wsmmm Talentvolle bokser van SBV Wim Radings traint er hard voor Wandelaars wacht feestelijke intocht Laatste duel voor SW Fortuna sluit marathon- strijd tegen Cambuur a Marion van Tielen loopt snel jor van Ier Gijp geslaagd Wout van Meeleren op trans- ferlijst Contract iveigeraars gaan op de lijst DRZ sluit seizoen af Gymna s tieksbow m DIENST SCHIEDAMSCHE COURANT VRIJDAG 9 JUNI 1972 .Schiedam Nog nagenietend van z'n partij tegen Amster dammer Gerbe (school Jan Huppen), trekt Wim Radings (20) zich terug uit het rumoerige pauzerend Schiedams bokspubliek. Getuige de opgeluchte lach is de Zwartewa- ler best tevreden met het resultaat „onbeslist". Tevreden ook met de steun van Schiedams1 boksminnend publiek, want onder pittige aanmoedigingen maakte Wim een ver- -60) in de derde en laatste ronde loren eerste ronde (5960) ongedaan. Een onbeslist, dat zich ondanks een vervaarlijke bloedneus reeds aankondigde, want met een «let nu maar eens op ge- zicht*" hield hij tegenstander Gerbe in de tweede ronde hef tig op gelijke hoogte (5959). 3Vim Kadings {vijfenzeventig jdlomgram schoon aan de haak) tastte nog één keer diep Jn ss'n in twee jaar vergaarde "pugdistische kennis, daarmee ~"*"jan Huppen's pupil niet alleen """"een geforceerde glimlach, 'jnaar ook de winst ontne- ""'ineiid. Die late eindstoot oog- """'iste de Zwartewaler veel ap- "~plaus en een dikverdiend „on- ~beslist', via de speaker. een „Wat kwam ik lekker terug hè1', toont Wim Radings zioh een tevreden bokser. hiedam Cor van der Gijp, ange tijd een serieuze gega digde voor de funktie van. oe- jenmeester bij SW, is ge klaagd voor zijn A-licentie. De Dubbeldammer liep stage bij SW in de tijd dat Jan. Bens die roodgroene selektie onder zijn hoede had. Ook onder Henk Könemann bleef Van "der Gijp nog enkele weken, cm vervolgens examen te doen. Zoals bekend koos men bij SW voor een. terugkeer van Rinus Gosens waardoor van der Gijp een trainersfunk- tie op zich nam bij de eerste divisieclub Veendam. Wim Radings, pas vier wed strijden weg, zag al snel z'n prille rïngervaring bekroond met een Zuidhollandse titel bij de nieuwelingen. De Zwar- tewaler middengewicht Ra dings is dan ook optimistisch over het verdere verloop van zijn bokscarrière, zegt stevig gebouwde Wim, „ik train nu drie keer in de week bij de SBV ,De Haan'' in Schie dam". Een uitspraak die aan betekenis wint door de aanwe zigheid van Ton en Dolf Krijgsman, resp. kampioen van Nederland veder en. fina list bantamgewieht. Wim Ra dings: „Belangrijk is ook de steun van m'n supporters, want drie keer in de week wordt ik met de auto naar Schiedam gebracht en ge haald". Ziet' Wim Radings het dan ook als z'n plicht deze steun om zetten, in transpirerende trai ningsrondjes en liefst klinken de overwinningen. ,,Het heeft nog een voordeel", vertelt Wim snel, «ik kan nu tenmin ste vrijuit trainen zonder op de klok te moeten letten om de bus niet te missen", Wim traint graag en wil ook iets bereiken. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten, want Wim ziet z'n eerzucht bevredigt, maar ook, en daar tilt hij zwaar aan, het enthou siasme van zijn supporters grotere vormen aannemen. Schiedam T>e voetbalvereni ging DRZ organiseert op vrij dag 23 juni a.s. een gezellige avond ter afsluiting van het seizoen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de DïtZ-kantine. Deze stoot van Wim Radings ((inks) komt goed door. Een moment uit de derde en laat ste ronde, waarin Radings tegenstander Gerbe (rechts) van een eerst zo zeker lijken de overwinning kon afhouden. I» opgewekt begonnen de mees te wandelaars aan de voor- laatsta avond-mars. Vanavond wacht hen een feestelijke aankomst in de sporthal Mar- -griet Itoek van Holland De af de- li lln-g gymnastiek van de Hoek- ^se Sport Vereniging organi- I seert zaterdagmiddag een I* gymnastiekshow op de school- I: sportvelden aan de Harwich- |l*weg. Medewerking wordt ver- leend door gymnastiekvereni- gingen uit het rayon Delfland l'.van de Rotterdamse Turn- bond. £>e demonstratie begint f>om drie uur en vooraf wordt -een mars door Hoek van Hol- T land gemaakt. De Hoekse Sport Vereniging houdt verder >ln de week van 12 tot en met J:I6 juni openbare lessen voor l^alle gymnastiekgroepen, ou- \ders; sn. belangstellenden zijn |viwelkom op de normale lesu ren. Schiedam Gisteravond ver trokken de avondvierdaagse tippelaars aan de voorlaatste tocht. De een wat vrolijker dan de ander, maar het totale front genomen, heerste toch een optimisme betreffende de afloop. De wetenschap dat vanavond een triomfantelijke intocht wacht, bezorgde menig een voldoende fut om ook die voorlaatste avond, bekend als de moeilijkste, dapper te vol brengen. De vele groepen hadden het op dit punt wat ge makkelijker want al zingend brandtlaan en de P. J. Troel- stralaan. Vervolgens wordt de Burgemeester van Haaren- laan overgestoken om daarna langs het Spieringshoekflat, spoorbrug onderdoor, via het Hargapad bij de sporthal aan te komen. De feestelijke aankomst zal worden opgeluisterd door de muziekgezelschappen van OBK, DOK, Schiedam, Julia na, Jeugd Rijnmond Band en Harpe-Davids. werden de moeilijkste kilome ters „doorgeworsteld". Enige wanklank gisteravond, de har de wind, die het de lopers op de stukken danig moeilijk maakte". De feestelijke intocht welke vanavond zal plaatsvinden zal 't>ok deze keer weer eindigen in de sporthal Margriet waar de toeschouwers rondom ver zameld zullen staan. De verwachting is ook, dat bij goede weersomstandigheden het laatste gedeelte van de route veel toeschouwers zal trekken. De lopers komen dan via de Rubenslaan, Rem- Zaterdag: honkbal DRZThe Hawks 14.00 uur. Zondag: wielrennen Wielerbaan 14.00 uur, voetbal De Vole- wijkekersSW 14.30 uur; honkbal Schiedam—Baak- kwartier 14.30 uur; honkbal Zwijndrecht—DHS 14.00 uur. Schiedam SVV speelt zondag de laatste wedstrijd voor deze competitie tegen De Volewijc- kers. Een laatste duel zonder enig belang voor beide ploe gen, Het is duidelijk dat de competitie er eigenlijk al op zit, want de normale zate*»* dagmorgen training komt te vervallen, zodat gisteren de SVV-selektie de laatste trai ning van dit seizoen kreeg. Een laatste training ook voor in terimtrainer Henk Könemann want de eerste training voor het nieuwe seizoen, half juli, zal Rinus Gosens de training van de selektie op zich ne men. Bij die selektie trainde gisteren ook de Joegoslaaf Mi- lanovitsj welke vorige week meespeelde met de SW-se- leklie tegen DHC. Kreeg de Joegoslavische laatste verde diger toen weinig kans zich te onderscheiden, ook tijdens deze training was het moeilijk een oordeel te vellen over eventuele capaciteiten, ddt in verband met het ongedwon gen karakter van deze laatste training. De stand op de ranglijst in de eerste divisie zal op de laatste voetbalzondag weinig wijzi gingen ondergaan al zijn de onderlinge verschillen gering zodat een aantal ploegen nog wel van plaatsje zullen wisse len. SW komt bij winst op De Volewijckers vermoedelijk op gelijke hoogte met de huidige club van Rinus Gosens, Hera cles, doordat de ploeg uit Al melo wel niet in staat zal zijn het naar de Eredivisie gepro moveerde AZ'67 van winst af te houden. Een en ander wondt dan mogelijk doordat Willem II eveneens moet op tomen tegen een toekomstige Eredivisionist, Haarlem. SW klasseert zich bij een dengellj- ke ontwikkeling als vijftiende in de eindrangschikking. Het lijkt alsof SW-goalie Jan van der Velden gebruik maakt van'' een geraffineerde karateslag tegen DFC'er Wout van der Linden. Ook deze situatie klaarde de SVV'er, iets wat ook in de laatste competitiewedstrijd tegen de Volewijckers van hem verwacht wordt. Schiedam Na Wim Muleta heelt bij SW ook Wout vai Meeteren zich op de transfer lijst laten plaatsen. Wout vai Meeteren (30) kwam tot dt besluit doordat hij niet to overeenstemming kon komei omtrent de hoogte van eei nieuw contract. Schijnt er reeds belangstelling te bestaan bij DFG, Boogaerb staat niet afkerig tegenove; de komst van de blonde spits veel zal afhangen van di grootte van de transfersom Overigens overweegt Wou van Meeteren om, indien zijj financiële eisen niet kunnei worden ingewilligd, met be taald voetbal te stoppen. D< wetenschap dat hij echter zon der medewerking van SVt niet tot -de rijen der amateur* kan toetreden, ontlokte aai hem de uitspraak: „Dan stoj ik helemaal en krijg zodoend* weer wat taid voor min. hob by's. Dat Wout met volledig voor de sport verloren ra aio blijkt uit zijn uitspraak: „,Lh heb altijd nog m'n oude liefde, de honkbalsport." Dat di< geen loze uitspraak is zal ir honkbalkringen bevestigd worden, want lange tijd was Wout van Meeteren een ge vreesd werper bij de toenma lige honfkbal afdeling van SW, Van onze sportredactie Maassluis Dat er strijd wordt gevoerd bij de atletiekvereni ging Maassluis bewees de es tafetteploeg, beszaande uit de meisjes Cora Meinster, lAnne- mick van Santen, Marion van Tielen en Carla Edelenbos, wel degelijk. Het ene na het andere clubrecord moet er aan geloven. Op de viermaal tachtig meter werd op de comrpetltïedag in Zoetenmeer het kortgeleden gevestigde rekord omver ge worpen. Ditmaal werd er nog meer aan getrokken en bleven de stopwatches stilstaan op 47.2 sèc. Bij de individuele prestaties werden de volgende resultaten afgedrukt: Marion van Tielen liep de 80 meter in zo'n vloeiend tempo dat een nieuw clubrekord niet kon uit blijven, Dat gebeurde dan ook en zij pesseerde de finishlijn in de tijd van 11.5 sec. Carla Edelenbos wilde niet achter blijven en deed er 0.3 sec lan ger over, wat eveneens tot een goede uitvoering gere kend mag worden. Tenslotte was Cora Meinster goed voor de tijd van 12.1 sec. Bij het hoofspringen veerde Cora Meinster op tot een sprong van 1.25 meter en was het Eri ca Rïtsema die de lat op 1.05 liet liggen. Bij het verspringen reikten de meisjes Marion van Tielen en Annemiek van Santen tot e respectievelijke lengten, van 3.70 en 3.39 meter. Diane Holt liet bij het kogel stoten de kogel uit de nek weggaan om pas bij 5.60 me ter de grond te raken. Carla Edelenbos dacht daar anders over en zij gaf de kogel wat oneer snelheid: 5.98 meter. Opstelling: (doel) Jan van der Velden, (achter) Dick van de Korput, Aad Qsterholt, Rinus Steenbergen, Maarten van Beek, (midden) Flip Waard huizen, Wim Mulder, John van de Spek, (voor) Jan Rijkuiter, Wout van Meeteren en Slobo dan Dutina, Stand Eerste divisie: 1 Haartem 39 2 AZ '67 39 3 Heerenveen 39 4 Roda JC 40 5 Eindhoven 33 6 wagejwngen 39 7 SC cambuur 39 8 pec zwolle 39 9 HVC 39 .0 Veendam »9 11 Graafschap 39 12 Blauw Wil 39 13 Foruma SC 39 14 Heracles 39 15 W;Ilem II 39 16 SVV 39 17 FC VW 39 18 Volewijckers 39 19 Fortuna VI. 39 20 Helm. Sport 39 21 DFC 39 4 81 72—21 7 53 65—29 E 50 52—32 11 49 53—42 10 45 49—46 11 45 53—5fl 13 41 47—39 16 3 14 41 56—55 13 40 43—48 IS 13 17 11 15 11 14 32 14 11 13 12 14 10 11 13 13 9 12 10 12 9 10 12 S 15 8 13 8 12 14 14 38 48—44 13 3? 37—44 13 35 47—45 17 35 44—42 17 34 44-52 18 33 43—53 17 32 39-49 16 33 34—18 18 29 36—52 19 28 38—63 23 23 30-68 Vïaardïngen Fortuna Vlaardingen haalt opgelucht adem. Aan de marathon (40 duels) komt een einde thuis tegen SC Cambuur. Sluitstuk van een competitie die voor de Vlaar- dingers zeer teleurstellend is geweest, Hoewel het zich de eerste duels niet liet aanzien (getuige ook de publieke be langstelling), heeft dit Fortuna, dat lange tijd in onvree leefde met scheidende trainer Piet de Wolf, een weinig constante indruk gemaakt. Waarvoor legio oorzaken zijn te vinden. Zoals het door velen bekritiseerde beleid van bestuur, de publieke opinie enz.: factoren, die aan de in houd van het keurkorps hebben geknaagd. Hoewel anderzijds de formatie weliswaar kwaliteit heeft, maar dit voornamelijk in uit- duels heeft bewezen. Waarin het tactische element de bo ventoon had. De vroegtijdige ontknoping van trainer De Wolf heeft het elftal in de laatste serie weinig inspiratie gekregen, of het zou met uit zondering van voorbije zon dag tegen Fortuna SC geweest moeten zijn, waarin de Vlaar- dingers de gretige Limburgers op afstand hielden. Sinds enkele weken is Jaap Ranzijn, samen met, officieel per 1 juli in dienst te treden hoofdtrainer, Jan van Baaren, bezig aan de opzet van een nieuw elftal. Hoe moeilijk dat overigens ook Is, omdat het gros van de Fortuna-spelers het nieuwe aangeboden con tract nog steeds weigert en enkelen voet bij stuk houden dan maar niet te spelen. Op 't ogenblik hebben alleen John nie Corver, Johnnie Jansen, Arie Riedijk, Anton Kuyer en Tony Vonk hun handtekening gezet, terwijl de overige spe lers van de zestien na moeiza me onderhandelingen nog steeds weigeren. Intussen hebben Cees Bouman en Pe ter Eiketenboom zich op eigen verzoek op de transferlijst ge plaatst en zal Fortuna zelf, wanneer de spelers nog lan ger blijven weigeren, de wei geraars zelfs op de lijst gaan zetten. Overigens heeft Loet Kwist toegezegd te zullen te kenen, maar zit voor militaire dienst in Duitsland, terwijl ook Aat Reygersberg min of meer heeft toegezegd te zullen tekenen. Jan Teske en Piet Teuling zijn afgevoerd, terwijl Fortuna zelf Piet de Vries op de lijst heeft gezet, die con tact zou hebben met een be taalde club en anderzijds van Fortuna toestemming krijgt amateur te worden of een club te gaan trainen. Het is vrijwel zeker dat Fortune ook thuis tegen Cambuur doorgaat met experimente ren. Het elftal voor zondag zal dan zeker op enkele plaatsen weer gewijzigd zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1972 | | pagina 4