Actieve bewoners zijn het zat het fijntje Belangrijke adressen: 8 Oost Reporter jaargang 2 nummerl Petra Marijt en Tjalling de Boer houden het voor gezien. Zij doen niet meer mee met de vergaderingen van het wijk-en buurtbeheer. Ze zijn moegestreden, maar niet zo uitgeblust dat er geen energie meer over was om Suzan Coster en Rob Wark van de Oost Reporter hun waarom uit te leggen. Tjalling en Petra op het Edisonplein Petra (Edisonplein, moeder van 1 kind) en Tjalling (Wattstraat, vader van 3 kinderen) kennen elkaar al vanaf de lagere schooltijd. Ze weten nog goed hoe het in hun jeugd was om kind te zijn in de wijk en hoe het was om als jongere op te groeien in Schiedam. Zij hebben het Oost van Toen als positief ervaren en willen voor hun eigen kinderen en hun ka- meraadjes ook een geschikte buitenruimte hebben. Dat is een punt waarop ze elkaar vonden. Het andere punt is de woningverbetering. Twee onderwerpen waar ze als actieve bewoners lange tijd in de strijd zijn voorgegaan. En die hen ook in een andere arena bracht: het wijk- beheeroverleg. Maar nu is dat allemaal toch teveel geworden en samen zijn ze opgestapt. Werkgroep 305 In de werkgroep komen de bewoners geregeld met de mensen van de Woningbouwvereniging Schiedam (de WbS) bij elkaar. Die "305" staat voor een karakteristiek blokje woningen in het hart van de wijk. De vergaderingen daar raken de belangen van de bewoners. Om hun belangen goed te kunnen behartigen hadden Petra en Tjalling een praktische werkwijze: ze gingen de huizen langs om vragenlijstjes in de bus te doen en belden later aan om de antwoorden op te halen. Ze hadden zo direct contact met hun achterban en wisten ook precies waar het over ging. Voor de "grote" vergadering hadden ze ook wel kleine besprekingen vooraf. Daar werden de onderwerpen en de rollen ver- deeld. Petra is wat directer ("Zeg maar gerust: recht voor z'n raap") en Tjalling zegt het nog eens wat bedaarder. Maar zo komt de boodschap goed over. Meelevend en bezorgd Petra illustreert het wijkgevoel dat nog in het blok bestaat. Als voorbeeld noemt ze de col- lecte die werd gehouden om een bloemstuk te bestellen voor een overleden buurtgenoot. En het bezorgde aanbellen als ze bij de buren een klap horen. Voor Petra ging de bezorgdheid verder: naar de speelgelegenheid voor kinderen. Ze kijkt vanuit haar huis op het Edisonplein. Daar stonden houten doelen waar opgeschoten jongens liepen te voetballen. Dat gaf aan bei- de zijden van het plein zoveel overlast dat ze naar een oplossing zijn gaan zoeken met min der problemen. Daar heeft ze haar lessen wijk- democratie geleerd. Organisatie Petra en Tjalling zijn gevraagd het blok "305" te gaan vertegenwoordigen in het wijkbeheer- overleg. Dat hebben ze gewetensvol gedaan, maar ze kijken er met gemengde gevoelens op terug. Positief is dat ze steeds meer zijn gaan zien en ook een bredere kijk hebben ge- kregen op wijkbelangen. Ze zijn daardoor ta- melijk indringend geconffonteerd met de gemeentelijke organisatie. En dat was nou niet zo positief, nee voluit negatief. Dat mag gerust gezegd worden. Bedrijfsmatig "Als een bedrijf zo zou werken was het al dui- zend keer failliet geweest." Petra en Tjalling kunnen zich niet een voorbeeld voor de geest halen dat een punt nou eens lekker vlot werd afgehandeld. Een simpele reparatie die zes weken daarvoor was toegezegd werd pas op de dag van de vergadering uitgevoerd. Die avond vroeg de wijkcoordinator of het punt naar tevredenheid was afgehandeld. "Ik zou tevreden zijn geweest als het zes weken geleden was gedaan, niet nu. Dit lag er gewoon te dik bovenop. een zoethoudertje." Tjalling noemt het symptomatisch en doet een voorstel: "La- ten ze maar een termijn noemen en als die niet wordt gehaald gaat er een boete in de wijkpot. Er zijn bedrijven die zo werken en die draaien goed. Sommige dingen zijn typisch bedacht van achter een bureau door iemand die de wijk nog nooit van binnen heeft gezien. Daar word je weleens moedeloos van. Dan denk ik: geef ons dat budget en laat ons het zelf uitzoeken". Vergaderfreaks Het is niet de gemeentelijke organisatie alleen. Ook de vergadercultuur van het wijkbeheer- overleg gaf frustraties. Tjalling: "Wij voelden ons afgevaardigde van onze buurt en tegelijk belanghebbende bij een goede wijk. Daarom legden we onszelf beperkingen op en luisterden goed naar de anderen. We konden anderen la- ten delen in onze ervaring, zoals de mensen die in de Van Marumstraat wat voor jongeren wilden doen. Maar we misten dat soort betrok- kenheid bij anderen. Het leek wel of die alleen maar voor zichzelf zaten. Door hun opstelling zat er geen enkel schot in het overleg. Dat soort mensen hoort daar niet thuis, vind ik". Wijkservicepimt Op de vraag of hun "ogen en oren"-functie misschien door de mensen van het wijkservi- cepunt is overgenomen: "Die mensen surveil- leren door de straten en moeten door de bewoners worden aangesproken. Dat gebeurt wel, maar nog te weinig. Ik denk dat iedere straat z'n contactpersonen nodig blijft houden." Petra voegt eraan toe: "Als wij's avonds in donker langs de huizen gingen deden veel men- sen na acht uur niet open. Ze zijn bang gewor den. Het zou beter voor het veiligheidsgevoel zijn als er tussen vijf en negen gesurveilleerd zou worden. En verder vind ik het een schande dat wij nog steeds actie moeten voeren voor betere straatverlichting. Op dat punt zijn we echt het bos ingestuurd." Tjalling weer: "Lang voor dat wijkservicepunt werd ingesteld was de afspraak gemaakt dat er uit de bewoners een werkgroep zou worden samengesteld om het project te begeleiden. Had ik me voor aangemeld en er waren nog andere belangstellenden ook. Niks meer op gehoord. Wel zie ik dat het project binnenkort wordt geevalueerd. Dat gaan de ambtenaren dus weer doen. Kijk, daar baal ik nu zo van." Reacties graag: In de Oost Reporter roepen we regelmatig mensen op om hun stem te laten horen en deel te nemen aan overlegvormen in de wijk. Hierboven leest u hoe mensen af kunnen knappen op de stroeve en statische besluit- vorming. We zijn benieuwd hoe betrokken ambtenaren hier tegen aankijken en zien graag hun reactie tegemoet. bloemenhuis van der Welle Franselaan 298 Rotterdam tel. 01 4155786 41533B7 Dependaiice Diercnklinick Warande Nieuw adres: van Marumstraat 35 Nieuwe eigenaar: drs N.HLde Kruif U bent van harte welkom op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag Tel: 415.03.67 bakkerij □ok voor horeca en bedrijven Arbeidsbureau Schiedam Laan van Bol'Es 3 teiefoon: 403 98 00 Bewonersver. Schiedam oost Boerhaavelaan 79 teiefoon: 245 01 69/245 01 70 Centraal Meldpunt Burg. Honnerlage Gretelaan 57 teiefoon: 246 32 61 Gemeente Brandweer Breedstraat 1 teiefoon: 112 of 409 19 99 Gemeente Buro Voorlichting Stadserf 1 teiefoon: 246 55 55 Gemeentelijke Sociale Dienst 's-Gravelandseweg 567 teiefoon: 246 51 55 Gemeentewerken Groenonderhoud teiefoon: 415 46 05 Gemeente werken Riolering en bestrating teiefoon 437 73 00 Gemeentewerken Spoedgevallen na werktijd teIefoon:473 58 95 G.G.D.-N.W.N. Vlaardingen Van Hogendorpstraat 501 teiefoon 248 80 80 Instituut Sociale Raadslieden Nieuwe Haven 147 teiefoon: 426 99 57 Kluphuis Oost Boerhaavelaan 79 teiefoon: 245 18 18 Klussendienst Schiedam Boerhaavelaan 83 A teiefoon 462 17 03/473 77 73 Maatschap. Dienstverlening NW Van Swindensingel 40 teiefoon: 473 10 33 Oost Reporter Jan van Avennesstraat 32 teiefoon 426 64 42 Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Van Heekstraat 15 teiefoon 262 10 00 Politie Buro Schiedam Bijdorpplein 1 teiefoon 274 02 15 Politie Spreekuur Oost Franklinstraat 11 A elke woensdag 14.00 - 16.00 uur RADAR-Schiedam Grotekerkplein 5 (R'dam) teiefoon 411 39 11 Radio Schiedam Korte Haven 127 teiefoon: 426 36 00 R.O.G. NWN (Maassluis) Koningshoek 93.050 teiefoon: 593 19 00 Steunpunt Vrijwilligers Nieuwe Haven 147 teiefoon 246 50 11 Thuiszorgcentrale Burg. Honnerlage Gretelaan 57 teiefoon 246 73 00 Thuiszorg Servicepunt Burg. Honnerlage Gretelaan 57 teiefoon 246 73 00 De Triangel Celsiusstraat 2 teiefoon 245 01 23 Woningbouwvereniging Schiedam Kerklaan 33 teiefoon 247 58 88 Woningstichting Noordvest Noordvest 18 teiefoon 437 91 66 Wijkservicepunt Oost Franklinstraat 11 A teiefoon: 426 96 22 alle voorkomende bloemwarken spedaal adres voor horeca, scheepvaart en kantoren bruidsbouquetten graftakken- en kransen Ar Dlerenkllnlek Warande: /jV Uw dler In goede handen. FRANSELAAN 292 - TEL 415 34 76 ROTTERDAM P.K.O. LAAN 105 TEL 426 76 86 SCHIEDAM e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Oostreporter | 1998 | | pagina 8