Niet verder vertellen! bet fijntje Atlantic Bejaarde vrouw ligt dagen in woning RICOM fyfc Hetadresvocr De Lorentz Cafe - BiUart BI an ken's REPAIRS Fietsherstellersbedrijf 't SCHUURTJE Apotheek^ CI. Jansen fAKUrt 12 maanden garantie jaargang 2 nummer2 Oost Reporter Door Rob Wark Met stond in de krant bij de politieberichten en de Oost Reporter had (in hetjanuari-nummer) een deel van het bericht overgenomen omdat het iemand uit Oost betrof. Had dit voorkomen kunnen worden of had de schade beperkt kunnen w or den? Radeloos De vrouw was in huis gevallen en had geen kans gezien weer overeind te komen. Of ze telefoon had stond niet in het bericht, maar die had ze dan misschien toch niet kunnen bereiken, want volgens de krant had ze kennelijk geprobeerd de aandacht te trekken door voorwerpen tegen het raam te gooien. Maar dat had dus niet geholpen. De vrouw moet radeloos zijn geweest. Ernstige toestand Toen de werkster aanbelde werd ze niet open- gedaan. Die zal eerst wel hebben geihformeerd bij de buren, maar uiteindelijk heeft ze de politie ingeschakeld. Ze was bang dat er iets niet in orde was. De politie is de woning binnen- gegaan en heeft de vrouw daar op de grond liggend aangetroffen. Ze had dagen niets kunnen eten of drinken en was daardoor uitgedroogd. Bovendien was ze onderkoeld, dus blijkbaar had er geen kachel of verwar- ming gewerkt in de ruimte waar ze was gevallen. In ernstige toestand is de vrouw overgebracht naar een ziekenhuis. Geen nieuws meer? Of de vrouw nog leeft en hoe haar gezond- heid nu is, is blijkbaar geen nieuws meer. De Oost Reporter had het liefst gemeld dat het weer goed gaat, maar via de Thuiszorg komen we dit ook niet te weten. Clienten hebben recht op bescherming van hun per- soonlijke levenssfeer en daar gaan ze heel zorgvuldig mee om. En de Oost Reporter is ook geen Prive. Wel krijgen we van Thuiszorg de eerste informatie over mogelijkheden om dit soort drama's te voorkomen: de telefooncirkel en de personenalarmering. Telefooncirkel Het Nederlandse Rode Kruis is in 1974 begon- nen met het organiseren van telefooncirkels. De aanleiding waren berichten in de krant over mensen, vaak ouderen, die dagenlang gewond of ziek- en soms overleden- in huis lagen, zonder dat er hulp kwam. Ook een- zaamheid was een reden om telefooncirkels op te zetten. Wat is een telefooncirkel? Maximaal 6 mensen hebben elke ochtend in de cirkeltijd tussen 8.30- 9.30 uur even kort telefonisch kontakt met elkaar. Zeven dagen per week, het hele jaar door. (Buiten de cirkeltijd kunnen deelnemers, wanneer ze daar behoefte aan hebben, natuurlijk wat langer met elkaar bellen.) Het werkt zo: een begeleider (vrijwilliger) start de cirkel om 8.30 uur en belt de eerste deelnemer, die belt de tweede enzovoort. De laatste deelnemer belt de begeleider weer, zodat die weet dat iedereen die dag bereikt is. Er zijn, behalve het dagelijkse telefoontje, geen kosten aan verbonden. Onraad Wat nu wanneer de telefoon heel lang over- gaat en toch niet wordt aangenomen? Dan waarschuwt de deelnemer de begeleider en belt daarna de volgende persoon op de lijst. Omdat de begeleider van alle deelnemers een lijst met kontakt- en sleuteladressen heeft kan die aktie ondernemen. Wanneer de vrouw van de Rotterdamsedijk deelne mer van een telefooncirkel was geweest had ze niet enkele dagen in wanhoop op de grond hoeven liggen. Dan was veel eerder, in elk geval binnen 24 uur, alarm geslagen. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Het Nederlandse Rode Kruis/ afdeling Vlaardingen, Emmastraat 38, 3134 CL Vlaardingen, tel:434 27 00 (tussen 9.00-12.00 uur) Personen alarmeringssysteem De vrouw van de Rotterdamsedijk zou nog veel sneller geholpen zijn wanneer ze direct via een zendertje om haar hals alarm had kunnen slaan. Door op een knopje te drukken zou ze recht- streeks in kontakt zijn gekomen met de Alarmcentrale. Binnen een minuut zou uit een kastje met luidspreker in haar woning de vraag zijn gesteld: "Mevrouw is er iets niet in orde?" Via het zendertje had ze kunnen vertellen dat ze was gevallen en niet meer overeind kon komen. Vanuit de Alarmcentrale zou vervolgens 6en van de daar bekende kontaktpersonen of eventueel iemand van de Thuiszorg zijn ingeschakeld en de medewerker van de centrale zou met de vrouw kontakt hebben gehouden tot dat hulpverlening bij haar was aangekomen. Het is logisch dat dit systeem een stuk duurder is en daarom beginnen de meeste mensen hier pas aan wanneer het medisch noodzakelijk is en de ziektekostenverzekering een vergoe- ding geeft. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: -Stichting Personen Alarmering, Schiedamseweg 12/4, 3134 BK Vlaardingen, tel:248 68 88 -Personen Alarmering Schiedam, St.Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam, tel:426 49 25 (tussen 9.15-10.00 uur en 13.00-14.00 uur) -Thuiszorgcentrale op het nieuwe nummer: 246 73 00 bloemen- en plantenhandel Het ad res voor al uw bloemwerk Halleystraat 48 - Schiedam Telefoon 010-4 266527 Een onderzoek onder leden van de Tweede Kama- had verbijsterende uitkomsten opgeleverd: het historisch besef is ver beneden de maat. Vooral bij die lui van GroenLinks was het droef gesteld met de jaartallen. De burgemeester van Schiedam moet gedacht hebben: "Dat zal ons niet overkomen". Dat moet de ver- klaring zijn. Daarom liet hij de stadsgids nog 66n keer nalopen en toen kon hij met gerust hart in zijn voorwoord schrijven dat extra aandacht is besteed aan het Schiedamse verleden. Ja, er was naar gekeken. Iemand had nog speciaal even gesleuteld aan de tekst over de rui'ne. Iedereen die de nieuwe stads- gids in de bus gekregen heeft, heeft het niet gelezen. Zullen we dat afspreken? Op bladzij 15 staat dus wel dat ik jullie in 1275 stadsrechten gaf, maar niet dat in datzelfde jaar mijn mooie Huis te Riviere werd verwoest. Gesloopt voor het goed en wel was afgebouwd? Als er wat te slopen valt schijnen de Schiedammers zich vaker te verslikken. In 1574 hebben ze zelf de Staatse troepen binnen gehaald (want daar viel wel wat aan te verdienen) en die huurlingen onderge- bracht in het kasteel (want dat was toch al een oud gebouw). Uitgebreide braspartijen en barbecues hebben tot twee keer toe brand veroorzaakt en het kasteel onbewoonbaar gemaakt. En dan de Spanjaarden de schuld in de schoenen schuiven! Dat was overigens de tweede keer dat de zaak in de vernieling werd geholpen, want eerder -in 1352-vonden de Kabeljauwse poorters van Schiedam het nodig om de muren om te halen, zoals in die tijd gebeurde met alle Hoekse bezittingen. Maar ze hebben zich er mooi aan vertild: tenslotte was het een van de grootste burchten in het graafschap, dus met hele dikke muren. Voor ze alles hadden kunnen slopen was hertog Willem van Beieren ter plaatse om de raddraaiers te verjagen en kon Daniel van Mathenesse met de herbouw beginnen. Dat gesloop geeft me nog altijd sjagrijn. Ik heb mijn hoofd afgewend van het bestuurlijke geredekavel in de museum-aula en kijk nu richting De Gekroonde Brandersketel en al die andere ffaaie ambachtelijke wederop- standingen. Gelukkig is mijn hoofd niet nog verder naar rechts gedraaid, zodat me de pijnlijke herinnering aan de sloop van de Brandersbuurt bespaard blijft. Erg genoeg is het al dat het SCHAT de tegenwoordige sloopgeneratie er in 1998 in een nieuwe openlucht produktie mee zal confronteren. Met 66n van de kinderen op schoot heb ik nog vanuit het kasteel naar buiten kunnen kijken. Genoten van het uitzicht op de rieten daken van de houten huisjes aan de overkant van het water. Dat uitzicht is nu weg. De rui'ne is verstopt achter een stuk beton. Schiedam verstopt z'n oudste geschiedenis. De Schiedammers schamen zich dat ze hun kasteel tot rui'ne hebben laten vervallen en nooit tot glorieus herstel zijn gekomen. Nu generen ze zich dat ze de restanten nog niet weggesloopt hebben. Ze tobben over de procedure. Dat foutje in de stadsgids was geen toeval. Het lag gewoon in de lijn. De VVV bracht zo'n twintig jaar geleden al een kwartetspel uit. Bij de vier historische gebouwen geen rui'ne. Gewoon ontkennen. Niet verder vertellen: dat is Het Geheim van Holland. Aleida reparatie van alle merken autotelefoons en faxen Lorentzlaan 14 3112 KJ Schiedam Tel. 010 437 57 53 Fax. 010 437 67 48 bakkerij Ook voor horeca en bedrijven het adres voor een deskundig advies over uw geneesmiddelengebruik v.Swindensingel 42 3112 RJ Schiedam Tel. 010 4263917 0104264018 kapsalon farouche lange singelstraat 98b 3112ee schiedam tel. 0104733216 witgoedservice Lorentzlaan 13c Tel.: 262 39 49 24 UUr'S Service EETCAFE-ESTABUSHMENT food S drinkd Koemarkt 14 3111 JH Schiedam Tel. 010 427 1510 voor een befaalbaar potie biliarfen iih P.K.O. laan 149 |||Mlj'j 3112 VG Schiedam iwlfli Tel. 473.13.59 ^SLS^ Sig. Mag. 't Hoekje Boerhaavelaan 80 3112 LL Schiedam Tel.: 010-4265513 Bij cms kunt u komen voor - Al uw tabaksartikelen - Lotto/Toto en Staatsloterij - Wenskaarten/postzegels - Tijdschriften - Telefoonkaarten - Stamerij depot - Snoep/ftisdrank - Buskaarten/Abonnementen - Filmnet *R Oostsingcl 33 3112 GC SCHIEDAM tel. 010 - 4267076 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 19.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur FRANSELAAN 292 - TEL 415 34 76 ROTTERDAM P.K.O. LAAN 105 TEL 426 76 86 SCHIEDAM MW. DRS H. WIEQMAN MW. DRS. MJ.CA TEEUWEN - BOUMANS APOTHEKERS modentt en gotde haarvcrtorging voor htm en haar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 5