naas ii Bosch spijkenisse mist afmaker erechtidieid mgI Gele kaart voor Wmm&mSidʧ ,$BêS8& Stunt van FC-jeugd betaald voetbal? tïir&i&ii'Mé Zwaluwen meer praten dan voetballen ije trappen beslissen belangrijk duel Kansen SVV tegen Xerxes Grote deelname handbal toernooi Sp ortagenda PROGRAMMA VD/SC/WW Vlaardingen Tóch weer Dick Beek! Ad Zonderland, de trainer van FC Den Bosch, ty peerde daarmee de kracht van het huidige FC Vlaardingen. Hoe wel hij zijn ogen uit keek naar een eveneens felle Bossche ploeg, dacht hij wel na een overigens verdiende S-0 voorsprong binnen te zijn. Te vroeg gejuicht dus! De oud-Feye- noorder: „Dan heb je juist een vent nodig die de ploeg kan inspire ren. Blonde Beek kon dat, op het moment dat de V laardingers met 1-0 achterkwamen". Dezelfde middenvelder had er door zijn houding alle baat bij toen hij op de valreep een kopbal in de voeten bracht van Danny Molendijk, die hard inschoot, 1-1 dus. Maar in die tweede helft, toen de Mitrovic (m) ging zelfs mee in de aanval om alsnog een overwinning uit het vuur te slepen Op de valreep scoort Danny Molendijk in vliegende vaart de gelijkmaker. door Bas van den Berg Brabanders qua voetbalintel- ligentie de FC voorbijstreef den, zag zelfs Theo Laseroms het niet meer zitten. „In die fase waren er, ondanks een massaal offensief, perio den, dat Mitrovic en Zwam- born de grootste moeite had den om Jan Peters van het lijf te houden". Dezelfde Peters, die nu al door enkele grote ere-divisieclubs wordt be geerd. Ad Zonderland; „Het zou inderdaad erg jammer zijn wanneer we hem gaan missen Maar als eerste-divi- sieclub ontkom je er met aan Hij was één van de negen nieuwelingen, gisteren de be ste, dan moet je in het belang van je elftal trachten zo'n spe ler zo lang mogelijk te blijven houden". Maar ook Zonderland weet als geen ander, dat FC Den Bosch via een beslissing van de gemeenteraad, vorige week, door de gong is gered. Voor hoe lang? Ad Zonder land weet er weinig van af. „Ik praat er zo min mogelijk over met de spelers, want voetbal staat nummer één bij ons. Daarom is er ook met geen mogelijkheid te zeggen wat ik volgend sejzoen ga doen" Eigen «ape/i;? Terug naar het sensatierijke duel aan de Marathomveg. dat bij tijd en wijle een heerlijk voetbalgevecht was Mis schien iets té hard, getuige de gele kaarten voor Cees Deme nie en Anaanse van FC Den Bosch, maar nooit tegen het grove aan. FC Vlaardingen werd in feite bijna verslagen met zijn eigen wapens Waar het respectievelijk tegen FC Groningen en Heerenveen wél toe in staat was, haperde het gisteren. FC Den Bosch ging vanaf het begin fel in de aan val. zodat de FC zelf nauwe- Iijks aan acties toekwam. Hel snel gegroepeerde midden veld van FC Den Bosch, met ene Van der Bosch (36) als uitblinker, zorgde er wel voor, dat de Vlaardmgers zich al leen maar konden uitleven in hoge ballen voor het doel. Hoewel die voorzetten m volle hevigheid kwamen, waren m eveneens al die gevallen de spitsen onbereikbaar Slechts één schot van Wim Tijl had waardering, voor de rest wa ren de acties gedoemd snel te sterven. Niettemin bleef het levendig en hard, met gele kaarten voor Demenie (invaller voor de ge schorste Bep ce Ruiter) en Anaanse van FC Den Bosch Voor rust had FC Vlaardin gen het vooral moeilijk met de zeer grillige spits Jan Pe ters, die zelfs enkele malen Cees Zwamborn te slim af was Niettemin herstelde FC Vlaardingen zich krachtig De vele acties die het m het laatste kwartier mocht leiden, liepen meestal via de frêle Jan Lohman, aie op zijn beurt door zijn streekgenoten regel matig de grond werd inge boord Maar goed, na rust de ontknoping In de zevende minuut vergiste iedereen zich op een solo van Van der Bo sch De bebaarde middenvel der zette eerst Ivan Boude- wijn op het verkeerde been om langs Zwamboin te glip pen en kogel hard in tc schie ten 0-1 En verdiend Toeren FC Vlaardingen schrok er ken nelijk niet van, want het bleef zich beijveren in nutte loze acties. Totdat de vlam weer in de pan sloeg. Het laatste kwartier, toen Boude- wijn en Demenie waren ver vangen door Tes Hesling en Joop Quellborst, draaide FC Vlaardingen weer op volle toeren. En met ideale kansen. Een kopbal van attente Wim Tijl kon op de doellijn worden gekeerd, er moesten nle hoekschoppen aan te pas ko men en vijf rr.muien voor tijd kogelde Danny Molendijk ailc- .Uusies aan flarden Zonder twijfel verdiend omdat het andermaal volledig steunde op zijn inzet Opstelling- doel Toon Eggers. achter Johnnie Jansen Cees Zwamborn, Krsto Mitiovic. Cees Demenie (Joop Quellhor- st), midden Cees Bnuman. Ivan Boudewijn (Ted Heshng) en Dick Beek, voor Jan Lob man. Wim Tijl en Danny Mo lendijk &éS fV-y ^<shW> tu*» Spijkenisse „U heeft toch met uw eigen ogen kunnen zien hoe de scheidsrechter de totale wedstrijd heeft verziekt", wa ren de woorden van elftalleider Erkelens van De Zwaluwen, na de met 10 verloren strijd te gen. Spijkenisse. Iedereen, die zich met de Vlaardmgers ver bonden voelde was het daar mee eens. Maar, de zeer rustig en resoluut fluitende arbiter Cameron, was een totaal ande re mening toegedaan; „Als De Zwaluwen net zo goed voetbalt als het praat, dan zou het nu op een verrekt hoog niveau spelen". Trainer Frans de Kruis wilde na het duel weinig kwijt en vertikte het om een duidelijke mening te geven. Het enige concrete, dat hij zei: „We ver dienden een gelijk spel, want we hebben erg hard gewerkt en Spijkenisse is toch ook geen grote ploeg; met een beetje ge luk hadden we nog gewonnen ook". Met dit laatste doelde De Kruis op twee kansen van de Vlaar dmgers, waarvan eenmaal de „Scheids, je zit er weer naast". Bert Bak kan alleen maar lachen. Typerend beeld in het duel Spijkenis seDe Zwaluwen bal via de onderkant van de iat het veld m stuitte en vervolgens een inzet van Jos Buytelaar, die door Hans Leyen zeer stijlvol werd gepakt. Dit waren echter de enige reele scoringskansen, die de mannen van De Kruis wisten te creeren Ujdens het duet De groenwitten van Jan van Ba aren verschenen dit seizoen voor de eerste maal met het complete elftal in het veld. mei Ron van Baaren en met Joep Goedendorp en wisten, dat de ze wedstrijd gewonnen mot-si worden, wilden ze de aanslui ting met de top met verhezen Spijkenisse begon dan ook met een furieuze golf aanvallen op het doel van Aad Boers en na een minuut of twee spelen be landde een inzet van Ham Koopman op de kruising van lat en paal. Het publiek leefde op en kon zich opmaken voor een toch wel aantrekkelijke eerste hei ft Van Baaren; „Als je het aantal kansen bekijkt, dat we hebben laten liggen, komt Zwaluwen hier erg goed weg. Ik ben erg blij, dat ik nu eindelijk een volledige selectie heb waarmee door Michael Speijer ik kan doorwerken, maar ei moet wat gedaan worden aan het scoren, want door het uit blijven van doelpunten wil de onzekerheid wel eens de ploeg binnen sluipen" En dat was wel duidelijk te zien in het verloop van de eer ste periode, want Spijkenisse combineerde leuk en er werden diverse kansen geschapen door ondermeer Cees Jansen, die erg veel werk verzette en Bert Bök, maar toen de bal met m het doel wilde, werd de ploeg onzeker. Op slag van rust kregen de Spijkc-mssenaren, waar ze recht op hadden, toen Bert Bak binnen het zestienmetergebied ten val werd gebracht, Harrv Koopman verzilverde de straf «chop via de binnenkant van de paal en de rug van de Vlaai dinesfc.' doelman Na de thee liep hel duel uit tot een rommelig geheel omdat de Zwaluwen een zeer slechte ver liezer bleek te zijn Aanmerkin gen op bijna iedere beslissing van de scheidsrechter maakte het onmogelijk dat er normaal gevoetbald werd In het bijzon der Leen Pijpers en doelman Aad Boers (hij trapte tweemaal na, 2onder dat de scheidsrech ter het zag) toonden hun slech te mentaliteit Nog éénmaal springen de toe schouwers op. toen een voorzet van Joep Goedendorp op een merkwaardige manier op het net viel en ook de scheidsreih ter dacht aan een doelpunt «maar zjjn grensi echter voor kwam ten scheidsrechtei lijkt dwaling In de laatste minuut leek ht-t erop dat Spijkenisse nog op 2—0 zou komen, toen Ron van Baaren profiteerde van een blunder van de aoel- man en een verdediger, maar hij kwam luttele centimeters te kort Door puntenverlies van onder meer RCL en RWH sluipt Spijkenisse op de ranglijst naar boven Van Baaren verheugd .Voor de wedstrijd dacht je niet aan een kam pioen schap maar als het zo doorgaat, ddn kunnen we nog bcit eens hogf ogen gaan gooien" Amersfoort De eerste nit- overv/inning werd door de SVV-spelers niet eens zo uitbundig begroet. Natuur lijk was iedereen erg tevre den. Maar zonder hautain te zijn, realiseerde iedereen zich dat een nederlaag of zelfs een gelijkspel tegen dit SC Amersfoort een blamage zou zijn. Dat het 0-2 werd was dan ook voornamelijk te wijten aan het feit, dat SVV de geboden kansen niet eens voor vijftig pro cent benutte. Pim Visser: „We moeten er nog meer kunnen maken. Maar er wordt eigenlijk te weinig bewogen AI gaat het de laatste weken m alle li nies een stuk beter. Voorna melijk omdat we er op de training extra op oefenen Ik geloof dan ook dat deze overwinning eindelijk ge rechtigheid betekent Want we hadden al veel eerder uit moeten winnen". Gerechtigheid. Inderdaad was dat het geval. "Want tegen het zwakke Amersfoort gooide SVV alle remmen los. Werd wel met tv/ee spitsen gespeeld (doordat Dick Hoogmoed geschorst was speelde Jan Merrelaar als extra middenvelder mee) maar dook of Wim de Haan of Aad van der Vlist veelvul dig op in de frontlinie Een voorhoede waarin Cor Hui gen een uitstekende wed strijd speelde. Visser: „Hij heeft zijn beste wedstrijd tot nu toe gespeeld. Stoorde over het hele veld en maakte het Wolfkamp erg moeilijk". SVV had het toch in het eer- ste kwartier moeilijk met Amersfoort. En had daarbij het geluk dat de thuisclub zo ondoordacht aanviel dat het voor de lange defensie door Marlijn Verwaaijen niet moeilijk was stand te houden. De beste kans kwam zelfs aan de andere kant toen Cor Peitsman doorkopte naar Aad van der Vlist, die vrij voor doelman Sprangers over dc bal heen knalde. Vijf minuten voor rust kwam toch de verrassende ope ningstreffer. Een overtre ding tegen Wim de Haan werd door scheidsrechter Gans gehonoreerd met een vrije trap De Haan belastte zich ermee maar tikte door naar Cor Peitsman die on houdbaar inschoot: 0-1. Ook na rust bleef SW zover mo gelijk aanvallend spelen Kon dat ook doen omria» John Corvei als een soort „stofzuiger" alles wegwerk ti en Eddy van der Most be kwaam redde bij schoten van Staats en Snijder? Maar ook de formatu- *.an Pim Visser kreeg mog'-hjk- heden Waarvan er slechts één werd benut Dat gebeurde na een nair uur spelen in die tweede helft Toen werd de hard werken- de Cor Huigen voor de zo veel ste ma<iJ gevloerd en moent SW andermaal een vrije trap nemen Ditkier eiite Wim de Haan de eer voor zichzelf op en schoot ineens m Waardoor hij doel man Sprangers zo verraste dat de Amersfoortse keeper de bal uit zijn handen liet glippen 0-2. Waardoor de zege m feite al veilig stond. Pim Visser „We hebben het ditkeer op d'h- fion'en goed gedaan Di break-outs met name hepen ditmaal v.cl goed Da* wa-. voornamelijk te danken aan het feit dat Corne Huigen zo'n uitstekende wedstrijd speelde Maar ook omdat de jongens nu eindelijk geluk hadden m een uit-wed- strijd". Ongegrond C C* Om te vervolgen: „Kijk, de laatste wedstrijden heeft Amersfoort zeker niet slecht gespeeld. Daarom waren er toch wel een bee tje bang voor deze ploeg. Dat is ongegrond gebleken Want wat viel dit elftal me tegen, ik was dan ook blij dat ze constant met hoge ballen voor de pot kwamen "Wet lange mensen ais Steen bergen en Van Dijk is zoiets natuurlijk ideaal". SC Amersfoort Sprangers Van Loon. Nieuw hof f, Ver beek (Van der Craats), Wolf kamp, Staats, Maiwald (Snij ders), Hooyer, Sleeman, Ro ma muk. Van Sloten SW Van der Most, Corver Van Dijk, Steenbergen, Der; Tuinder, Merrelaar. Krcft, Van der Vlist, Huigen, De- Haan, Peitsman. Schiedam SW zal het ko mende \nje weekeinde toch spelen Op zaterdag om II 00 uur komt de formatie van Pim Visser uit tegen het Rotter damse Xerxes De westrijd wordt zo vroeg gespeeld, om dat de selectie diezelfde avond carnaval moet vieren m de kantine \an SW Vlaardingen De jeugd van FC Vlaardingen haalde het huzarenstukje uit om leider MVV twee punten af te snoe pen. Op een wijze die waarde ring verdiende. Alleen het eerste kwartier z!jn de jeugdi ge Vlaardingers in moeilijk heden geweest. Toen alle Maastrichtse pogm gen met slaagden, sloeg de FC toe Het was vlak voor rust uitblinker Rudolfo Gardesien die FC Vlaardingen op een 1-0 voorsprong bracht Drie minuten na de thee werd het zelts 0-2 door Paul Vork na een actie van derelfde Gar desien In de slotfase mochten de Limburgers nog biij zijn, dat de Vlaardmgers tweemaal het houtwerk haalden. De overwinning is des te opmer kelijker. omdat doelman Peter Eikelenboom en Cees Demenie ontbraken Vlaardingen Een commis sie uit de PvdA-fractie gaat zich met de vraag bezighou den of de eerste divisieclub FC Vlaardingen gesubsidieerd moet worden. Dit naar aanlei ding van een verzoek van de stichting betaald voetbal Vlaardingen. Dezelfde die zich op het ogen blik beijvert voor behoud van FC Vlaardingen in plaats van naar het Westland af te reizen De stichting FC Vlaardingen staat in principe met afwij zend tegen over de plannen van de supporters-stichting om de politieke partijen te in teresseren voor betaald voet bal Het is zelfs met uitgesloten dat het bestuur de speciale com missie uit ?al nodigen voor een gesprek Opmerkelijk is het we! dat dezelfde PvdA enkele jaren terug „nee" zei tegen een subsi die-verzoek van FC Vlaardingen Vlaardingen Aan het schoof handbaltoemooi op maandag 5 en dinsdag 7 fe bruari doen maar liefst 33 scholen mee. Zij zijn verdeeld over zeven poules. Op de eer ste dag in de Hestwijkhal hebben de leden van WIK de organisatie, en op de tweede dag is dat De Hoifandïaan. De wedstrijd beginnen op beide dagen om 8.3G uur. Maandag: Boksen Wim de Haan, Lange Haven, 19.30 uur. Dinsdag- Spirit—Jodan Boys 2 (Energiehal, 20 uur>, Vlaardin gen— HSV (Energiehal, 20.50 uur, WH'V—Volley '68 (II). Vijfde ronde eerste klas bil jarten, café De Waal, 19.30 uur. Vijfde ronde eerste klas biljarten, café Van der Valk, 19.30 uur. Woensdag; Harga—Quick Oïargrïetfaal, 20,25 uur). Dam- simultaan met Harm Wiers- ma, Lijndraaier, 19.30 uur. Le denvergadering Hoekse Boys. 20 uur. Vlaardingen Voetbalpro gramma zaterdag 4/2: Hoekse Boys—SV'K (beker», Jong Haarlem—Jong FC Vlaardin gen (beker), SC Botlek—GSS, DVO '32NSU '70, FC Veroni- ca-CION, VDLRhoon, Hoek van Holland—Quick Steps. Zondag 5/2: DEIS-VXOS. Ur- sus—Vredenburcb, Hoek van Holland—DSO, VDL—SCR, RKWIKGraaf Willem II/- VAC, Germinal—DRZ, SVDP- W-Aerolus, FCN '66—DESV, Schied. BoysVND, Animo II-WF.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5