iFTadij>gTTggI)L SCIlEI' 1034 Te IlotlcrdiiBS) der Meyden, naar San Francisco, en 14 april Courier, M. F. Schaap, naar Iquique. Hellevoetsluis den 21 dezer. Gisteren na den middag zeilden Verwisseling L. den I5reemsnaar Lissabon, en Eagle, E. Garwood, naar Ipswich; de wind N. O. en stil. Heden morgen arriveerde Frithiof, H. G. Johansen, van Bergen. F.n zeilden Ida Elizabeth, M. A. Overgaauw, IVhampoa, C. Kuyk, en Fertrouwm, H. G. Pott, alle drie naar Batavia; Catharina, VV. Calander, n. Valparaiso. de Amstel, G. VV. Kernkamp, naar SurinameFrouw Maria, A. Hoogendijk, naar Philadelphia; Johanna en Louisa, J. M. van der Veen, naar Boston; Stud Edam, H. J. Schuring, naar Marseille; Louise Auguste, D. Brouillac, Marie Joseph, J. LepartPtre Chauyelon, J. Cassard, lleureux St. Gildas, V. Gli'son, eii Us Deux Amis RiunisJ. Viaudalle vijf naar Rochefort; ElsjeH. H. Poijer, naar Nantes; HillechinaH. H. Brakke, naar Rouaan Mercurtus, VVde Haan, Hendrika, R. R. Huisman, en Traveller H. Darnell, alle drie n. Liverpool; ActifJ. E. Holmgren, naar Newport; Dart, J. H. Doughty, n. Plymouth; Admiral Windham, C. Allcock n. Guernsey; ProvidenceVV. Cole, n. Port Dundas; Enfield, J. London, naar Douglas; Susannah, VV. Darnell, naar Engeiand; JessieF. Mackie, en Janet Gibson, R. Gibson, naar Boness; Zwaantina Hendrika, J. de Boer, n. Piteaen Anne IVilhelmineH. Apeness, naar Oudsoen. En stoomden in zee ConcordiaR. Stranack n. Londenen IvanhoeTli, Robertson, n. Leith de wind O. Z. O. Hellevoetsluis den 22 dezer. Gisteren na den middag stoomde in zee Giraffe, Th. Goodbum, naar Londen. En zeilden Stad Schiedam F. A. Wulpen Zes Gezusters, G. H. Ruhaak naar Batavia; en Hope, J. Jackson, naar Hull. En arriveerden Gleaner, J. Bloom, van Newcastle, en Swanetta Gerhardina, F. H. K. van Ingen, v. Riga; de wind Z. Z. VV.Heden morgen arriveerden Emily, j. Carruthers' v. Sunderland; Supply, Th. Dawson, v. Newcastle; Anna Luitzia', P. E. Vos, en Noordstar, J. B. Brouwer, van Riga; de wind VV. Hellevoetsluis den 23 dezer. Gisteren is het schip Delft door de stoomboot Iiinderdijk hitmen door van Brouwershaven aliiier in het Kanaal gesleept. Gisteren na den middag arriveerden Engelina, P. O. Smith, van Riga, en D'tna, J. jongebloed, van Memel; dew. N. W. Heden morgen arriveerden Vulcan, VV. Walker, van Glasgow; Earl of Auckland Cst.j, VV. VVintle, v. Londen; PursuitJ.Oliver, van Newcastle; Regina ElisabethA. B. Verstok, van Riga; Maria, J. J. de Boer, v. PernauAnna MargarethaF. Duwell, v. Windau; Jantina Femmechina, K. E. Tiktak, Gesina Johanna, H. VV. Lukens' en Hebe, W. Rehbock alle drie van LibatiBarbara, Olthausj van Arensbtirg; Jaramas, A. F. Malingren, van Stockbohn; Thelina' H. H. Kuiper, van Memel, en Olga, VV. M. C. Holm, v. Koningsbergen; de wind N. Brielle den 21 dezer.' Gisteren 11a posttijd zijn binnengekomen Admiraal Ver-Huell C-st.), J. Motithaan, en Rotterdam (sc.), M. Coutard, van Havre. Heden voor posttijd zeilden RotterdamR. Telfer, naar Glasgow; Samuel Sarah, R. Robinson, Canova, VV. Reed, en Seaflower, G. Waltun, alle drie naar SunderlandVictoria, H. H. Erichsen, PerseveranceT. Nelson, en Jane Jackson, R. Vincent, alle drie naar Newcastle; Isabella Heron, G. H. Dixon, Henry Elizabeth, C. Innes, en Arethusa, J. Wood, alle'drie naar Blyth; Klasina Margaretha, J. H. Top, naar MaldonUncle Billy G. Fleetham, naar Hull; Valeria, J. Wright, naar Boness; Ver- eeniging, P. Poldervaart, n. jersey Anna MargretliaI. Weken- borg, naar Archangel; Lamchina, P. C. Koops, en J. H. Graaf van RechterenG. Hoeksma, naar St. Petersburg; Carolina Dorothea, J. Niejahr, en A glad, P. Perraudnaar Onega, en Johanna Gesina, B. J. van der Veen, op avontuur. En stoomden in zee Sea Gull, G. Nichol, en Swanland, W. Holdsworthnaar Hull. En arriveerde Norfolk (sc.), J. Leetham, van Goole; de wind Z. O. Brielle den 22 dezer. Gisteren 11a posttijd zeilden Emerald J Ford, naar Ipswich, en Julius, N. A. Nykopp, naar Borga. 'En arriveerde Maria, G. Larsson, van Stockholm. Heden voor posttijd stoomden in zee FijenoordA. H. Rolfe, naar Londen, en Norfolk J. Leetham, naar Goole. E11 zijn binnengekomen Attwood (sc.)H.' Cheesman, en Ocean (st.), VV. Norwood, v. Londen de wind VV. Brielle den 23 dezer. Gisteren 11a posttijd is binnengekomen Camerton (st.), H. Cross, v. Hull; heden voor pos-ttijd Batayier (sc.), W.Smith, van Londen; Earl Douglas (sc.), J. Hart van Newcastle en Vricndschap F. K. Woudstra van Koningsbergen de wind VV. ten N. Maassluis den 21 dezer. Heden morgen zeilde Anna AlidaH. J. Kortrijk, naar Koningsbergen; geme'ld schip en schipper A. van der Gaauw zijn wel in zee gekomen. Heden middag zeilde Hendrik Gfisbert, K. Noorduinnaar Yarmouth; de wind Z. Z. O. Maassluis den 22 dezer. Heden is alhier voor posttijd niets "e- passeerd. Kapitein K. Noorduin is gisteren wel in zee gekomen - "de wind VV. Maassluis den 23 dezer. Heden is alhier voor posttijd niets ge- passeerd; de wind N. VV. Brouwershaven den 19 dezer. De wind VV. Uic zee Corradino M. Esposito, van Girgemi, en Sansone, G. Ricciardi, v. Messina! beiden n. Dordrecht. Brouwershaven den 21 dezer. Uit zee Generaal Baron van Geen G. Rotgans, van Java naar Dordrecht; de wind VV. Texel den 20 dezer. De wind VV.—W. N. VV. Binnengekomen Dorothea, H. Visser, van BanjoewangieRafael, A. Buykes, van Curt^ao, en J. Gjersoe van Drammen. Vertrokken I. Palm 11. Rio- de-la-PIata en S. Ouwehatid naar Hull. Texel den 21 dezer. De wind Z. Z. O. en Z. O. Binnengekomen H. Clotd van Londen; gisteren nog G. T. de long en T. Tillema van Newcastle, T. Lorentzen van Nerva, H. Thiis van Drammen en 11. lalck van Tonsberg. Vertrokken Lucie, J. van der Schaft, Triton v; °.he'„Pr'»s neurits, J. I. Bart, Prins Hendrik, Goedkoop, Maria, H. D. van Wijk, Nassau, J. L. ten Boekcl, IfstroomT. de Meester, Koophandel, H. de Boer, Johanna Catharina, D. C. Claus, en Konir.gtn der Nederlanden, E. Groeneveld Cadee, alle tien iiaar Batavia; Elisabeth AnthoniaJ. Veenstra, naar Soerabaija en Samarang; AlbatrosK. P. Haasnoot, naar Liverpool enz.Fannv C. Tjebbes, naar Cardiff enz.Dionysia Catharina, J. Nahmens, en Hester, A. Victor, naar Swansea enz.; JunoA. de Lang, en veneziaR. Czar, naar Suriname; Preciosafc. Ouwehand en Ondernemitig11. II. Vierow, naar Curasao; U. j. Bonier naar Syra en Konsttmtinopel f P. Roelfsema n. Napels, j. P. Boer n. Livomo, A naar Pa!ermo> J- Landaas naar Genua, E. A. Meijer naar Oporto, J. S. Pik naar Dublin, Wilkinson en Gatzen naar Liverpool; D. H. Donema, H. H. Nieboer, R. D. van der Veer en K. J. van Kempema, alle vier naar Londen; Prince (sc.) en H. C. de .Haan naar Hull, E. G. Olthoff en J. W. Ketelaar naar Newcastle H. Brugts naar ArchangelE. Engberg naar Uleaborg, A. R. Gavin naaJ "°tlie»bllrg C. Petersen n. Holmstrand, Walloe n. Frederik- stad, T. J. Norup, M. Moldenliauer en P. C. Morck naar Drammen. Texel den 22 dezer. Dewind W. Z. W. -N. VV. Binnengekomen Harriet J. T. Peters, van Havannalaatst van Cowes; T. Stenders en D. VV. Boonqevan Londen, M. Thompson v. Sunderland, 11. R. Vehng van Newcastle, O. C. Winiher en M. Arnesen van Nerva, J- R»ge v. Koningsbergen en M. Smith van Drammen; gisteren nog N. J11 the v. Cbristinestad, VV. VV. Patje van Koningsbergen, I. 11. Dutnqer van Dantzig, J. V. Veenhorst vail Stavanger, C. P. Andersen van Drammen en R. Larsen v. Arendal. Kapitein H. Visser bovengemeld heeft den 18 dezer op de hoogte van Wight gepraaid bet barkschip Thetis, kapitein H. H. Rademaker. van Hull naa; Singapore. Door kapitein J. A. Buykes, voornoemd, is den 3 dezer, op 41 gr. 7 mint NB. en 40 gr. 57 min. WL., gepraaid het schip Helena Catharina, kapitein G. de Boer, van Nickerie naar Amsterdam. Kapitein P. Fijnvan Cette in Texel binnen, heeft den 2 dezer, op 4V fl* 37 min. en L3 gr. 16 min. WL.-gepraaid het schip Doctrina e? Amtciliakapitein T. C. H. Wijnands, van Amsterdam naar Valparaiso. Voigens brief van kapitein G. J. van der Mey, voerende het schip Jupiter, van Amsterdam naar Batavia, gedagteekend 10 tnei bevond ltij zicli toen in goeden staat zeilende op 3 gr. 4 min. NB. en 22 gr 50 min. WL. Kapit. van der Mey bad den 30 april bij de Kanarische Eilanden gepraaid het schip Staatsraad Baud, kapitein T. de Ion" van Amsterdam naar Batavia. Vlie den 20 dezer. Binnengekomen gisteren A. H. Karssies v. Nerva J. Schroder van Riga, P. H. Pauls van Bergen, H. Cock van' FredenkstadJ. Zwaal v. Oudsoen en J. H. Zwaal v. Christiansand; heden it,. Raymond van Rouaan, D. H. Duintjer van Newcastle R A. llazewinkel van St. Petersburg, O. S. Parma en H. Poher'vati Dantzig, T. H. de Jonge v. Frederikstad en A. F. Haaijerv. Droback. Vertrokken heden de Stoomvaart (sc.) naar Hamburg. Vlie den 21 dezer. De wind Z. O. Binnengekomen IVillcm I fstO van Hamburg. Vertrokken J. J. Meijer naar Hull, T. Fnirlev en J. Esson naar Sunderland, E. Bower 11. Newcastle, Schievelbein naar ArchangelT. P. Teensma naar St. PetersburgN. Mogensen naar Christiania, B. H. Dekker naar Aarhuus, D. D. de Groot naar ChristiansandJ. K. Bart en F. Hagensen naar Droback W. I de Boer naar Oudsoen en H. G. Pot op avontuur. Het nieuw gebouwd galjootschip Engbertuskapit. J. M. de Jong van de Nieuwe Schatis naar Deifzijl vertrekkendezatvoigens ont- vangen berigt, bij bet Doekaaffverrak op strand; men was bezig het weder af te graven. Vere den 18 dezer. Binnengekomen Adolf Eduardf. Johansen, van Hull, en Tenterden, J. Walton, van Seahambeiden naar Middelburg. Vlissingen den 2t dezer. Voor Antwerpen bestemd is alhier tcr reede gekomen Ocian, Danchars, van Rio-laneiroen voor Brussel Helena, F. M. Broekman, van Dantzig. Uitgezeild Rubens, A. P. Cornelissen, naar Buenos-AyresAndreas, Ipland, naar Valparaiso; Prophite, van den Kerkliove, naar New-York en de Trouw, J. J Mooi, naar Hamburg, alien van Antwerpen. Van Antwerpe'n ver trokken gisteren Addle, A. Jonkes, naar Laguayra en St. Thomas de Guatemala,, en heden Johanna, C. P. Clausen, naar Rio-Janeiro. A ANG EkOMEN Pe CA L LAO 12 april de Komeet, II. F. Zeyistra, van Pisco, en is den 24 dito naar Engeiand vertrokken; 16 april MaasstroomM. Kaieshoek van Valparaisoen is den 23 dito naar Rotterdam vertrokken. TeCURAQAO 23 mei Gouverneur Elsevier, J. Kuyt, y. Rotterdam. Te BARCELONA to dezer A. A. Ilreeland van Cardiff. Te MALAGA 10 Delia Veendam van Londen. Te HAMBURG 19 J. H. Potjer van Madera; 21 'tFortuin vanDokkum, Brouwer, van Rotterdam. Op de ELVE 20 T. S. Oldendorp van Trtest. Te KROONSTAD 11 C. B. Jansen en te DRONTHEIM 7 N. C. Skaarup van Amsterdam. VERTROKKEN: Van SAMARANG 18 april Banc a B. C. ten Ham, naar Batavia en Rotterdam. Van HAVANNA 23 mei Europa C. J. Divoort, naar Cowes. Van NEW-YORK 7 dezer Malvine R. Berghuis, naar Galway. Van TRIEST 14 J. C. van der Veer n. Falmouth. Van GIBRALTER 9 Maria Johanna, G. van der Gaauw, naar Malta. Van MEMEL 13 C. M. Ulstrup naar Dordrecht. Van BOLDERAA 12 C. Norup naar Amsterdam; 13 J. A. de Groot cn L. N. Baas 11. Elseneur; 14 C. K.'Vagt n. Schiedam. Vim KROON STAD 11 J. K. de Boer naar Wet der en Schiedam. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 19, 20 rw 21 junij Te LONDEN aangekomer, 19 dezer B. Robinson van Rotterdam; 20 H. Visser van WorkumW. Cunimings van Medembiik en 11 J. Olthoff van Holbeck 21 H. If. Pfukker van St. Petersburg. Te IPSWICH 19 J. Jacobs van Grontngen. Te HULL 18 E. Schaapv. Amsterdam; 19 P. S. Gruppetaar v. Harlingen, en 20 T. Moloney v. Rotterdam. Te SHIELDS 18 A. W. de Jonge van Stettin. Te GRANGEMOUTH 17 T. J. Wever van Mullerup 18 Riches van Dordrecht en J. H. Bekkering van Dantzig. Te GALWAY 13 W Bakker van Triest. Te LIVERPOOL 17 H. Douwesv. Smyrna Te QUEENSTOWN 17 A. H. Post v. Ancona! Van LIVERPOOL uitgeklaard 19 Blarney (st.} n. Rotterdam en Johanna 11. Harlingen. ■Jersey den 17 dezer. De Napolitannsche brik Addolorato, kapitein P. Stinco, met olijfolie, zwavel en sumak van Palermo n. Dordrecht, is saturdag door eenen loods alhier binnengebragt, hebbende sedert vijf dagen geene waarneming kunnen doen. Het schip Ena Elisabeth, kapit. Bosmark, van Patras te Falmouth binnen, is den 17 dezer op bekomen order naar Amsterdam gezeild. I let schip Amazon, kapitein Thompson, van Havanna te Falmouth binnen, is den 19 dezer op bekomen order naar Amsterdam gezeild PADANG, voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmunlend is ingerigU het extra snelzeilend Nederlandsclt gekoperd Barkschip Johannes Marinaskapit. van Delft Jr. voerende eenen geexatnineerden Scheepsdoetor. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en Sinner en Hudig en Blokhuyzen. St. PETERSBURG, het Nederl. Kofschip Annegiena, kapit. G, G Boon. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Srneer. Sr. PEIERSBURGhet Nederlandsch Schoener-Kofsehip Maria Johannakapitein G, H. Ludeurijks. Adres bij Kuyper, van Dam en Srneer. St- PETERSBURG het Nedcrl. Kofschip Geertruida Speelman, kapitein AISpeelman. Adres bij Kuyper, van Dam en Srneer. STE1 TIN, het Nederlandsch Kofschip Johanna, kapitein G. PV. Bakker. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Srneer VALPARAISO, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingerigt, het snclzeilend Nederlandsch gekoperd Barkschip de Bears van Rotterdamkapitein IV. C. Veenstra. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Srneer Le depot des exccllents produits Lcpci-dricl, pour itablir d'unt maniire parfaite et riguliire les Visicatoii es et les Cantlreset qui lui ont valu une midaille d'/ionncur a Fexposition de 18.19, se trottve che M. ULTOCH d AMSTERDAM. C A R G A - L II ST. DELFT, B. J. Muller, van Cheribon. 9476 b. Koflij, 79C kranj. Suiker, it38 k. Thee, 4gi sell. Tin en 2107 bossen BindrnttingNederlandsche Uandel-Maats'chappij IE MAKIa'S, L. G Vebbeek, van Soerabaija. 2980 b. Kollij, 826 kranj. Suiker, 5g3 sch. Tin en 2881 bossen Btndrottiiig, Nederlandsche Handel-Alaatschappij. AZZOPARDI, A. Azzopakdi, van Alexandria (Egypte). 1597 ardebs Boonen, ti4t ditn Tarwe en 60 Garniermatten Bezoet de Bie en Kreivit 3 zakk. Tarwe C. IV. van Dam en Co. L'ORIENT, S. Fevola, van IJcata. 3700 cantares ruwe Zwavel, C. L. Roechling en Co., en 5o zakken Sumak, Order. EAKL OF AUCKLAND, W.'Wintle, van Londen. 3oo v. Ilarst, Groshans en Co.; 4o v. Purselein-Aardevan der 129 JCun en van, Schelle20 b. Katoeii., van Overzee en Co.; 20 v. Salpeter, 4 z. Cardamons, 5 v. Koflij en 5 k. Schellak, S. A.le Vino en Co.; 10 b. Katoen, C.L. Roechling en Co.; i5 v. Koflij, Durselen en Co.; 5 v. dito, J. P, de Cock 6 v. dito, L. Maijer en Co.; 5 v. dito, Koch en Vlierboom; 10 v., 2 kislj. en 33 pakk. Koopm., C. Hemmann en Co.; 5 v. Jodine Pluygers en Ilaiick10 sch. Tin, fv. van Houten 4 b. SchapenvellenBoutmy en Co.; 22 f. Wiju, C. tV. van Dam en Co.; 3 korv., 1 p. en 1 bond. Koopm., TV. P. Knaepen 1 k. Medicijneu Smith en Co 1 b. Katoenen, Knoivies en Smith 1 z. Koopm., IT. van der Vijver; 2 p. dito, Wed. Krap 'r-jau P11*1714 Kanonnenen 2 v. Kogels, J. II. Bosboorn; 1 pak 1 ijdschrilten, II. A Kramers; 25o z. Rijst en 20 kistj. Koopm., Order. OCEAN, W. Norwood, van Londen. -t/*?, ma^* en T. Soiling en Co.; 5o z. Koflij, Gebr. K°'1J matt. Leder, J. Haslinghuis,en Zn.4 k. Indigo, 1 mand Chemicalien, 1 b. Linnen Garen en 1 k. Koopm., S. A. le Vino en Co.; 5 b. Cochenille, TVA. Fuchs en Co. 3 b. Huiden en 1 k. en 1 v. Koopm., L. Maijer en Co.; 10 k. SchelpenC. Balguerie en Zn. 10 k. dito, Gebr. Noitebohm 6 kistjes Specie, Grohe en Sander; i51 p. Koopm., Diversen; 1 k. dito, 5 b. Zijde, 5 k. Boeken en 1 Bijtuig, Order. EARL DOUGLAS, J. Hart, van Newcastle. 10 v. Alkalie en 4 v. Alenie, S. A.le Vina en Co.; 4 v. dito1 1 iUis»,y 100; 0? 1 C. L. Roechling en Co.; 1 Ketting en 1 Anker, van Haansbergen'7°i i4o, i43 Arch. 165en in Baelde en Co.; 3 KettingenJ, II. Bosboorn; 1 v. Glaswerk, f 4&R Bos en Zn.2 k. Aardewerk van Rijckevorsel2 k. dito C. Bernet en Zn.en 6 k. dito de Erven D. C. v. d. Vliet. S W ANLAND W. Holdsworth van Hull 5070 stav. en 100 bossen Uzer en go bossen StaalE. S. de Jonge. Margaret, t. Reddie, van Boness. 5o ton Gietijzer, E. S. de Jonge. BATAVIA, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend i» ingerigt, het exlra snelzeilend Nederlandsch gekoperd Fregatschip Sara Lydiakapit. B. van der Takvoerende eenen geexami- neerden Scheepsdoetor, om in het begin der maand Juiij te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper. van Dam en Srneer en Hudig en Blokhuyzen BA1AVIA, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingerigt, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd, gekoperd Nederl. Barkschip Cornells Smit, kapitein D. O. van der TValvoerende eenen geexaraineerden Scheepsdoetorom den 3o dezer le vertrekken. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. B E B G E N in Noorwegen het Zweedsch Jagtschip Catharina Josephinakapitein N. P. AndersonAdres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. ELSENEUR en KOPENHAGEN, het Deensch Jagtschip Magle kapitein L. T. Gamst. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. GENUA, het Zweedsch Brikschip Carlos, kapitein A. Clase. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer HAMBURG, het Nederlandsch Kofschip Johan Gerard, kapitein J. I. Hugesy Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer I5EURS- en MARKTBERIGTEIf. HAIIRIil den 18 Junij. Spanje 3 per cents 37; dito 5 per cents 16J; Rentel. Schuld 7^Coupons 8J. PAK1JS den 2/ Junij. Frankrijk 3 per cents 55. 75 a contant f,, 55. 80 tegen ultimo; dito 5 per cents 92. 90 a contant en tegen ultimo, de Aclien van de Bank 2115Spanje 3 per cents Binnenlandsche 36J dito Passive 6Busland per cents 100J. A contant sloten de 3 per cents l'ransche fondsen 5 en de 5 per cents 20 centimes hooger dan gisteren. LOA'DEN den al Junij. De 3 per cents Geconsolideerden 96J a 4 liusland, 4j per cents, 102! a 5 Portugal, 4 per cents, 33 a 33$ Spanje, 5 per cents 2o| a dito 3 per cents4o$ a 4 dito Passive' 5| a16; Mexico 5 per cents 344 a 4; Peru, 4$ per cents, 88 a 88$ dito Uitgest. 4t a 42 Holland, 2$ per cents, Co a Goidito 4 per cents 904 a 9'- Gisteren was de Wissel op Amsterdam 11, i5$ a 16; op drie maanden 11, 174 a en op Rotterdam 11, 17$ a 4- IVTWEHPEA den of Junij. Belgie 2$ per cents 514 pap. Spanje 5 per cents i5|dito Binnenl. 3 per cents 35jj geld. AMSTERDAM den o3 Junij. Nederlanden, VYerkelijke Schuld 2$ pc., 584a58j4r, gebl. 58j^; idem, 3 pc., 68$ a 68^; id., 4 pc.,' 894 a1 894, gebl. 8g4O.ostind. Leening i844, 4 pc., 88. Belgig, Certinc. bij Rothschild, 2$ pc., 48^; a 48f. Frankrijk, Cert., 3 pc., 62^. Busland, bij Hope en Co., 5 pc., 106; id. 1828-1829 1 Pc-. 1044; Neg, i84o4 pc., 8g a 8g| idem bij Stieglitz, 4 pc., 88^' a 88|. Spanje. bij Ardoint835, 5 pc.i54; idem g 5to, 5pc., 54 a i5f^, gebl. i5t%; idem Onbep.5 pc., t5^; idem Coupons 8-gNieuwe, 3 pc., 3ga3gg; Binnenl., 3 pc., 55i. Portugal, te Londen, 4 pc., 35^. Oostenrijk, Metaliek, 5 pc., 72|id., 2\ pc., a 38^; idem Nieuwe i 84g 5 pc.77^ a 77!. Brazilie te Londen, 5 pc., gi^. Mexico, te Londen, 5 pc., 3i-&. Venezuela te Londen5 pc., 32. AMSTERDAM den 23 Junij. Parljs 2 maanden y*56|, idem zigt y 56^ Bordeaux 2 m. f 551 idem 15 dagen /56; Madrid 3 m./*242; Cadix 3 m.y*243Sevilie 5 m.y 24o; Bilbao 3 m.y^24i Lissabon en Porto 3 m. f 4i Genua 2 vn. f 46^; Livomo 2 m.y38§; Napels 2 m./ 8o$ Petersburg 2 m. f 182^; Weenen 6w./28; Augsburg 6 w. 55k Frankfort 6 w./g9i% Hamburg 2 m. /35J, idem zigt 35f pap.; Londen 2 m. f\ 1. 75 pap., idem zigt 11. 80; Rotterdam J Disconto 2 pc. ROTTERDAM den 23 Junij, Nederlanden Werkelijke Schuld, 2$ pc. 3 8jg J. k.58J h. k.idem idem, 3 pc.68f idem idem 4 pet., 8gg-. Frankrijk, Ccrtificaten3 pc., 52\. Spanje, Ardoin170, 5 pc., i5J I. k iS^g h. k.Binnenl, a/6000, 5 pc.. 35^* 1. k., 35$ h. k^ Portugal, te Londen, 4 pc., 33f Rusland, bij Hope en Co.% i7g8en i8i6, 5 pc., io5f; idem Certific. bij Hope en Co4 pc., 88|; id. bij Stieglitz en Co., 4 pc., 88f. Oostenrijk, Nieuwe Metal., 5 pc., 77g I k., 77ff h. k.; idem, pc., 38i ROTTERDAM den 23 Junij. Hamburg 2 maanden 35}, kort f 35}; Parijs 2 maanden /"56}, kort f 56}Bordeaux 2 maanden \f55\, kort/56; Frankfort 6 weken/gg. AMSTERDAM den 23 Junij. TARWE ruim prijshoudend met minder handel; verkochl: i3o bonte Poolsche 3oo 128 RP dito f 2g4; 126, 129 gg mindere dito 283, 292 125 dito dito/275; i3o 0? N. Gelders. f 260; 129 fl? bonte Poolsche f 2go. ROGGE 2 a 4 hooger, met goeden handel. Verkochl in Entr.123, ia4 15 Pruiss./170, f 172122 fl? dito /168; 125, 126 gg dito/i <8o, met certificaat. In Cons.; 124, 125 fg Pruiss. f 180,/182. GERST en HAVER zonder handel. BOEKWEIT wat aangenamcr 123 ffi Amersf. J 210 KO 'LZAAD. Zeeuwsch 0C47I; Allona Zomerzaad 4oop g vaten Olie te leveren: in Sept. eerstk. 55; in April eerstk. 57$. L1JNZAAD ruim prijsh.: 112, 113 Taganrok; f 3oo. RAAPOLIE: op 6 w. j52\\ Vlieg. 3ia/32 1 Sept. eerstk. f 32} 1 Oct. eerstk. f52\ a f; 1 Nov. eerstk./32|1 Dec. eerstk. f 5i\ 1 Mei eerstk. f 55\. - LIJNOLIE: op 6 w. 54i Vlieg./33}. HENNEPOLIE oP6w./36}. RAAPKOEKEN, per io4o St., f 55 a j 60. LIJNKOEKEN, per io4 St., /8 a/10}. ROTTERDAM den 23 Junij. TARWE N. Zceuws., Vlaams. en Overm. wederom 4o cents hooger, doch met trage koopersmoeijelijk opgeruimd goede en puike f 7. go a 8. 4o Mindere 7 a 7. 80; gezolderde Jar. dito /8 a 8. 5o Roode soorlen mede hooger, doch alleen bij gerijven aan gebruikers: l6oi64 flP Hoogl. Kleefsche 2j5% f 28°, j 2g5 1 Co Kleefsche f 267, f 270 162 Cubanca /255; i5g witbonte Pools, f 3oo. ROGGE: Overm. Zeeuws. en Vlaams., 5o cents hooger, f 5. 60 a6. 60andere soorlen mede hooger: i53 ffi Wolgast/192, ig5 i4fl, i48 I? Frans. 180,/182; 148 fip Hijn 182; i48 ffiO. Pruiss./180 i44 Wittinne/172 i44 R5 Cours. 170; i4o, i43 f5 Arch. 165en in Entr.: i5o 15 Wiltinne 168, f i73; voorts te Schiedam i4g Rost./T85147© Arendsb.y 180i^3 fg Wittinne in Entr. f i64. GERST Zeeuws VJaams en Overm. Winter 4. 3o a /4. 60 dito Zomer 4 a4. 20; i3o Libau te Schiedam/137. HAVER 20 cents hooger: Zeeuws. en Inl. Korte/3. 20 a/3. godito Lange/3 a 3. 5o92,100,102 fg N. Inlands. /io5, 112, /n4. BOEKWEIT traag, op i4o I N. Noordbrab /igo,/ig3, /ig5, f 200 dito Limb. 180Fransche i4°,/i42,/i5o,/i55,/i6o. In Veiling: min of meer beschadigde Fransche J n5, f 122, voetstoots; io5, 106 (Amst. schaal) gezonde dito/i2i,/i2-3. ERWTEN. Zeeuws. Groene fb. 75 a f 7. 5o; Geldersche Graauwe 9 a /'tt$. ROONEN: Zeeuws. en Walch. Witte/8. 5o a f to; dito Bruine f 9. 5o a f 12. 5o dito Paarden- boonen, 4o cents hooger, J 5. 4o a f 5. 70. KOOLZAAD Ylaams. in zakken 5o, verkocbt; puik Zeeuwsch 52, waard. HIED AM den o.3 Junij. Jenever, het Nederl. Vat, zonder fust, f 13. 75; Amst. proef, idem idem,/15. Zonder de belasting. TiV A A R S C H U W I N G. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Stad ROTTERDAM, geziett de Stedelijlce Ordonnantie op het losloopen van Hondendoor den llaad gearresteerd den ioden en gepttbliceerd den 23 |ulij 1845, Gevenbij deze, aan de Ingezetenen kennisdat van Dingsdag den 24 dezer maand tot den laatsten Augustus eerstkomendebinnen de Litnieten dezer Stad, geene Honden zttllen mogen losloopen, ten zij dczelve vOorzien zijn van een Mullband van ijzerdraadovereenko- ntende met bet model, hetwelk daarvanmede in het vorigejaar, bij de Blikslagers de Wed. C. Philippona, aan de Hoogstraat, en/'. Schieyeen in de Hoofdsteeg, voorhanden is gestelden dat dus Dec losloopen met alle andere soorten van Muilbanden is verboden Dat, gedurende denzell'den bierboven vermelden tijd, geene Honden zullen mogen worden vastgemaakt aan stoepen, potbttizen, hekken, KaaP IIP r rii7i)r,ii7iMi)""' llenningen of deuren van buizen, leuningen van brttggen, boomen, palen 1 r J»fc c V00r !J,oederen cn Passag'c|,Si het gekoperd of iets anders hoegenaamd V snelzeilend Nederl. Schoouerschtp Arnoldina Catharina, kapitein Dat, almede gedurende den meergemelden tijd, alle Honden, aan of van IVpngaarden. Adres ten kantore van Kuyper, van onder wagens gespannen, 00k van eenen zoodanigen Muilband, als hier- ptiNlvpsnpn^M V X, o boven bepaaid is, voorzien zullen moeten zijn; alles, telken reize en in Tii- Nederlandsch Schoener Kofschip Ilenriette >eder gevalop eene boete van Drie Gulden, door den'Eigenaar van den f n t r n et Vamt LP 17.. 7. T Jl .1- r T 1 1 I I InnH r\ C Arx 1 I 1 J el 11 nakapit. E. Hohnfeldtom den 3 Julij te vertrekken Adres ten ^kantore van Kuypervan Dam en Smeer. LONDEN, het Nederl. Kofschip Hendrika Margrieta, kapit. G. II Glim. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. iuAL.AxSSAR, voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingerigt, het extra snelzeilend Nederlandsch gekoperd Barkschip Eugenie kapitein E Bargmanvoerende eenen geexamineerden Scheeps doetor. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen ~r t-tt*""-", WUt UtIJ ID 1 ^vllrtul VaiJUCII llonrt of den Geleider van den wagen te verbeurenen dat alle Honden, welke tta Woensdag den 25 dezer, zonder van eenen Muilband, overeen- komstig bovengemeld model, voorzien te zijn, mogten losloopen, zonder eenige oogluiking zullen worden gedood, onverminderd de vet- beurte der bovengemelde boete. Aldus gearresteerd en gepubliceerd den 23 Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. F. H O F F M A N. Ter ordonnantie van dezelve, STORM VAN 'S GRAVESANDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1851 | | pagina 3