met elkaar verband en verster- ken elkaar. Al is dat soms niet meteen zicht- baar. Zo is het misschien wat moeilijk voor- stelbaar dat u door het kopen van onbespoten groenten, door minder auto te rijden en door zuinig te zijn met stroom een bijdrage levert aan het schoonhouden van ons water. Toch is dit verband er wel. Als u onbespoten groenten koopt, komen er minder bestrijdings- middelen in het grond - en oppervlaktewater en blijft ons water schoner. Als u minder auto rijdt veroorzaakt u minder luchtver- vuiling, dus minder zure regen, dus minder zuur grondwater. Als u zuinig bent met stroom, is er minder koelwater nodig in electriciteits centrales. Er wordt minder warm water geloosd, waar- door het leven in het water beter op peil blijft. Zo grijpen veel acties uit het Eco Team Programma in elkaar." Meldpunt Ecoteam Wereldwijd wordt in het verband van Global Action Plan International samengewerkt in het streven naar behoud van het leefmilieu op aarde. De Stichting Global Action Plan Nederland heeft de Nederlandse versie van het werkboek verzorgd en in onze regio werft het Meldpunt EcoTeam Waterweg Noord deelnemers en vormt teams. Het Meldpunt zit in een afgescheiden deel van het magazijn van de ONS, de Openbare Nutsbedrijven Schiedam aan de Van Heeckstraat. Coordinator Ati Kiers en administratief medewerkster Soekamie Singotani kijken vanuit hun raam zo tegen het Milieustation aan. Toen Ati hier twee jaar geleden begon waren er in Nederland al zo'n 500 teams gevormd. Sinsdien zijn daar nog eens 200 bijgekomen, waarvan een stuk of 30 via dit Meldpunt. De Waterweg- gemeenten slaan dus zeker geen slecht figuur, maar het kan altijd beter. Vanaf volgende maand volgt de Oost Reporter het Eco Team uit Oost op de voet. Eco Team 29 in de bocht.. (wordt vervolgd) Heeft u een klus en weinig in komen? Bel dan de klussendienst voor witten, behangen, kieine reparaties, tuinonderhoud enz Tel: 473 71 95 Stichting Servicewinkel Schiedam Franklinstraat 11 A 3112 SB Schiedam KWHANP& T CENTRUM VOOR Al 0W STRIPS EN TIJ t Centrum Korte Singelstraat 20B 3112 GB Schiedam Tel: 010-4262584 Rotterdam-Rijnmond District: Schiedam 4 Rotterdam-Rijnmond District: Schiedam i t ''4 1K2S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 4