pom Papendrecht hou idt Hermes D" 'rS ie zorgen De HoUandiaan helpt WRW mi uit de droom GSS Boys: ïinkwegse angst is troef VDL b kansen niet Satelliet nog één punt... beslist Hans Voets: „Het zit door Bas ons geweldig mee" VJaardingse formatie nu aan kop De Hoek gelijk MAANDAG 6 MAART 1978 slagen WKW met meer te bo ven. De thuisclub kreeg voor rust slechts een goede moge lijkheid toen Bas van de "Vel den vrij voor doel te lang treuzelde na voorbereidend werk van de onder zijn niveau acterende Gijs Bout Nadat Peet van der Waal voor de HoUandiaan eerst nog een kans om zeep bracht uit een voorzet van Cees Spruit, be sliste Rob Maat op slag van Maassluis In de thuiswedstrijd tegen SCR heeft VDL - zondag danig teleurgesteld De formatie van trainer Cor van Nieuwen- huizeu kon geen vuist maken hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 1—I gelijkspel. Van Nieuwenbiüzen: „Verschillende spe lers waren er deze middag gewoon niet. Het kwam allemaal te moeizaam tot stand." VDL, zonder de geschorste Rob Kiebert maar met Jan van Altena en Jochem Riedijk weer in de gelederen, speelde niet best. Er was te weinig overleg terwijl vooral veel balverlies geleden werd. Hetgeen voor SCR bijzonder welkom was doordat deze ploeg juist voor de snelheid en de korte combinatie koos. Nadat Kees de Man VDL had aangetoond hoe in feite een kans benut moest worden (de VDL'er miste echter rakelings) was het SCR dat scoorde. Na dertien minuten werd het middenveld listig omspeeld waarna het niet moeilijk meer was doelman Kees van Eijk te passeren: 0—1. Na rust een offensief van VDL. Doelman Heusdens van SCR moest diverse malen handelend optreden maar echt uitgespeelde kansen kwamen nauwelijks voor. In de 23ste minuut kwam de thuisclub eindelijk aan de gelijkmaker. Hans Bos profiteerde van een misverstand in de SCR-defensie. Toen SCR-speler Kees Voormo len twintig minuten voor tijd naar de kleedkamer werd gestuurd (na twee officiële waarschuwingen) leek VDL alsnog de volle winst te kunnen grijpen. De thuisclub echtfer profiteerde er niet van. Door Peter Rolfof rust de wedstrijd definitief. Een op het oog slap schot van hem werd van richting veran derd en dit maakte van Theo van der Meer een geslagen doelman. Na de hervatting beperkten de bezoekers zich tot het consoli deren van de voorsprong. De VI aar dingers lieten de Brielle- naren komen, maar doordat laatstgenoemden een techni sche onmacht aan de dag leg den verliepen de aanvallen in een dermate traag tempo waardoor De HoUandiaan- verdediging (uitstekend geleid door Cees Stam) het niet moeilijk kreeg. De beste kansen waren zelfs voor de mannen van Hans Renirie, Jack Riedijk trof de vuisten van WRW-doelman Van der Meer na een voorzet van Cees Stam terwijl spits Van der Waal uit een corner van Renee de Vette weer over konte. Het feit dat deze mogelijkheden door de bezoekers gemist werden bracht oefenmeester Renirie tot wanhoop: „Tegen een ploeg als WRW moet je in een wedstrijd als deze veel meer scoren." Daar De Hol land! aan niet meer scoorde en WRW onmachtig was bleef het 30 voor de Vlaardin- gers. WRW-coach Nico de Bruijn was na afloop eerlijk in zijn commentaar „De zege van De HoUandiaan was ui terst verdiend omdat ze ons technisch en ook qua werk lust overtroefd hebben." Papendrecht Trainer Maarten, de Keyzer van Papendrecht, die aan het einde van 't seizoen vertrekt, gokt nog op een kampioenschap. Na de I—0 zege op Hermes DVS gelooft hij er nog in en is dan ook zeker van plan het team dat zoveel jeugdig talent telt, de komende we ken optimaal voor te bereiden. De scheiden de trainer die vier jaar gewerkt heeft zonder een echte bekroning neemt beslist geen ge noegen met een plaats in de middenmoot. Of het zal lukken is de vraag, maar in deze afdeling is vol gens De Keyser van alles nog mogelijk, „er zijn geen uit schieters. Van hoog tot laag zijn de ploegen aan elkaar gewaagd. Zie maar tegen Her mes, de Schiedammers, voor ons altijd een moeilijk te be strijden ploeg, hadden wel de gelijk klasse in huis. Maar zij 2itten nou juist in de hoek waar de klappen vallen. Eer lijk gezegd 2ou ik met één punt al vrede gehad hebben. Technisch waren de gasten, iets sterker, alleen in de af werking hadden zij niemand die goed door kon drukken." Daar tobt Hermes-trainer John Beyer het hele seizoen al mee. Hij wordt er soms moedeloos van. „Iedere trai ning oefenen wij steeds op trefzekerheid en als je dan ziet hoe het er aan toegaat in de wedstrijden kan ik het me voorstellen dat de spelers wel eens het hoofd laten hangen." Hermes begon met een over donderend offensief. Het werd al snel duidelijk dat de Hans Voets verlaat het veld. Een kampioenschap kon nog niet gevierd worden. van den Berg Uitblinker Cees Stam en Roel de Bruine slaan in eendrachtige samenwerking een aanval van WRW af. Twee spelers van Hermes DVS met de bal aan de „arm" inpiaats van aan de voet... Nummer zes (half zichtbaar) is Papendrechter Hans van Dongen. power ontbrak waardoor de hoofden omlaag gingen en het geloof in eigen kunnen weg ebde. Papendrecht moest in de begin fase alle zeilen bijzetten om de schade beperkt te houden. Vooral Dick Schaap en Rob van Vooren stichtten via de vleugels veel verwarring. Hun schoten gingen rakelings over. De meest ideale kans kreeg Teun Koomaat die in vrije positie maar voor 't intikken had: zijn slap schot ging naast. Het betekende de om mekeer, Papendrecht kwam uit de omklemming. Reele kansen schiep het zich niet, tot op het moment dat Hans van Dongen Wout van der Linden in het centrum bedien de, die met een draaiende be weging keeper Edwin Ever- dijk onverwacht passeerde (1—0). Een voorsprong die op dat moment niet helemaal verdiend was. Maar na de wisseling wist het de magere marge meer gestalte te geven. Lange tijd kwam Hermes-ver- dediging onder druk te staan waarbij het heiligdom van Overdijk soms met kunst- en vliegwerk werd ontruimd. Toen bleek dat Papendrecht ook moeilijk kan scoren. De kansen waren legio, de zuiver heid en kracht ontbrak. Maar-" ten de Keyzer weet het falen aan het angstcomplex: „Als wij op voorsprong komen wordt men onrustig en dan doen zich soms de raarste ta ferelen voor. In plaats dat wij uitlopen naar twee of drie nul, komt de voorsprong in het laatste kwartier nog danig in gevaar. Alles begon zich krampachtig terug te trekken in het eigen gebied en doordat Hermes op alles of mets speel de kwamen er wel degelijk kansen voor de Schiedam mers. Keer op keer trok aan voerder Piet van den Burg mee naar het front waar hij zelf met enkele schoten poog de de uitermate betrouwbare Gerrit Romijn tot capitulatie te dwingen Hel voor Hermes verdiende punt bleef uit. De 2orgen in Schiedam worden groter, maar trainer Beyer die na een jaar werken bij Hermes weer opstapt, blijft erbij dat een team met zoveel persoonlijke kwaliteiten niet mag degrade ren. Maar wij zullen het zelf moeten maken. Papendrecht schoot door dit resultaat naar de positieve score met 18 uit 17 wedstrijden en staat nu nog maar vier punten achter op de drie leiders DBGC, DHS en Wilhelmus. Brielle Aan de opmars van Wit Rood Wit in de derde klasse is tegen een superieur spelend De Hol- landiaan voorlopig een einde gekomen. Al voor de pauze wisten de Vlaar dingers een onoverbrug bare voorsprong van S—O te nemen zodat de tweede helft slechts een formali teit was. Gelijk na het begmsignaal trok HoUandiaan het initiatief naar zich toe. Zodoende kwam WRW direct onder druk en kansen voor de bezoekers ble ven niet uit Peet van de Waal had pech dat zijn kopbal te weinig kracht had uit een voorzet van Rob Maat. De openingstreffer liet echter niet lang op zich wachten, want na tien minuten kogelde uitblinker en spelmaker Jack Riedijk een door Jos Passe- nier veroorzaakte vrije trap ontzettend hard achter WRW- doelman Theo van der Meer. Aangetekend dient echter dat de muur van de thuisclub ver keerd opgesteld stond. Ook hierna had de WRW-verde- diging erg veel moeite met de knap spelende Vlaardmgse aanval, die erg goed bewoog en vooral gelegenheidsbaek Bram Neuteboom werd veel vuldig uitgespeeld. De Hollandiaan-trainer Hans Renirie hierover: „Ik had mijn spelers opdracht gege ven om veel te switchen om dat ik verwachtte dat WRW sterk op de mandekking zou spelen. Het verbaasde me dat hier echter geen sprake van was." Door de passieve speelwijze van de Brieilenaren wekte het dan ook geen verbazing dat na een half uur de HoUandiaan door Cees Spruit naar 2—0 uitliep. Hij rondde een doorgekopte bal van de nuttig spelende Van der Waal beheerst af. De ze tegenslag kwam een aange- damse doel dan ook danig staan vervelen. De doelman' „Ik had beter een biertje m de kantine kunnen drinken vanmiddag, Zo voetballen is voor een keeper natuurlijk niets". ZWB-trainer Cor de Jongh ket ste het balletje echter terug. Hij: „Technisch is GSS beter. Maar we bleven vandaag on der ons kunnen. De jongens durfden niet te voetballen, omdat ze in het verleden al kenius gemaakt hadden met net keiharde voetbal van de Schiedammers". De angst van trainer Cor de Jongh was wel overdreven. De Schiedammers waren we liswaar hard, maar zeker niet onsportief, terwijl ook de mannen van ZWB lieten zien zelf ook geen moeite met „hard" voetbal te hebben. Schiedam „Natuurlijk ben ik blij met één punt, maar het hadden er natuurlijk twee moeten zijn. Op een kwartier na hebben we de hele wed strijd voor het doel van Zink- wegse Boys gehangen. Maar wie schopt die bal er eens in?" Zo typeerde GSS-trainer Henk Steenbergen het in een 0—8 gelijk spel geëindigde duel, dat duidelijk het „de- gradatie"-stempel droeg. Dit laatste gold dan vooral voor het bezoekende ZWB, dat in het geheel niet tot aanvallend voetbal kwam. Henk Steenbergen kon het spel van de opponent niet erg waarderen: „Anti-voetbal was het! Ze gaven de bal alleen een flinke lel zonder de be doeling om ook eens via echt voetbal tot een aanval te ko men". Doelman Henk Schier- manni had ach in het Schie- Smiishoek Geen bloemen voor Satelliet, maar zij zullen wél gekocht moeten worden. Want dankzij een Ö-8-gelijk- spel bij Smitshoek, en het verlies van Meïissant, heeft de formatie van Hans Voets zaterdag aan een gelijkspel voldoende, en dat notabene tegen DVO'32, om KNVB'er te zijn. Wie had die ontwikkeling verwacht! Hans Voets, die halverwege de training overnam van Cees Blankenstein, zeker niet. Hij: „Het is allemaal zo spelen derwijs gegaan. En nu krijgen we de titel als het ware nog in de schoot geworpen ook. Wie had daar op durven hopen!" Nerveus langs de lijn dribbelend bij Smitshoek wilde hij er desondanks wel vooruit komen, dat hij liever nü al kampioen is als volgende week. „Vergeet niet dat zo'n derby altijd nog wat anders vereist, dan alleen maar inzet. Goed, we wonnen eerder van de zwartwitten met 3-0, grotendeels door routine, maar vergeet niet dat de meeste jongens erg onder een grote spanning spelen. Sta je elk seizoen bovenaan, dan leer je daar mee leven. Voor Satelliet is dat helemaal nieuw". Smitshoek verdiende overigens ten volle de sportiviteit- sprijs, omdat het de Vlaardingers geen centimeter ruimte gaf. Een club die dan ook zeker niet de mindere was, maar voor rust al op een achterstand had moeten staan. Het geweldige offensief, dat de Vlaardingers vanaf het begin hadden ingezet, miste net de factor geluk om een voorsprong te nemen. In vele hachelijke situaties voor het doel van Smitshoek werd de bal bij tijd en wijle zodanig slecht weggewerkt, dat rebounds van Dick van der Eist en Harry Hartog een beter lot hadden verdiend. BLESSURE Zelfs spatte een kogel van Van der Eist op de lat uit elkaar. Maar toen eenmaal aangever Sjaak Verhoeven werd ge raakt tegen zijn enkel, moest hij vleugellam verder en ver dween zelfs na rust helemaal. Zijn vervanger was toen... trainer Hans Voets. Niettemin ontkwam het VJaar dingse dool voor rust enkele malen aan doorboringen. Na een half uur was doelman Jan Kramer al verslagen, maar laatste man Peter van der Hoek redde op de doellijn. En in een volgende fase kopte hij De wedstrijd had een geheel ander verloop gekregen als Wil Broekhuizen, nadat hij de bal door goed te storen van André Zwerverink afgetrog geld had, harder op het ZWB- doel geschoten had. Zijn te zachte inzet kon in die vijfde minuut door Arie Boom an van de doellijn afgehaald worden. Wil Broekhuizen juichte wel, maar hij gaf later ronduit toe: „Ik stond met mijn handen in de lucht, maar hii zat helaas niet". „Ik had wat zuiverder en harder moeten schieten". Het voort durende éénrichtingverkeer naar het doel van Gé Blaak leverde GSS méér kansen op, maar de ervaren doelman kon steeds redding brenger.. Bij voorbeeld toen Edwin van Ttl in de korte hoek probeerde te scoren. In de tweede helft hetzelfde beeld. Trainer Cor de Jongh had zelfs spits Cees van Dijk naar het middenveld terugge haald en de nog niet geheel zonder last van zijn blessures spelende Arie Boaman werd vervangen door Nico van de Wetering. De mooiste kans van GSS bereidde Chris van Gerven voor. Nadat hij de verdediging van ZWB uitge speeld had, trok hij goed voor en was Gé Blaak geslagen. Voor een open doel lukte het Wout Tims daarna niet te sco ren. Het enige wapenfeit, dat Zink- wegse Boys hier tegenover stelde was in de 35ste minuut van de tweede helft toen Jan Visser doorbrak. De goed spe lende centrale verdediger Jan Bockom kon met een sliding redden. de bal uit een hoekschop voor de aanstormende spits weg Hans Voets had dan ook veel waardering voor zijn laatste man, die door omstandighe den zelden kan trainen. Zorgen had hij alleen maar om het middenveld, dat met hei kaliber Diek van der Eist, Dries Voogd en Herman Beer dam, niet bijstér sterk was. Vooral na rust kwam dat trio kracht te kort om de serie aanvallen van de Smitshoe kers te stuiten. Maar in aan vallend opzicht waren zij meer op hun plaats. Vooral Dick van der Eist en Herman Boerdam trokken er regelma tig tussen uit, maar ondanks een veelvoud van kansen, wat uiteindelijk resulteerde m harde schoten, werd er met gescoord. Halverwege het duel werd zelfs nog nerveus gespeeld. Satel liet drong steeds meer aan, nam risico's in zijn defensie, maar slechts een enkele roaal kwam doelman Jan Kramer in moeilijkheden. Daardoor bleef het na een aantrekke lijk duel 0-0 cn met zo'n re sultaat komende zaterdag aan de Kethelweg is het kam pioen. Hans Voets: „Het zal misschien inspirerend kunnen werken voor een aantal spelers om ome selectie te verbreden. Zelfs de trainer moest nu nog invallen. Overigens moet ik m alle eerlijkheid wel zeggen, dat wij er als ploeg niet zoveel bovenuit schieten. Neem nu Smitshoek, dat in techniek voor ons zeker niet onder deed. Voetbal in de afdeling is niet alleen veel conditie, maar vijftig procent geluk en dat hebben wij. Dank zij Me lissant, onze voornaamste concurrent, die ons nu al vier punten voorsprong schonk". Hoek van Holland. Dl de wedstrijd tegen het zondag- team van Hock van Holland heeft HiJ legers berg het zeven de gelijkspel op een rij ge zien. Dit omdat De Hoek niet bij machte was de geboden kansen om te zetten in vol doende doelpunten. Het werd uiteindelijk 1—1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4