SPORT FC Vlaardingen- resultaat voorop SVV: mm Prestige-duel valt tegen Gele kaart voor Cor Peitsman i tgsr V$SpS#i W Laseroms over „Hoogmoed- experiment'": „We kennen liem niet eens" '*J§ Zwaluwen vraagt bestuursleden SW'-jeugd: verdienstelijk MAANDAG 6 MAART 1978 3 m J'#*#... ^A. p* VJZ;£-K% fa&3£fs$s!%'s ~*.'v TfV^AV-..: &*2*praa SVV-doelman Eddy van der Most zal Pedrag Draplc van scoren afhouden o Jan den Tuinder, John Corver (20) en Ruud van Dijk ruimen op voor Cees Bouman gevaarlijk kan worden FC Vlaardingen—SW 0-0. Scheidsrechter Draais- ma. Toeschouwers 2000. Gele kaart voor Cor Peitsman (SVV). FC Vlaardingen: Eikelenboom, Van Dop, De Kuiter, Zwambom, Jansen, Quell- horst (Stans), Beek, Bouman, Molendijk, Drapic, L ohm an. SW: Van der Most, Corver, Van Dijk, Hoogmoed, Den Tuinder, Mulder, Kreft, Van der Vlist, De Haan, Peitsman (Zoetmulder), Huigen. Vlaardingen FC Vlaar dingen té onstuimig, SVV té rustig, die fac toren bepaalden in hoofdzaak de semi-der- by voor nauwelijks 2000 kijkers, die met gemengde gevoelens in 00 eindigde. De Schiedammers bereik ten daarmee het uit gangspunt, FC Vlaar dingen kreeg té weinig. Gelet op het aantal uit gespeelde kansen wilde trainer Pim Visser doen geloven, dat die in het voordeel van SVV waren uitgeval len. Laseroms duidde alleen op de tweede helft, waarin doelman Eddy van der Most een grote sta-ïn-de-weg was. Maar ondanks een doelpuntloos gelijkspel toch een beetje spektakel. Van clubs die niet ver van elkaar verwijderd staan in de competitie en in fantasie-opstellingen opereer den. De Vlaardingers concen treerden zich zonder Wim Tijl op een aanval van vier spitsen en daar stelde SW er drie tegenover. Eén ervan was Door Bas van den Berg Wim de Haan, die trainer Pan Visser had losgekoppeld van het middenveld. Een greep waarover te discussieren viel, omdat het juist het midden veld van SVV was, dat geen voet aan de grond kreeg. Behalve dan echter Wim Mul der, die voor het eerst na lange tijd! weer een volledige wedstrijd speelde en zich uit sloofde en met succes om de zeer beweeglijke Dick Beek aan banden te leggen. Voor de rest waren Aad van der Vlist en Bart Kreft niet in staat om FC Vlaardmgen, in de rol van aanvallende ploeg, een halt toe te roepen. Die aanvalsdrang ging overi gens wel gepaard met de no dige hardheid, iets waar SW in het geheel niet van terug had. Pim Visser: „Onze instel ling is heel anders. Wij heb ben niet dié echte harde wer kers in de ploeg. FC Vlaardm gen speelde erg onstuimig, wij inderdaad te bedaard, eerst zien of een bal goed geplaatst kan worden". Dat maakte bet duel aan de Marathonweg alleszins toch aantrekkelijk. Laseroms: „Wat wil je als je zoveel ge blesseerde spelers telt. Ik schat het op een stuk of vijf". De Vlaardingers hadden ech ter het voordeel, dat zij spe lers van eenzelfde kaliber achter de hand hebben. Zoals een Bep de Ruiter (voortref felijke laatste man), Joop Quellhorst, Frans Stans enz.. SVV had die niet. Pim Visser beaamde het. „Onze basis is duidelijk te smai, daarom moeten we volgende maand gaan oefenen tegen die ama teurclubs, waarvan we spelers willen kopen". Terug naar de semi-derby, die al in de tiende minuut spektaeulair begon, toen Cor Peitsman zich in een overmoedige bui tot een char ge liet verleiden tegen Cees Bouman, terwijl er geen bal in de buurt was. Het gevolg geel, en dat zal hoogstwaar schijnlijk een zaak gaan wor den die de tuchtcommissie van de KNVB mondeling krijgt te behandelen. Maar het ziet er wel naar uit dat hij er woensdagavond tegen Excel sior bij zal zijn. Of dat met Rinus Steenbergen (blessure) ook zo is, is nog de grote vraag. Pim Visser moet er nog enkele nachtjes over slapen. Hoogmoed en De Rui ter, twee nieuwe laatste man nen, deden het uitstekend. Vooral de Schiedammer kwam tot zijn recht, omdat hij door inzicht de vele acties var. FC Vlaardingen tot staan kon brengen. Maar ook achter hem doelman Van der Most moest regelmatig optreden. Al na dertien minuten op een vrije trap van Dick Beek, die iedereen miste, maar de lange doelman kon ten slotte de bal stoppen. In de 25ste minuut volgde er weer een pass van Dick Beek, nu naar de vrijstaande Dra pic, maar zijn schot was te zacht en bovendien redde Ruud van Dijk ten koste van een hoekschop. FC Vlaardm- gen—SW kreeg zelfs voor rust een boekschoppenver- houding van 9—3 en dat duid de op veel machtsvertoon Maar geen doelpunten. Alle acties waren op bet laatst te onsamenhangend. In de 42ste minuut kreeg SW één van zijn zeldzame kansen. En hoe! Uit een pass van Cor Peits man legde Corrie Huigen de bal m het lege doel, althans daar leek het op. Invaller doelman Peter Eikelenboom liep echter snel uit en voor kwam een achterstand. Ook na rust bleef SVV opere ren met drie spitsen, maar er kwam weinig gevaar uit. Het krachtsverschil werd steeds groter. Het laatste halfuur zakte SW zelfs tot veler ver rassing diep weg. Het kon nog zo speculeren op de coun ter, FC Vlaardingen bleef heer en meester op het gebied van inzet. Wim de Haan kreeg na rust weinig kans meer te gen Johnnie Jansen, ook toen herstelde Joop van Dop zich tegen Corrie Huigen. Alleen een kogel van Peitsman, die later werd vervangen door Jos Zoetmulder, eiste bewon dering af. Bij acties van Jan Lohman en Danny Molendijk kwam SVV, dankzij snel in grijpen van doelman Van der Most, goed weg. Een schot op borsthoogte van Corrie Hui gen had nog een beter lot verdiend, toen FC Vlaardin gen de bal vrij simpel ver loor, maar daar bleef het bij. Een schuiver van Johnnie Jansen verwerkte Van der Most op knappe wijze tot hoekschop en een omhaal van Dick Beek mislukte. Daarom bleef het 0—0. Vlaardingen De meningen waren nogal verdeeld. Bij SVV was men zeker tevreden maar wist Pim Visser toeh te vertellen dat de meeste opgelegde kansen voor zijn ploeg waren. Terwijl Theo Lase roms ook gelukkig was met de 00 maar Jan Bouman ronduit verklaarde dat FC Vlaardingen meer had verdiend. De 2000 toeschouwers echter waren alleen maar teleurgesteld. Omdat de topper geen topper werd en andermaal bleek dat een derby nog niet garant staat voor aantrekkelijk voetbal. Kon het ook anders? Tenslotte hadden beide ploegen de grootst mogelijke moeite een compleet team op de been te brengen. Want het aantal spelers dat in burgerkleding op de tribune zat was op het oog groter dan die in clubtenue op het veld waren. De lijst: Rob van der Bol, Toon Eggers (op de training een schouder-blessure opge lopen). Wim Tijl (eveneens een schouderblessure), Krsto Mitrovic (spierblessure), Iwan Boudewijns (schorsing), Jan Merrelaar (nog steeds ziek), Rinus Steenbergen (spier- scheunng) en Fred Meerhof (herstellende van zijn menis cus-operatie). Een aanzienlijke lijst die ervoor zorgde dat de derby gedevalueerd werd tot een matig duel. AI was vooral Theo Laseroms de laatste die dat als excuus wilde door Marlijn Verwaaijen aanvoeren. Terecht ook want eens temeer bleek dat FC Vlaardingen beschikt over een dusdanige spelersgroep dat een man meer of minder geblesseerd niet uit lijkt temaken. Jn tegenstelling tot SVV dat noodgedwongen een „nood greep" moest toepassen. Op de plaats van Steenbergen verscheen nu voorhoedespeler Dick Hoogmoed. Ruud van Dijk werd voarstopper en Hoogmoed laatste man. Pim Visser over het geslaagde experiment: „Voor Dick is het geen vreemde plaats. Ik verwachtte Vlaardingen daarmee in verwarring te brengen maar zij starten altijd erg aggressief. Dick voldeed overigens goed. Alleen voor rust ging hij nogal eens te snel mee". Laseroms echter toonde zich nauwelijks verrast: „Wat maakt het uit? Ik heb al eerder gezegd dat een tegenstan der zich maar aan ons heeft aan- te passen. Dat Hoog moed daar speelde kwam ons eigenlijk best goed uit. Want zeg nou zelf, de aanval werd er wel zwakker door. Trouwens, eerlijk gezegd kenden wij Hoogmoed niet eens. Dus een verrassing was het zeker niet". Stond na afloop de SW-taktiek min of meer centraal, ook het spel van SW stond duidelijk ter discussie. Visser erover: „Wij nemen in zo'n wedstrijd natuurlijk genoegen met een gelijkspel. Dat je in een dergelijk duel geen goeie wedstrijd kan verwachten spreekt voor zich". Hetgeen Joop van Dop, die Cor Huigen vooral na rust doeltreffend bestreed, beaamde: „Het zijn altijd vreemde wedstrijden. Goed spelen is inderdaad vrijwel onmogelijk". Theo Laseroms was ondanks alles toch tevreden, „Kijk", legde hij uit, ,Je kan hier met 1-fl verliezen maar ook .?&,5,kentmet dezelfde uitslag winnen. Ik heb zelf met MttïftïWd Danny Molen dijk in hel of fensief. Zonder resultaat overi gens. Feyenoord en Sparta derby's gespeeld maar echt goed waren ze nooit. Die sfeer, die is bepalend. Als wij tegen Veeadam spelen moet je een kwartier van te voren duidelijk maken waar ze mee bezig zijn. Tegen SVV is dat volkomen overbodig". Ook Cees Bouman (de middenvelder had weirug geluk met zijn afstandschoten) ket die sfeer. Zegt: „Het is gek maar van SVv moet ik winnen. Ik heb vanavond een verjaar dag maar als we zouden hebben verloren dan hadden ze er op kunnen rekenen dat ze niet veel aan me hadden gehad. Ik weet niet hoe dat komt". Tot slot de wissel bij SW. Want op het moment dat iedereen verwachtte dat de „kapot-zittende" Bart Kreft zou worden vervangen (Kreft: „Ik geloof dat bet komt door het grotere veld".} moest Cor Peitsman plaatsma ken voor Jos Zoetmulder. Pim Visser: „Ik was van plan Bart in de spits te zetten. Dat heb ik toch maar niet gedaan. Maar Bart moet maar eens leren af te zien". Feitsman legde zich overigens bij de beslissing neer. De man die een gele kaart kreeg na ruw spel tegen Bouman: „Ik kreeg voor rust een dreun in mijn rug van Dick Beek. Dus was het toch al moeilijk voor mij om door te gaan". FC Vlaardingen—SW. Een derby die zoals altijd wat tegenviel Waarbij nogmaals de meningen nogal verdeeld waren SW had meer moeten krijgen, FC Vlaardingen ook. Kortom, de deling was zo gek nog met. Al zei Cees Bouman dan ook' „SVV speelde laf. Zet dat maar in de krant. Want als wij echt m vorm waren geweest hadden ze geen schijn van kans gehad". SVV laf? Ach, dat viel wel mee. FC Vlaardingen slecht? Ook dat was niet het geval. De 00 stand aan het eind was verdiend. Voor beide partijen. Immers, twee ploegen die in feite hetzelfde systeem spelen (het middenveld min of meer overslaan en met snelle uitvallen proberen te scoren) hebben het altijd moeilijk tegen elkaar..,. Q De eerste paal voor het schitterende nieuwe complex van WF en WK in Bijdorp zal op vrijdag 1? maart wor den geslagen. Wie de hande ling om 16.00 uur gaat ver richten is nog niet bekend. Exceisior'20 heeft de vrije zaterdag voor de jeugd benut met een middagje bowlen m Mus is Sacrum. Afgelopen za terdag waren de E-pu pillen aan de beurt. Ook de rest van de toekomst voor Excelsior zal nog geen bowlen. O Rinus Steenbergen gaat na het uitstekende spel van Dick Hoogmoed in de SVV-verde- diging zichzelf testen op de rech tsbuitenplaats. 9 De gele kaart van Cor Peits man zal zeer waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de wedstrijd van komende woensdag tegen Excelsior. Pas donderdag zal de straf- commissie zich over het geval „Peits" buigen. Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid bete kent dat de schutter er tegen FSC niet bij kan zijn. FC Vlaardingen speelt op zaterdagavond tegen MVV. Dc wedstrijd in Maastricht begint om 19.30 uur. Namens SW heeft de FBO bij de KNVB protest aangete kend tegen het feit dat ko mende woensdag tegen Excel sior moet worden gespeeld. Terecht zegt het SW-bestuur dat gezien de aanvangstijd (half vijf) weimg publiek te verwachten is. De FBO echter heeft van de KNVB nog steeds geen (schriftelijk) ant woord gekregen. Dat zal wel komen als de wedstrijd al is gespeeld. O FC Vlaardingen heeft een boete van vijfentwintig gul den gekregen voor het feit. dat zij tegen FSC met drie buitenlanders heeft gespeeld. Althans, het laatste kwartier. De wedstrijd eindigde overi gens in een doelpuntloos ge lijkspel. O Ted Hesling maakt geen deel meer uit van de selectie van FC Vlaardingen. In ver band met zijn veranderde werkzaamheden is hij met meer in staat om te trainen. Op aanraden van Barry Huls hof werd hij vorig jaar aange kocht. Arend Mondt, de voorzitter van *s-Gravenzande, eist een rectificatie, omdat hij nim mer in deze krant de term „failliete inboedel bij FC Vlaardingen" zou hebben ge bruikt. De man die met het bestuur van de FC niet tot overeenstemming kon komen om in het Westland te gaan spelen, voelt zich thans in zijn goede naam en eer aange tast. Dc supportersclub van FC Vlaardingen speelt zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd m de zaal tegen Tourix. Het ligt m de bedoeling om volgend jaar aan de 2aalvoetbalcom- petitie mee te gaan doen. O Het C-elftal van SVV speelt woensdagavond een oefen wedstrijd tegen Tonegxdo. Waarschijnlijk zal de ploeg van Jan van der Velden da nig verzwakt zijn omdat ook het A-team die avond speelt. Vlaardingen Zwaluwen vraagt zijn leden om zich be schikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het gaat om precies te zijn om een vice- v oor?, i tier en een penning meester. Bovendien worden er leden gevraagd door de kantine-commissie. Ook zal op woensdagavond 22 maart een overzicht volgen van de bouwactiviteiten met betrek king tot een nieuwe overdek te tribune. De bijeenkomst in het clubgebouw aan de Zwa luwenlaan begint om 20 uur. Schiedam Tegen het jeugdelftal van FC VW heeft de SVV- jeugd een verdienste lijk gelijkspel (0-0) be haald. Het werd een wedstrijd waarbij de kansen over en weer waren. De beste kans echter kreeg Pieter van Wijk vlak voor rust maar twee meter voor het lege doel knalde hij hoog over. Ook na rust waren de beste moge lijkheden voor SVV maar tot doelpunten kwamen de pupillen van Jan van der Velden niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3