Wereldwinkel Schiedam zoekt vrijwilligers 'Grootstedenbeleid' geeft structuur aan Schiedamse samenleving Dokter llitqaanstips Bijtgrage honden r J Integraal 20 JANUARI 1999 DE POSTILJON EDITIE 12 PAGINA 5 w m m mm HUBM S| -i&j, mm ffi f Na pen dag noeste arbeid zit ons hele gezinnetje aan tafel. Een luid gerammel maakt duidelijk dat iemand bezig is de koperen trekbel naast de voordeur uit de muur te verwijdereti. Vaag horen we een stem: "Vlug doe open, help, alstu- blieft"Mijn vrouw is bezig met schoonmaakwerkzaamheden aan de gezichten van onze zoons, dus ren ik op blote voeten de wenteltrap af naar de voordeur. Woest met een paraplu om zich been slaand, springt een man naar binnen. Hij roept: "Vlug, doe die deur dicht". Dat doe ik en met de rug tegen de muur hijgt de man uit. "Ik ben gebe- ten door een bond, kijk maar". Ik zie in de gauwigheid een klein huid- wondje in bet bovenbeen, dat overi- gens wel goed te zien is tussen de rafels van de broekspijp. "Dat ze er zo eentje los laten lopen. Zo'n loe- der! Bemeuwd naar dit monster loop ik vlug de wachtkamer in en schuif de vitrage opzij. Voor de deur staat een kletn, zwart poedeltje van ongeveer 40 cm hoog, een beetje jankend en verlangend (naar meer) mijn voor deur te bekijken. Ik bekijk de wond in bet bovenbeen beter: twee diepe en een oppervlak- kige bijtwondje. De wondjes ont- smet ik door met alcohol te deppen; m'n patient schreeuwt bet uit. Houd je er wel rekening mee dat ik zojuist een onwijze pijn heb gehadf Terwijl ik de wond verder scboon- maak vertelt bet slachtoffer zijn ver- haal. Komt er opeens zo'n bond op me af"Met zijn handen geeft hij de afmetingen aan van een fors scbaap. "En die bond zet zomaar z'n tanden in m'n been. En z'n baasf Natuurlijk nergens te zien. De wondreiniging is klaar. Wanneer bent u voor bet laatst voor straatvuil ingeentfvraag ik. "Straatvuil?, antwoordt de man ver- baasd. "]a, dat noemen ze tetanus", verklaar ik. "Het kan zijn dat met de beet bepaalde bacterien in de wond komen, vooral bij diepe wonden. Als die bacterien daar meer dan een maand zitten, wordt een soort vergif geproduceerd; het tetanusgif. Daardoor ontstaan krampen in de spieren, zoals de beruchte kaak- klem, waarvan men flink ziek kan zijn. Gelukkig komt dat zelden voor. We kunnen zo'n toestand voorko- men door vlak na een ongeval waar- bij een diepe wond is ontstaan, al een beetje tegengif te geven door middel van de tetanusprik, zodat we het licbaam leren om dit af te bre- ken. De bacterien kunnen dan geen kwaad meer. In Nederland worden alle kinderen sowiezo tegen tetanus ingeent, zodat die tot bun twintigste jaar veelal beschermd zijn. Achteraf gezien vallen de verwon- dingen best mee. De man is er met wat kleerscheuren vanaf gekomen. Hoewel wat rustiger geworden tril- len zijn handen nog steeds. "Dokter, wat ik u vragen wilde: is er een ach- teruitgang in dit huisf". "Ja", zeg ik, 'door de turn been". "Zou ik daar dan gebruik van mogen makenf" Ik maakt geen bezwaar. Terwijl m 'n patient het pand aan de achterkant verlaat, loop ik naar voren en kijk nog eens door het raam van de wachtkamer. Het poe deltje staat er nog steeds. Vanwege bet ongeloof dat dit lieve beestje al die opschudding heeft veroorzaakt, doe ik de voordeur. "Ben jij nou zo'n ondier?", vraag ik aan het beestje. Ik strek mijn hand uit als teken van vriendschap. De poedel gromt en springt in mijn ricbting. Ik moet een circusact uit de kast halen om bet vege lijf te redden. Haastig sla ik de deur dicht. Nogmaals kijk ik uit het raam en zie dat het mor- mel heeft postgevat bij ons op de stoep. Minder vriendelijke gedach- ten komen bij ons op. Zo'n klein loeder! Pieter Vlasveld huisarts SCHIEDAM - De Wereldwinkel Schiedam aan het pleintje Hoogstraat is op zoek naar een aantal vrijwilli gers. Als vrijwilliger zijn er mogelijkheden in de verkoop, etaleren, inkoop, administratie en publiciteit. Belangstellenden met hart voor de medemens in de Derde Wereld kun nen contact opnemen met de Wereldwinkel Schiedam, telefoon (010) 2731385 of even langs- gaan in de winkel aan de Lange Achterweg 14, pleintje halverwege de Hoogstraat. De Wereldwinkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00. (Foto: Van Det fotoproducties) SCHIEDAM - Waarschijnlijk zullen heel wat stadgenoten zich afvragen wat het nieuwe project 'Grootstedenbeleid' dat de bestuurders van de stad onlangs presenteerden, inhoudt. Ook zullen zij zich daarbij mogelijk afvragen waar de gemeente Schiedam voorheen dan mee bezig was. Regelmatig werden projecten gelanceerd als vuurpij- len die soms niet tot ontbran- ding kwamen. Om de verschillende aspecten in de Schiedamse samenleving meer met en op elkaar af te stemmen is het volgens wethouder Aad Wiegman (educatie, financien en grootsteden beleid) noodzakelijk onderwijs, werkgelegenheid en criminaliteit te zien als terreinen die niet los staan van elkaar. Problemen die zich op deze gebieden voordoen moeten vanuit een breed perspectief worden bezien. Het 'Grootstedenbeleid' dient meer structuur aan de Schoedamse samenleving te geven. Eveneens moet er meer worden gedaan om het voor bedrijven aan- trekkelijker te maken in de stad. "Sommige bedrijfsterreinen zijn ver- ouderd en voorts is er weinig goed opgeleid personeel te vinden, facto- ren die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Ongeveer 3500 inwoners zijn afhankelijk van een uitkering en vierhonderd mensen zijn langdurig werkloos", aldus Wiegman. Voor de ontwikkeling van een meer integrale benadering ontvangt Schiedam van de overheid tien mil- joen gulden met de verplichting dit bedrag in te zetten voor projecten die passen in het 'Grootstedenbeleid'Bijvoorbeeld het bevorderen van werkgelegen heid, veilige en prettige woonomge- vingen, jongeren op school houden en preventieve maatregelen tegen jeugdcriminaliteit. Dit betekent ove- rigens niet dat de twintig gemeenten die deze subsidie is toebedeeld vrij- blijvend nog maar weer eens een nieuwe activiteit gaan ontwikkelen. De stadsbestuurders zijn namelijk gedwongen een 'zelfanalyse' uit te voeren waaruit naar voren moet komen op welke wijze en waarom het beleid zo aangepakt gaat wor-. den en bovendien, wat men daarvan verwacht. Inmiddels is een ambtelijke werk- groep bezig te onderzoeken wat er moet gebeuren. Eind maart is het rapport klaar en buigt een onafhan- kelijke commissie onder voorzitter- schap van de ex-fractievoorzitter (CDA) L. Brinkman zich over de inhoud. Deze commissie heeft tevens gesprekken met bestuurders, maat- schappelijke instellingen, bedrijfsle- ven en inwoners. Eind juni valt het eind oordeel, indien nodig voorzien van adviezen en aanbevelingen om de ontwikkeling van het beleid goed op gang te brengen. Nans Wolters DE KERN - Toneelgroep De Kern speelt donderdag 21 januari in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen (Schiedamseweg 51, Vlaardingen) 'Hildegard von Bingen', een voor- stelling vol geloof en bijgeloof, middeleeuwse mysterie en muziek en vol spektakel. Hildegard von Bingen, die negenhonderd jaar geleden werd geboren, was een schrijfster en zieneres, natuurkun- dige, arts en componiste. Een geniale vrouw. In een visioen wordt haar opgedragen om zelf- standig vrouwenklooster te stich- ten. Hoewel het klooster tot grote bloei komt, zweert haar overste het vrouwenbolwerk te zullen ver- nietigen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: f 30,-/27,50. Telefonisch reserveren: (010) 4340500. LILIAN VIEIRA TRIO - Op zater dag 23 januari brengt zangeres Lilian Vieira Trio in theater de Teerstoof een Latijns-Amerikaans concert. Aanvang 20.15 uur. De Braziliaanse zangeres treedt op met haar eigen trio. Vieira brengt met haar trio traditionele Braziliaanse chorinhos van het begin van deze eeuw en werk van grote componisten uit Latijns- Amerika. Daarnaast brengen zij eigen composities ten gehore. Een concert van Lilian Vieira trio is een spannende en muzikale reis door Brazilie, Argentinie en Nederland. Plaats: Theater De Teerstoof. Aanvang: 20.15 uur. Toegang f 25,50. WINTERCIRCUS - Voor jong en oud is een circusvoorstelling altijd weer een fantastische beleving. Op vrijdag 22 januari is er in Theater a.d. Schie (Stadserf 1) een echt circus te zien: het Nationaal Nederlands Wintercircus Martin Hanson. Circusartiesten uit heel Europa geven acte de presence. Het belooft een uniek programma te worden, omdat het Wintercircus dit jaar twintig jaar bestaat. Optredens van onder andere de Hongaarse springplankgroep, acrobaten uit Rusland, Tsjechie en de Oekraine, een Poolse domp- teur, een vingervlugge jongleur en clowns laten het publiek op het puntje van de stoel zitten. Aanvang: 16.00 en 20.15 uur. Toegang: f 25,50 (volwassenen/f 17,50 (kinderen). Telefonisch reser veren: (010) 2467467. THE ROSENBERG TRIO - Op zondagmiddag 31 januari treedt in Theater a.d Schie The Rosenberg Trio op met het programma Back to Basic. Dit theaterconcert bestaat vooral uit sprankelende zigeunerjazz. De leden Stochelo, Nous'che en Nonnie Rosenberg speelden op menig festival en in vele concerten over de hele wereld. In Nederland gaven zij concerten met onder anderen Sylvia Houtzager, Jan Akkerman en de Bigband van Jan Molenaar. Nu kiest het trio voior een kleine setting. Plaats: Theater a.d Schie. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: 1e The Rosenberg Trio. (Foto: Maarten Corbijn) rang f 32,50 f 30,- (kortingspas- sen), 2e rang f 27,50 f 25,- (kor- tingpassen). MONTEZUMA'S REVENGE - Rituelen en raadselen gaan hand in hand wanneer vijf individuen op zoek zijn naar het ultieme geluk. Zij gebruiken a capella pop als medium en onrust als drijfveer. Montezuma's Revenge gaan met 'In Pursuit of Pleasure' verder in hun'eigenzinnige vocal-vaganza. De heren brengen bewerkingen van bestaande songs en nieuwe songs. Jeffrey Zudhy, Rob Veldhuijsen, Andy Tjin, Floris Nielen en Paul Kloote zetten met hun stemmen en arrangementen een herboren zoektocht naar geluk neer. Te zien en te horen op vrij dag 22 januari in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen (Schiedamseweg 51, Vlaardingen). Toegang: f 30,-/27,50. Telefonisch reserveren: (010) 4340500.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Postiljon | 1999 | | pagina 5