SSS: geen nioeite met Excelsior fl1 PPSC weer niet overt ai igend 1 Sunlight straft fouten De Alblas af HVO ontneemt Voorne kostbaar punt Slecht optreden van MW27 TSB gelijk HBSS blijft verbazen MAANDAG 20 MAART 1978 \hsRQ Jan Geldof opgeschreven 't Hoen voorzitter van PPSC VD/SC/WW 4 Coen Winkel man ...uitblin ker... Klaaswaal SSS is tegen Excelsior Maassluis bijna niet in gevaar geweest. Maaronder de grote druk die op de schouders van beide elftallen rustte werd het weer geen hoogstaand gebeuren. SSS bleef baas in eigen huis: 2—1. Excelsiors oefen- meester Leen Admiraal verklaarde zijn strijdplan als volgt: „Wij zijn hier heen gekomen om twee punten te behalen en we zulten dan ook volledig op de aanval spelen." De gasten speelden inder daad op de aanval, maar SSS had het antwoord klaar. Schiedam Keihard werken betekent nog niet dat het gelijk een aantrekkelijke wedstrijd wordt Hetgeen door zowel PPSC als Oranje Wit werd bewezen. De uitslag (3-2) was in het voordeel van „PP". De vertoonde verrichtin gen eveneens. Maar wat achterbleef was een publiek dat zeker niet tevreden zal zijn. Want spektakel bleef in deze matte wedstrijd volle dig uit. Toch mocht Hans Kostense tevreden zijn. Im mers, de concurrenten lieten een klein steekje vallen waardoor het verloren, prestige van vori ge week (tegen ASWH) weer een klein beetje we*-d opgevijzeld. Kostense: „Okee, dan is het misschien niet mooi geweest. Maar we hebben de punten weer binnen. En dat telt nou een maal op dit moment". PPSC startte gehandi capt Piet van Veen liet op het laatste moment verstek gaan (griep), zodat middenvelder Dick door Marlijn Verwaayen Vos als laatste man ging spelen. Wat weer betekende dat Ton van der Linden meer de fensief ging spelen en de onervaren Leo Al ders de aanval completeerde. Al na vijf minuten sloeg PPSC toe. De toch al onzekere Oranje Wit-defensie werd door de sterk spelende Coen Winkelman uitgespeeld waama de aanvoerder Ton van der Linden in. staat stelde rustig te scoren: 1-0. Een voor sprong die in feite angst inboezemde. Immers, vooral de vaste supporter verwachtte nu een PPSC dat ten onder zou gaan aan onderschat ting, Het tegendeel was waar. Met snelle aanvallen werd de tegenstander constant onder druk geii-t met in ae hoofdrol in aanvallend opricht Winkelman en in de defensie Dick Vos. Twintig minuten na de openingstreffer leverde dat resultaat op. Het was Rob de Nijs die een dïeptepass gaf op Wout van Vuuren. De verde diging plaatste de bal over alles heen richting Alders die terugkopte op Aad Goedendorp. De lastige spits maakte geen fout: 2-0. Pas toen Oranje Wit-trainer Sijm Beuk Ad Bais in het veld haalde werd de organisatie beter. „We hebben namelijk een jeugdkeeper in het doel. Hij was te onzeker. Daardoor heb ik Bais erbij gehaald om in elk geval meer organisatie in de defensie te krijgen". PPSC leek op rozen te zitten. Hetgeen echter na tien minuten spelen in de tweede helft minder riant bleek dan men dacht. Toen namelijk mocht Het Vos een vrije trap nemen na een overtreding van Rob de Nijs. De bal ging langs de muur via de paal het net in: 2-1. Kostense over de matheid die na rust weer opkwam: „Ik heb geen idee waar het aan Egt. Misschien komt het omdat een aantal spelers niet helemaal fit was. Vorstenbos, De Nijs en Piet van Veen hebben de hele week niet ge traind. Gelukkig dat alleen Van Veen niet kon spelen. Maar die matheid komt volgens mij doordat een aantal spelers bang is. Ze zijn de feeling en de overtuiging een beetje kwijt". Toch brak er geen paniek uit bij PPSC. En werd Oranje Wit andermaal op een achterstand gezet toen weer Aad Goedendorp (Kostense: ,Hij was de ster van het veld") een dieptepass van Nico de Vries doeltreffend afrondde. Maar ook nu weer liet de Schiedamse defensie kort daarop een. steek vallen, waardoor ander maal Piet Vos een fout van de onzekere doel man Veringmeier af kon straffen: 3-2. Dat PPSC het daarna nog moeilijk kreeg had het aan zichzelf te danken. Kostense wisselde Meindert van Veen en Hans Vorstenbos nog voor Jan van der Marei en Aad de Bruin. Vlaardingen Voor De Alblas was het zater dag een kwestie van hand in eigen boezem steken. Niet alleen voor de vermorste kansen bij Sunlight, maar de wijze waarop de Vlaardingers de cadeautjes op een pre senteerblaadje kre gen. Het werd ui teindelijk op een zeer hobbelig veld 2-1 voor Sunlight, dat er, ge zien een drietal ge schorste spelers (Bas Post, Ed Hassfeld en Eugene Sordam) het meest blij mee was. Terecht! Voor trainer Mons houwer daarom een enorme desillusie, omdat De Alblas eerder met 3-0 had gewonnen. Niette min was De Alblas geen ploeg om snel bij de pak ken neer te zitten. Zelfs niet na twee grove fouten in de defensie. De misère begon al na een kwartier, toen Boudewijn Groen vlot kon scoren na een verkeerde pass van Rini Waardenburg. Tien mi nuten later overkwam dat buitenkansje ook Dick Jansen, die weder om een verkeerde pass' ineens voor zijn voeten kreeg: 2-0. De Alblas, dat vorige week leider Spirit had versla gen, leek verslagen, maar niets was minder waar. Met weliswaar stug voet bal verzette het de ba kens tot ver in de Vlaar- dingse defensie, waarin het tot tal van paniekeri ge situaties kwam. Een kogel van Jan van Gen- deren kon doelman Leo Verduyn, op twee meter afstand van deze speler, met de vuisten keren, terwijl anderzijds enkele harde schoten van Dick Vlot en Jan Stierman over vlogen. Dan maar na rust moet De Alblas hebben gedacht Het was daarom al gauw raak, om precies te zijn na tien minuten, toen Ad Zwaxtbol de bal in de uiterste hoek plaatste. Heel De Alblas geloofde er toen weer in. Massaal ging het in de aanval, maar vreemd genoeg kreeg Sunlight daardoor de beste kansen. Met na me Boudewijn Groen stond nogal eens oog in oog met doelman Rik Zuiderbaan, maar tot Vlaardingse treffers kwam het niet. Ook overigens van de zijde van de gasten, die, naar mate de strijd vorderde, hun kruit verschoten ble ken te hebben. Opmerke lijk was het feit dat scheidsrechter Treffers voor veel overtredingen moest fluiten. Misschien bang dat het duel uit de hand zou gaan lopen? Maar wat dat betreft was het duel alleen maar hard, omdat beide clubs een enorme inzet aan de dag legden. Aan het hoofd van de defensie stond Ko Lokhorst die een geweldige dag beleefde. Her haaldelijk blokkeerde hij de ontsnappingspogingen van Lies Kardol, Henny Duchené en Dik Verburg. Als het de Maassluizers gelukte langs Lokhorst te komen, ontstond er wel gevaar wat dan weer door Piet Voilaard, Pleim No tenboom en Loe van der Veer werd gekeerd. Met lange bal len werden de voorwaartsen aangespeeld en de onrust in de Excelsior-defensie was enorm. Het was dan ook be grijpelijk dat na zes minuten spelen uit een zeer rommelige situatie Gert Vermaas raak kopte: 1—0. Het was onbegrijpelijk dat SSS niet verder afstand nam. Jan Leerm akers hierover: „Wij draaiden achter wel goed maar toch bleef de onrust een hoofdrol spelen; aanvallend waren we niet attent genoeg om de beslissing te forceren. We waren min of meer inge slapen. De druk is erg groot, het belang van de einduitslag gaat steeds zwaarder wegen." André Zeegers en Jan Rood bol ontnamen telkens de bal voor dat Excelsior aan opbouwen kon gaan denken. Doch na een half uur spelen kregen de gasten steeds meer vat op het spel en het resultaat was een kopbal van Henny Duchene dae echter te zwak was om Gert Bons te passeren. Op een pas van Henny Duchene kon. Erik Scheffers doorgaan. Gert Bons kon rijn schot niet klem- vast pakken, het leverde al leen een hoekschop op die geen resultaat had. Jan Rood bol moest nu verder terugko men ter assistentie. Het onbegrijpelijke gebeurde. Geheel onnodig speelde Jan Rood bol vanuit de midden cirkel terug op Gert Bons. Lies Kardol, net op de terug weg van een aanval, kon een voudig aannemen en alleen voor Gert Bons scoorde hij 1—1. Na rust werd de wedstrijd stuk ken aantrekkelijker, hoewel die in het geheel toch onder de maat bleef. In de tiende minuut wilde Jan Roodbol zijn fout goed maken en zette strak voor op Gert Vermaas die echter onder de bal door kopte. In de achttiende mi nuut was het toch raak. Jan Roodbol gaf het leder half struikelend door en Jan Snel Ua *IL wist hem net te pakken te krijgen en omspeelde Ferry Groeneweg en Roel Jan Ab bas was kansloos: 2—1. Een vaste mandekking van'Mar- tin van der Pol (ingevallen voor Gerard Bos) en "Wïm Klein moesten Roodbol uit schakelen. Excelsior kreeg daardoor meer aanval. „Ge rard Bos heb ik vervangen omdat die te lang bleef draaien met de bal en zodoen de kon de aanval niet functio neren", aldus Leen Admiraal. Er werd veel gepraat door Excelsior en vooral door Dick Verburgh die samen met Erik Scheffers .tegen een officiële waarschuwing opliep. Dick Verburgh kreeg een aantal uitgespeelde kansen om als nog de gelijkmaker op het bord te zetten. Nadat invaller Henk van der Sluis uit een voorzet van Leo Schouten nog naast geschoten had, belandde Dick Verburgh zijn laatste kans in het zijnet: ,,Ik wü niet zeggen, dat de gelukkigste heeft gewonnen. Wij waren toch wel iets be ter", stelde Jan Leermakers tot slot. „Wij krijgen beslist nog acht zulke wedstrijden en dat wordt echt knokken voor de punten." Leen Admiraal voegde er nog aan toe: „Wij kregen arbiter Excelsiors doel man Roel Jan Abbas grijpt in voor Ad Huisman, de cen trumspits van SSS, gevaarlijk kan wor den. Leo Schouten behoeft niet meer in aktie te komen. Van der Zee tegen ons door dat wij bleven praten. Op het lange spel van SSS hadden wij geen antwoord. Jammer, dat Dick Verburgh zijn dag niet had, anders was een ge lijkspel zeker de juiste uitslag geweest." Brielle De vreugde van HVO-trainer Harry Bouquet na het gelijkspel (0-0) tegen SC Voome was begrijpelijk, maar stond wel in schril contrast met het door de Vlaardingers getoonde spel, want dat was evenals dat van j Voome beneden de maat. De vreugdedans van Bouquet benadrukte nog eens extra waar het in deze fase Van de competitie om gaat: niet om fraai voetbal, maar slechts het resultaat telt nog. Voor de SC Voome betekende het doelpuntloze gelijkspel een domper op de stemming, want de Briellenaren ver speelden daarmee ogenschijn lijk het ene punt voorsprong, dat ze op naaste concurrent Lisser Boys hadden. Voorne trainer J an van der Vorm kon dan ook pas weer lachen toen door Casper Postmaa. bekend werd dat ook Lisser Boys had verzuimd de winst te pakken. Voor HVO bete kent het gelijkspel tegen Voome dat de kans dat het de dans om de degradatie kan ontspringen iets groter is ge worden. De manier waarop HVO in Brielle zijn werk deed moet echter toch ook Harry Bou quet zorgen hebben gebaard De ploeg speelde puur degra datievoetbal met alle negatie ve kenmerken van dien. De opbouw bestond voornamelijk uit lange trappen waarbij het middenveld werd overgesla gen. Gevolg was uiteraard dat de Vlaardingse spitsen nau- Schiedam PPSC heeft voor het eerst sinds lange tijd weer een voorzitter. Nadat Leen Noordzij na diverse in terne strubbelingen aftrad is nu Jan 't Hoen tijdelijk voor zitter geworden, 't Hoen, die al een. bestuursfunctie bij PPSC heeft, zal in elk geval voorzitter blijven tot de alge mene ledenvergadering van dit jaar, die waarschijnlijk in september wordt gehouden. De nieuwe preases volgt de tijdelijke voorzitter Jaap Brussé op. 't Hoen is 40 jaar. welijks werden bereikt, wat ook een verdienste mag wor den genoemd van de Brielse verdediging waarin Jan Gel dof zeer resoluut rijn directe tegenstander Rinke Baaisma uit de wedstrijd speelde. Een opvallende rol was eveneens weggelegd voor gelegenheids laatste man Cees van der Meyden. De voormalige voor stopper zorgde door zijn ris kante spel nogal eens voor benauwde situaties, maar ook hij vast het gevaar veelal zon der veel moeite te bezweren. Het grootste manco bij SC Voome lag op het midden- VI aardingen Uiteindelijk mocht TSB tevreden zijn met het 1-1 gelijke spel tegen Monster. Vooral omdat vlak voor tijd de Vlaardingers angstig moesten toezien hoe een kogel van de Westlanders op het houtwerk uiteen spat te. Voor de rest waren beide partijen aan elkaar gewaagd, TSB was niet in het minst in paniek toen de thuisclub al na drie minuten de score opende. Voor de rest gaf TSB weinig kansen weg. Eerder zocht het een weg naar het Mons terse doel, zonder overigens tot sco ren te komen. Dat gebeurde wel twintig minuten voor tijd via Cor van der Beemt, die, ver opgerukt, de bal op een presenteerblaadje kreeg van Hans van Bommel: 1-1. Daar bleef het bij. veld. Op die vitale plaats tra den de Briellenaren zeer on zorgvuldig op en zodoende was het voor Piet Vogel en Maarten Bom niet moeilijk om vroegtijdig de Voome- aanvallen af te breken. Dit speltype leverde een zeer rom melig beeld op dat bij het schaarse pubüek dan ook maar weinig enthousiasme opriep. De beste kansen kwamen voor Voome merkwaardig genoeg in de eerste helft, in een perio de dat de promotiekandidaat een schromelijk tekort aan in zet vertoonde. Na een hoekschop van Jan Ha verkamp bijvoorbeeld, graai de invaller-doelman Peet Ver hoef naast de bal waardoor Gerard Mellaard voor een leeg doel kon inschieten. Via zijn voet ging de bal echter over de lat. De tweede kans kwam toen Mike Naan een directe vrije trap mocht ne men. De Engelse spits deed dat zeer bekwaam door de bal met een fraaie boog over de muur te sturen. De lat stond echter een doelpunt in de weg. Dat was de schamele oogst van de eerste helft. HVO kwam in die periode niet verder dan eer. schot dat goed door Piet den Bakker werd gestopt, en een onoverzichtelijke situatie voor het Voome-doel waarbij Piet den Bakker verslagen op de grond kwam te liggen. Zo wel Jan Aldelieste als Wim Vogel wisten niet van die unieke kans te profiteren. De tweede helft kenmerkte zich door een harder werkend Voome, dat ook nu weer te i weinig creativiteit in het spel legde al deed de keihard wer kende Bas Preesman daar wel verwoede pogingen toe. Ook hij kwam niet verder dan een schot in het zijnet. Het slotof- fensief van Voome leverde ei genlijk voor Gerrit de Goede Mike Naan schermt de bal af terwijl Gerrit de Goede toekijkt. en zijn ploeggenoten weinig problemen op. Het strafschopgebied was name lijk zo overvol dat ook Voome nog maar slecht uit de voeten kon. Meest opmerkelijk feit in de tweede helft was de waar schuwing, die achterspeler Jan Geldof kreeg. Toen Rinke Baaisma hem eenmaal dreig. de te passeren had Geldof niet in de gaten dat Cees van der Meyden hem rugdekking bood en hij werkte zijn direc te tegenstander professioneel tegen de grond. De overigens zeer matig leidende scheids rechter Van Dam noteerde daarom terecht de Brielle- naar. Schiedam Tot vijf minuten voor tijd smaakte HBSS het genoegen om bij Groot Am- roers op een 1-0 voorsprong te balanceren. Toen was er een strafschop, na een handsbal 1 van Ton van der Leye voor nodig om de gastheren naast HBSS te brengen: 1-1. Niet slecht overigens van de Schiedammers, die in drie wedstrijden tot vijf punten kwamen. En daarbij zit een reële kans voor behoud van het derdeklasserschap in. In Groot Ammers kwamen de Schiedammers na een half uur op een voorsprong door Henk Scharloo, nadat eerder Wim van Est de paal had gehaald. In de tweede helft moesten de Schiedammers rich in hoofd zaak tot verdedigen beperken om de stroom van aanvallen op te vangen. Doelman Cees van Dam veroorzaakte halver wege een strafschop, die niet werd benut, maar de tweede, vijf minuten voor tijd, werd wel in een gelijkspel omgezet Maasland Voor de tweede achtereenvolgende maal maakte MVV27 er voor eigen publiek niet veel van. Kon er vorige week tegen Lom bar dijen nog een 0-2 achterstand tot een gelijkspel worden omgebogen, tegen Stellendam verloren de Maas- 1 anders zaterdag met 0-1. Dat gebeurde in een van beide zijden ontstellend slecht gespeelde wedstrijd, waarin Stellendam de gelukkigste was. Want kansen om te doelpunten heeft MW voldoende gehad, maar afwerken ho maar. In plaats van op de ranglijst te klimmen verslechterde de positie van MVV derhalve. Echter nog niet zo dat er van direkt gevaar sprake is, want enkele andere laaggeplaat ste verenigingen verloren eveneens. Voor de rust was MW in de 15e minuut dicht bij een doelpunt, maar het schot van Tjeerd Vrij kwam op de lat. Vervolgens kwam Stellendam in de 35e minuut aan het beslissende doelpunt Een uitgooi van doelman RinuS van de Wetering werd onvoldoende verder getranspor teerd. De Stellendamse spits Kamp profiteerde en scoorde prompt: 0-1. In de tweede helft hebben de Maaslanders diverse kansen gehad om tenminste gelijk te maken. Vooral Huib Bos en Cees van Buur en verzuimden echter daarvan gebruik te maken. Derhalve werd het voorlaatste thuisoptreden (MW speelt nog 4x keer uit en lx thuis) opnieuw een teleurstelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4