GRATIS Postiljon Op zoek naar giftige planten in de Heemtuin I, Woonrijp maken Vlaardingerdijk begonnen Architectuur als avontuur in Stedelijk Museum ci \kEngering en feliciteren 015 - 3615050 0 ADVERTEREN in SCHIEDAM Koopzondag in Nieuwe Passage Inloopconcert Grote Kerk Beroving Kinderboerderij maandag gesloten Verkoop afgeschreven jeugdboeken Eindpresentatie Popschool Schiedam E 2 Woensdag 30 juni 1999 2e jaargang nummer 44 Voor meer informatie zie colofon pagina 3 oe a VOOR PARTICULIEREN NIET ONTVANGEN? BEL: DEZE Pop en Hollandse hits op Het bijenvolk van ODC'ers en Spartanen WEEK Maasboulevardfeest Imker Ruud kruipen door het stof Dit is een uitgave van Berkel Periodlek B.V. Pestbus 8S 2640 AB Pijnaeker Tel: 015-3615050 Fax: 015-3615052 SCHIEDAM WEKELIJKS 0PLAGE 41.000 ui M ui Zie de bonnen elders in de krant. SCHIEDAM - Op zondag 4 juli opent het winkelcentrum Nieuwe Passage haar deuren voor het win- kelend publiek.Tussen 12.00 en 17.00 uur kan men in het overdek- te winkelcntrum terecht. Parkeren is gratis. SCHIEDAM - Het inloopconcert van zaterdag 3 juli wordt verzorgd door de pianist Jac. Vinke. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Woensdagavond rond half twaalf werd een 54- jarige Schiedammer, voordat hij een flat aan de Westvest wilde binnengaan, plotseling door een ongeveer 30-jarige man van achteren beetgepakt. De man draaide daarbij een arm van hetslachtoffer op diens rug en ontdeed hem van zijn porte- monnee, waarin een geldbe- drag van ongeveer f 100,- zat. Machines IJzerwaren Beveiligingen Gereedschappen 30.000 artikelen uit voorraad lever- Deelnemers aan de Heemtuinexcursie over giftige planten krijgen deskundige uitleg van Hans Buisman van de Kinderboerderij't Hoefblad. (Foto: Van Det fotoproducties) SCHIEDAM - Kinderboerderij't Hoefblad is met ingang van 1 juli op de maandag gesloten. Vooral de dieren hebben na drukte op zondag behoefte aan een rustdag. Op topzondagen komen ruim 700 bezoekers naar de dieren op de kinder boerderij kijken. Behalve op maandag is in de vakantie iedereen welkom op't Hoefblad. Bezoektijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Vanaf vrijdag 2 juli heeft de Openbare Bibliotheek aan het Bachplein 589 een groot aantal jeugdboeken in de verkoop. Het gaat om zowel lees- als informa- tieve boeken en kosten slechs f 0,50 per stuk. SCHIEDAM - Op zoek naar gif tige planten? Dan is een excursie van de onderafdeling Natuur- ontwikkeling van de gemeente Schiedam iets voor u. Afgelopen zondag was er een zo'n excursie georganiseerd in de Heemtuin't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark. Medewerker Hans Buisman van de Kinderboerderij leidde een groep van 25 geinte- resseerden rond, vertelde wetenswaardigheden en gaf nut- tige tips. De rondleiding duurde ongeveer anderhalf uur. Op een wolkbreuk na, die de deelnemers even deed schuilen, bleef het droog. Het zon- netje brak daarna spoedig weer door. Hans Buisman: "Het was een erg leuke groep, er werden allerlei vragen gesteld en voor velen was het nieuw om te horen dat sommige gif tige planten ook een geneeskrachtige werking hebben, mits er van bepaal- de stoffen een kleine hoevelheid wordt toegediend. Een van de bekendste giftige plan- tensoorten is de Digitalus purpurea (Vingerhoedskruid). De naam hangt samen met zijn typerende bloem- vorm. De witte, roze en paarse bloe- men staan in menig tuintje, maar komen ook in het wild voor. Vingerhoedskruid wordt tot op heden als medicijn gebruikt voor hartklachten. Indien gedroogd is de plant zeer giftig. Van de giftige plantensoorten zijn er drie waarop men vooral moet letten, omdat die nogal eens voorkomen in de tuin. Dat zijn de klimplanten Bitterzoet en Heggerank, en Aronskelk. Buisman: "Tien besjes van Bitterzoet kunnen al dodelijk zijn voor kinderen. Ook de bessen van Heggerank zijn schadelijk. Het eten van dertig besjes van Aronskelk kan fatale gevolgen hebben. Deze bessen zijn zoet van smaak, dus de kans dat er van geproefd wordt is groter." Buisman voegt hieraan toe dat de bessen en wortels van sommi ge gifplanten ook voor dieren een dodelijke werking kunnen hebben. Mensen die meer willen weten kun nen contact opnemen met de Groen- telefoon: (010) 2465522. SCHIEDAM - Popschool Schiedam houdt woensdag 30 juni en donderdag 1 juli de jaarlijkse eindpresentaties in het cafe Het Podium aan de Lange Haven 28. Het begint om 21.00 uur en de toegang is vrij. Een grote verscheidenheid aan bands, van verschillende leeftijden en niveaus, zal zich op deze avonden presenteren. De bands hebben een eigen repertoire, wat zij onder lei- ding van een popschooldocent hebben ingestudeerd. De avonden zijn ook zeer geschikt voor mensen die zich willen orienteren op muziekles op popgebied. De popschool is voor inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, vanaf 14 jaar. SCHIEDAM - De aanleg van de Beneluxlijn in Schiedam West vordert snel. De ruw- bouw van de metrotunnel aan de Vlaardingerdijk is gereed. begin deze week is begonnen met het woonrijp maken van de Vlaardingerdijk. Het trace dat opnieuw wordt inge- richt, loopt van de Josef Israelsstraat tot de Burgemeester van Haarenlaan. Tijdens het woonrijp maken wordt de omge- ving van de Vlaardingerdijk zoveel mogelijk teruggebracht in de situ- atie van voor de bouw van de metrotunnel. In overleg met de bewoners heeft de gemeente Schiedam besloten om de Vlaardingerdijk in te richten als '30 kilometer zone'. Het woonrijp maken wordt in drie fases uitgevoerd. Tijdens de werk- zaamheden is de Vlaardingerdijk afgesloten voor doorgaand ver- keer. Het werk zal waarschijnlijk op 1 oktober gereed zijn. Het bestaat onder andere uit grond- en bestartingswerkzaamheden en werkzaamheden aan kabels en lei- dingen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met het nummer van de Beneluxlijn: (010) 2088666. SCHIEDAM - Onder het motto 'Architectuur als avontuur' organiseert de Stichting Woon- promotie Schiedam op zaterdag 3 juli een feestelijke en inspire- rende bijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam aan de Hoogstraat. Wethouder Cultuur L.A. Hafkamp en mevrouw A.M.W. Bodewes verrichten om 10.00 uur de opening. Verschillende architectenbureaus presenteren op deze Dag van de Architectuur hun plannen voor een (fictieve) verbouwing van het Stedelijk Museum Schiedam. Daarnaast kunnen bezoekers gratis en onder deskundige leiding een kijkje nemen in de verschillende depots van het museum, die gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Voor deze gelegen- heid wordt op het binnenplein van het Museum een sfeervol terras inge- richt, waarvoor de uitbaatster van de 'Branderskelder' borg staat. De ontwerpen van de architecten zijn de gehele dag te zien in de aula van het museum. De makers zelf geven tekst en uitleg. Bezoekers heb ben de mogelijkheid hun voorkeur voor een ontwerp kenbaar te maken. Om 16.00 uur zal de heer H. van der Horst bekendmaken welk ontwerp door het publiek is uitverkoren. De Dag van de Architectuur op 3 juli duurt van 10.00 tot 16.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Postiljon | 1999 | | pagina 1