Terugblik straatspeeldag Gewoon gek H Herhaling is de toverkracht van de reclame RICOM Belangriike adressen: NUM BER REPAIRS Snack bar Oost Reporter jaargang 2 nummer 6 De veiligheid van kinderen in het verkeer stond centraal op de Nationale Straatspeeldag die gehouden werd op 4 juni dit jaar. Bij deze gelegenheid vroegen ouders, buurtmedewerkers,.leraren en anderen die zich inzetten voor de jeugd, aandacht voor verkeersonveilige situaties, waar kinderen dagelijks mee te maken krijgen. Openbare basisschool De Peperklip en de buurtpost Fultonstraat vroegen op een bijzondere manier de aandacht van weggebruikers. Niet door straten of kruispunten af te zetten, maar door bloemen uit te delen. De bloemen waren geschonken door Niek Schaper en Diana's Bloemenhof. De organisatoren hoopten dat weggebruikers voortaan stil zouden staan bij de kinderen in het verkeer. Dagelijks zorgen circa 20 ouderwachten dat 500 kinderen veilig kunnen oversteken bij De Peperklip. De ouderwachten zijn opgeleid door de politie. Overigens is er een tekort aan oversteekmoeders- en vaders. Er is behoefte aan totaal 92 ouderwachten. Nel de Wit is 71 jaar en doet al 23 jaar actief mee. Marina Hendriks en Gerda Ellerkamp behoorden eveneens tot de pioniers. Zij begonnen omdat er regelmatig verkeersongelukken gebeurden, waar kinderen bij betrokken waren. Helaas is het er niet minder druk op geworden in het verkeer en is de rijstijl van veel weggebruikers er niet beter op geworden. Maar gelukkig zijn er ook mensen die wel aan de kinderen denken. De verkeersbrigadiers en politiemensen samen op de foto et heette eerst clubhuis, maar toen welzijnswerkers nog tegendraads moesten zijn is het kluphuis geworden. De c werd een k en de b werd een p. Dat tegendraadse is er een beetje vanaf dus ik zal er niet vreemd van opkijken wanneer tot de feestelijkheden behoort dat de naam ook weer gewoon wordt. Dat de burgemeester een doek aan de gevel wegtrekt en het nieuwe naambord onthult: "Clubhuis Gewoon". Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Echt iets voor Oost. De burgemeester of een bij de gelegenheid passende wethouder - of alle wethouders, want er naderen verkiezingen - wordt/ worden per rijtuig aangevoerd. Ik zou er niet vreemd van opkijken. Maar een beetje hedendaags tegendraads zou zijn als een gewone Oosterling als nieuwe naam zou onthullen: "Doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg". Credo van de wijksoos van de volgende eeuw. Afrekening met alle natuurkunde die op dit punt samenkomt. Van Boerhaave, Van't Hoff, Snellius, Swammerdam, Buys Ballot en Van 's-Gravesande. Maar ik ben bang dat het "Color Point East" wordt. Of iets van gelijke wervelende strekking. Dan maar liever terug naar de natuur van mijn tijd. Vanuit mijn huis liep ik met de kinderen langs het water. Langs hetzelfde stroompje dat nu als singel vanaf het gemaal naar het vijvertje bij de Hogenbanweg loopt en nog verder langs de tegenwoordige Hoekersingel richting Vreelust. Ik heb, toen ik nog leefde, niet gedacht dat het daar allemaal Schiedam zou worden. Later, ver na mijn dood en veel dichter bij nu, heb ik gezien dat dit land van Mathenesse werd opgesplitst. Dat een mooi stuk tot aan de rivier werd verkwanseld aan Rotterdam. Oud-Mathenesse kreeg een Landenbuurt en een Schepenbuurt met straatnamen die passen bij een wereldhaven. Alleen bij Het Witte Dorp raakten ze even van slag en noemden straten naar Pasteur en Poels. Alsof een virus uit het Schiedamse was overgewaaid en neergestreken rond het Serumpark. Lang heb ik de Rotterdammers in die buurten horen zeggen: "Ik ga naar de stad" en dan kwamen ze naar de Passage en de Hoogstraat in Schiedam. Nu zeggen Schiedammers dat als ze naar Rotterdam gaan. Onze Noorderlingen stappen in lijn 1kijken op de Koemarkt even verbaasd naar buiten, blijven zitten tot het Marconiplein en gaan dan ondergronds verder. Met hun beurs naar de Koopgoot. Zo is het nu en straks zullen ze de Koemarkt helemaal niet meer zien want dan stappen ze al bij het Station Schiedam Centrum op de metro naar Rotterdam. De mensen uit Schiedam-West en Nieuwland kunnen tegen die tijd ook rechtstreeks naar De Stad. De metro komt dan ook niet naar Schiedam om Rotterdammers te brengen, maar om Schiedammers te halen. Gek eigenlijk, al dat gedoe over een autovrije Broersvest, een te voile Koemarkt en een te lege Hemavlakte. Het lost zich allemaal vanzelf op. Kippen, koeien en gekken zullen er rondlopen. Om de rui'ne van Color Point Centre. Of Kolor Point Senter. Gewoon, net als vroeger. Aleida Zult u het niet vergeten? Heerlijke zelfgemaakte patat hunt u bij Ton en Anja eten! Graag tot ziens Lorentzlaan 1 Schiedam tel. 4624808 reparatie van alle merken autotelefoons en faxen Lorentzlaan 14 3112 KJ Schiedam Tel. 010 437 57 53 Fax. 010 437 67 48 Snackbar de KROON 7 dagen per week geopend Wij leveren ook voor feestjes, partijen en bedrijven, enz. Franselaan 212 Rotterdam Tel. 010 - 415 32 57 Anti Discriminatie Buro Gemeentebrandweer GXJ.D.—N.W.N. Vlaardingen Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Thuiszorgcentrale Van Swindensingel 40 Breedstraat 1 Van Hogendorplaan 501 Van Heekstraat 15 Burg. Honnerlage Gretelaan 57 telefoon: 426 44 06 telefoon: 112 of 409 19 99 telefoon: 248 80 80 telefoon: 262 10 00 telefoon: 246 73 00 Arbeidsbureau Schiedam Gemeente Buro Voorlichting Instituut Sociale Raadslieden Politie Buro Schiedam Thuiszorg Servicepunt Laan van Bol'Es 3 Emmastraat 1 Nieuwe Haven 147 Bijdorpplein 1 Burg. Honnerlage Gretelaan 57 telefoon: 403 98 00 telefoon: 246 55 55 telefoon: 426 99 57 telefoon: 274 02 15 telefoon: 246 73 00 Bewonersver. Schiedam Oost Gemeentelijke Sociale Dienst Kluphuis Oost Politie Kluphuis Oost De Triangel Boerhaavelaan 79 's-Gravelandseweg 567 Boerhaavelaan 79 Di. avond 19.00-21.00 uur Celsiusstraat 2 telefoon: 245 01 69/245 01 70 telefoon: 246 51 55 telefoon: 245 18 18 telefoon: 274 44 00 telefoon: 245 01 23 Bureau Maatschappelijk Werk Gemeentewerken Klussendienst Schiedam Radio Schiedam Woningbouwvereniging Schiedam Van Swindesingel 40 Groenonderhoud Boerhaavelaan 83 A Korte haven 127 Kerklaan 33 telefoon: 473 10 33 telefoon: 415 46 05 telefoon: 462 17 03/ 473 77 73 telefoon: 426 36 00 telefoon: 247 58 88 Centraal Meldpunt Gemeentewerken Milieustation "Pinkpunt" R.O.G. NWN (Maassluis) Woningstichting Noordvest Burg. Honnerlage Gretelaan 57 Riolering en bestrating Franselaan 287 A Koningshoek 93.050 Noordvest 18 telefoon: 246 32 61 telefoon: 437 73 00 telefoon: 437 84 26 telefoon: 593 19 00 telefoon 473 91 66 Dienstencentrum Oost Gemeentewerken Oost Reporter Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijkservicepunt Oost Marconiweg 2 Spoedgevallen na werktijd Boerhaavelaan 79 Nieuwe Haven 147 Franklinstraat 11 A telefoon: 473 14 96 telefoon: 473 58 95 telefoon: 245 01 69 /245 01 70 telefoon: 246 50 11 telefoon: 426 96 22 Milkshake's Voor al uw snacks en sat£'s Salaries Div. belegrie broodjes Div. soorten vers en verpakt ijs Div. frisdranken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1997 | | pagina 8