SPORT n R VlOERBEDt DHS verliest van Hans Teyn Verdediging van RW roept VFC een halt toe Rob Jacobs: We zijn niet weggespeeld Schiedam Nico de Bruin dolgelukkig met overmnning afgebluft Ursus: Onverdiend Excelsior '20 gehandicapt Martinit gehavend uit strijd Gerrie Pijl stopt Programma zaalvoetbal MAAND, Sclieveningen Excelsior '20 heeft het niet kunnen klaren om het lager geplaatste Sche- veningen een nederlaag te be zorgen. In Scheveningen werd het een doelpuntloos gelijk spel van 00. Excelsior moest het doen zon der Peter van der Hoeven, die geblesseerd moest toekijken. Hij werd vervangen door An- dré van Stralen. Het bleek toch dat Van der Hoeven werd gemist. Er zat geen snelheid m bij Excelsior en ook ontbrak het aan geraffineerde combi naties. In de eerste helft nam de thuisclub de touwtjes (ste vig) m handen, maar de verde diging van Excelsior, met Hans Heysler en Fan van Veen als grote uitblinkers, ga ven geen krimp. Na de rust bleken de rollen omgedraaid. Toen was het Excelsior dat de toon aangaf Van Stralen kreeg een levens grote kans, maar alleen voor de doelman gekomen schopte hij net naast. Hans Heyster, mee naar voren gekomen, kwam tot een gaaf doelpunt, maar dat werd afgekeurd om dat hij de doelman zou hebben aangevallen. Kort voor tijd leek Excelsior toch tot de overwinning te komen Een voorzet van Paul van Stralen, ingeruild voor zijn broer, werd met de hand uit het straf schopgebied geslagen Het leer kwam voor de voeten van de vrijstaande Wouterse, waardoor de scheidsrechter de voordeelregei toepaste. Had de man dat nu maar niet gedaan. Een strafschop had wellicht de roos getroffen. Het schot van Wouterse ging tot grote ont steltenis van hem en zijn mak kers over het doel heen. Daar om bleef het 00, Schiedam Een bijzonder zwaar bevochten overwinning behaalde Martinit op het op bezoek gekomen QDS. Zwaar, omdat in de tweede helft GDS alles, maar dan ook alles in het werk stelde om tot een beter resultaat te komen. Het gevolg daarvan was, minder goed voetbal, twee geblesseer de spelers bij de Schiedam mers en een speler van ODS uit het veld gestuurd. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Martinit het zo moeilijk zou krijgen. Voor de rust speelde het frank en vrij, en kwam dan ook tot tal van kansen waarvan er maar twee werden gehonoreerd met een doelpunt. Het goede spel van Martinit kwam tot uiting na twmtig minuten spelen. Een voorzet van de voor de ge schorste Den Brinkcr meespe lende Otto Boumans werd door Ruud van der Horst goed ingekopt: 1-0. De voorsprong zou voor de rust nog worden vergroot. Een goed door Jan Blom genomen vrije trap bracht de bal op het hoofd van Ruud Quadt Tegen diens kopstoot was de doel man machteloos. Na de thee brak het geweld los. ODS trachtte tot een beter resultaat te komen. Alle kracht werd er ingegooid, en het eerste slachtoffer daarvan was doelman Nagelhout die geblesseerd uit moest vallen Bert Lammers kwam er in en hij was zeker niet schuldig aan het doelpunt gescoord door Witman. De spanning werd om te snij den. Het ruwe geweld velde Gouka, die door Piet Matena tegen de grond werd gewerkt. Matena moest vroegtijdig het veld verlaten en Gouka moest zich iaten vervangen door Martin van Rijswijk Hoewel gehavend, kon Martinit de vol le winst in huis houden. Piet Roozen ziet zijn solo gestuit Schiedam DHS-trainer Rob Jacobs was één van de eer sten die Hans Teyn met zijn triomf kwam feliciteren. De boomlange spits en aanvoer der van DBGC was er name lijk geheel verantwoordelijk voor dat DHS verloor. Met 1-3 nog wel, waarbij Teyn alle doelpunten voor zijn club voor zijn rekening nam. DHS, dat aanvankelijk wel met 1-0 voor kwam, slaagde er niet in een a/doende af weer tegen Teyn te vinden. Teyn won van Kerssemeijer en Sla, Teyn won van heel DHS, dat na deze nederlaag weer met beide benen op de grond staat. Wel hebben de Schiedammers er alles aan gedaan de achterstand weg te werken. Daarom konden zij toch fier van het veld stap pen, want van Hans Teyn verliezen is geen schande. Voor het eerst sinds heel lange tijd werd DHS weer eens met een nederlaag geconfronteerd. Uitgerekend was dat tegen DBGC, dat in Oude Tonge ook al met 3-1 won. Elf wed strijden bleef DHS vervolgens ongeslagen. Totdat daar giste ren DBGC weer opdaagde. DHS was dus gewaarschuwd, en Hans Teyn was al lang geen onbekende meer. In Ou de Tonge scoorde hij immers zelf éénmaal, om in de twee andere doelpunten een groot aandeel te hebben. "We weten nu dan ook wrel wie Teyn js", aldus trainer Rob Jacobs. "Hij is de man waarop DBGC draait". Volgens Jacobs was het de be doeling Feme Holster op Teyn te zetten. "Al zou dat natuurlijk in de lucht ook een probleem zijn geworden. Maar Holster kan goed aan een man blijven kleven". Hol ster was evenwel ziek, zodat Teyn geen persoonlijke bewa ker kreeg. Pas m de buurt van het doelgebied moest hy opgevangen worden, een taak die voor Jan Kerssemeijer erg moeilijk was. Zegge en schrij ve won Kerssemeijer twee kopduels. Niettemin had DHS een erg voorspoedige start, want al na zes minuten nam het de lei ding. Karei Doesburg, aange speeld door Paul Nijs, schoot zeer beheerst langs de overi gens uitstekende doelman Han de Vos: 1-0. Een een mi nuut later ontsnapte DBGC ternauwernood aan een grote re achterstand, want Paul Nijs kwam glijdend maar heel weinig tekort om een scherpe voorzet van Piet Roozen in te tikken. Jacobs: "Voor hetzelfde geld lei den we op dat moment met 2-0", waarmee zijn collega Hans van der Wekke het eens was: "We wisten dat DHS zou aanvallen, maar daar kwa men we even goed weg". De bijna 1000 toeschouwers gin gen er voor zitten, want dat beloofde spektakel. Dat kwam er ook, zij het aan de andere kant. In de 16e minuut schoot Hans Teyn een vrije trap laag door de muur, waarop doel man Sparla een onvoldoende antwoord had: 1—1. C/,$,Met kansen over en weer zag DHS de aanvankelijke voorsprong in de 33e Achterstand Met kansen over en weer zag DHS de aanvankelijke voor sprong in de 33e minuut zelfs omgezet in een achterstand, Jan Kerssemeijer onderschat te een stuiterende bal. Teyn kopte de bal boven hem weg en ook het shirtje trekken van Kerssemeijer hielp toen niet meer: 1-2. "Kerssemeijer had de bal me teen moeten retourneren", al dus Jacobs over deze beoor delingsfout Niettemin kwam DHS voor de rust nog bijna gelijk, toen doelman De Vos een ver schot van Piet Roozen niet Idem kreeg. Net voor Nol Roozen erbij was, werd de bal in tweede instantie toch ge pakt. De beslissing van de wedstrijd viel kort na de thee. DHS was heel dichtbij de verdiende ge lijkmaker, maar Martin van Oortmerssen miste de kans van de dag. Voor een keg doel ging zijn rollertje toch nog naast, tot ontsteltenis van "heel" DHS. En of dat nog niet erg genoeg was, DBGC haalde in de eerste de beste volgende aanval wel doeltref fend uit. Een harde kopstoot van Teyn betekende onver wacht 1-3, in plaats van 2-2. DHS liet het er echter niet bij zitten. Haalde Kees van Kra- lmgen voor Nol Roozen en Herman van Gogh voor Van Oortmerssen er m, en schoof Sjaak Lemen naar voren. DBGC moest terug, maar bofte dat HDS niet dichterbij kwam. Want dan was de voor sprong mogelijk nog in ge vaar gekomen. Lemen zag een kopbal op de doellijn gestopt door De Vos, terwijl een schot van Van Krahngen via de on derkant van de lat uit het doel bleef. "We hebben alles gepro beerd", aldus Jacobs, "maar dan lukt het met. We zijn echter met weggespeeld, dus we zitten er met mee. Het is pas onze derde nederlaag. Noem het een misstapje. Dat wordt zondag tegen VIOS weer goedgemaakt". DHS: Sparla, Lemen, Sla, Kerk hof, Kerssemeijer, Van der Pluym, Nol Roozen (Van Kra hngen), Doesburg, Van Oort merssen (Van Gogh), Nijs en Piet Roozen. DBGC: De Vos, Vosbeen, Van Wezen, De Koning, Kameke, Hartog, Lagendijk, Kievit, Teyn, De Vos en Moerenhout. o Hans Teyn, die moeilijk te stoppen was, scoorde driemaal. Vlaardingen Gerrie Pijl, de 31-jarige middenvelder van VFC, stopt aan het einde van dit seizoen. Een hardnekkige knie- en kruisbanden-blessure, die hij november vorig jaar opliep, is daar de oorzaak van. Gerrie Pijl speelde, voordat hij hij VFC kwam, twaalf jaar be taald voetbal bij Fortuna en FC Vlaardingen- Hij is In het bezit van het D-trainersdipIo- ma en wil volgend seizoen een club gaan trainen. Vlaardingen VFC is volkomen van slag. Dat wordt bevestigd door de vier nederlagen op een rij, Ook in de thuisontmoeting tegen WRW moest de formatie van trainer Wolter Bos de punten aan de tegenstander afstaan. AI speelde het Rrielse WRW een gelukkige partij, en had VFC geen greintje geluk in het hevige offensief in de tweede periode, feit is dat WRW plotseling in het goede vaarwater koerst. De 1—0 wmst tegen VFC rechtvaardigt de hoop bij de interim- coach Nico de Bruin, dat er nog hoop is om aan degradaüe te ontsnappen. Maar feit 15 ook dat de aanvaishjn van VFC voor de onderbreking de winst naar zich toe had moeten trekken. Aantrekkelijke scoringskansen gaven daarop uitzicht VFC ging mank m de afronding, en WRW scoorde nog net voor rust de enige treffer, VFC mag dan ongelukkig zijn gweest in het tweede deel, toen de thuisclub stormachtig bleef aanvallen, het was ook de verdienste van de WRW-afweerlijn - met Jan van Pelt, Hans van der Lugt, Nico Heijmans en Piet Postema - om de doorbraak van VFC te beletten. Met een goed op dreef zijnde sluitpost Theo van der Energiek Meer werd de 1—0 winst tenslotte in bezit genomen. Coach de Brum na afloop: „De wmst is gelukkig. Wij hadden bij een gelijkspel mets te zeggen gehad. Maar de opzet is toch gelukt, zij bet zeer moeizaam. Wij zijn m de eerste speelhelft aanvallend gestart met drie spitsen, omdat wij gezien de slechte positie moesten. Wanneer wij zouden scoren dan zouden wij overgaan tot een versterkt middenveld. Wij hadden geluk dat wij kort voor de rust scoorden, en VFC het het afweten. Na de rust kwam het op het zware veld op „knokken", en bij VFC was de precisie er met meer". De coach had hierin gelijk. VFC werkte na rust keihard, maar door de zware omstandigheden was van maatwerk geen sprake meer. Daarbij was de WRW-defensie resoluut en paste een stevige mandekking toe. Toch kwamen er voor VFC mogelijkheden om de gasten in te lopen. Het zat de geelzwarten daarin niet mee. Daarbij kwam weer eens tot uiting dat de thuisclub geen echte voornoede heeft. Wolter Bos daarover- „W ij missen nog steeds echte spitsen als Jaap van Dorp, Harne Schuiten en Johan Kuiper. Het is dan toch improviseren. Maar desondanks kregen wij vooral vóór de thee uitstekende kansen om te scoren. Ook de factor geluk is hierbij belangrijk. Vrouwe Fortuna is momen teel met op onze hand". uitoefenen, fn de zeventiende minuut kwam Hans Jansen vrij van zijn belager en trok de bal voor het doel. Ger Hoogerwerf kwam net iets te kort om de bal in het lege doel te werken. Chns Hendriks volgde met een kopbal, maar WRW-goalie van der Meer hield de nul vast. VFC verzuimde in eerste instantie het veld breed te houden, maar dat ging later beter. Ger Pijl probeerde het met afstandsschoten maar had ook geen succes. Ook WRW zat met stil en braken van tijd tot tijd gevaarlijk uit Bij VFC was middenvelder Peter van Beekhoven de man die niet alleen hard werkte, maar goed stuwde. Nadat Bram Neuteboorn het voor WRW weer eens had geprobeerd, kwam de enige treffer van deze niet onaantrekkelijke wedstrijd" vier minuten voor de rust tot stand. Een schot van veertig meter afstand plofte achter VFC-doelman Jan Kortleven (ging daarbij niet vrijuit) en WRW leidde met 0—1. VFC begon zijn partij tegen WRW afwachtend. Was bedachtzaam in zijn acties, en gaf de bezoekers de gelegenheid te komen. Nadat WRWer Bas van der Velden een poging tot scoren had gewaagd, pakte VFC de zaken energieker aan en ging meer druk Na de pauze trok VFC meteen het initiatief naar zich toe. En gaf dat behoudens enkele venijnige counters van WRW niet meer uit handen. Maar het offensief leidde met tot een treffer. Al zat aanvoerder Pim van der Burg er met kopballen dichtbij. Bij VFC kwam Jan Salomons nog in het veld voor de licht geblesseerde Ger Hoogerwerf. VFC probeerde te forceren met negen man diep op de WRW-helft. Leen Boon's kopbal - net over - had beter lot verdiend, maar het bleef 0—1 voor WRW. Rotterdam Spartaan 20 heeft Schiedam laten zien hoe een wedstrijd gewonnen moet worden. Het eerste kwartier van de tweede helft scoorde de thuisclub niet minder dan driemaal, en dat was dan vol doende om Schiedam met een nederlaag van 4-0 naar huis te sturen. De taktiek van trainer Jan Burki heeft tegen de ploeg uit Rotterdam Zuid gefaald. Het verdedigende accept, slechts twee spelers m de aanval, ging gisteren met op. Wellicht had die verdedigende taktiek na de eerste treffer van Spartaan wat meer losgelaten moeten worden om tot een beter resul taat te komen. Die eerste treffer viel m de eerste helft. Een gruwelijk missen (Peter van Dijk) van de Schiedam verdediging stelde Rien Tabak in staat om de Rotterdammers op een voor sprong van 1-0 te brengen. Na tuurlijk heeft Schiedam ge tracht middels spaarzame uit vallen tot een beter resultaat te komen. Dat lukte niet, om dat die aanvallen té simpel van opzet waren om de verde diging van Spartaan ook maar tot wankelen te brengen. In de zevende minuut lanceer de Vosselman een voorzet en het was Van der Steene, die daaruit de bal m kon koppen: 2-0. Kort daarop was het weer raak. Tabak was de maker van het derde doelpunt na goed werk van Erkamp, Nog was het leed voor Schiedam niet geleden, want m de 15e minuut kon de verdediging van Schiedam geen been krij gen tussen de combinatie Vos- selman-Van der Steene, waar door laatstgenoemde zijn ploeg op 4-0 kon brengen Inmiddels was Peter van Dijk eruit gehaald, wellicht té laat, en vervangen door Berry van der Touw. De geblesseerde Piek moest zich laten vervan gen door Warner Timmer. In dien Spartaan normaal was bhjven voetballen, na de 4-0 voorsprong, was een ieder uit op eigen glorie, anders was de uitslag voor Schiedam nog be- droevender geworden. Het was geen beste wedstrijd van Schiedam dat zo optimistisch naar Rotterdam was getogen. Monster Ursus heeff in Monster tegen RKSVM met de nederlaag van 1-0 niet gekre gen wat het toe kwam. Gezien het vertoonde spel had het toch minstens met een winst punt terug moeten komen. Het maken van een doelpunt blijft bij de Schiedammers 2eer moeilijk, en als het dan nog de pech heeft tegen een i strafschop op te lopen, dan is de nederlaag van 1-0 ver klaard. Te meer omdat na de rust het geluk niet aan de kant van Ursus was Gingen de partijen voor de rust nog gelijk op, na de thee was het al Ursus dat de klok sloeg. De voortreffelijke leidende scheidsrechter kende de thuis club voor de rust een straf schop toe, omdat Van Loenc-n bij een kopduel Bentvelzen zou hebben gevloerd. Dit wek te bij vriend en vijand verba zing, maar Bentvelzen scoorde wel 1-0. Na de rust is de thuisclub er met meer aan te pas gekomen. Het was at Ursus dat de klok sloeg, maar domme pech hield de Schiedammers van de dik verdiende gelijkmaker af. Ur sus voetbalde m die periode bijzonder goed en RKSVM kwam er met meer aan te pas Hoe groot het veldoverwieht van Ursus was tekende het feit dat doelman Hakkert dikwijls op de middenlijn te vinden was. Hec mocht allemaal met baten en Ursus moest genoe gen nemen met de nederlaag. Maandag: BFC-VVK, 20.00 uur, Margriethal; PPSC—Phoenix, 20.45 uur. Margriethal; DRZ—FC Ty- bex, 21.35 uur, Margriethal; FCN'66FC Vecom, 22.20 uur, Margriethal; RKWI- K—Xerxes, 21.30 uur, Lijn- baanhal; BKB—Hermes DVS, 22.15 uur, Lijnbaan hal; Excelsior M—Nestoro, 21.30 uur, Olympiahal; MV- V'27—Trouw/Kwartet, 22.15 uur; Olympiahal; BVCB—SPSV; CK- C—OACN Boys; DCM- R—HBSS; Demos—Euro- point; Zwaluwen— ZW. Woensdag: Heineken—Ur sus; Noorderkwartier Schiedam; FC Promena- de-VSV.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6