SPORT DHS-defensie bedwingt Roodenburg Lekkerkerk in ongekend productieve bui Fortuna afgedroogd DRZ Robbemond: Wij zijn gekomen om te winnen' maakt K geen font Verlies Rob Jacobs: „Spannende finish naar hoofdklasse Strafschop nekt MSV71 Zwervers dieper in de zorgen Paul Vork: tweemaal Van Gerven ïieeml afscheid RVB zondag MAANDAG 6 MAART 1978 5 Leiden DHS werd gisteren voor het eerst in deze competitie pas goed in de verdediging gedrukt. Het op aansluiting bij de top jagende Roodenburg had de Schiedammers in de tweede helft in een vaste greep. Steunend op een hechte verdediging sloeg DHS die Leidse aanvallen echter bekwaam af. Zodoende kwam er in de al voor de rust bereikte 1—1 stand geen wijziging meer. „Een stand waar mee ik dik tevreden ben", aldus trainer Rob Jacobs na afloop. „We blijven zodoende meedoen aan de kop van de ranglijst". Daar bovenaan is het inmiddels ongemeen spannend geworden, omdat ook de concurrenten VIOS en Wilhelmus gelijk speelden. De lijst wordt nu weer aangevoerd door DHS, gelijk in punten met Wilhel mus en DBGC, maar een iets beter doelgemiddelde. VTOS doet ook nog volop mee, terwijl DHS de kansen van Roodenburg door het gelijke spel be perkte. „Het wordt daarom nog een spannende finish naar de hoofdklasse", aldus de verwachting van Jacobs. Een mening, die de voor het Nederlandse jeugda- mateurelftal gekozen Jan Kerssemeijer met hem deelt: „In de vorige seizoenen hadden we alleen maar met de ondersten te maken, nu is dat boven aan het geval." Kerssemeijer, aanvankelijk samen met Ferrie Holster als dubbele voorstopper spelend, was het ook die DHS de leiding bezorgde. Al in de 7e minuut na het beginsignaal van de matig fluitende arbiter Van der Ent was dat, Jan Kerkhof nam op rechts een vrije trap, en geheel vrijstaand knikte Kerssemeijer de bal in de hoek: 0—1. Voor de slechts krap 300 toeschouwers waarvan nog een groot aantal Schiedammers viel er verder nauwelijks meer wat te genieten. Het was allemaal erg pover, en geen enkele keer kon Roo denburg de schijn opwekken het op eigen veld te moeten gaan maken. EXCUSES DHS speelde echter eveneens een zwakke partij, maar had daarvoor wel wat excuses. Jacobs: „We misten toch de drie geschorsten, De Nijs, Doesburg en Van der Pluym. Bovendien spelen we met twee buitenspelers, die momenteel hun vorm kwijt zijn". Jacobs bedoelde daarmee Martin van Oort- merssen en Kees van Kralingen. Nol Roozen greep de kans om zich te bewijzen weer aan, en speelde een goede wedstrijd. „Nol was na zijn blessure toch al weer terug", aldus Jacobs. „Nu echter kwam Hans Schop na zijn langdurige blessu re nog conditie tekort Hij moest echter wel spelen, omdat ik Van der Pluym miste". De kleine Schop heeft weken lang getobd met een liesblessure. „Vijf weken heb ik niet gespeeld, dan vait zo'n eerste wedstrijd bepaald niet mee", zo oordeelde hij na afloop zelf. Dat DHS de voor sprong nog voor rust verspeelde, kwam door een beoordelingsfout van doelman Jos Sparla. Drie minuten voor de thee tastte hij mis op een hoge voorzet, waarop Re mi er Verkuylen rustig kon aan leggen: 11. Een fout, die DHS zijn doelman niet aanrekende. Jan Kerssemeijer: „Natuurlijk is zoiets jammer. Ach teraf gezien kost het een punt Maar Sparla heeft immers al zoveel punten voor DHS gered." Dat Roodenburg verder niet gevaarlijk kon worden, was ook de verdienste van Jan Kerkhof, Hij legde het aankomende talent Wout Holverda nagenoeg aan banden, nadat hij rijn opponent eerst met een forse overtreding schrik had aangejaagd. Dat Roodenburg-trainer Piet Versteegh na afloop mopperde dat zijn ploeg eigenlijk had moeten winnen, was overigens maar ten dele terecht De kansen moeten dan wel benut worden, en daarin liet Richard Klein het tot tweemaal toe afweten. En toen Klein halverwege een derde poging waagde, maakte Jos Sparla zijn fout van voor de rust goed met een schitterende redding. „Verder hebben we in de tweede helft erg goed verdedigd", zo compli menteerde Jacobs zijn mannen na afloop. Daarom hield DHS aan het Leidse bezoek een kostbaar punt over; de aanval van Roodenburg op de koppositie was afgeslagen. Zelfs kregen de Schiedammers middels een counter kort voor tijd nog een heel reeie scoringskans. De kopbal van Kees van Kralin gen werd door doelman Nievaart echter bedwon gen. Het zou ook teveel van het goede geweest zijn; 1—1 was een juiste uitslag. Lekkerkerk Veertien wedstrijden had Lekkerkerk er over gedaan om tien doelpunten te scoren. Uitgerekend in het voor lijfsbehoud erg belangrijke treffen tegen Fortuna maakte de formatie van trainer Aad Jansen er een half dozijn. Hij kon zijn geluk dan ook niet op na afloop evenals de 400 Lekkerkerkse supporters. Goed, het was misschien wat geflatteerd maar als er een ploeg verdiende om te winnen was het Lekkerkerk. Water tandend kon het doorgaans ook weinig productieve Fortu na toezien hoe Lekkerkerk el ke kans verzilverde. De held bij de witzwarten was Bert Verkerk die vier doelpunten voor zijn rekening nam. Behoudens het eerste kwartier was Fortuna nergens. Aan vankelijk stempelden de Vlaardingers zich als de bete re ploeg maar toen al bleek dat zij veel tijd nodig hadden om tot een schot te komen. De enige keer dat doelman Koos Buitelaar :n moeilijkheden kwam in de eerste helft was bij een fel schot van Hans van Os, dat hij liet gUppen maar nog net voor de doellijn met de voet kon achterhalen. Meer dan Fortuna hanteerde Lekkerkerk de counter en met succes. Na een half uur bediende spits Bert Verkerk op links Henk Snoei en was meteen weer voor doel pre sent om de voorzet met het hoofd om te buigen (10). Met deze achterstand en het windvoordee! m zicht was er voor Fortuna zeker nog geen reden om te wanhopen. Maar waar bleef de inzet bij de statisch voetballende Vlaar dingers? Lekkerkerk zal veel feller op de bal, het werd er voor beloond. Keer op keer werden de opgedrongen rood gele defensie op snelheid ge klopt Na een kwartier schud de Johan van Dongen Fortu- na's laatste man van zich af nadat Bert Verkerk hem de ruimte had ingestuurd. Listig draaide hij ook om keeper Hans Verhart heen (2—0). Vijf minuten later moest de Vlaardingse doelman weer ver uit zijn doel omdat de door Henk Snoei aangespeel de Bert Verkerk in het gat was gedoken. Met een fraaie boogval werd het 3—0. Vertwijfelde pogingen van For tuna om uit de impasse te komen bezorgden keeper G. Buitelaar drukker werk, wat hem uitstekend afging. Aan voerder Dik de Jager, die de achterhoede uitstekend orga niseerde, assisteerde hem en kele malen door de bal van de doellijn te halen. Het zat Fortuna in deze periode niet mee maar bij de thuisclub lukte alles. Op rechts ging Johan van Dongen door en zijn voorzet werd door Ver kerk ineens op de slof geno men (40). Kees den Besten, bij Lekkerkerk in het veld gekomen voor zijn broer Arie, profiteerde dankbaar toen keeper Verhart in de malaise van zijn ploeg ging delen en. op de grond liggend de bal los liet <5—0). Een kopbal van Visser tegen de paal was pech voor Fortuna, maar wat deed het er meer toe, Lekkerkerk had al gewonnen. Van de le vensgrote gaten in de onfor tuinlijke Fortuna-defensie profiteerde Bert Verkerk nog door Krijn v. cf. Werken eenmaal. Hij werd in eerste instantie door keeper Verhart neergelegd, waarna hij vanaf elf meter toch scoorde (6—0). Trainer Kees v.d, Bosch van Fortuna kon over de onmacht van zijn ploeg geen woorden vinden. Voor hetzelfde geld speel je 6—6 als de kansen worden benut. Maar zoveel kansen als Lekkerkerk heeft Fortuna heus niet gehad Alzo had de oproep van Lek kerkerk aan de bevolking om de ploeg extra steun te geven in deze moeilijke dagen suc ces gehad. Ook burgemeester Ouwerkerk was op komen da gen. Een dolgelukkige Bert Verkerk na zijn vierde doelpunt Links nestor Wim Verwaal, die op het middenveld enorm veel werk verzette. Hoek van Holland Hoekse Boys heeft de competitievrije zaterdag benut met het spe len van een oefenwedstrijd tegen SVPTT. De Haagse pos tambtenaren wisten in de eerste helft een voorsprong te nemen van 0—2. Pas ver in de tweede helft kon Ron Se llers die score tot 1—2 ver kleinen en die eindstand deed recht aan de wederzijdse prestaties. Schiedam Bijzonder stug voetbal en felle nnndekking dat waren de wapens die door Kreekboys werden ge hanteerd in de strijd tegen WF. Met succes, want hoewel de Schiedammers bijna voortdurend in de aanval zijn geweest, kwam het toch niet tot een doelpunt. Ja zelfs een strafschop kon niet in een doelpunt omgezet worden. Reeds in de eerste helft bleek al dat Kreekboys naar Schie dam was gekomen met de be doeling de nul te handhaven. Het speelde uiterst defensief, en trachtte met lang halen de eenzame spits aan het werk te zetten. Dat bleek niet geheel van gevaar ontbloot te zijn. WF moest het zonder de gebles seerde Henny de Gids doen. Hij werd vervangen door Pe ter Verhaal, maar ook het meespelen van De Gids zou waarschijnlijk geen beter re sultaat op het seoringsbard hebben gebracht Twee minuten voor de rust leek het er op dat WF tot een doelpunt zou komen. Een vlijmscherpe pass van Aad Verhoeven kwam bij Peter den Hartog, die een uitgespro ken scoringskans kreeg. Hij werd echter onderuit gehaald en dat kwam de bezoekers op een strafschop te staan. Jan Verdam nam de elfmetertrap, maar zag dat de Rotterdamse doelman de bal uit zijn doel ranselde en dat ook met de voor de tweede keer ingescho ten bal deed. Na de rust liep WF storm, maar het stugge verdedigen en de mandekking, waardoor de snelle spitsen Verdam en Den Hartogh lam werden gelegd, deden doelpunten uitblijven. De kans van de dag kreeg' de voor De Vnes ingevallen Van Loenen, maar helaas voor hem ging de bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Een moe gestreden WF moest uiteindelijk toe staan, dat Kreekboys met een winstpunt naar huis ging. Ca pel le aan den IJssel RKWIK-trainer Kobbemond was dolgelukkig met de 1—0 overwinning van zijn ploeg. Die winst viel nog laag uit, omdat de Vlaardingers zich kansen konden creëren door het alles of niets voetbal van Zwervers, Martin Verzijden verliet zijn verdedigen de stelling om de aanval te voeden, maar de kansen kwamen aan de andere kant. Vooral door toedoen van spits Martin Vley en invaller Ever- groen. Zwervers-trainer Ger- rit Wijngaard was teleurge steld over het resultaat. „Zo'n wedstrijd moet je winnen om uit de zorgen te komen". Zwervers had er de ploeg niet voor. Door schorsingen en blessures konden Potters, Dammers, Van Londen en Rook niet meespelen. Boven dien zal Zwervers Eef Oskam moeten, missen, die door scheidsrechter Van Ginkél werd genoteerd na een zware overtreding tegen Martin Vley. RKWIK overrompelde de Capel- se ploeg in de beginfase. Het leek net of de CapeEenaren nog niet aan het voetballen waren. De Vlaardingse ploeg profiteerde daar kundig van. Sterk op de aanval spelend schiep de ploeg zich in de eerste minuut een kans door Martin Vley, maar keeper Piet Kulman kon de doorgebroken Vley van scoren afhouden. In de vijfde minuut werd de laksheid van de Capellenaren afgestraft. «Een dieptepass naar de linkervleugel werd door René van Delden door- gekopt naar Peter Vermeulen, die de bal ineens op de slof nam en Kulman kansloos pas seerde, 0—1. Zwervers schrok wakker en ont worstelde zich aan de Vlaar dingse druk. Dick Koolmees zocht de spitspositie weer op. Laatste man Martin Verzijden en Ger Lulofs probeerden met lange ballen in het centrum door Peter van Zwienen het windvoordeel uit te bui ten. Dat daar weinig uit kwam lag niet alleen aan ei gen falen, maar ook aan de goede organisatie van de RKWIK-verdediging. Vooral Ries van Rossum en Piet Bou wer speelden daarin een grote rol. Door het opdringen van Zwer vers kreeg de Vlaardingse ploeg kans op countervoetbal. Vaak gevaarlijk door de snel le RKWIK-voorhoede en het ontbreken van een ausputzer hij de WLjngaardploeg. Martin Vley kreeg vlak voor rust nog de beste kans, maar lepelde de bal vanaf vijf meter net over de lat. Vley benadrukte daarmee de woorden van zijn trainer. „We komen de laatste Gerard Troch loopt zich vast in de RKWIK-defensie. Siitard De jeugd van FC Viaardingen maakte tegen FSC een goede indruk en won met 3—1. Rudolfo Gardeslen opende de score, maar door (e lang treuzelen brachten de Limburgers na ruim een hall uur de partijen weer op gelij*. ke voet. Een solo van Rob i van Leeuwen vlak voor de rust werd hardhandig gestuit en uit de toegestane straf schop knalde Paul Vork raak: b 182. FC Vlaardingen trachtte na rust de voorsprong te con solideren, hetgeen uitstekend slaagde. Vlak voor tijd werd het zelfs 1—3, wederom uit een strafschop en wederom door Paul Vork. weken tot weinig doelpunten. We hebben te veel kansen no dig". Na de rust werd de strijd ope ner en wat harder. Zwervers moest tegen de wind m probe ren een opening te forceren in de hechte Vlaardingse verde diging. Daarbij moest nsico genomen worden. Voorstop per Eef Oskam werd daar van het slachtoffer. Binnen de mi nuut haalde hij twee keer de snelle Martin Vley neer. De uitstekend leidende scheids rechter van Gïnkei noteerde Oskam. Even later werd hij geblesseerd vervangen door Kees van Dijk. Zwervers kreeg wat kansen, maar Ge rard Troch, Ger Lulofs en Van Dijk stuitten op de be trouwbare Kees van Haaster. Tegen het einde van de wed strijd trok alles wat Zwervers was naar voren. Toch leverde dat geen kansen op. De aan- val Uep voor het strafschopge bied al vast. Het was zelfs RKWIK, dat de beste kansen op een doelpunt kreeg. Eerst sprintte Evergroen langs de Capelse verdediging en kwam door het wegglijden van kee per Kulman voor een leeg doel te staan. Tot verbazing van iedereen schoof hij de bal echter langs de verkeerde kant van de paal. Martin Vley kreeg pal voor het eindsignaal nog een uitstekende kans. maar schoot net naast. Een tweede doelpunt zou ook te veel van het goede geweest zijn. RKWIK distantieerde zich door deze overwinning van de fata le plaatsen. Voor Zwervers is de hoop gericht op beide ont moetingen met Steeds Voor waarts. Wijngaard hoopt weer spoedig over een complete ploeg te beschikken, om 2ich aan dreigende degradatie te onttrekken. Schiedam Chris van Gerven vindt het vol doende. Hij had vorig seizoen al laten weten er mee te willen stop pen. Niet minder dan 17 jaar heeft hij de kleuren van Schie- damse Boys in het eerste elftal verde digd. Het behalen van het kampioenschap betekende voor hem een mooi afscheid. Hij liet zich echter over halen om er nog een seizoen aan te plak ken. Nu halverwege dit sei zoen heeft hij er toch genoeg van. Dit alles was voor zijn mede spelers voldoende om hem gisteren in het zonnetje te zetten. In de eerste helft van de wedstrijd Schiedam se BoysRDM speelde hij nog wel mee, maar voordat de scheids rechter voor het begin van de tweede helft floot, werd de totaal verraste en ook ont roerde Van Gerven in de bloemetjes en de geschenken gezet. Ook zijn vtouw werd niet vergeten. Trainer Bert Ruts, die het allemaal had georganiseerd, haalde na de huldi ging Chris uit het elf tal om hem te vervan gen door Krijn Gij- bels. DRZ—Aeolus 1^—0 Een bijzonder hard werkend en goed spelend Aeolus heeft te gen koploper DRZ zijn huid zo duur mogelijk verkocht, maar toch met kunnen ver hinderen, dat de Schiedam mers met een overwinning van 1—0 de winst in eigen hand hielden. Gedwongen door de sterke wind moest DBZ in de eerste helft meer verdedigend spelen. Aeolus kwam tot goede aan vallen, maar doelpunten kwa men er niet omdat invaller- doelman Landsbergen tot on gelooflijke dingen in staat bleek te zijn. Na de rust kreeg DRZ toch meer vat op het spel. Het nam het heft in han den maar goed uitgespeelde kansen kwamen er niet Wél werd het spel harder, wat tot gevolg had, dat niet min der dan vijf spelers in het boekje van de scheidsrechter werden genoteerd. Een kwar tier voor tijd greep dan toch DRZ de winst. Er volgden een drietal hoekschoppen op een rij, genomen door Cock Bruinsel. Uit de laatste kopte Ruud Slavenburg met een zweefduik de bal in het doel, 10. De laatste vijftien minuten hield DRZ de overwinning stevig in handen en kon dan ook jui chend het veld verlaten. Het kan zich wat voorbereiden op een warm onthaal in Rotter dam, als over veertien dagen de return plaats vindt. Schiedamse Boys—RDM 0—2 Schiedamse Boys heeft op eigen terrein tegen RDM het loodje moeten leggen. Niet omdat het de mindere van de tegen stander was, maar omdat het uit de talrijke kansen geen kans zag om tot een doelpunt te komen. Chris van Gerven en Kreischer zagen tal van acties doodlopen op een goede doelman of hun slecht gerich te schoten gingen naast of over. Kort voor rust nam RDM met een kopbal na een hoekschop tegen de verhou ding in de leiding. Ook na de rust, met Gijbeis op de plaats van Chris van Ger ven, behield De Boys het ini tiatief, maar weer was het RDM, dat na een hoekschop tot een doelpunt kwam. Dat de bal er met de handen werd ingeslagen had iedereen ge zien, uitgezonderd de scheids rechter. Ondanks alle Zusda- merikaanse tonelen bleef de goede man bij zijn beslissin gen en moest De Boys zich ook neerleggen bij een neder laag. MSV—SET 0-1 MSV, zonder de geblesseerde Peter de Jong, heeft op eigen terrein tegen RET een neder laag moeten slikken. De harde wind maakte ook hier het spel bijzonder moeilijk. RET nam voor ede rust het initiatief en het was maar goed, dat doel man Piet van de Rest en zijn secondanten Van der Lely, Verbmgge en Patijn in een goede vorm staken en daar door erger konden voorko men. Na de thee was de thuisclub overwegend sterker, maar toen bleek dat ook de verdedi ging van de Rotterdammers van wanten wist De uitvallen van RET bleven echter ge vaarlijk en uit één daarvan werd de bal goed ingeschoten, nadat de uitlopende doelman Van de Rest, buiten het straf schopgebied, omspeeld was geworden. Leen den Uyl keer de de bal wel, maar deed dat als een volleerd doelman met de handen. Strafschop dus en daar had doelman Van de Rest geen verweer op: 0—1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5