CHIEOAM hkk J&S debnge I toëin Rabsfaak 69.96 OPRUIMING SO.- assistenten- accountant VOORLICHTINGSAVONDEN REPRESENTATIEF MEDEWERKSTER tempo* H reir >o team mmmsi SHOWROOMMODELLEN iSeWT, NTSKANTOOR feoctefisp-iiiauws mm ALLROUND LOODGIETERS VLA AR DINGS DAGBLAD Fr®' «felêèÊSÈM «rüRfi j|fjp gjjgeR UOÖt Cm® UW®! TEGELS; vele soorten SAMTJUÜi SPHINX Telefoon 01 o-34 54 39 thuis infeukcns&ScinitciF VAN KIT R.K. VOORTOZT ONCiRWMS 1500 m2 TOONZALEN Meubelfabriek Wij bespreken plaatskaarten voor u in alle Rotterdamse theaters en schouwburgen. bookshop ROTÏSRDAMSCH NIEUWSBLAD broersuest 3 schkdam tel. 810-26809! DE RABOBANK VLAARDINGEN OPRIHMINGS STUNT!! ELEKTRONISCHE KLOKRADIO FUJICA AXSVJ100 GELUIDS- CAMERA FUJICA ZXM 300 JNDESIT DUBBEL- 0EURS KOELKAST VRIJDAG 20 JANUARI 1978. 8 W 1®SW* 'KiiÜÏ. ""tz&Xt SÊrêS* %i? QftkA ttè> <s ^'.v: Of) uitzendorganisatie 5%raagt «KV üirefrt» wttcnC-ng- 3 typistes 8?^, ned./of mod. talen 2 secretaresses j|r3 ponstypistes t3 steno typistes ned. en/of mod. talen 2i»DkM(umi!g j éJ, medewerii(st)ers i r P.P.-niveau j J> 4 A Verpleeg» |Pj, fsundigen 2 B verpleeg- tartfrn 3 gedipl. liefeen ïerjorgsnden wefkom op o cs A a floor. iPecsoantijkc aanmelding bij; i VLOERTEGELS VA WANDTEGELS V.A. PER M2 PER M2 DUOBLOKS V.A. TOILETPOTTEN VA ALLIBERT TOiLETKAST van 232,- VOOR MASSIEF EIKEN VOOR HALVE PRIJS Gedempte biersloot 35 in Viaardingea ,f t f o VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen) NASSAULAAN 12 - 'a-GRAVENHAGE vraagt voor de standplaatsen Delft, Maassluis, Vfaardingen, Rotterdam, Spijkenïsse of naaste omgeving a) aankomende b) gevorderde Ons Bureau oefent als groot accountantskantoor onder leiding van register-accountants een omvangrijke controle- en adviespraktijk uit op het terrein var» de provinciale en gemeentelijke overheid en van instellingen waarin deze overheid is geïnteresseerd. Vereisten voor: a) Goede algemene ontwikkeling (HAVO, VWO, MEAO-diploma) stude rende voor Praktijkdiploma Boekhouden, MBA of N.l. v. R.A. Leeftijd tot 22 jaar. b) Goede algemene ontwikkeling (HAVO, VWO, MEAO-diploma) aange vuld met een van de opleidingen MBA, HEAO, SPD of studerende voor het NIvRA. Enige ervaring in controle-werkzaamheden. Leeftijd tot 25 jaar. Geboden wordt: Afwisselende werkkring, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waar toe behoren: 0 Welvaartsvast pensioen volgens de Algemene Burgerlijke Pensioen wet; Premie A.O.W. voor rekening van de werkgever; IZA.-ziektekostenregeling; Ruime tegemoetkoming in alle aan de vakstudie verbonden kosten. 0 Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten en een aan be kwaamheden aangepast salaris. Eigenhandig geschreven brieven met informatie omtrent opleiding, ervaring e.d. te zenden aan onze districts-accountant de heer A. G, Vergeer, Roerdompstraat 63, 3291 VK Strijen. Nieuwe Waterweg Noord waarin participeren: St. Jozefschool voor Mavo, Vlaardingert Liedewyde voor L.H.N.O., M.H.N.O. en I.H.N.O., Schiedam S. G. Nieuwstent voor Mavo en L.T.O., Schiedam S. G. Spier/ngshoek voor Havo en V.W.O., Schiedam De Viiethorst voor L.H.N.O., Maassluis Voordat do inschrijving van nieuwe teerlingen aan bovengenoemde scholen plaatsvindt (op 2, 3 en 4 februari) zullen een drietal voorlich tingsavonden worden gehouden, en wel op: DONDERDAGAVOND 26 januari om 20.00 uur in de S. G. Spierïngshoek, v.d. Brugghenlaan 2, Schiedam MAANDAGAVOND 30 januari om 20.00 uur in de Viiethorst, Jan Luykenstraat 1a, Maassluis DINSDAGAVOND 31 januari om 20.00 uur in de St. Jozefschool voor Mavo, Willem de Zwijgerlaan 240, Vlaardingen-Holy In kleine groepen zal getracht worden u een beeld te geven van een aantal belangrijke zaken, die een rol speten wanneer het kind Voortgezet Onderwijs gaat volgen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 1. Problemen die zich kunnen voordoen bij de overgang Basisschool - brugklas Voortgezet Onderwijs 2. Wat wordt er in het Voortgezet Onderwijs gedaan aan persoonlijk heidsvorming? OUDERS die binnenkort een kind willen opgeven aan één van bovengenoemde scholen en belangstellenden zijn van harte weikóm. de direkties H. C. Post J. B. P. M. Huisman C. J. J. Schoenmakers J. P. J. Uijterwaa! Zr Laurentia Kuijpers g^ÖQTÈBOOMfp :®uZwa tü Wls'an '84.^. '£S -;;"Schiedarri/Kethei 'ïi'-.p 7 el.-T00069-708976®®'. b"g,g\-ja8328^r/:; K-pP zaterdags :v',nl.''V met zijn grote koliektie meubelen zowel modern als klassiek. Onze 'prijzen en unieke service UW VOORDEEL Ook HET adres voor het opnieuw stofferen van uw gebruikte meubelen. BUITENHAVENWEG 132-140 SCHIEDAM TEL. 010-26.88.15 - 010-26.22.03 commissaris maigret paperbacks _n van 8.50 nu w.OU DE GROTE KAMERPLANTEN- CA ENCYCLOPEDIE van 51.50 nu AA.OU HET WILBY kom PLOT door Peter Sriscoll a ca van 13.90 nu A.OU GENERAAL AMIN door David Martin Q- van 20.00 nu NORMANDIË 1944 7 on groot fotoboek nu .yU gevangene VAN MAO Qn door Bao Ruo-Wang nu .yU HEKSEN EN DEMONEN alles over -4Q QO het bovennatuurlijke van 55.- nu iSz.yU KLOP MAAR OP 'K DEUR prachtige roman Qf. gebonden, van 27.90 nu l.yu DE VLUCHT VAN DE LEEUWERIK van 19-90 nu gebonden streekroman van Catherine Duval van Altera HENDRIK DE 8e door Jean Plaidy a n/y gebonden van 26.90 nu I U.3U POPEYE DE ZEEMAN boek met 3 Qn Popeye-kJassïeken van 10.00 nu w.yU HET HANDIGE JONGENSBOEK fotoboek vol tips voor de jeugd >t nn van 14.90 nu NIEUWE BOEKEN: KIES UW AUTO 1978 fl Knac-uitgave 0.3Ü MEDISCHE ENCYCLOPEDIE rtQ cn paperback HI-FI STEREO KOOPGIDS 1978 ...16.75 BAADER MEINHOF opkomst en ondergang en paperback met foto's fcï?«OU SCHWAGERMANN B.V. RAAM 3, SCHIEDAM vraagt met spoed voor burgerwerk en renovatie geboden wordt hoog loon. Sollicitaties telefonisch te richten aan 010- 268023 tst. 29 de hr. Schwagermann of tsl. 32. de hr. v.d. Reijken, na 19.00 uur 010-266272 de hr. Schwagermann of 010*263221 de hr. v.d. Reijken. BREDE HAVENSTRAAT 6 VLAARDINGEN - TELEF. 35.45.25. Tevens theatergesch enkbonnen voor eik willekeurig bedrag. vraagt wegens uitbreiding van haar aktiviteiten een Haar werkzaamheden zullen bestaan uit administratief werk en het onderhouden van de kontakten met onze clientèle. Accuratesse en een service-gerichte instelling zijn voor deze funktie onontbeer lijk. Onze gedachten gaan uit naar iemand in de leeftijd van 18-25 jaar met een Havo-opleiding en typevaardigheid. Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto te richten aan de directie van de bank, Veerplein 106, Vlaardingen, tel. 35.65.55. foto-film a/hen filiaal V/aardingen. met digitale L.E.D. aanduiding. Wekt met zoom toon of muziek Repeteer weksysteem. Van 159.- EVATOOM OPRUIMPRIJS de kleinste en lichtste volwaardige geluidscamera ter wereld Automatische opnamemveauregeling en signaal voor einde film. 714. Stuntprijs Geopend van 9.00-13.00 13.30-17.00 uur op zaterdag van 9.00-13.00 uur. met3x zoom. 975. Stuntprijs Inhoud 225 liter - dus veel waar voor uw gèld. Volautomatische ontdooiing, 4 sterren diepvriesvak, praktische indeling en binnenveriïchtina Van 599.- a" EVATOOM OPRUIMPRIJS geld en goede raad RUT0N (Philips) KOFFIEZETMACHINE 10 tal 12 kopjes heerlijke koffie, met warmhoudplaat en kontrole- lampje, luxe uitvoering. Van 109.- EVATOOM OPRUIMPRIJS OPRUIMING OF NIET.... EVATOOM handhaaft zijn extra service. Volledige fabrieksgarantie. Eigen technische dienst voor snelle voordelige service. Gratis thuisbezorgen van grote huishoudelijke apparaten. Gratis uitpakken en verwijderen van de transportvoorzieningen. De officiële opruiming start donderdag 19 januari.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8