«s* §-H:?sIspisV tls-gfS." i2£g^rI a;rHa|^S^ »g! c Isc^5 8®ii? s.±%gf «s I3.S5; 3 3 sto q 3 is w ^•2to§ ev 3-2.c"° £f is a%g.g<3 Is £/j- g- 5<i h33§2 Mr* .f O 3 0 s- a 3- o»ri 3 03 a 1:3 2 cs 3 8S-wZi re »S-§ -= 3 5,»^re 3 3 3 2°^- f 3 o ?Oq o23_S|.|s3 S - w 3 *5^ 3 3 n. a i i-3 ^s; o 3 "S i" !.f 3 g- 2 3 re i 5s oS.3s.? SO 3^!? 3-.— Elosap»?-"ftS?- &3:> OC??3 re 3:3 S 3 3 2-. 3-3 <33^ o^iMapa'i^iaS-oi si^*s33l§«33' 3-- 3 2 ai* SS^Sis 1=31 >^3-3 |- S a I S f 3 S £a.n 5" S-a.fg g H a 3 c w; 3 o-l c?S3nS^ w 2 S3 frS. g"S"3 I 0 oig-s-a s? «8 i 5 g-3 gS N 3 3 3 3 Cd a 53 •O rft «5 fp|, g! cS S3 cr re g. pj ps; o 3* 3 o 5 Sk o S a -o 3 PJ 2 T3 - 3-3 re ♦t) O i o -a o a tq 3 ra r- a. O 3 re 'S- S re - O o -G S ro =r^C S" o m n 3-JS53 3 «- r4 S*T 3 2 M crq w» m. 30 5. OO 3 P3 9 *rCN- 3 jq O a 3 ?c *- 3-0 3J. rf-crq «- as fD -re. =5 J3 ffc 3 CL CD Orn 3 2. >7 2 crq crq 2 h* o 52 ro 2. n =3 n 3t< a <5 3 ZJ 5 w -W r» CUA '3 O 'o o £- 5 r •0 o C> cr*T3 2L '3 S aq 2 -o o o S- rs 2. ar f? 5T 0~TO 2 re 3 3 c/» o S.tm 3 a" Q-3 3 re 3 3 3 2^ "X| -X| r, «-W IV fD 2: -1 ro ft> «q c« a ~t a. 3 a. re 2 e/i o. re a. re re 2 re 3 re re 2 M~ O C« 3 50 o rn ro cr 3 u> fXi _7 n> -t 4 n p jj 3 re 2 Ore 3 3 W-2.C O ""ft 1—1 o,-a; 3 a> 2 - "G ISTJ - 3 2 H n. g. movO^o Kre re r-» CTQ r——OS R 1 reaj>„ COS *o.Li' 153 a re S wsi S f-n 2 reP^w S3B92.^ 3 Cf P3x: J?\Z<S.a 3 o 3 b >1 2 w5" S_2greca. C- H-rJ r- O w O t^3. —2 3 S-^3 i 3 2 °-3 >re 0 &re 2« %>A ^<Q 3 3' 03 r^,_£:32Sg0$ocr=!VO<:gr' so?' E 2 pi^;; 2 0 o 2 re - 3 3 5: E5i3,5»^ o ore jrr 'T5 o 2^2 w 2 ^,3JS m 3 1 ft 3 2^Q-0«yi -iO--* O c: (d o - w - -■ - re" re rD iin a- <T> -Jiw- B a ospO' £^>^0, 3 2. £30. m»* n> u COfD O 7TOJ 5J -T3 2- S M *0 3 O <t w - g a- 3 7 2. vi CL 3- ^.CTq N*^ - 02S a -r o ?r - J 3 s g-i-joS: 3 3 G2 re Sin, 53-1 -5K ft> 2. 5 o, »-» as 3~> *5 ft 15 B 2 M 3 "~t &3 3* P Q. ft ft (V (V a S^5*srrtQ-c^M §"s3n,a' 3 5 S re ^re. c-o a 2 M 3- re N 3 s.oo r-t r~ zr -r" ,^7 Q <0 2°^ -t 13 M - ^3- O Q.» =r 33 al"0 1 GJ n> CL. S^!2- j3 - N 3* -» 2 3 C* N m n> l1. c T3 3 O n> o rt> a M rt 0 K.X S" c N r a- 73 3^ 3 o c, w - 3 «-» Cf5 N ^4 fi> v3: 3 3 <T> 5" W 2. n p as w 5* w 3 2 (jq 3 3 fX) O- f-T 3 - N (O Oft 10 CL. P3 <T> ■2?3w a c/i 3 3 <fts 3 T3 -• ftD O ft 3 o a» ■H.H c-t rr u u n) Q 3 1 O-3 c- N o o 3 rr 0 2S o ^4 3- c o *0 o CL ft cl oft 55 hJ ^cr ff - 2 3T 3 00 rD 3 ffl? 2 C50 3 2 - n 5>Oj rr ■?a-"'—a 3 m ro\o* Z 0 fT) O rr O O L. <T) re NMc/> pi is K CTQ T ^■jxj CL 00 O" re »S,5 ta 3) re re §3 3^*2 >1 2 g re 0 <3-3 W re ta- 2 3 D a re re o O" 3 0,3 ft c '"ore re M £2?r-_ —t ft) |C 3 1 U 02 yq v> <v ft) TTi ft> (TO 3 2 3 3 2. re re w re H 5^ 3 o c '■"32»rS3 §"3 3 f5 W Oreo EJ^3 a^Sa* 3 N 2 3 2. m re 05^ S O 0 3 s* ID X- M X ft q, a» J; IT 3 3 ftW-MWftsi-^ cl -1 fu jr ci rr ij. 0 Q- - .*7 .-r. r M CL O U ft TJ 4 hn 2 73 ft ^.-33 xJ CH 3 P3^ n - M ^3^ f-^ ro" yq 2 >cr. Q- Pft? ,5 ^-3 =r n> 3 3 3 ft ^1 a m O 3- eg i «gcrt) 3 On3.re<re32 02g?n.-23 re -r, |Wjg r* 5 g to S„ g >s re- r 3 B-3-" 2 3j~a 5 2 3r.:= u - Q. s 2. o i H re 3 jS j" 3 a 22 re S"f S 3 2 n' J 2 3 3<;™ „2 5" f& rro^fB^O^ftre «'^C«^"'reO_Ci.re *x» f® CL.-/C f^ O re - fD o era 5 3 S -dO3 a a 2 a. x aa - 5*3i- re t CD CL. ft f? O 3 a h"aJ*" 8^ 1/1 re o." <4 33 ft BM Om3 5* re 3 re 3 S. r1 c1^ o'TO >- pa C Ze^> 30^' _.-o S 3 2 3 3 tn fD CJ CO w 30--^ a - 5 -r CD &3 Q 3 re re rc re -" §- 3 ~i5:3* 2 Ore f 3 fD 3: J! f) a- - w r» 3 /T) 3 ft 1 3 S 3 ft ft 3 f0 'J; 3, •-» 3 3 X ft) crq 3 1 3 3 in j^tn r; c re 2 o. -t J? a> 3 a) y 3 a> O CD .era I V re S" re as X <ft <T> CT3 3>3ftlrrn^ r^ 3ft a a a a a n> 71 "J 3 r-r fD w ?r 3 EJ <-T *3 3 2. Q- '-Tw as CD ft) As n a S'W WgTre Ore Ore 3 «j= 3 2 re _i -, 3ft - era 3 r^ A3 O 're ^-re 3 J3 S- 3 o- 2. t" a fD Hr< I =0_Q- O 3 crq ?r o 3 2. a O CL CL 2 Z fD 3 0» o ~i cl ft 3 g 1 w M n pG Z r! - L- ft) o O 2 re Ore crq Q- ft> 3 ft CL a <si c: rr Q ft &3 ?r K*" "*3 r-» <j ft 3 N <3: 3 cl W r-. C/ft t Ai 3 O ft ft n, ft vi 3 V)H □r 5" c era 2 i5. rt n> ft - CL ft B ft 3 ft 3* ft) a -T-. <j <0 AJ O -• CL rs ft <- g-o re rre ,3 E002 2. pi 2 5 ►r, ft ft CJ rr v4 -4 O 3 ft w 1 3 W CL ft o ►o p ft <^3q era 7? CL ft ft) 3 as CL as as 3 3 TQ k> 3 re re g-3 3 f-re *-t CL^ ft 3 ft^ U 3 ra 3 CL r_ »T5 3ft o m H.- 3 3 33 vj as §goO» 2, j fD re re 5- 33 v> c/> Too- re g n~a a* 1 a. 2. M re N -, as rt a ts: vs 3 3 3 N 3 Si ft -- 3 CL ft ft 3 3 P 3 ra as rr 2. 3 2 o 2 a 3 0 cfcrq S w - ft ft ,3 3 L o H- 3 5 2- De COMM1SSIE van OPPE11TOEZIGT over het STADS ALGEMEEN ARMBESTUUR, te Rotterdam, is voornemens om op Saturdag den 19 Maart 1836, des nainiddags ten vijf ure, onder nadere approbatie van Heereit Bnrgemeester en Wethouders, aan lngezeteneti dezer Stad, in het Oudemannenlmisaan te bestedenDen voor die Administratie benoodigden ROODEN WIJN, volgens de Conditien, aldaar ter lezing liggende; doch zullen geene Proeven aangenoinen of toegelaten wordendan die, op gezegden dag, des middags vddr twaalf ufe, aan gezegd Locaal bezorgd zullen zijn. De Heeren HOPE en Co. adverterendat, met Donderdag en Vrijdag aanstaande, en vervolgens op dezelfde dagen van iedere week, van 10 tot 2 ure, ten hunnen Kantore zal worden gevaceerd tot afgifte van Bladen NIEUWE •COUPONS, bcnevens een TALON, bij de tot den 11 December des verleden jaars ingeslotenten hunnen Kantore gestempelde K. K. Oostenrijksclie 5 pCts. METALLIEKE OBLIGATIEN, gedateerd 7 Junij en 1 November 1823 wordende de Houders der voormelde Obligatien verzochtbij bunne Partijen te voegen een door hen onderteekend gedrukt Bewijs van Ontvangst der' voormelde Bladen Coupons met Talons, bevattende eene specifieke en naar volg- orde gerangschikte opgave der NommersSommen en Datums der Obligatien, en wel van ieder Datum afzonderlijk welke bewijzen te bekometi zijn bij den Kantoor-Boekverkooper I. ELLERMANop den hoek van de Beurs- en Kromeileboogstegen. V Het W1NKELHUIS, BOVENWONINGENACHTERWONINGEN en ERVE, gelegen in de Wester wagenstraatwijk E, n.° 450, en het HUIS en ERVE, gelegen in de Kordewagenstraatwijk E, n.° 517, te Rotterdam, respective door den Notaris D1JKMANten overstaan van den Wel Ed. Gestr. Heer Vrederegter der cantons Rotterdam n.is 2 en 4geadsistecrd met den Heer Griffierop den 2 dezer maandin het Locaal van Publieke Verkoopingenaan de Gelderschekade aldaar, geveildzullen op MORGEN den 9 Maart 1836, des namiddags ten vier ure, door gemelden Notaris, ten overstaan alsboven, ter zelfde plaats worden afgeslagen. De PANDEN, staande en gelegen op den Schiedamschendijkwijk C, n.is 68 en 69, in de Peperstraat wijk E, n.° 76, te Rotterdam, en aan de Otide Haven en de Schans of Stadsvest, wijk A, n.is 100 en no, te Delfshavenals oojt het Pand aan den Boerensteiger, wijk M, n.° 422, te# Rotterdam, welke Donderdag iaatstleden door de Notarissen SANDER en DALEN respectivelyk zijn geveild, in het Locaal op de Gelderschekade, te Rotterdam, zullen alddar op Donderdag den 10 Maart 1836, des namiddags ten vier ure, ten overstaan der gemelde Notarissen worden afgeslagen. H. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT, F. VAN DAM en F. N. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT, Makelaars te Rotterdam, zijn van meening op IlEDEN den 8 Maart 1836, des namiddags ten vier ure, in bet Locaal op den hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, n.° 458, te veilen enverkoopen: Het KOFSCHIP UNTERNEHMUNGvarende onder Hanoversche Vlag, gevoerd bij Kapitein H. A. Jongehloedlang 20.90 El wijd 4,45 F.1hoi 2.2t EI, en alzoo groot 91 Tonnen met al deszelfs RONDHOUT, STAANDE en LOOPEND WANT, ANKERS, TOUWEN, ZEILEN en verderen INVENTAR1S, zoo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven. 0 P E N B A R E V R IJ W I L L I G E VERKO OPING. De Notarissen JONGENEF.L en D/JKMAN, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principaal, zijn voornemens om op MORGEN den 9 Maart 1836, des namiddags ten vier ure, in het Locaal voor Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade aldaar, in het openbaar te veilen en verkoopen: Een fraai aangelegden en met exquise vruchtdragende Boomen beplanten TUINbenevens de daarop staande extra bechtesterke, geheel van Steen gemetselde kapitale HUIZINGE, bevattende een ruimen Koepel, drie goede Vertreklten Keuken, Kelder, Zolder, Stookplaatsengemetselden Regenput en verdere Offices, mltsgaderS L'OODS en ERVE, hebbende een alleraangenaamst Uitzigt en zijnde zeer gescliikt tot Zomer- en Winterver-blijf, alles gelegen en staande in de Eendragtslaan in de gemeente Rotterdam, wijk T, n.°5i als mede eene DERTIGSTE PART in twee Kampen WE1LAND, achter den voorschr. Tuin en de overige Tuinen in gemelde Laan gelegen. Zijnde de Tuin cum annexis in de Grondbelasting over het jaar 1835 aangeslagen geweest tot f 35, 60. De Kooper zal, des verkiezende, de 11 e I ft der Kooppenningen op het te Veilene als Geprivifegieerde of Kusting* scbtild kunnen gevestigd latentegen Interestbetaling a f per cent 's jaars en aflossing met ddn Tiende Gedeelce jaarlijks wel meerder maar niet minder. Het voorschr. te Veilene kan nog HEDEN en MORGEN VOORMIDDAG worden bezigtigdzijnde hetzelve inmiddels UIT DE HAND TE K00P en nadere informatien te bekomen ten Kantore van voorn. Notarissen, in den Oppertte Rotterdam. V OPENBARE V R I] W I L L I G E V E R K O O P I N G. De Notaris IVILLEM KLETresiderende te Rotterdam, als daartoe behoorlijk gecomtnitteerd en nog als last en order hebbende van deszelfs Principalen is van meening om op Woensdag den 16 Maart 1836, des namiddags ten vier ure, in het Locaal der Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade, binnen deze Stad, ten oversta-n van Mijnheer den Vrederegter van de cantons Rotterdam n.is 1 en 3 geadsisteerd met den Griffier, in het openbaar te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkoopen (om GEREED GELD): N.° 1. Twee hechte en sterke 11U1ZEN en ERVEN, nevens den anderenstaande en gelegen aan de noordzijde van de Bleekersteegaan de westzijde van den Schiedamschendijk, te Rotterdam, wijk C, n.° 493, op het Kadaster bekend sectie H, n.is 550 en 551, zijnde daarvan eene Woning in eigen gebruik en het overige in Percelen bij de week verhuurd tot ruim f 300's iaars. Aangeslagen geweest over den jare 1835 in de Grondlasten tot f 38, 38. N.° 2. Een hecht en stdrk HUISJE en ERVE, staande en gelegen aan de noordzijde van den Jan Arends-Gang, aan de westzijde vart den Schiedamschendijk, te Rotterdam, wijk C, n.° 153, op het Kadaster bekend sectie H, n.° 750. Verhuurd tot 87$ cent per week, makende/"45, 50 in het jaar, en aangeslagen geweest als boven in de Grondlasten tot f 4, 69. De te veilen Pandeu zullen twee dagen v66r en op den dag der veiling door een ieder kunnen worden bezigtigd; terwijl inmiddels nadere Informatien zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen SCHADEE en KLET, aan de Gelderschekade, wijk B, n.°48, te Rotterdam. OI'ENBARE V R IJ W I L L I G E V E R K O O P I N G. De Notarissen BE1JERMAN en CAZAUXresiderende te Rotterdam, als last hebbende van hunnen Principaal, zijn voornemens op Vrijdag den 18 Maart 1836, des voormiddags ten 10 ure, in het Regthuis" te Zevenhuizen, in het openbaar te veilen en op Vrijdag den 25sten daarann volgendeter zelfde ure en plaatsefinaal te verkoopen: N.° 1. Eene hechte, sterke, welbetimmerde BOUWMANSWON1NG, bestaande in Huis en Zomerhuis, gequoteerd n.° 192, met KOEIJEN- en PAARDENSTALLING F.NDORSCHVLOER, WAGEN- en TURFSCHUREN, HOOIBERGEN, verder GETIMMERTEN, BEPOT1NG, BEPLANTING en ERVE, staande en gelegen aan de Rottein den EendragtspQlder, onder de gemeente van Zevenhuizen. N.° 2. Eene Partij best, weltoegemaakt TEEL-, WEI- en HOOILANDgelegen in den Eendragtspolderonder Zevenhuizen vo irmeldzijnde Kavel n.° 38. N.J 3. Eene Partij DITO LAND, mede gelegen in den Eendragtspolder, onder Zevenhuizen, zijnde Kavel ^"39. N.° 4. Eene Partij DITO LAND, gelegen als vorenziinde een derde gedeelte in Kavel n.° 22. Alles te zamen volgens kadastrale meting groot 33 Bunders, 3 Roeden en 97 Ellen, en bij de Biljetten breeder omschreven. Zullende de Landerijen kunnen worden aanvaard op 1 April en de Woning op 1 Mei 1836. Iemand intussclien eenige nadere informatien begeerende vervoege zich ten Kantore van genoemde Notarissen, aan de Gelderschekade, te Rotterdam. V O P E N B A R E VR1JWILLIGE V E R K O O P I N G. De Notaris Mr. PIERRE GERARD DALENresiderende te Rotterdam, als last hebbende van zijne Principalen, is van meening om op Woensdag den 16 Maart 1836, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal der Notarissen, aan de Gelderschekade, te Rotterdam, in het openbaar te veilen en (om GEREED GELD) te verkoopen: Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS, KANTOOR, PAKHU1S en ERVE, voorzien van verscheiden goede en waaronder Gestnkadoorde Vertrekkeu, voorts Keuken en andcre Commoditeiten staande en gelegen aan de westzijde van de Bierhaven, te Rotterdam, Protocol n.° 48^7, wijk A, n.° 357, bij het Kadaster bekend sectie G, n.° 553. Aangeslagen geweest in de Grondbelasting over 1835 op/5s, 50; verhuurd tot 3 Mei 1837, om f 600's jaars, Het te Veilene zal twee dagen v66r en op den dag der veiling kunnen worden bezigtigd, van des voormiddags ten 11 tot des namiddags ten 4 ure, mits voorzien zijnde van een Permissiebiljet, door den voornoemden Notaris DALEN geteekendten wiens Kantore, aan de westzijde van de Leuvehavente Rotterdam, inmiddels nadere informatien te bekomen zijn. V OPENRARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris Mr. PIERRE GERARD DALEN, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijne Principalen, is van meening om op Woensdag den 23 Maart 1836, des namiddags ten 4 ore, in het Locaal der Notarissen, aan de Gelderschekade, te Rotterdam, in het openbaar te veilen en (om GEREED GELD) te verkoopen: N.° 1. Een extra hecht, sterk en goed gesitueerd HUIS. voorzien van verscheiden ruime en welingerigte Vertrekken, Keuken, Zolder en andere Commoditeiten, voorts PAKHUIS met een ruim KANTOOR staande en gelegen aan de oostzijde van de Lomberdstraatte Rotterdam, wijk H, n.° 92, bij het Kadaster bekend sectie K, n.is 294 en 295. Aangeslagen geweest in de Grondbelasting over 1835 op 65, 47. Zijnde het Huis en Kantoor te aanvaarden met 1 Mei 1836 en het Pakhuis verhuurd tot 1 Mei 1837. N.° 2. Een hecht, sterk en mede zeer wel gesitueerd HUIS, BOVENHUTS en ERVE, wordende in het Benedenhuis de Tappers-Affaire met het beste succes uitgeoefendstaande en gelegen aan de noordzijde van de Nieuwehavente Rotterdam, wijk M, n.° 235, bij het kadaster bekend sectie N, n.° 325. Aangeslagen geweest in de Grondbelasting over 1835 op 35, 10. Zijnde het Benedenhuis verhuurd tot 1 Mei 1836 om 140, het Bovenhuis in twee gedeelten om f 192, te zarhen om f 332 'sjaars. Nog zal de voornoemde Notaris DALENals last hebbende van zijne Principalen en na gedane aangifte conform de wet, ten tijde en plaatse voormeld in het openbaar veilen en verkoopen: Een SCHULDRENTEBRIEF, per resto groot f 2600 Kapitaalrentende 3! per cent in het jaar, doch binnen zes weken na den versciiijwdag betalende alsdan tegen 3 per cent en losbaar met jaarliiksche termijnen van 100, beide verschiinende den 7 April thans loopende ten lasten van de Heeren Jo 'ian Hendrik HartmanPetrus Hendricus HendriksJohannes Gerardus Daniel Dijktnan Hermanns Johannes van den Boogaard en Anthonius Johannes van Rooy, alien Mrs. Broodhakkers wonende te Rotterdam, als tegenwoordige Eigenaars van het verbonden Onroerend Goed zijnde. De HELFT in den WIND-KORENMOLEN. genaamd DE ROODE LEEUIT, met de Vasteen Lossp GEREEDSCHAPPENPAARDEN, WAGENS enz.staande en gelegen aan het einde van den Haringvliet, wijk M n.56 te Rotterdam en daarop ten Kantore van de Bewaring der Hypotheken alhier ingeschreven. De te veilen Panden zullen twee dagen v66r en op den dag der veiling kunnen worden bezigtigd, van des voor. middags ten to tot des namiddags ten vier ure, mits voorzien zijnde van een Permissie-Biljetdoor voornoemden Notaris DALEN geteekend, ten wiens Kantore aan de westzijde van de Leuvehaven, te Rotterdam, inmiddels nadere informatien te bekomen zijn en de te veilen Schuldrentebrief ter visie ligt. Te ROTTERDAM by JAN A R R E NEE R G.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1836 | | pagina 4