Dit en Dat in Bakfestijn bij bakker Belangrijke adressen: GGD Nieuwe Waterweg Noord opent centrum voor beweging gezondheid. Gemeente waarschuwt voor colporteurs Belastingaangifte De kinderen van de Peperklip bakken ze bruin: Hier had uw advertentie kunnen staan Oost Reporter jaargang 2 nummer2 Bakker Bas geeft aan de kinderen uitleg hoe het brood gevormd wordt In het kader van het project "voeding" bezochten onlangs de diverse groepen van de openbare basisschool De Peperklip op vijf middagen bakkerij Het Fijntje om daar een spoedcursus broodjes bakken te volgen. Tweegntwintig kleuters van groep 1 en 2 waren kregen een sloof voor en mochten zelf aan de slag. Bakker Rinus liet zien hoe het deeg met de kneedmachine gekneed werd en gooide het in een machine die er bolletjes van maakte. Later kregen de kinderen de bolletjes om er broodjes van te maken. Bakker Bas gaf Bijna 80% van de Nederlanders beweegt te weinig. Onder de ouderen en chronisch zieken ligt dit percentage zelfs nog hoger. Onderzoek heeft uitgewezen dat beweging een belangrijke positieve invloed heeft op de fitheids- en gezondheidstoestand. Onder de naam GGD FitZorg, centrum voor beweging, is bij de GGD Nieuwe Waterweg Noord deze week een uniek project van start gegaan. Fitzorg biedt bewegingprogramma's aan voor ondermeer inactieven, ouderen, chronisch zieken (waaronder mensen met bevoorbeeld gewrichtsaandoeningen of CARA) en mensen die herstellende zijn van een ziekte of medische ingreep. Via deze speciale bewegingprogramma's en onder deskundige begeleiding van een geregistreerd sportarts, sportfysiotherapeut en een bewegingswetenschapper wordt gewerkt aan een gezonde en actieve leefstijl van de deelnemers. De regio Nieuwe Waterweg Noord heeft met een dergelijk centrum dan ook een landelijke primeur. Staatssecretaris Terpstra zal het centrum in maart officieel openen. Behalve voor bewegingsprogramma's kunnen de mensen bij FitZorg ook terecht voor het Sport Medisch Adviescentrum (het SMA) en diverse revalidatie en herstelpro- gramma's. Zo wordt er ondermeer een speciale Finse trainingstherapie gegeven aan mensen met chronische rug- en nekklachten. GGD FitZorg is gevestigd op de begane grond van het GGD gebouw aan de Van Hogendorplaan 501 te Vlaardingen, direct naast NS station Vlaardingen-Oost (telefoonnummer: 248 80 95). GGD FitZorg is 6 dagen per week geopend. Maandag t/m vrijdag tot 8.00 tot 22.00. Zaterdag van 8.00 tot 14.00. Zondags gesloten. eerst uitleg aan de aspirant bakkertjes: hoe weegt de bakker het deeg af, hoe vormt hij er bollen van, hoe laat hij de bollen rijzen en hoe vormt hij het uiteindelijk tot een brood. Daarna was het de beurt aan de kinderen om de lekkerste en mooiste broodjes te maken. Allerlei nieuwe vormen en soorten broodjes versierd met havervlokken, maanzaad, sesamzaad, rozijnen of zonnenpitten werden gemaakt en vervolgens op bakplaten gelegd. Terwijl de broodjes in de rijskast stonden te rijzen, was er tijd voor limonade en werden er liedjes over de bakker gezongen. Bakker Rinus liet zien hoe eierkoeken gebakken worden en bakker Linda toonde het maken van marse- peinfiguren. Op vlotte wijze liet zij zien hoe van marsepein een clown gemaakt kan worden. Toen de broodjes voldoende gerezen waren, werden ze de oven in geschoven en mooi bmin afgebakken. Onder het bakken was er tijd om vragen aan de bakkers te stellen. Na het afkoelen werden de gebakken producten in een broodzak verpakt en mochten de kinderen hun creaties mee naar huis nemen. Moe maar voldaan en vol verhalen keerden de kleuters terug naar school. Voor bakkerij Het Fijntje zijn het drukke maar toch ook leuke middagen: er komt immers veel bij kijken om je vak op deze manier aan kinderen te laten zien! De gemeente waarschuwt inwoners van Schiedam voor het verhaal van de colpor teurs dat er gesprekken gaande zouden zijn over een nieuw 'cultureel centrum in Schiedam. Kunstenaars bieden aan de deur kunstwerken aan voor 200 tot 300 gulden. Deze colporteurs zeggen in onderhande- ling te zijn met onder andere de gemeente over een pand in het centrum van Schiedam. In dit pand zouden de artotheek, een cursus ruimte, een cafe en een verkoopruimte gevestigd worden. De colporteurs vertellen bovendien dat de gemeente een aanzienlijke financiele ondersteuning aan dit project zou geven. De gemeente weet niets van dit initiatief en ontkent dat er sprake is van onderhandeling met deze kunstenaars over een dergelijk pand in het centrum van de stad Ook dit jaar kunt u bij de Bewoners- Vereniging Schiedam-Oost hulp krijgen bij het invullen van belastingformulieren. Een deskundige van de F.N.V. houdt dan drie dagen zitting in het pandje, Franklinstraat 11 A op donderdag 6 maart, vrijdag 7 maart, donderdag 13 maart, van 09.00 tot 17.00 uur. Uitsluitend op afspraak. Bel telnr 473 71 95 van de BVSO voor afspraak. Breng alle belangrijke gegevens mee, zoals: jaaropgave inkomen, aangifte- formulieren, gegevens betreffende schulden, rente en andere verplichtingen. De Klussendienst van de Stichting Servicewinkel Schiedam voert klusjes uit voor mensen met een klein inkomen. Alle klussen in en om de woning worden tegen een laag tarief uitgevoerd. Het is niet nodig dat u BVSO lid moet zijn. Dus heeft u een klus, b.v. behangen, verven,witten, kleine reparaties, tuinonder- houd enz., bel dan 473 71 95. Anti Discriminatie Buro Van Swindensingel 40 telefoon: 426 44 06 Arbeidsbureau Schiedam Laan van Bol'Es 3 telefoon: 403 98 00 Bewonersvereniging Schiedam Oost Franklinstraat 11a telefoon: 473 71 95 Bureau Maatschappelijk Werk Van Swindesingel 40 telefoon: 473 10 33 Gemeentelijke Brandweer Breedstraat 1 telefoon: 06 - 11 of 426 42 64 Gemeente Buro Voorlichting Emmastraat 1 telefoon: 246 55 55 Gemeentelijke Sociale Dienst 's-Gravelandseweg 567 telefoon: 246 51 55 Gemeentewerken Groenonderhoud telefoon 415 46 05 Gemeentewerken Riolering en bestrating telefoon 437 73 00 Gemeentewerken Spoedgevallen na werktijd telefoon 473 58 95 G.G.D.—N.W.N. Vlaardingen Van Hogendorplaan 501 telefoon 248 80 80 Instituut Sociale Raadslieden Nieuwe Haven 147 telefoon 426 99 57 Kluphuis Oost Galileistraat 86 telefoon: 473 54 35 Milieustation "Pinkpunt" Franselaan 287 A telefoon: 437 84 26 Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Van Heekstraat 15 telefoon: 262 10 00 Politie Buro Schiedam Bijdorpplein 1 telefoon: 274 02 15 Politie Kluphuis Oost Di. avond 19.00-21.00 uur telefoon: 274 44 00 Radio Schiedam Korte haven 127 telefoon: 426 36 00 R.O.G. NWN (Maassluis) Koningshoek 93.050 telefoon 592 36 48 Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwe Haven 147 telefoon: 246 50 11 Thuiszorgcentrale Burg. Honnerlage Gretelaan 57 telefoon: 246 73 00 Thuiszorg Servicepunt Burg. Honnerlage Gretelaan 57 telefoon: 246 73 00 De Triangel Celsiusstraat 2 telefoon: 462 10 89 Woningbouwvereniging Schiedam Kerklaan 33 telefoon: 247 58 88 Woningstichting Noordvest Noordvest 18 telefoon 473 91 66

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 8