§pm? ExcelsiorM mist overtuiging i HBSS langs Maasdam TSB gelijk tegen leider Die Haghe Rozenburg zet dalende lijn voort ff 1 ontregelde sterk'5 PPSC zet zich over domper heen J JAiULAkl Hiiraa! iMÊS§SÊSm Van der Lei je (15) defensie te snel af Vergadering ROVS Sunlight straft fouten af JViA/UN-LJiUi Oi tfweawisaiii Maassluis In de thuis wedstrijd tegen het in de onderste helft van de ranglijst verblijven de WHS, heeft Excel sior M geen moment kunnen overtuigen. Terwijl de ploeg met maar drie punten ach terstand en nog tien wedstrijden te gaan, nog best een rol van betekenis zou kunnen spelen. De inspiratie daarvoor was ech ter niet op te merken, behou dens dan het eerste kwartier en het laatste deel van de wedstrijd. Toen stond de voortreffelijke WHS-doelman Wim Fase een Maassluis suc ces in de weg. Voor WHS betekende dat gerechtigheid, want Excelsior verdiende een overwinning zeker niet Het bleef derhalve 0—0, reden voor WHS de handen jui chend op te heffen. Want be stuurslid Mosselman zei het al voor de wedstrijd; „Wij ko men hier zonder enkele illu sie, vooral omdat we onze be- ste spitsen Hage en Stoutjes- dijk missen". Het stond dan ook al bij voorbaat vast, dat Excelsior met counters reke ning diende te houden. Anderzijds bestond de taktiek van WHS uit vertragen en ontregelen. Trainer Leen Ad miraal greep dat aan als voor naamste excuus voor het te leurstellende resultaat. „Alles ging terug of over de lijn, terwijl blessures zo maar wer den voorgewend. In de rust heb ik de scheidsrechter daar ook op gewezen". Het kon voor Excelsior echter nauwelijks als excuus gelden. Ook al deed WHS-doelman er opvallend lang over, toen hij zijn uitgetrapte schoen weer aan moest trekken. Daarvoor moesten er zelfs nieuwe ve ters geleverd worden. „Dat 99 duurde zeker vijf minuten", aldus Admiraal. „Net in een periode dat Excelsior aan ging dringen". Een echt excuus voor Excelsior v/as het toch niet. Veel meer moest de hand in eigen boe zem worden gestoken. Want Excelsior faalde gewoon in de aanval. Of eigenlijk al op het middenveld, want het zwakke punt was het plaatsen. Zelden bereikte een pass het gewen ste doel, zeker niet als die pass van Fer Groene weg, Paul Husslage of Wim Klein af kwam. Admiraal erkende dat ook wel en ruilde Klein een kwartier voor tijd dan ook in voor Gerard Bos. Halverwege de tweede helft had ook de falen de Lies Kardol al plaats ge maakt voor Jilles van Dam. Die wissels waren overigens niet van invloed op het spel- Dat Excelsior attent moest blij ven op de counter van de mannen uit St. Annaland, bleek al in de tiende minuut Jan Mosselman passeerde daarbij Jan van Dijk en doel- man Abbas, maar scheids rechter Van Rijk had de handsbal van Mosselman ge zien. De arbiter annuleerde trouwens ook twee Excelsïor- doelpunten wegens aanvallen van keeper en buitenspel. Nadat doelman Abbas voor de rust nog het moeilijkste werk kreeg bij een terugkopbal van Van Dijk, kwam Excelsior in de tweede helft tot vier sco ringskansen. Doelman Fase toonde daarbij zijn klasse, al hoefde hij bij de eerste Excel- sior-kans niet eens op te tre den. Want Dick Verburgh schoot in het zijnet Stijlvol wierp de Zeeuwse doelman zich na ruim een kwartier voor de voeten van Hermie Duchenne. De eerste werke lijk goed lopende Excelsior- aanval kwam zo aan een eind, waarna er weer tot de slotfase gewacht moest worden, Tussendoor ontsnapte Excelsior trouwens nog aan een groot gevaar. WHS-uitblinker en aanvoerder kwam namelijk maar een paar centimeter te kort om een vooraet in te koppea In de laatste minuten werkte Fase een inzet van Eric Scheffers heel knap over de lat waarna hij een schot van de steeds mee oprukken de Aad van 't Hof stijlvol uit de hoek plukte. Excelsior: Ab bas, Husslage, Groeneweg, Van 't Hof, Van Dijk, Klem (Bos), Van der Pol, Scheffers, Kardol (Van Dam), Duchenne en Verburgh. Axel De mededeling dat trainer Hans Kostense aan het eind van het sei zoen vertrekt, bracht bij PPSC een domper te weeg. De ploeg heeft zich daar echter snel en goed over heen gezet, getuige de 0-3 overwinning op AZVV. PPSC leverde daarmee het bewijs dat het karakter bezit voor al ook omdat het vorige week op de valreep tegen SSS beide punten moest inleveren. In Axel bewees PPSC dat het nog onder Kostense de eerste klas wil berei ken. Al is die weg met nog tien wedstrijden erg lang. De ploeg speelde een sterke wedstrijd, en al voor de rust had PPSC de wedstrijd moeten be slissen. Nu stond het met de thee wet 0-2, maar dat de „pot" dan nog met binnen hoeft te zijn, is al vaker bewezen. Al meteen in de eerste mi nuut kreeg Ton van der Linden de kans om de score te openen. Hij mis te die echter, maar de eerste treffer zou toch niet lang op zich laten wachten. Diezelfde Van der Linden schoot in de achtste minuut tegen de lat, waarna Aad Goeden- dorp de terugspringende bal toch in het doel plaat ste: 0-1. Aan de andere kant zat AZW ook niet stil, maar de Schiedamse defensie gaf weinig kansen weg. Niettemin was er voor John Venngmeier genoeg te doen, maar de Schie damse doelman speelde een sterke wedstrijd. Hij het zich bij de Axelse aanvalsakües met verras sen. PPSC, zonder grieperige Rob de Nijs, waarvoor Coen Scheffer een dege lijk spelende invaller was, breidde halverwege de eerste helft de voor sprong uit. Nico de Vries passte naar Coen Winkel man, die vanaf zo'n der tig meter flink uithaalde: 0-2. Een schitterend doel punt, waarna AZW hele maal weghakte. PPSC kreeg toen voldoende kansen om de voor sprong uit te breiden. Een voorsprong van 4- of 5-0 zat er toen in, maar de kansen werden met benut- In de tweede helft bleek echter al snel, dat AZW met in staat was PPSC nog te bedreigen. Op nieuw speelden de Schie dammers sterk op de aanval, wat in de twaalf de minuut tot een doel punt leidde. Bij een uit gooi van de keeper stoor de PPSC fel. waarop de bal te zacht terugge speeld werd. Nico de Vries v/as daar bij en scoorde beheerst: 0-3, De buit v/as toen definitief binnen, al had PPSC ge makkelijk nog verder kunnen uitlopen. Kosten se wisselde nog Jan 't Hoen voor A.ad Goeden- dorp en Leo Alders voor Ton van der Linden. In de stand bracht dat geen wijziging meer. Zonder m moeilijkheden te komen en de bal in de ploeg houdend, speelde PPSC de wedstrijd naar het einde. NICO DE VRIES ....twee maal De spelers van Maasdam volgen geirouw de aanwijzingen van scheidende trainer Joop van Burg Schiedam Door de 1-0 overwinning, die HBSS thuis behaalde op Maasdam, hebben de Schiedammers weer een klein beetje hoop gekregen om, met nog zeven wedstrijden te gaan, alsnog te trachten in de derde klas te blijven. Dit was de tweede overwinning die HBSS dit seizoen behaalde, en met de twee gelijke spelen is de ploeg van trainer Zoltan Szalay aan een totaal van zes punten gekomen uit dertien wedstrijden. kwam tot tweemaal achter el kaar gevaarlijk voor het doel van Kees Verdam maar het doelpunt bleef uit Na twintig minuten wisselde Maasd am trainer Joop van Burg, die het spel vanaf de tribune volgde. Piet Maasman in voor Bert in 't Veld, Deze wisseling had totaal geen invloed op het spelbeeld. Het laatste kwartier van de wedstrijd ging Maasdam mas saal naar voren, om alsnog te trachten minstens één puntje mee uit Schiedam te nemen. Henk Scharloo. geassisteerd door Tom Gunter en Tonny van der Leije, hielden het ach ter goed dicht en al kwamen er enkele gevaarlijke momen ten, het bleef 1-0. AI had Maasdam toch wel een gelijk spel verdiend. V[aardingen De spanning was in de slotfase van de belangrijke krachtmeting tussen TSB en leider Die Haghe in de dug-out van de thuisclub te snijden. Trainer Jan van der Berg hield hij het hevig aandringen van de gasten vele malen de adem in of keek angstig rond zich heen, wanneer zijn verdediging voorlopig de tegenstander een halt had toegeroepen. Dat gebeur de bij een 1-0 voordeelstand voor TSB (gescoord in de eerste helft) en met nog tien minuten te gaan zou het het veelgeplaagde TSB wel eens kunnen lukken om nu wél eens succesvol te zijn. En dan nog wel tegen de koploper. Maar Die Haghe haalde toch verdiend de schade in. De eindstand werd derhalve 1-1. Een knap resultaat van de mannen van Jan van der Berg. Met was wel nodig ook, want het eveneens gelijk in punten -- de rij sluitende Hoekse Boys speelde ook gelijk. De tegengoal was ongelukkig voor TSB en gelukkig voor de bezoekers. TSB- goalie Jan van der Velden werkte daar aan mee. Was juist in deze partij goed op dreef behoudens een eerdere missei* waarvan Die Haghe niet profiteerde en liet de bal door zijn handen slippen. Toch was Jan van der Berg een gelukkig mens na afloop. Hij daarover: „De volle winst was natuurlijk geweldig geweest, maar realiteit is dat Die Haghe verdiend op een punt was gekomen. Wij hadden vóór de rust verder in de score uut kunnen lopen, maar na de thee over heerste Die Haghe". De ploeg van Die Haghe, oefenmeester Ger Terhorst, had inderdaad recht op een deling. Had als ploeg meer inhoud, maar was schamel in de afwerking. Twee wijzigingen in de TSB-pIoeg moesten wellicht de oplossing brengen. Nieuw waren Joop Koetsier en Rob van Leeuwen. En juist de eerste scoorde voor de thuisclub. Een goede greep van Van der Berg want er was meer gevaar. TSB kreeg m het eerste deel in de counter met de wind in de rug uitstekende kansen om meerdere doelpunten te scoren. Goed keeperswerk van Die Haghe doelman Albert Zwart voorkwam dat. De gasten draaiden dit keer niet zo vlot, maar hadden meer inhoud dan de thuisploeg. Dat ging goed tot aan de zestienmeterlijn en dan was Die Haghe machteloos. In de 26-ste minuut had TSB dan eindelijk succes via Joop Koetsier: 1-0. Dat was ook de ruststand. Na de hervatting was de zware druk van Die Haghe tenslotte met houdbaar, en werd de eindstand door Jan Groenberg tenslotte op 1-1 bepaald. Vlaardingen Met uitzonder ing van H. S. van Geel (pen ningmeester) zijn de overige aftredende bestuursleden van het algemeen bestuur van de ROVS bereid er weer een pe riode aan vast te koppelen. Dat zijn dan de heren J. M. Leegsma, T. W. J. van den Berg en J. Visser. De voorlo pige agenda voor de bijeen komst, op woensdag 22 fe bruari, telt veertien punten. Het bestuur heeft ai voorge steld om J. Visser als pen ningmeester te laten toetre den tot het algemeen bestuur. Op het ogenblik is hij com missaris. De vergadering op het sportpark „De Vijfslui zen" begint om 20 uur. Maasdam heeft negen punter daarboven staan Rozenburg en Schoonhoven, met respec tievelijk elf en twaalf punten Zoals HBSS zaterdag partij gaf tegen Masdam zitten er zeker perspectieven m voor de resterende wedstrijden Met het binnenhalen van en kele jeugdspelers in de ploeg is de kracht er zeker op voor uitgegaan. Vooral de vijftienjarige rechter vleugelverdediger Bas van der Leije was vaak de achter hoede van Maasdam te snel af en een ontzaglijk moeilijke te genstander. Het eerste half uur van de wedstrijd speelde HBSS meer aanvallend, maar de counters van Maasdam wa ren erg gevaarlijk. Al in de derde mmuut was een harde inzet van Nico de Pijper een probleem voor HBSS-doel- man Kees Verdam, maar de Schiedamse doelman redde voortreffelijk. Na een kwar tier ging verdediger Henk Scharloo in de fout en kon Bas Katoen ongehinderd in schieten, maar weer was hel de HBSS-doehnan die ten koste van een corner redding kon brengen. De Schiedammers kregen steeds meer vat op het spel, en ge steund door de harde wind in de rug ontstond er verschil lende malen paniek in de Maasdam-verdediging. Na een half uur kreeg Hennie van Leeuwen wederom een goed aangespeelde bal door Bas van der Leije, maar de HBSS rmdvoor vergat om op doel te schieten. Tien minuten voor rust kreeg HBSS dan eindelijk het ver diende doelpunt. Bas van der Leije passeerde op rechts Tonny van Luik en zette de bal toen goed op maat voor op Hennie van Leeuwen. De ze draaide zich om en de bal verdween in de linkerhoek, zonder dat doelman Kees Bijl er een hand naar uit stak en dat betekende: 1-0. Enkele minuten voor het rust- signaal van de goed leidende scheidsrechter Flip van der Windt kreeg HBSS de gele genheid om de voorsprong ie vergroten. De Maasdam-doel man was onnodig ver uit zjjn doel gekomen. Hennie van Leeuwen schoot in, maar Mels Goud kon nog net op tijd de bal uit de doel mond werken In de tweede helft waren de roller, omgedraaid Maasdam kwam meer m tie aanval, en als HBSS nog eens tot een redebjke aanval kon komen, moest de Maasdam-verdedi ging nogal eens aan de noo drem trekken wat vee-I vrije schoppen voor de Schiedam mers opleverde. Na een kwaruer kreeg HBSS het even benauwd en ont stond er wat paniek m de verdediging. Aad m 't Veld Rozenburg Rozenburg heelt door falen van de eigen voorhoede zijn eerste thuisnederlaag geleden. Winnaar Sunlight, dat overigens in het tweede deel ver terug moest, strafte fou ten bij de Rozenburgers goed af en verliet het veld met een verdiende 1-3 zege. Deze neder laag heeft geen gevolgen voor de positie van Rozenburg op de ranglijst daar Schoonhoven eveneens verlies moest incasseren en HBSS, ver onderaan, Maasdam versloeg. Rozenburg trad aan met Harm Kuipers voor keeper Harteveld. d:e wegens rugklachten niet kon spelen. Bovendien was Ton Quak absent wegens ziekte terwijl Ton de Groot door zijn schorsing nog een wedstrijd aan de kant moest Bij Sunlight speelden alle spelbepalers als Van Aken, Groen en met te vergeten doelman Leo Verduin weer bijzonder sterk. Sunlight speelde de eerste helft met de harde wind m de rug, wat resulteerde m een flink aantal schoten uit de tweede lijn. Al na vijf minuten kroop Rozen burg door het oog van de naald toen de eerste de beste voorzet grandioos door Kuiper gemist werd, Cees Teuben vervolgens een meter voor het doel de bal kon stoppen, maar daarna het grootste geluk van de wereld had doordat de bal, die hij recht voor de voeten van een SunJjghtspeler schoot, voor hem de goede kant wegsprong. Rozenburg kon pas na een kwartier vat krijgen op het offensief van Sunlight. Een uitstekend opgezette aanval via Jan Hecker en Cor van Scters bracht de bal hoog over de Sunlight-defensie heen. De aanges nelde Francis Janse kon wel schieten maar kwam een teenlengte tekort om de bal goed te raken. Door Ernst Bot Halverwege de eerste helft kon Wim Westbroek nog een keer gevaarlijk uithalen. Z:jn schot werd echter tot corner verwerkt door een prachtige safe van Verdum. Toch nam Sunlight de leiding. De plotseling op rechts verschenen linksbuiten Sjaak Tuwanakkotta wist goed voor te trekken. Doordat het centrum van de Rozenburgse defensie, met name Ed Ëuser, niet ingreep kon Mar Verburgh met een simpele krak met het hoofd de bal langs de kansloze Kuiper koppen: Vlak na rust leek de thuisclub alles in het werk te willen stellen om de gelijkmaker te forceren. Al in de tweede mmuut wist Westbroek, aangespeeld door Van Seters, een hard schot te lossen, dat echter ook nu weer door Verdum gestopt werd. De equipe van Van der Zwan, zo enthousiast begonnen, liep ai snel vast. Cor van Seters bleek wederom elke snelheid uit de aanval te halen. En met vrijwel voortdurend vrijstaan van Johan van Aken vond zijn oorzaak in het niet meeverdedigen van Van Seters. Na ruim een kwartier kwam Sunlight op 0-2, een identieke situatie als bij de eerste treffer, met dit verschil dat nu Arie van Seventer een steek liet vallen. Tuwanakotta gaf voor en Mar Verburgh kon inkoppen, daar hij weer geheel ongedekt stond Rozenburg probeerde nog voor een sensationeel einde te zorgen doordat het in dezelfde minuut een tegen treffer wist te produceren. Uit een voorzet van Jan Hecker kopte Wim Westbroek van enige afstand raak: 1-2. Sunlight besliste de wedstrijd doordat Mar Verburgh in een keer de schoen onder de half geraak te bal voor de Rozenburgse doelmond zette en daar mee zijn derde doelpunt scoorde: 1-3. Nog eenmaal kreeg Rozenburg de kans om dichterbij te komen, maar had de pech toen een kopbal van Cees Teuben ditmaal Loe Verdum wel kansloos liet maar de inzet tegen de paal zijn einde vond. Het enige spectakei dat de toeschouwers in het verde re verloop van de strijd nog te zien kregen was een kort handgemeen tussen de grensrechter van Rozen burg en de leider van Sunlight, waarop beiden het veld verlieten en de officiële waarschuwing die Vincent Baglio opliep toen hij natrapte. Scheids rechter Kardinaal leidde deze wedstrijd op voortref felijke wijze.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4