Van der V aart schiet ODO langs Hoekse BPmr Barnes The Green Eagles in de lift I BZPC overrompelt SZC Hattrick Aad van Opstal niet voldoende PPSC OEFENT MET SUCCES Volley maakt zich waar Korfbal J: Piet Kersbergen: „Spel- bevriezen nu niet angstig" Verlies voor RM en BM TOG Ooievaars baalt fors uit MAANDAG 6 MAART 1978 7 Maassluis ODO en Hoekse hebben zater dagavond in de Olym- piahal te Maassluis aan propaganda voor de korfbalsport gedaan, In een ontmoeting die bol stond van de belan gen voor promotie, maakten zij er voor een grote supportersschare een aantrekkelijke' wedstrijd van. Vanwe ge de belangen vierde spanning nog meer hoogtij dan het ver toonde spel. De Maas- landers hadden aan het slot reden tot juichen, want Hoekse werd met 43 geklopt. ODO dankte dat grotendeels aan Cees van der Vaart, die alle vier de treffers voor zijn reke ning nam. De overwinning betekende evenwel nog geen promotie. Een telefoontje uit Leidschen- dam leerde, dat SEV met 8—1 van Veloeitas had gewonnen. In een op korte termijn vast te stellen beslissingswedstrijd moeten ODO en SEV nu uit maken wie kampioen Avanti naar de landelijke derde klas gaat volgen, ODO had met Hoekse overigens minder moeite, dan de uitslag doet vermoeden. De Maaslan- ders kwamen al vrij snel voor door een doelpunt van Cees van der Vaart <10), waarna deze speler in de tiende mi nuut van afstand ook voor 2—0 zorgde. Dit tot groot ent housiasme van het meren deels Maaslandse publiek. Het tweede aanvalsvak van ODO liet het bij het scoren echter afweten. „We hadden de wedstrijd al voor de rust moeten beslissen, aldus ODO- trainer Piet Kersbergen. Het tweede vak had de stand op 4—0 moeten brengen". De kansen waren er naar, maar vooral Kees van der Kooy en Martin Boschma hadden wei- nig geluk met hun schoten. „De zenuwen speelden na tuurlijk ook een grote rol", aldus Kersbergen. „Maar dat gold trouwens ook voor Hoek se". In plaats van de voor sprong uit te breiden, moest ODO nu zelfs de gelijkmaker toestaan. Gelijk Jeroen Meïjerink verkleinde de achterstand tot 2—1, waarna hij uit een strafworp de stand op 2—2 bracht. „Een zeer twijfelachtige strafworp", al dus Kersbergen, al was hij, evenals ODO en Hoekse van mening, dat Maassluise arbi ter Simon de Bes een goede wedstrijd floot. Het eerste aanvalsvak van ODO zorgde er voor, dat de promo tiekansen behouden bleven, want bij een gelijkspel was niemand gebaat, omdat wel zeker was dat SEV zou win nen. Met een doorloopbal bracht Cees van der Vaart een 3—2 ruststand op het bord, wat hij tien minuten na de thee herhaalde: 4—2. De overwinning werd echter nog niet veilig gesteld, want opnieuw kwam-het vak met- Kees van. der Kooy, Martin Bosehma, Hetty Zegwaard en Pia Hanemaaijer niet tot sco ren. „Terwijl het schotpercen tage op de training toch zo hoog ligt", aldus Kersbergen. Daarom bleef de spanning volledig aanwezig, temeer daar Hoekse door een gewel dig afstandsschot van Wim van Capelle halverwege de tweede helft terug kwam tot 4-3. Hoekse probeerde het trouwens uitsluitend met af standsschoten, maar die kon de Maaslandse defensie ver der steeds onderscheppen. In de slotfase steeg de spanning ten top, vooral toen ODO het spel ging bevriezen. In de eer ste wedstrijd zag Hoekse toen immers kans om van een 75 achterstand alsnog op 7—7 te eindigen. Nu echter hield ODO de voorsprong wel vast, want het vak van Kees van der Kooy c.s. speelde het spel letje bekwaam. Kersbergen: „Het bleef natuur lijk spannend, maar angstig was het niet Ze bleven het bevriezen nu gelukkig erg koelbloedig spelen. De over winning is niet meer echt in gevaar geweest. Vooral niet omdat we tevens het systeem speelden met een wisselende centrale figuur. Daar had Hoekse minder vat op". Rotterdam Het basketbaldames team van The Green Eagles heeft een uitstekende tweede competitiehelft. Nu werd er weer van Charlois gewonnen, zodat de Maassluise dames in de lift zitten. Zodoende is er alsnog een hoge klassering op de ranglijst bereikbaar. De overwinning op Charlois viel niet groot uit, maar is nauwelijks iri gevaar geweest: 48—55. Het zag er aanvankelijk voor de Eagles niet zo hoopvol uit. Er waren slechts zeven dames beschikbaar, terwijl Charlois veel lengte in de ploeg had. Die lengte werd echter niet volledig uitgebuit, terwijl het geringe aantal dames niet opbrak. Slechts één speelster liep pas ver in de tweede helft tegen haar vijfde P'tje op. De Maassluise dames hadden de hele wedstrijd het initiatief. Na 3 minuten was het al 0—6, en in de 8e minuut 813. Toen echter perste Charlois er een lussensprintje uit, en in de 12e minuut stond de Green Eagles zelfs achter: 1715. Snel werd er echter weer orde op zaken gesteld. De achterstand was maar van korte duur, terwijl de rust 3 weer met verschil inging: 21—30. Het spelpeil lag in de tweede helft aan Maassluise zijde wat lager. De voorsprong kwam echter niet in gevaar. Jn de 11e minuut was de stand zelfs al 30—46. Toen drong Charlois toch nog wel aan, en werd de achterstand verkleind. In de 16e minuut was de stand 41—49, maar echt spannend werd het toch niet meer. De resterende minuten speelden de Eagles op safe, om met een 48—56 zege te vertrekken. Aan Maassluise rijde speelde Wtlma Moerman een sterke wedstrijd. Met 17 punten werd rij ook topscoorster. Martine Kramer kwam tot 16 punten, en verder kwamen alle dames tot scoren. Schiedam PPSC heeft het vrije weekeinde aangegrepen om andermaal te spelen tegen een eersteklasser. Tegenstan der was ditmaal RCL dat op eigea veld genoegen moest nemen met een 1—3 neder laag. Tegen een PPSC dat bijzonder sterk voor de dag kwam. Toch had de formatie van Hans Kostense geluk toen al na drie minuten spe len Wim van de Haver van RCL een strafschop miste na een overtreding van doelman John Veringmeyer. Zeven mi nuten later nam „PP" een voorsprong toen Coen Win kelman precies op tijd Ton van der Linden in staat stel de te scoren: 0—I. Tien minu ten later zorgde een verdetü- gingsfout ervoor dat Witte- voor RCL kon tegensco- ren. Vlak voor rust echter werd de doorgebroken Ton van der Linden gevloerd waarna Coen Winkelman de strafschop benutte. Na rust een sterk aanvallend RCL dat echter niet bij machte was het offensief in doelpunten om te zetten. Toen de sterk spelende Coen Winkelman een slalom omzette in een 1—3 voorsprong was het ech ter gedaan met het verzet van RCL. Hans Kostense wisselde John Veringmeyer, Aad Goe» dendorp en Hans Voretenbos in voor John Segaar, Jan van 't Hoen en Leo Alders. De aanval van SZC wordt afgeslagen. Slop en De Haas, konden de Schiedam mers niet in hun spel komen. En door de afwezigheid van Wim de Jong miste de SZC-formatie een vechtlustige spe ler op het middenveld. In het eerste spel deel werden de SZC'ers door BZPC overrompeld. Dit resulteer de in zeven doelpunten voor de thuis- spelende ploeg, Dit kwam vooral door het attent reageren van de BZPC- aan val op fouten in de SZC-verdediging. Willem Jan Looman zorgde voor het enige SZC-doelpunt in deze periode. In het tweede kwart kreeg SZC iets meer greep op het spel, maar de gastheren bleven het spel beheersen. Frank Ruseier en Willem Jan Looman kregen enkele mogelijkheden, maar rij kwamen niet tot scoren. Doordat in dit kwart enkele SZC-spelers het water voor 45 seconden moesten verlaten, kon BZPC scoren en tot 11—1 weglo- Ei pen. Gedurende het derde kwart kreeg de wedstrijd een wat grimmiger karak- ter, omdat de scheidsrechters vooral Schiedamse overtredingen zwaar be- straften. EE In deze periode scoorde Frank Ruseier Sj= het tweede Schiedamse doelpunt, wat echter niet kon verhinderen dat BZPC verder uitliep. De voorsprong werd tot 14—2 vergroot, Leen van Noordwijk stopte nog wel een EË strafworp van uitblinker Maarten van Ettinger. In de laatste periode scoorde Wim van der Kolk het derde SZC-doel- punt, maar de BZPC-formatie profi- Si teerde van de fouten die in de SZC-de- fensie gemaakt werden, en bepaalde EE zodoende de eindstand op 19—3. SS jH Bodegraven De waterpolo-heren van SZC hebben in de uitwed- ==g strijd tegen koploper BZPC een EE grote nederlaag geleden. In het ee zwembad de Kuil verloren de Schiedammers met maar liefst 19—3. Een ontevreden coach Wim van der Kolk: ,JBZPC was de sterkste ploeg, dus verloren had- is den wij toch. Maar de manier EE waarop was gewoonweg treurig, want doordat beide scheidsrcch- jÜ ters echte thuis flu iters waren, is ee de nederlaag zo groot uitgevallen. §E5 En daar komt nog eens bij dat wij |H Wim de Jong moesten missen". BZPC was inderdaad de betere ploeg, maar door de af en toe vreemde beslis- singen van de beide scheidsrechters, Tegen De Groot en Radelaar sleepte hij er zelfs een derde game uit, maar die leverde geen winst op. Hans Jaap Op penheim kampt de laatste we ken met vormverlies. Hij wist alleen van De Groot te win nen, en omdat het dubbel werd verloren, was de neder laag een feit. De setstanden waren: Hoogen- doom—Van Dijk 21—13, 21—9; De Groot—Oppenheïm 1521, 20—22; Radelaar—Van Opstal 19—21, 21—18, 18-21; dubbel Opstal/Oppenheim Opstal/Opperheim 21—18, 18—21,21—19; De Groot—Van Dijk 15-21, 21—16, 21—14; HoogendoomVan Opstal 16—21, 15—21; Radelaar—Op- penheim 21—16, 1921, 21—12; De Groot—Van Opstal 18—21, 18—21; Radelaar—Van Dijk 17—21, 21—14, 21-16; Hoogendoom—Oppenheim 21—7,23—21. De stand: 1. Shot 6-12, 2, Blue Star 6—10, 3. Wibats 6-8, 4 Radio Molenaar 6—5, 5. Delta Lloyd 6—5, 6. De Veluwe 2 6-0. BM-TOG Voor Bowling Maassluis TOG is de competitie weer gedaan. Er resteren weliswaar nog vier wedstrijden, maar de promotiekansen zijn door de nederlaag tegen NMB/VDO 2 verkeken. Het wordt het zo veelste achtereenvolgende seizoen van de Maassluizers dat zich een sterker team aandiende voor de eerste plaats. Zoals bij zovele teams kampen ook de Maassluizers met de bezetting van de der de plaats. Nico en Frans Ca- pellen hebben aan Wim van der Poort onvoldoende steun. Zeker in dit seizoen, en ook nu won Van der Poort geen partij. Dat het vierde punt niettemin op rijn naam werd geschre ven, kwam louter door een blessure van zijn tegenstander De Loor. De laatste partij werd zodoende niet gespeeld, waardoor het geen 7—3 werd maar slechts 6—4. Frans Capellen won alleen van De Loor, terwijl broer Nico slechts Gompelman achter zich hield. De beide broers wonnen dan ook nog het dub bel, maar verder was de koek op. Tot dat dubbel bleef de stand gelijk (2—2), maar daar na was er nog slechts winst te behalen door Nico Capellen en de reglementaire winst van Van der Poort. De setstanden waren: F. Capel len—De Loor 20—22, 20—22; GompelmanVan der Poort 21-7, 21-12; Nietker—N. Ca pellen 22—24, 21—7, 21—16; dubbel broers Capellen—De Loor/Gompelman 1921 14—21; Gompelman—F. Ca pellen 21—11, 21—11; De Loo- r—N. Capellen 21—15, 18—2!, 21—38; Nietker—Van der Poort 21—18, 21—19; Gompel man—N, Capellen 11—21, 9—21; Nietker—F. Capellen 23—21, 21-18; De Loor—Van der Poort niet gespeeld we gens blessure. Schiedam Tegen mede degra datiekandidaat, Milkstenaaers 4, hebben de tafeltennissers van de Schiedamse invaliden sportvereniging De Ooie vaars geducht afgerekend. In een thuiswedstrijd werd er met 9—1 gewonnen. Door de ze overwinning hebben De Ooievaars enige afstand van de onderste plaats genomen. Ronald Oosthof en Ton van Balveren kwamen tot een hattrick, terwijl Koos van Es twee wrestpartijen er aan toevoegde. Het tweede team had bij Roteb 4 niets in te brengen en ver loor kansloos met 8—2. Alleen Rienus van der Zouwen en Rob Knol kwamen tot één set winst, terwijl Jan van Steeno ven alles verloren zag gaan. Door een 7—3 zege plaatste het derde team zich in de kopgroep. Slachtoffer werd NSR 1, omdat Jaap de Bruin, Mar ja Wissen en Wout Pee man ieder tweemaal wonnen. De vele belangen die op het spel stonden, want de verlie zer zou dan moeilijk de degra- datie kunnen ontlopen, startte Koos van Es tegen Donker. Door nervositeit verspeelde hij niet alleen de voorsprong die hij zowel in de eerste ais twee de game had opgebouwd, maar ook zijn set met 19—21 en 22—24: 0—1. Gelukkig voor De Ooievaars had Ronald Oosthof hiervan geen last en versloeg hij Stoop in twee ga mes, 21—15 en 21—12, waar mee de partijen op gelijke hoogte kwamen: 11 Ook Ton van Balveren had het tegen Dijk zeer moeilijk. De eerste game verloor hij met 1421. De tweede game leek een herhaling van de eerste te worden. Na een 15—20 achter stand, haalde hij door zijn serveerballen en veel geluk met kantbaUan, deze stand op en wist vervolgens deze game toch met 23—21 te -winnen. Onder hoogspanning wist hij tenslotte ook de derde game met 2118 te winnen, waar mee De Ooievaars een 2—1 voorsprong namen. Voor het eerst in deze voor jaarscompetitie kwam het dubbel, Koos van Es en Ro nald Ooslhof, winnend uit de strijd. Slachtoffers werden Donker en Stoop met 22—20 en 21—14: 3—1. Door deze voorsprong verdween de ver- vosiieit wat duidelijk in de nog te spelen partijen tot ui ting kwam. iiiiiiiiiiiiimiiiiiiüiiiiiiiifiiiiiiriiiiiiiiiiiijiiniiiij llllllllllllllllllilllllllllllilIlllillllllllIIKIIIIilIIIUII Hattrick van Aad van Op stal niet voldoende. Den Haag Ondanks een zeer sterk spelende Aad van Op stal, heeft Radio Molenaar de belangrijke wedstrijd tegen Wibats verloren. Van Opstal zelf scoorde een gave hat trick, maar omdat het verder nog bleef bij één winstpartij van Hans Jaap Oppenheim, won Wibats met 64. Het ta- feltennistcam van Bowling Maassluis TOG verloor even eens met 84. In Amstelveen maakte NMB/VDG 2 duide lijk wie er in deze afdeling gaat promoveren. De 6—4 nederlaag van Radio Molenaar betekent, dat het Vïaardingse team het nog erg moeilijk zal krijgen met het vasthouden van het promotie- hoofdklassersehap. De kansen daartoe zijn nog steeds aan wezig, maar dan moeten de twee eerstvolgende wedstrij den winst opleveren. Tegen Wibats heeft er zeker ook een winstpunt in gezeten, want de beslissing viel pas in de laatste partij. Hans Jaap Oppenheim slaagde er toen echter niet in van verdediger Hoogendoom te winnen. Dat bracht een 6—4 uitslag op het bord, na een zeer spannende en boeiende wedstrijd. Wibats verscheen nu echter in een sterkere opstelling dan in de eerste wedstrijd, want naast Hoogendoom en De Groot was Radelaar er weer bij. Radelaar moest rich tegen de rich steeds sterker ontwik kelende Aad van Opstal toch gewonnen geven. De fraaie hattrick van Van Opstal ten spijt, moesten de Vlaardin- gers niettemin toch capitule ren. Overigens speelde Renê van Dijk sterker dan tot dusver. tfi -pari Vlaardingen De volleyballers van Volley'68 hebben naast het bekerduel tegen Smash ook de competitiewedstrijd tegen Flits met 30 gewon nen. Flits had de laatste vijf wedstrijden niet meer verlo ren, maar moest afgelopen vrijdag het hoofd buigen voor de lijstaanvoerder. Hoe wel Volley niet best speelde, is het geen moment in gevaar geweest. De setstanden wa ren 15—12 en tweemaal 15—9. De bekerwedstrijd van de da mes van VoUey'68 ging nie* door omdat tegenstandster Bouwlust/Orawi rich op het allerlaatste moment uit de be kerstrijd terugtrok. Zonder te spelen bekert Volley verder. Naast het herenteam van Volley moesten ook de dames van Shell een inhaalcompetitie- wedstrijd spelen. Tegenstand ster was koploopster TOP. Gezien de achtergronden van deze wedstrijd, (TOP was en kele weken geleden ten on rechte voortijdig uit Vlaardin gen vertrokken) was de2e wedstrijd nogal beladen. Bei de teams hadden dan ook veel last van zenuwen. Hoewel Shell niet slecht speelde, was het toch TOP dat de 2enuwen het eerst in bedwang had. Met tweemaal 6—15 gevolgd door 1015 in de derde set, bleef TOP ook nu de sterkste. lllllllllllillIIIIIIIIIIIIIllNIIllflIllllllllllliiliiiiiiim iiiliNiiiiliiuiiniiiuiiiiiiiiiiiiiNiiiiiimimuunii! 6 !earn van ODO: even wachten op promotie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 7