Chris Bongers at Vier avonden onder stralende zon voor top-elf FC Vlaardingen '74 houdt Belgen op 0-0 fvFC~ GS UWh zoekt naar eenheid Conditie test in tropische hitte (ie«g<h Vlaardingen bij Ter Leede onderuit Walter van Rossum winnaar Van Hanegem bij Nationale tennisstrijd Vlaardingen vraagt actieve leden het nog nu", zegti .s -beslist -MAANDAG 4 AUGUSTUS t'l', van onze sportredactie Vlaardingen Trainer Chris Brouwer van YFC be schouwde de eerste oefen- 4 wedstrijd als een conditie- test, „Na twee trainingen kan moeilijk van „voluit" worden gesproken", venti- leerde hij na het eerste duel op eigen veld tegen het Rot terdamse RFC". Waarbij de uitslag op 0—1 voor de Rot- - terdammers uitkwam. Be- langrijk was het optreden van nieuwkomer Leen Boon (van Fortuna), die met zijn betaald voetbal ervaring een prikkel voor de rest van de ploeg kan betekenen. De tweede nieuwkomer, Anton Huijer, van FC Vlaardingen '74, was door vakantie nog niet van de partij en Harrie Schuiten kwam door een blessure niet binnen de lij nen. Hierdoor kreeg eerste man Chris Brouwer niet het overzicht wat hem voorop staat Chris Brouwer: „Ik heb meer armslag, wij zijn door de overkomst van vijf jeugdspelerst bij de reserves te testen) sterker in de breedte geworden. De con currentiepositie wordt inte ressanter en wellicht het re sultaat ook". Chris Brouwer verder: „De komst van de twee ex-be taald voetballers is natuur lijk een versterking, Zij moeten echter wel in het team passen enzullen zich fi waar moeten maken. In deze eerste oefenwedstrijd nam Leen Boonzowel aanvallend als verdedigend een midden veld positie in. Het verging hem niet slecht en de indruk is dat hij positief bij de over- igehspelers overkomt. Zijn optreden brengt de prikkel over die belangrijk is voor het totaaloptreden. Na enke le oefenpartijen weten we meer". JEUGD Na een half uur spelen kwam RFC op 0-1 nadat de VFC verdediging had misgetast Beide formaties kregen wei nig mogelijkheden in aan vallend opzicht. Al was cen trumspits Maarten van der Meer bij VFC in staat om enkele malen zijn visite kaartje te laten zien. De vijf jeugdspelers die tot de A-se lectie zijn toegelaten zijn: Paul de Jong, Ron van der Windt, Aad Meerhof, Johan Kuipers en Arjan SUda. Hoek van Holland Joop Jansen, de „big boss" van de Hoekse VW-va- kantie-avondvierdaagse, weet het nog precies. Ze ven jaar moeten de Hoekse wandelaars te ruggaan om te komen tot vier avonden achter een goed wandelweer. „En toen was het niet zo mooi als Jansen. „Dit is een unicum waar we weer lang op zullen moe ten wachten. Op de an dere jaren was er altijd wel een minder goede avond tussen. Dit was werkelijk fantastisch". En elk van de bijna 2400 wande laars wilde dat graag volmon dig beamen. In het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels en Frans, want de Hoekse avondvierdaagse krijgt steeds meer een internationaal karak ter. Talloze badgasten regelen zelfs hun vakantie zodanig, dat ze tijdens de vierdaagse wan delmars in de Hoek zijn. Van daar ook de veelvuldige vraag wanneer de mars volgend jaar zal plaatsvinden. En natuurlijk vormden de drie eerste avon den eigenlijk alleen maar een voorproefje voor de grote fina ls. Een voorproefje dat dankzij de hitte werd gelardeerd met veel blaren, ook al tengevolge van verkeerd schoeisel. Be velé EHBO-posten die langs het parcours stonden hadden het dan ook behoorlijk druk, evjenals trouwens de ijs en limo nadetentjes die voor de nodige lafenis zorgden. De organisato ren hadden voor de vier avon den gezocht naar nieuwe moge lijkheden en zo voerde bijvoor beeld de tweede avond geheel door de gemeente 's-Gravenzan- de. En vrijdagavond was daar ten slotte de grote en grootste in tocht De laatste kilometers voerden de wandelaars over de Nieuwlandsedijk en door het Staelduinsebos. Iedereen was op tijd aan het verzamelpunt' aan de Zekken straat waar om acht uur drie muziekkorpsen zich de wangen bol bliezen voor de glorieuze intocht. Wie gedacht had dat de meeste Hoekenaren meeliepen, heeft zich toch vergist. Langs de rou te in de Prins Hendrikstraat stonden duizenden mensen met bloemen en er werd geapplau- diseerd als waren er wereldre cords gebroken. De vrijwel voltallige deelgemeen- teraad met veel genodigden wuifden vanaf de secretarie de wandelaars toe. Het werd ge woon een enorme happening Veel mensen bij de intocht met als toegift de uitreiking van de medailles en jaarcijers en als naspel een enorme verkeer schaos in de Hoekste straten. Maar dat hoort er die ene keer in het jaar gewoon bij...... Lochtenbergh in duel met oud- Vlaardinger Leen Barth Barend van Hykoop kijkt toe. Van onze sportredactie Vlaardingen Een incompleet Vlaardingen (qp vijf; spelers na) trad voor de tweede oefenwedstrijd aan tegen tweedeklasser Ter Leede in Sassenheim. Juist dat niet volledig zijn kan verrassingen geven. Trainer Gerard Gaanderse was daar duidelijk over. „Je geeft nu andere jongens de gelegenheid zich te bewijzen. En met ontdekkingen. Chris Bongers (A-junior) ma nifesteerde zich tegen Ter Leede met twee treffers als de gelijke oplossing voor het spitsprobleem bij de groenwitten. Chris Bongers gaf de stand later nog een draaglijker aanblik (32), maar Ter Leede gaf nog een keer vol gas en bepaalde de eindstand op 4—2. Van onze sportredactie Vlaardingen Fortuna-at- leet Walter van Rossum ondervond geen concur rentie op de 3000 meter in Rotterdam. Zelfs rou tinier Louis Polak van Metro kon de Vlaardin- ger niet bedreigen. Wal ter van Rossum nam na circa 600 meter de kop over en liep toen vrij gemakkelijk van de rest weg. Het warme weer was van grote invloed op de prestaties. Daarom was de tijd van de Vlaar- dinger 9,04 sec. niet al te overtuigend. Gerard van der Berg be haalde een zestiende plaats op de halve mara thon -van Goes in de tijd van 1 uur 12 min. en 26 sec. De Vlaardingse at leet van Fortuna liep een, vrij constante race, Huib de Ligt en Leo van der Kraan van de a.v. Shell namen deel aan een ;meerkamp in Rotterdam. De Ligt lag na de 100, 200 en 400 meter op de eerste plaats, maar moest daar na door een blessure af haken. De tijden waren: Huib de Ligt 100 meter in 11.3; 200 meter in 22.6; 400 meter in 51.2, Leo van der Kraan 100 meter in 11.8, 200 meter in 24.6, 400 meter in 54.8. Van onze sportredactie Maassluis - Vanaf vandaag geven 56 meisjes en jongens acte de présence voor de strijd om de nationale jeugdtitel tennis op de banen van bet Maassluise Be Quick. Vanmorgen om 11 uur vlogen de eerste ballen over het net en dat toernooi duurt tot en met woensdagmid dag drie uur. Morgen biedt het Gemeentebe stuur van Maassluis de jeugdi ge gasten, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar, een film avond aan, terwijl morgen niet minder dan Willem van Hane gem met vrouw en kinderen zijn opwachting maakt om ver schillende wedstrijden bij te wonen. 's-Avonds is het echt paar Van Hanegem eregast tij dens een diner in het restaurant "De Ridderhof". De technische leiding voor dit nationaal evenement berust bij Gerda van Dijk en Piet Vermeij van Be Quick, aangevuld met René de Jong, Angela Guliger en Rob Dekker. Rob van der Bol maakt het Leen Barth moeilijk. Vlaardingen Ongetwijfeld gold het Belgische Union St. Gilloise voor FC Vlaardingen '74 als de beste oefenpartner. Met een geheel nieuwe selectie van zeventien spelers, waaronder de internationals An- dré de Nul en Jan Verheyen en met de Nederlan ders Peter Feteris en Leen Barth was dit Union naar Hollandse maatstaven gerekend een topclubs uit de eredivisie waardig. Een soort AZ'67, gezien de vele kwaliteiten, "maar nog lang geen eenheid", voegde ex-international en thans trainer George Heylens er snel aan toe, We wonnen tot dusver van Beveren Waas (eredivisie) en Willem II (0-1), maar moeten er nog zeker zeven spelen om een eenheid te krijgen.'' FC Vlaardingen '74 had andermaal in zijn der de wedstrijd geen moeite om snel naar een - eenheid toe te groeien. Ondanks de drie wissels die trainer Jan van Baa- ren toepaste. Alleen lag het accent in de tropi- kansen schiep. Voor een Tonny Vonk en Barend van Hij koop, "maar", deelde oud Fortuna-doelman Leen Barth mee, "dat was ook het enige vuurwerk. Voor de rest kreeg ik weinig te doen. Ik vond overigens dat FC-Vlaardingen '74 statisch speelde." sche hitte voornamelijk Hetgeen niet zo vreemd was op de defensie, omdat de Belgen met veel variaties veelvuldig tot de Vlaar dingse grendel kwamen. Maar evenals FC Vlaar dingen '74 kwamen de Belgen niet verder dan de nul, omdat zij geen afmaker kenden en an- omdat de Vlaardingers af gelopen donderdagavond tegen FC Utrecht een ware conditietest kregen 'en', vroeg trainer Jan van Baa- ren zich af "Is dat niet alle maal een beetje te veel van het goede. Het warme weer was van grote invloed op het spel". Eikelenboom vorm stak. Hij grote voor kwam minstens twee ze ker schijnende goals. Anderzijds bewees de thuis club naar karakter toe te groeien voor de wijze waar op het in de het laatste kwartier, toen Union. St. Gilloise uitgeraasd was; derzijds doelman Peter In drie oefenduels kwam FC ii-- a- Vlaardingen '74 tot drie goals. In de volgende partij en, tegen Asso (Schiplui den), Sparta C en Sunlight) alle uit, moeten de Vlaar dingers tot veel goals gaan komen om het juiste aan- valstrio voor de competitie te kiezen. Het is vrijwel ze ker dat Cees ZWambom woensdag tegen Asso mees peelt en mogelijk ook Jan Roodbol die alweer na een bloeduitstorting heeft getraind. Individueel Voor rust was overigens Union St. Gilloise voorna melijk aangewezen om de snelle André de Nul die herhaaldelijk door een Ger Robbemond of Rob van der Bol moest worden aange pakt om doorboringen te voorkkomen. Individueel waren de Belgen stuk voor stuk sterker en daarom moest FC Vlaardingen '74 het vooral van gegroepeerd voetbal hebben. Op het middenveld was het daar om een drukte van belang, maar al die acties gingen ten koste van het aanvals- werk, omdat Barend van Hijkoop zijn opponent had in Stallaert en Frans Stans, hoewel hij min of meer in de spits stond, ditmaal niet uit de verf kwam. Een verkeerde kopbal van Ger Robbemond, leek hal verwege rijp voor de ope ning, maar de Belgische spits Van Soom werd uitste kend geblokkeerd door doelman Eikelenboom. Na; rust draafde Ger Pijl op voor Joop Quellenhorst, Tonny Vonk voor Frans Stans en later Rmle Otte voor Wim Berckenkamp. Met kunst- en vliegwerk, af gewisseld met serieus aan- valsspel, bleef de thuisclub aantrekkelijk tegenspel bie den. Niettemin waren de be ste kansen voor de Belgen. Toen Union St. Gilloise het laatste kwartier was uitge blust, nam FC Vlaardingen '74 snel het initiatief over. Maar ook zonder goals. (1000 toeschouwers) Woens dagavond speelt FC Vlaar-. dingen '74 in Schipluiden tegen Asso, vrijdagavond in Rotterdam tegen Sparta C en zaterdag aan de Delta weg tegen Sunlight (16 uur). Van onze sportredactie Vlaardingen - De korfbal vereniging Vlaardingen beschikt pas over drie van de zes vereiste scheidsrechters. "Als dat zo blijft", schrijft het be stuur in een eerste op wekking in de weekbrief, "kan dat ons ruw ge schat een boete opleve ren van 500 gulden". Om hieraan te ontkomen zijn er twee mogelijkhe den. Ten eerste: leden en donateurs met een diplo ma kunnen zich beschik baar stellen om voor Vlaardingen te gaan flui ten en 2.; Men kan zich opgeven voor de scheids- rechterscursus die in sep tember gaat beginnen. In dat geval blijft de boete beperkt tot maar 75 piek. Het senioren (leden) be stand bedraagt bij Vlaar dingen op het ogenblik 28 dames en 29 heren. Voor het inschrijven van een vijfde team heeft het be stuur als eis gesteld 53 om 33. Daarom een op roep aan degenen die graag willen korfballen bij Vlaardingen in de Ho- lywijk. Opgaven bij Rita WiUemse. teL 345111. Onder leiding van nieuwe trainer Frans Vermeulen begint het eerste en twee de korfbalteam op dins dag 5 augustus en don derdag 7 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur te trainen. De overige groe pen volgen een week la ter. Zondag 10 augustus opent Vlaardingen de oefen campagne tegen Succes en zaterdag 16 augustus tegen Hoekse SV. Op zondag 24 augustus vol gen de Eurotop-series. De start van de competitie is zondag 31 augustus. Chris Bongers stelde zich kandidaat voor de top-elf. Ter Leede ïs als ex-eerste klasser graadmeter geweest en in deze wedstrijd (die Vlaardingen eervol met 4—2 verloor) toonde de"fre- Ie centrumspits zich een ge vaar voor de verdediging met zijn snelle rushes en balvaardigheid en was daarbij zeer wendbaar. Daarnaast is een klein gaatje voldoende om hem te laten scoren. Oefenmoester Gerard Gaanderse daarover: „Een mogelijke ont dekking is hij weL In deze eer ste test-case heeft hij talenten geoffreerd en met de juiste be geleiding kan hij hetmissehien worden. Waarschijnlijk zou hij geen kans hebben gehad wan neer wij compleet zouden zijn geweest. Tenslotte moet hij nog een jaar in het A-elftal mee draaien. In mijn opzet om meerderte jongens een ruime kans te geven lijkt tekening te komen". VOORSPRONG Ter Leede, dat op drie spelers na voltallig aantrad, had in Vaar. dingen een pittige partner. Vooral in speelduur produceerden de mannen van Gerard Gaanderse gladde acties waartegen Ter Leede het moeilijk had. Zelfs naam Vlaardingen via Chris Bongers na een kwartier de leiding en het scheelde maar enkele centimeters of linker spits Ben Vis had de score op geschroefd naar 6—2. Vlaardingen hield Ter Leede üen minuten lang in de tang en schoten uit de tweede lijn (van o.a. Han van Leeuwen) waren daar getuigen van. De thuisclub schakelde toen over op een ho gere versnelling en het onwen nige Vlaardingen liet zich daar na te veel imponeren. Liet het niet verder komen dan twee goals maar ging toch rusten met een 21 achterstand. In het tweede deel wilde Ter Lee de verder uitlopen, maar de groenwitten stonden pa], bra- ken regelmatig uit en gaven de Ter Leede defensie handen vol werk. Toen was het eigenlijk gedaan met de conditietest bij Vlaardingen. Althans met de nog maar weinig of geen trai ning in de benen hebbende spe lers. Ter Leede nam te veel bezit van het Vlaardingen en 3—1 was het gevolg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1975 | | pagina 3