Opstapje stimuleert ontwikkeling van peuters Bommelding bet fijntje T0JA D0MMEL BINGO Apotheek^C.1. Jansen PELICAR B.V. TEXTIEL - MODE De speciaalzaak voor al uw lingerie w Fietsherstellersbedrijf 't SCHUURTJE HYunnni woensdag 29 januari jaargang 2 nummerl Nieuw project van start Door Chrit Wilshaus Het O.V.G. in Schiedam (Samenwerkingsverband Onderwijsvoorrangsgebied Schiedam) is in verschillende wijken al een aantal jaren actief met het Opstapproject. Hierbij bereiden ouders hun kleuters - onder andere met behulp van taalspelletjes - spelenderwijs voor op groep 3 van de basisschool. Vanaf februari dit jaar start het spelprogramma Opstapje, bedoeld voor peuters van 2-4 jaar. De thuisbasis voor dit nieuwe project in Oost is Kindercentrum De Triangel. Oost Reporter De aanstaande verbouwing van dit centrum - gepland in het eerste kwartaal van 97 - maakt dat op dit moment nog niet precies vast staat waar de bijeenkomsten voor Opstapje gehouden zullen worden. Het moment waarop Opstapje precies van De Triangel gebruik kan maken, is nu eveneens nog niet bekend. Met behulp van werkbladen, voorleesboekjes en speelgoed wordt getracht de ontwikke ling van het kind te stimuleren. Begeleiding door de ouders is daarbij van groot belang, aldus Swetlana Gijsbertha. Zij is in Schiedam- Oost de motor achter het project. "Kinderen leren het meeste van hun eigen ouders, zo leert de ervaring. Ondervindingen die kinde ren in hun eerste levensjaren opdoen, zijn enorm belangrijk voor de wijze waarop ze zich later zullen ontwikkelen. Daarom is de inbreng en stimulans van de ouders of verzor- gers bij dit project - dat bewust speels en beslist niet schools gehouden is - onontbeerlijk. Peuters verplicht aan tafel zetten en allerlei kleuren laten opnoemen werkt trouwens ook niet," zegt Swetlana Gijsbertha. Wat bijvoorbeeld wel hout snijdt, zijn de verschillende werkbladen van Opstapje. Hierop staan de activiteiten die kinderen samen met hun ouders kunnen uitvoeren. "Bij een daarvan moeten kinderen goed kijken en tegelijkertijd leren hun handen te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de oefening, waarbij een veter door een blad met gaatjes geregen moet worden. De fijne motoriek (kleine bewegingen) wordt hiermee gestimuleerd. Begonnen wordt met simpele opdrachten, die steeds iets moeilijker worden," aldus de coordinator van het project in Oost. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd doordat kinderen iedere week een aantal nieuwe woorden leren, die bij een bepaald onderwerp horen. De voorleesboekjes met mooie duidelijke plaatjes - onder andere gemaakt door Dagmar Stam- verrijken eveneens de woordenschat van de kinderen. Behalve werkbladen en voorleesboekjes, bestaat het Opstap-materiaal uit bijbehorend speelgoed, zodat er terecht gesproken mag worden van een totaalpakket. Groepsbijeenkomsten Vijftien ouderparen kunnen met hun koters aan Opstapje meedoen. Het project duurt 21 maanden. "In subgroepen wordt de ene week instructie over de werkbladen en -boekjes gegeven, en de andere week komen - naast de instructies - allerlei thema's over de ontwikkeling van peuters aan bod tijdens gezamenlijke groepsbijeen komsten," vertelt Swetlana Gijsbertha. Aan Opstapje zelf zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het gebruik van de ruimte. Koffie en thee komen eveneens voor rekening van de deelnemers. Opstapje is een van de vele projecten van de Averroes Stichting uit Amsterdam. Deze stichting richt zich op opvoedingsondersteuning in de voor- en vroegschoolse periode, waarbij kinderen en hun ouders centraal staan. Averroes was een Arabische filosoof (1126 - 1198), die een brug sloeg tussen Oosterse en Westerse denkwijzen. Ouders die informatie willen over Opstapje kunnen terecht bij Swetlana Gijsbertha (Kindercentrum De Triangel, telefoonnummer: 010 - 462.10.66). Ook voor aanmeldingen. Overigens gaat Kindercentrum De Triangel dit jaar gastvrijheid verlenen aan een Consultatiebureau en zal Jeugdzorg er haar wekelijkse spreekuur eaan houden. De Klussendienst van de Stichting Servicewinkel Schiedam voert klusjes uit voor mensen met een klein inkomen. Alle klussen in en om woning worden tegen een iaag tarief uitgevoerd Dus heeft u een klus of heeft u hulp nodig bij het klussen? Bel dan 473 71 95. Het moet er toch maar uit: mijn blooper van 1996. Het was zo onschuldig begonnen. Temidden van zijn eerwaarde collega's van Het Genootschap Heren van Stand had Reinier Scheeres in Taveerne De Amstel- bron de eerste ceremoniele hap genomen uit een Broodje Bommel. Speciaal voor de gelegenheid vervaardigd. Deze eenvoudige doch voedzame maaltijd, bestaande uit brood- deeg dat een overheerlijk gekruide gehaktrol omsloot en overgoten door een voortreffelijk rood sausje, ging er ook bij de andere Heren van Stand wel in. De bijzondere gelegenheid betrof de viering van het heugelijke feit dat er genoeg geld was ingezameld voor een nieuw bronzen beeld ter vervanging van het oude beeld van stripfiguur Ollie B.Bommel, de Heer van Stand uit Rommeldam. Dat nieuwe beeld zal, indien Marten Toonder er zijn zegen aan geefit, dit jaar worden geplaatst in Den Bommel. Maar dit terzijde, want het gaat nu om het Broodje. Dat ligt me wat zwaar op de maag. Ongeveer in dezelfde tijd was Het Genever Genootschap bij elkaar gekomen in het nieuwe Museum "De Gekroonde Brandersketel". Ook voor een speciale gelegenheid. Hier werd het eerste exemplaar van het boek "Jenever in de Lage Landen" aangeboden aan drs J.P.A. Gruijters, voorzitter van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken Omdat het nemen van een hap uit het boek niet zou passen had de auteur, de heer van Schoonenberghe, besloten er een stukje uit voor te lezen. Ik hoorde hem vertellen dat in de Egyptische oudheid al gedistilleerd werd en dat die techniek via de kruisvaarders naar onze contreien gekomen was. En dat daarvdor, nu meer dan zeven eeuwen terug, Meester Jacob van Maerlant gewezen had op de medicinale werking van de bessen van de jeneverboom. lets in dat verhaal zat me niet lekker. Als voogdes had ik, zoals u weet, de jonge Floris de Vijfde een tijd onder m'n hoede. Die heb ik voor de Latijnse lessen naar Meester Jacob van Maerlant in Oostvoorne gestuurd. Ik was toen al een tijdje weduwe van Jan en soms nog wat melancholiek. Als ik Floris wegbracht onderhield ik me enige tijd met Jacob en zo heb ik hem ook van mijn gelukkige dagen met mijn levens- partner in het Schotse Garioch verteld. Hem heb ik het idee van het herinnerings- elixer Jan4ever verteld. Hij was mijn medium. Enfin, u weet intussen wat ervan geworden is. Ik bedoel van dat idee. Aan Jacob van Maerlant is een grote histo- rische publicatie gewijd en de schrijver ervan is de AKO-literatuurprijs ten deel gevallen. Toen ik dat vernam moest ik natuurlijk terugdenken aan mijn ontmoetingen met Jacob in Oostvoorne, aan onze gesprek- ken over de trektochten met Jan door Schotland en hoe we die herinneringen levend zouden kunnen houden. Ik warmde een Broodje Bommel op en schonk me een Schotse neut in. Van het e6n kwam het ander. Dit was het moment, dacht ik, om alles recht te zetten. Op het moment supreme, op het ceremoniele hoogtepunt zou het moeten gebeuren. Ik belde naar de Beurs van Berlage, waar de prijs zou worden uitgereikt en vroeg naar de voorzitter van de jury. Die moest het in z'n speech verwerken. De telefoniste vroeg wie ik dan precies moest hebben en toen was de naam Vonhof me even ontschoten. "Die bolle, dat ...dat Bommel ding, stotterde ik". Een ramp, die tussenkomst. Hare Majesteit en alle andere bezoekers naar buiten. Het ergste wat me in 1996 overkwam. So sorry! Aleida het adres voor een deskundig advies over uw geneesmiddelengebruik v.Swindensingel 42 3112 RJ Schiedam Tel. 010 4263917 010 4264018 Overschieseweg 150 Spaansepolder Schiedam Tel. 010.415 1411 zondags geopend kapsalon farouche lange singelstraat 98b 3112 ee schiedam tel. 0104733216 Tabakspeciaalzaak B.P.H. Janse Broersvest 8a Tel.: 4268804 voor al uw rookwaren staatsloterij lotto - toto verkoop voetbalkaarten bakkerij □ok voor horeca en bedrijven M.C. v/d Stappen Interieurmontage Levering en montage van scheidingswanden, plafonds en kozijnen HONDEN TRIM SALON Wij behandelen op afspraak Haal- en brengservice Kaartverkoop t/m 25 jart vol =vol Cafe Bar Chicken Farm MW. DRS H. WIE3MAN MW. DRS. MJ.CA TEEUWEN - BOUMANS APOTHEKERS ROVER Het adres voor '0/J modemt en goede haarverzcrging voor htm en haar FRANSELAAN 292 - TEL 415 34 76 ROTTERDAM P.K.O. LAAN 105 - TEL 426 76 86 SCHIEDAM Laurens Costerstraat 31 3112 DL Schiedam Tel.: 010 - 4271681 Fax.: 010-427 16 81 Boerhaavelaan 75 3112 LD Schiedam tel. 4152672 ALLE HONDEN EN KATTENBEZlTTERS' W1J ZIJN VANAF NU GEOPEND VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 09.00 UUR -19.00 UUR Buys Ballot Singel 76 b, 3112 JE Schiedam 010 - 462.68.78 Open van 12.00- 01.00 uur vr/za 12.00- 02.00 uur Rotterdamsedijk 146 a 010-4278027 Oostsingel 33 3112 GC SCHIEDAM tel. 010 - 4267076 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 19.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 5