Goed resultaat Asvion-heren Goed geregeld bij boogaard staaf u ér gekleurd op Geef de Volvo343voonang HESS UVG niet zorgenvrij TELEFUNKEN KLEUREN T.V. wint weer Juvenilis: honderd precies Bekerlotiug UITNODIGING V.O.P.-keet VOIATO WEBER CAR B.V. OVERSCHIESEWEG150 SCHIEDAM Ruim 1900 sporters naar de keuring IS MISSCHIEN >5 TIENTJES boogaard is ingeschakeld boogaard elektriciteit hv ii)1ÉSïfiiSStjtl tê IMÊÊmÈÊ Daarom kopen zoveel mensen een kleuren televisie bij boogaard. Omdat ze weten dat ze dan goede voorlichting en service krijgen. De boogaard technische dienst met een team gespecialiseerde kleuren t.v. monteurs staat voor u klaar (ais u voor 9 uur belt komt hij dezelfde dag nog langs). En dan natuurlijk nog de snelle levering, met installeren en afstellen, wat allemaal gratis is. De boogaard verrassend lage prijs gaat nooit ten koste van voorlichting, kwaliteit en service. 66 cm grootbeeld. Elk van deze toesteilen is 24 uur in de fa briek getest. Spaarzaam verbruik van slechts 140 Watt. Aansluitmogelijkheden voor video-recorder, in-line beeldbuis, tip- toetsen voor zenderkeuze. Adviesprijs 2235,- BIJ BOOGAARD li MAANDAG 6 MAART 1978 8 GEMEENTE VLAARDINGEN De speler van Spirit verhindert een Delfte naar de bal te spelen. Schiedam De uitslagen van het hockey-weekend zijn eigenlijk geen van al le verrassingen. De heren van Pollux leden een te verwachten nederlaag te gen koploper Groen Geel. Asvion behaalde thuis de volle winst tegen het zeer fanatieke Were Dï en de heren van Spirit speelden tegen de Delftse Studs en wonnen. Pollux heeft een gevoelige nederlaag geleden tegen lijstaanvoerder Groen Geel uit Den Haag. De koplopers startten over weldigend en stonden na twee minuten spelen al met 1-0 voor uit een straf- corner. Nog geen drie mi nuten later tekende de centrum-spits van de gast heren voor 2-0 door een snelle aanval over links af te ronden. Na dit overwel- Schiedam In de bekercompe- titie voor zaalvoetbalteams uit de afdeling Rotterdam van de KNVB, zijn na de loting van de overgebleven acht ploegen de volgende wedstrijden uit de koeler ge komen. Oud-Beijerland—Radio, Euros port—De Rozet, De Maas—P- hoenix en GroenoordVer donk. De wedstrijden worden gespeeld op 17 april. Voor de Schiedamse ploeg Groenoord is deze tegenstan der een onbekende. Verdonk speelt voor de competitie in de derde klas E en staat met 34 punten uit 17 wedstrijden ongeslagen aan de kop. Voor de vierde ronde wist Ver dank zich te plaatsen door na verlenging met 4—3 te winnen van hoofdklasser Rotterdam se Studenten. Groenoord plaatste zich door een 4—1 overwinning op Neptunus. Schiedam HBSS heeft ook dit jaar de spelregelwedstrijd, georganiseerd door de Schie damse Scheidsrechters "Ver eniging, gewonnen. De jeugd van de club van Rien Klink behaalde in totaal 552 punten. Op grote achterstand werd Excelsior '20 tweede en eind igde PPSC als derde. Leen Schotting, voorzitter van de SSV, reikte in de Hermes-kan tine de prijzen uit digend begin begon het spel te ontaarden in een zeer harde partij. Tot aan de rust moesten de man nen uit Vlaardingen daar een antwoord op schuldig blijven. Pas na de pauze hadden ze het juiste wapen ter hand. Zeer veel goede kansen bleven echter onbenut, 20- dat er weinig aan de score werd veranderd. Hopend op verlies van de concur rentie verblijft Pollux nu in de onderste regionen van de tweede klasse. De heren van Asvion heb ben een verdiende over winning behaald op Were Di. Een zeer goede tac tiek, uitgestippeld door coach Jan Willem Trailing, was hier debet aan. Were Di, dat in het begin van de strijd vier strafcomers op rij kreeg, benutte er geen enkele, mede door dat doelman Leo Egge twee keer zeer sterk in greep. Na vijf-en-twintig minuten spelen ging Ma- rijn Mentmk er vandoor en bediende op nauwkeu rige wijze Edward de Wit die geen moeite had om voor de enige treffer te zorgen. In de tweede helft was het Asvion dat de klok sloeg. '.yfZQ Op de goed uitgezette tac tiek konden de heren zon der al te veel moeite de voorsprong consolideren. Mogelijkheden tot uitbrei ding van de score deden zich niet meer voor. Spirit heeft een verdiende overwinning geboekt op het sterke Delftse Studen ten. Coach De Bruin had aanvaller Gé Hengst bui ten de basis gehouden. Naar later bleek was dit geen slechte zet. Een strafbal was nodig om de enige treffer te bewerk stelligen. Jan ter Braak liet de keeper kansloos. Door een sterke verdedi ging, waar Ad Olthuis en Jacques Verzijden opvie len bleef de stand zoals hij was. De Delftse Studs zijn door dit verlies zo goed als uitgeschakeld voor promotie. Spirit staat nu derde, net boven de Studenten. <5^55 NIEUWBOUW LAMOENTERREIN/ PALENVELD Dinsdag 7 maart as. om 20.00 uur wordt in de aan de Zomerstraat 49c een openbare vergadering gehou den. Op deze bijeen komst komt aan de orde:- het voorlopig schetsontwerp nieuwbouw La moenterrein/ Palenveld. I huureis van de j toekomstige bewoners. 358 Als u denkt aan en informeert naar een Zaken als veiligheid, com pleet held en nieuwe auto.gecl'dan de Volvo 443 voor- rijcotnfort treil u zelden zo volledig aan rang voor een proefrit. als in de Volvo 343. Belt u ons even op L' hebt dan de beste maatstafvoorde vooreen afspraak. Wij halen u graag beoordeling van antfere auto's. thuis op voor een proefrit in de Volvo 343. Geea problemen voor Unit as NOC/lis-"-.OM "-H.: Zwaluw!»» 84. h - - -f .JTiScttiedanÖKeBiet 8 .•STft'#0IB9 708976 •'-.'rrbSB 7CS32B geöpen.d 'VV': V Vlaardingen - Ondanks hun ge weldige verweer hebben de handbaldames van DWS het Stompwijkse HVS niet van een zege af kunnen houden. Aan niets was in deze ont moeting te merken dat DWS de ploeg was met degradatie- zorgen. Het speelde vrijuit en gaf HVS waardig partij. Maar in de slotfase moest DWS zich toch gewonnen ge ven en HVS een 710 zege toestaan, dat deze de titel in de derde divisie bezorgde. De heren van DWS hebben in een wat rommelige wedstrijd met Olympus geen kans ge zien om de overwinning bin nen te halen. Het spel vai> DWS was hiervoor te gezapig. Olympus wist hiervan goed gebruik te maken en kwam na een 98 achterstand bij rust tot een 15—19 zege. Diverse verdedigingsfouten bij de dames van Hollandiaan in het duel met Norths in Noord- Vlaardingen De stichting bu reau voor medische sportkeu ring heeft vorig jaar in Vlaardingen 1929 personen gekeurd. Bat werd gedaan door totaal tien artsen, die er 89 zittingen voor nodig had den. Dat kwam overeen met 339 artsenuren. Van die 1929 werden er 1018 voor de eerste maal gekeurd en 908 voor een tweede of derde keuring. In totaal werden er 511 mannen en vrouwen gekeurd voor het voetballen. Him aantallen wa ren respectievelijk 601 en 10. Van dat aantal werd er één afgekeurd en één voorwaar delijk goedgekeurd. De hand ballers kwamen op de tweede plaats met keuringsaantallen voor man en vrouw van res pectievelijk 61 en 117. Opmerkelijk was het aantal ge- keurden voor de onderwater sport Namelijk 67 mannen en 3 vrouwen Voor het parachu tespringen lieten rich 11 man nen en 2 vrouwen keuren. Voor skiën was dat 1 vrouw, voor squash 1 vrouw, voor zeilen 1 man en voor zwem mend redden. 19 mannen en 15 vrouwen. Even opmerkelijk was het aan tal tennissers dat zich liet keu ren, namelijk 1. Zoals nog bij zovele takken van sport be staat er in de tennisbond geen plicht om rich voor het beoe fenen van die tak van sport te laten keuren. Ook bij de hockeyers is dat het geval. In Vlaardingen waren er vorig jaar maar 1 man en 14 vrou wen die daartoe overgingen. Ook voor het zg. trimmen was de belangstelling niet erg groot, namelijk 19 tegen 22. Gerekend naar de leeftijden lag de grootste groep gekeur- den tussen de 15 en 19 jaar. Bij de veertigjarigen en ouder was die verdeling van man en vrouw 146 tegen 83. In totaal waren er 1336 mannen en 59D vrouwen die zich lieten keu ren alvorens te gaan sporten. Schiedam Het herenteam van de basketbalveremging Ju venilis behaalde in de uit wedstrijd tegen BOS/Forcial in Rijswijk een gemakkelijke overwinning. Het team van trainer/coach Jan Start be haalde voor de vierde maai in successie de magische iOQ puntengrens: 72—100. Tegenstander ROS staat onder aan in de afdeling. Juventus echter had in het verleden al meer moeite gehad met de ploeg uit Rijswijk. Vandaar ook dat de Schiedammers angstig startten. Bij de rust was het verschil dan ook niet al te groot: 26-46, De tweede helft was stukken beter. Een oppermachtig Ju ventus gaf ROS geen schijn van kans en liep zeer regelma tig uit naar een hoge score. Pas zes seconden voor het einde kon de 100 gehaald wor den. Harry Sluimer wist het magische totaal toen koelbloe dig op het scorebord te bren gen. Topscorers: Peter van der Waal 28, Roel Pieper 28, Harry Slui mer 14, Wïm Cordemans 10. Dames Het damesteam speelde een be langrijke thuiswedstrijd te gen bet Amsterdamse Brutus. Winst voor Brutus zou waar schijnlijk promotie beteke nen maar zou het team van Emile van Heumen de volle winst behalen zat ook voor hen promotie er nog in. Hét werd dan ook een zeer spannende wedstrijd waarbij Juventus in de laatste minu ten een goede kans op de overwinning liet schieten Met 47—50 was het Brutus dat de zege en dus het kampioen schap in de wacht sleepte. Een kampioenschap dat overi gens niet met vreugde werd ontvangen omdat sterspeel ster Ria van der Meijs met een gebroken middenvoets beentje af moest haken. Topscoorsters: Tineke Koumans 12—4, Jenny de Visser 4—7, Sylvie Franzen 64. wïjkerhout, rijn er de oorzaak van geweest dat Hollandiaan de winst uit handen moest geven. Na een aanvankelijke 1—2 voorsprong, kwam Hol landiaan via een 8—3 rust stand tot een 10—3 achter stand Deze tegenslag heeft Hollandiaan niet meer kun nen goedmaken en kwam hen op een 15—7 nederlaag te staan. De heren van Hollandiaan heb ben de uiterst belangrijke wedstrijd tegen Vires in Gou da evenmin kunnen winnen. Hollandiaan raakte geïrri teerd door de zwakke leiding en kon zich nauwelijks be heersen. Maar het gezonde verstand won en via een 11—8 ruststand ging Vires met een 18—17 overwinning met de punten strijken. Bij Unitas hebben de dames weinig problemen gekend met DWS 2 in Schiedam, dat al na korte tijd tegen een 15 achterstand aankeek, die Um- tas voor rust tot 1—9 ver grootte. Ook in de tweede helft had Unitas met een goed sluitende verdediging weinig problemen en kwam tot een 3—17 overwinning. In Ridderkerk kenden de heren van Unitas evenmin proble men met SatLimus. Herhaal delijk nam Unitas een ruimte voorsprong, maar omdat het wat al te gemakkelijk verliep verslapte de aandacht en kon Satumus weer inlopen. Na een onnodige krappe 11—12 voorsprong bij rust pakte Unitas in de tweede helft de zaken wat beter aan en zette een 17—22 zege op het bord. De heren van Wilton moeten nu afwachten wat Unitas in haar laatste duel doet Zelf maakte Wilton in Rotterdam geen fou ten legen Ancora 3, al was de ruststand 7—7. Maar na de hervatting bleek dat Wilton de langste adem had en kwam het tot een 17—14 overwin ning. De dames van UVG hebben ook tegen Ancora 2 geen kans ge zien om dat ene punt te pak ken die hen definitief vrij van degradatie zou maken. UVG was niet attent genoeg op de break-out van Ancora, wat hen op een 6i achterstand kwam te staan. Ook na rust bleef de aanval van UVG te veel hangen, waardoor Anco ra vrij spel kreeg en met 11—7 won. Zonder zich al teveel in te span nen hebben ook de heren van UVG de Ancora-reserves weerstaan. Het werd een 18—20 overwinning. De heren van WIK hebben de strijd met Roda 2 in een 16—14 zege omgezet. Roda ging verrassend van start en zette WIK op een 1—4 achter stand. Maar geleidelijk aan nam WIK het initiatief over en had bij rust al een 7—5 voorsprong. De dames van WIK hebben zich niet laten verrassen door UV- G2, nu het Spartaan op de hielen blijft zitten in de titel strijd. Voor rust was de WIK- aanval niet erg gelukkig met haar schot en had drie straf- worpen nodig om tot een 40 voorsprong te komen. Na rust ging het heel wat beter bij WIK, dat met 7—0 won. Doel- vrouwe Bep Hogendijk was bij WIK weer in grootse vorm. De heren van HVK hebben te gen Snel wiek 2 niet voor een verrassing kunnen zorgen. In de openingsfase kon HVK nog goed weerstand bieden en bleef bij tot 55. Maar daarna schakelde Sneïuiek steeds meer de break-out in, waarna na een 7—12 rust stand een 13—21 eindstand op het bord kwam. grootste KASREGISTER centrum van zuid-holland hoofddealer voor zuid-holland C-ITOH electr kasregisters kasregister-dealer, •HERMES 'CONCORD SANPUTER SCHERPE PRIJZEN EIGEN SERVICEDIENSr MET 24 UUR SERVICE ALBERT HEIJERMANSe.vTl kasregisters hoogstraat 38 rolterdam telelOOn-010-143980 Geen kopzorg over aanleg en onderhoud van elektrische installaties wanneer Boogaard is ingeschakeld. Scherpe en vaste prijs: Boogaard koopt materiaal met grote hoeveel heden tegelijk. Dat maakt het voordeliger voor Daardoor ook géén onverwachte tussentijdse prijsverhogingen. Persoonlijkeaandacht: Boouaard heeft teams van ervaren vaklieden onder leiding van een projektleider. U kenc de mensen en zn kennen her werk. Van begm tot eind. Zy houden zich aan de afspraken. Veelzijdige vakmanschap: Boogaard komt overal. In scholen, tehuizen, kantoren, werkplaatsen, winkels, woningen... Voor karweien van f 500.- en f 500.000.-. Voor de aanleg van centraal antennesystemen enonderhouds kontrakten; voor alles op het gebied van elektriciteit. Wie met Boogaard in zee gaat, vaart op een voorbeeldig bestek. Goed geregeld! kantoor - tekenkamer werkplaats Emmastraac 13 Vlaardingen tel. 010-348744 (5 lijnen) booqae

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8