m I KLEINTJE Medewerkster BiftAS ff 1 Kapitein Rob Adverteer meer direct mmm iüpoh? BEHANG UITVERKOOP KORTING ÜW VAKANTIEREIZEN BOEKT U NATUUR LIJK BIJ REISBUREAU JAC. DE GROOT BILLITONLAaN 10, VLAARDINGEN. TEL. #10-348663 OF 348871 PERZISCHE TAPIJTEN AUTOPLAATWERKER AUT0SPUITER VRIJDAG 20 JANUARI 1978 r H. J. VAN WIJLENSCHQOL HEBT GROTE KANS METEEN AUTOSCHADEBEDRIJF M. P. HUISMAN A. FONTIJNE e*W. leerkracht I6HTE 0HHHMN& 10 TOT 30% KORTING rwiwËN JULÜË ONS EEN PLEZIER MEN fèOED GEDAAN, KiNBEREN.'cgv NEW WA1 51MHABIE?J SlMfM- TEN EU 6fl WEEE DUPE?/"SLETJE NEMEN KIL, ECB££T.' LAAT ME NIET LACHEN1 y MAN. It SLAAP EH WEK Of mETTEN. WEETJE PATj jotf950# NABESTELLEN FOTO'S ABONNEMENTEN KLACHTEND1ENST REDACTIE Chef: H. L, Lambregtse Redactie SchiedanrK, Kegel en W, J. van der Post, Redactie Vlaardingen; J, Hazejager, K. Jonker en C. H. van Bremen, Sportredactie: B. v.d.Barg en M. Verwaaijen (Vlaardingen), De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a. tel. 262566 en 266046 postbus 137. Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P. van Zuilen. Diepenburchstraat 34. tel. 01899- Hoek van Holland: L. van Ooijen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2604 ADVERTENTIES weigertTerwïnde voelt het bloed naar zijn hoofd stij gen. Nooit!" roept hij met he se stem. „NooitVoor zulke smerige zaakjes ben ik niet te vangen!" „Die vent is in staat alles te bederven," mompelt PAT ÏM EK NIET WETEN ZOLANG-JE #E NIETS VE^TEIO H MISSCHIEN OWmf J& 1ET5 OP EEH 6EWEIP16S MANIEE r Omar ben Abas, nog steeds met het geweer in de aanslag. „Ga opzij, Voisin," roept hij dan, „laat mij met die kerel afrekenen." „Niet schieten, Omar!" schreeuwt Voisin, „wij hebben hem nog nodig," Ze kuste hat diertje tussen zijn zachte, donkere oortjes. De hel blauwe oogjes stonden wijd en verbaasd. „Fleur zou ernar kunnen vragen. Ik vind het trouwens werkelijk lief. Ik zai er heel goed voor zijn. Dennis." „Alsof ik daaraan twijfel." „Hoeveel krijg je van mij? Het is een duur diertje. Hoeveel heeft het je gekost?" Jk krijg mets van jou." antwoord de hij. „En gekost heeft hat mij meer pijn dan geld." Zij bukte zich en zette het katje voorzichtig op de vloer. Toen zij zich oprichtte, waren haar grote, donkere ogen vochtig. „Dennis, jij bent een man die uit het .Huis der zuchten' altijd een zucht mee neemt." „Wat is een zucht?" vroeg hij, en vertrok zijn lelijke gezicht tot een grimas. „Een zucht," zei Nan, „kan een vervloeking zijn die je kunt begra ven. Het kan ook een gebed zijn, dat je een duwtje naar boven kunt geven" „Hoor haar eens!" zei Dennis als tot een veelkoppig publiek. Hij stak zijn arm door de hare en drukte die even. In hel atelier waren Fleurs snikken stil geworden. Met Arnolds zak doek droogde zij zelf haar ogen. Maar haar gezichtje was nog bleek en triest. „O. lieve schat, wat heb ik ma aangesteld!" Hij lag nog steeds op 2ijn knieën met zijn armen om haar heen, armen die haar niet konden be schermen, niet als de dief in de omcirkeling binnengeslopen was. „Nee." zei hij, „we! nee." Jk heb het voor jou en de anderen bedorven vanavond." „Heus niet. We gaan de orgie houden zoals je dat wilt en we zullen zo vrolijk zijn als nooit." Ze nestelde zich in zijn armen, die zij vaster nog om zich heen trok. Hij legde zijn hoofd tegen haar aan. „Nu was ik niet dapper," fluisterde zij. Gesmoord in de vouwen van haar rak 2ei hij:,.Een mens kan niet altijd dapper zijn. faunkind." Ze streelde troostend zijn hoofd en zijn hals. „Ik had hem zo graag gehad. Maar niet als een surro gaat-kind en niet.om wat ik heb gezegd." „Houd erover op. alsjeblieft, mijn lieveling,smeekte hij. En dan» schrikkend van-zijn eigen heftig heid: „Maar nee, als het je op lucht, spreek dan gerust erover." En hij kon het nog niet helemaal vatten, de diepste betekenis van het kleine incident. Hij wist alleen dat het zijn bedrieglijke rust aan flarden had gescheurd en dat het hem zo wond had geslagen, dat hij de pijn nog niet eens kon voelen. De laaiende opstandigheid die in hem opsprong en die hij niet mocht laten merken - aan haar - kon met eens door de steen wor den opgevangen. Daar waren ge hamerde en gelaste en schreeu wende collages voor nodig, die niemand zou begrijpen dan hijzelf. Dat hoopte hij althans. Toen belde mams. En kwam bo ven. En was - of deed althans - vrolijk. En de andera twee kwamen ook weer binnen. En niemand sprak meer over wat er was ge beurd. Ze vierden een orgie, die de kleine kat in de keuken mei warme melk - meevierde. Ffeur zei tegen Nan dat ze hem Sjors moest noemen, want dat hij daar een gezicht voor had. En Nan knikte en beloofde het. „Zo zou ik hem zelf ook genoemd hebben." zei Fleur zachtjes. Ze hief haar glas en dronk Nan toe. „Op Sjors. En duizendmaal soory dat ik zo mal heb gedaan." „Don't mention it," zei Nan. „Op Sjors. Okay?" „Okay." Mams keek van de één naar de ander, maar ze vroeg niet wat dat katje in de keuken betekende. In de dagen daarna maakte Arnold zijn collages. Hij hamerde lappen tin op een paneel, en scherven hel rood glas kwamen ertussen en likken dikke zwarte verf en hier en daar wat ruw getekende fragmen ten, een dot kleine kiezels en dikke stukken hout Hij hamerde en klop te en laste en lijmde, drie, vier woedende, verbeten, opstandige collages. Wat overbleef was eer lege droef heid. Toen Fleur op een middag in het park was. ging hij voorover op de bank in zijn atelier liggen: en griende. Uitgave: SiJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen. (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 Dagelijks van 13.00 tot 19.00 uur en zaterdao tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562, Hat Binnenhof, tel, 070-624562 Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15,30 uur. Tel. 010-144144. toestel t47, de hr. W- v.d.. Knaap. 2950 Voisin kijkt zijn tegenstander grijnzend aan. „Kijk eens hier, Terwinde," zegt hij, „la ten we de zaak niet mooier voorstellen dan 233 is. U bent verdwenen. Niemand zal u zoeken. Iedereen is die kwest ie met de „Hudson" al lang vergeten. TJ weet precies waar het wrak ligt Help mij de boel te bergen en ik bied u een derde van de waarde van de lading als beloning. Haar ik heb haast en u moet nog vandaag beslissen. En als u Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 llKHB'dtETEP IDLE. NEE* 'II DOUCHE ELEB Jé AA»{NM*6T*E*EEV05E LOL JE DAT WEL 'tl FIME 0CHTENPVMNEEUN6/MEN, CSH)l 415 jj MjaagM^Sjj W® WIE IK SEN. ZOU JE NIET MET ,l W/WZZf'lS HESSEN' Zeer interessante prijzen voor u en voor iedereen. Daarom krijgt u 10 tot 40% koning op Perzische. Afghaanse en Pakistaanse tapijten. Gegarandeerd 100% handgeknoopt, met echte garantiebewijs. Boven onze zaak hebben vrij nog een showroom, met daarin verschillende maten en soorten kleden. Komt u vrijblijvend binnen kijken. Maak uw huis warm en gezellig met èèn ven de bovengenoemde tapijten. Wie meer dan 2000 gulden aan goederen koopt krijgt gratis zijn banzinakosten terug voor heen en weer. Mashad410 x 300 7695.— nu 4617— Pak bochara. Kerman390 x 262 5475.— nu 3285.— Afcnaan Kashkai-..332 x 252 f 6375.— nu 4462.— paj( bochara. Sarouck320 x 220 f 4695.— nu f 3427 Bachtiar Tebri2326 X 252 4795.— nu 2077.— Borchaioe.. Kashan310 x 205 7575.— nu f 5303- e.djar Afghaan253 x 206 2375.— nu 2013.— Hamedan. Aardobiel299 x 205 6375.— nu f 4782.— Afshar Kerman260 x 179 6195.— nu 371?.— Zaandjan Goum mot zijde 2.60 x 160 7495— nu 5247 Kashkai Kashan294 2tt 7935.— nu 6348 - Walaier. Tebri2 294 x 196 5974.— nu f 3585- Sa wé. Sarouck361 x 261 14350.— nu 10763.— Sbiia2 Mashad360 x 300 9985.- nu 7489.- Shiraz Goum mot zijde328 x 215 1?475.— nu 12233 Shiraz Kashan met zijde 323 x 230 f 21595.— nu 17276.— Pakistaan Goum met zijde305 x 209 16455.— nu 11519— Baloutch Afghaan264 X 205 2730.— nu 1911.— 160 2840. 169 2345/ 126 2247.- 150 2675/ 180 2785' 14Q 10150/ 130 1875' 140 2165/ 158 2555 154 2295/ 140 2165/ 135 1760- 100 355/ 30 50.- 25 30 75 295/ VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK BASISONDERWIJS 5CHIEDAMSEWEG 57-2 (dichtbij stadsgehoorzaal) VLAARDINGEN, TEL 010-348971 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND. MAANDAGMORGEN GESLOTEN NU TOT op div. soorten behang WAALSTRAAT 2a - TEL- 343825 DR. W1ARDJ RECKMANSINGEL 39 VONDEtLAAN 65 - TEL- 268631 VLAARDINGEN VLAAnniNGEN SCHIEDAM l Woonruimte te f huur aangeb. Te huur prcSesnooeel oen**}5/Jiap voor dg OOE+ET-ZELVER. schuur- machines, zaagmachines, boormachi nes. muurfrezeri, kettingzagen, sptjte- rautomaten, kartoohamers. Lt>Ti a/d b. ent enz. Voor fi'dam Brew's Uzer* hanöei. V bel taan 51-55. lel. 522203, voor R'dam-Zuwf Fa De hooy. PuBö- boefct 132, tel. 850072 Onroerend goed aangeb. Ta koop mooio g.o. GEZINSWONING vnj uitzicht, ben 2 grota kamers, zilkamer. zoomga tuin, boven 3 siaapk., dubbste ramen, nieuwe mar- kwfflo. cv. g»3. lage lasten. geheoj 166 m2. aeo «s. zaterdag 10-12 uur. Tel 01O3514 57, Msasstraal 48, Viaardtngeo-Centium Onderhoud en I reparatie" V«w LEVEREN. SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw geisers naar Smederij Daub. Cattanbwgst/. 00. Viaardmgea Tel. 34.30.96. Voer WITTEN, SCHILDEREN en BE HANGEN net voordeligs: en betrouw baarste adres P A v d Knjit, Lsfi»- str 32—34. Schiedam Tel 264 432, leietoonbaantvworder aanwezig. V/h G J j Pon# Kant. mach,/ inventarissen Wij zouden het er 11» willen pom pon. voor SCHRIJF- TEL- en REKEN MACHINES. eersto kijken tnj AVE.* HA meer dan 500machines ui voor raad PnjZon vs. 95,-. Ook zater dags geopend AV.E-HA importeurs van kanioomtachinas. Sduaweg 50, telefoon 0ltH666437. Rotterdam 1 T.V., radio, recorders enz. HET VERTROUWDE ADRES wor paratie van uw t.v, radio, was-auto- maai ed oteclr apparaten is Radio Ulaardingsn. Van hogendorptean 47. Tal 705626 Tk_ nvs AANRECHT m ets motief Oubb spoelt. 2,22 X 0,55 m. Tel, 74.63 97, GEMEENTE SCHIEDAM VERKIEZING LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND KANDIDAATSTELLING De burgemeester van SCHIEDAM brengt ter openba re kennis, dat op dinsdag 14 februari 1978 de kandidaatstelling voor de op 29 maart 197B te houden stemming ter verkiezing van de leden van provinciale staten van Zutd-Holland zal plaatshebben. Op die dag kunnen van 9 tot 17 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd bij de voorzitter van het hoofdstembureau m de kieskring V (Deift) of bi; het door deze aangewezen lid van dat bureau, ter secretarie der gemeente Delft. De voor de kandidaatstelling benodigde formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ter secretarie dezer ge meente, afdeling Burgerzaken. Overschiesestraat 2. van 24 januari t/m 14 februari 1978. Schiedam, 20 j'anuari 1978 De burgemeester voornoemd. Drs. A. J. Lems lutsto adres voor al uw MEUBEL- STQFFEERWERK Fa. Kesso's oh Ca. ÉemjrachKtraai 52. tel. 341583 - 348764 na 18 00 uur. Kleding en kapsel VOOR 0N3CHT3AAR STOPPEN >S hst aangmviHen adres Hanstvoek. Frans RsJsptori 2, Schiedam Tal 2570» Tavens chem reinigen. MANTELS, rokken, japonnen etc Kor ter maten, ntsen ui pantalons, lews iakken in2«tan Ook chemisch re«m- oen Heinsbroek. Frans Halsplein 2. Schiedam Tel. 267090 Pantalons ta.no w^r ot nauwer. kwisr erf lang» maken Nieuwe zak ten i rue it en. Tevens chemisch rwni- oen HoinsbfOek. Frans HaJspfem 2. Schiedam Tel. 2S709O Jjpïk Meubelen, J huisraad enz. OPNIEUW BEKLEDEN van moubeten. tapijten, complete wwnnginncttting A J vd, Gaag. Billitonlaan 56, Vlaar dingen. Tol 010-344854 t MAASAMBACHT 15, MAASDIJK TEL. 01745-3498 INDUSTRIEWEG 21 - VLAARDINGEN In ons bedrijf is een funktie vakant voor voor de afdeling verkoop Haar taak omvat o,a,: Het verzorgen van de korrespondentie, aanbiedingen, orderbevestigin gen en rapporten. Gezien onze internationale kontakten verwachten wij een redelijke kennis van de moderne talen, zoaat begrepen wordt, waarover het in de te typen brieven gaat. Naast het typen van korrespondentie, zullen ook andere administratieve werkzaamheden moeten worden verricht. Het bedienen van de telex zal eveneens een onderdeel van het werkprogramma zijn. Voor deze funktie is daarom enige jaren kantoorervaring noodzakefijk. Ook gehuwde dames komen voor deze leuke baan in aanmerking, waarbij afhankelijk van ervaring, aangepaste werktijd tot de mogelijkheden behoort. Naast een goed (4-wekelijks) salaris, zijn er behoorlijke sekundaire arbeidsvoorwaarden (b.v. studiekostenvergoeding). Gegadigden nod/gen wij uit een telefonische afspraak te maken (010-348233 - Hr. R. C. de Lange) of schriftelijk kontakt met ons op te nemen. Wij zoeken per 1 februari 1978 een KOM EENS LANGS IN ÉÉN VAN ONZE 3 ZAKEN DE GROOTSTE COLLECTIE TEGEN ZEER INTERESSANTE PRIJZEN Ruherispiein 12. Schiedam, tel. 010-261976. bereik- baar met bus 52. 54. 59 on vanuit Wastland met bus S3. Boezemweg 136-138. Rotterdam, tel. 010-140619.200 mtr. van Oos-tplein, bereikbaar met tramlijn 1,3,8.9 en bus 36 en 37. FreenckspJaats 9, Hillegersberg, tel. 01CM87700 bereikbaar met tramlijn 4 en bus 35 en vanaf omliggende gemeenten met bus 2 en 4. voor 2 dagsn per week om een kleine zesde klas \s begeleiden. Onze gedachten gaan uit naar iemand die het Christelijk Onderwijs van harte wil dienen. Inlichtingen bij en sollicitaties naar W, J. Kleinhoui tel. school 25.85.94 huis 01860-6165. Gevraagd voorspoedige indiensttreding Sollicitaties te richten aar:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2