SPORT -<€Ji SV Vvangt tegenslag goed op Vitesse houdt Zwaluwen in de zorgen 'S III FC Vlaardingen scoort weer niet. Afgang tegen FC Groningen voorkomen Programma fortuna van Vlaardingen MAANDAG 20 MAART 1973 ■VD/SC/WW 5 j «testy*-# e Hier weer een kopbal van Frans Sians die zal mislukken. Ook met Dick Beek in de spits werd er niet gescoord. Vlaardingen Experi ment mislukt! Maar ook: zonder inzet is FC Vlaardingen nergens. Non ja, het viel wél de volle negentig minuten aan, maar zonder ver toon van macht.„I>it Graafschap", aldus La- seroms, „had opgerold moeten worden. Gooi de spelers maar in een hoed, anders gezegd, door Bas van den Berg zet ze op willekeurige plaatsen, en je gaat er beslist niet beter door spelen". De' oplossing is nieuwe gezichten, spelers die op het veld kunnen dirigeren. FC Vlaardingen kon dat gisteren voor 1509 kij kers duidelijk niet. Wél dwong het Graafschap in een zogenaamde figuranten, rol, maar dat was dan ook alles. Ook de nieuwe aanval, die voor deze keer bestond uit: Danny Molendijk, Ivan Boudewijns en Johnnie Jan sen, bracht er bitter weinig van terecht Zelfs mochten Jansen en Molendijk, ten kos- Experiment mislukt te van Stans en Drapic, tus- sentijds het veld ruimen. Het enige lichtpuntje zag Lase- roms in Jan Lohman, die, alt hans voor rust, zich mag in werken op zijn nieuwe plaats op het middenveld. Laseroms: „Ik ben er intussen wel achter dat de Brabander geen typische spits is. Maar omdat we niets beters hebben, is er af en toe wel wat roof bouw op zo*n jongen ge pleegd. Volgend seizoen staat hij vrijwel zeker op het mid denveld." Het enige wat FC Vlaardingen overhield aan dit zeer matige duel was een punt dankzij de 0—0, en 250 gulden in de knip. Maar wel vergokte het zo goed als zeker de kans voor de vierde en laatste pe- riodetiteL Dus nu al weer kijken naar het volgend seizoen. FC Vlaardin gen mag zeker wel met drie vier nieuwe spelers op de markt verschijnen om er vol gend seizoen een acceptabeler elftal van te maken. „Dit was", onderstreepte Laseroms ten volle, „een wanvertoning". Uitgezonderd overigens het eer ste halfuur, toen er nog spra ke was van zinderende span ning. Het overwicht resulteer de in vele hoekschoppen, maar niemand die aanspraak maakte op de beslissende tik. Zegge en schrijve twee scho ten, van Cees Zwambom en Ivan Boudewijns, waren het schamele resultaat van die aanvalsdrang. Ook Graafschap, dat met een Salfischberger, Mintjes en Hoenders, nogal wat techniek in zich bergt, bracht er weinig van terecht Enige opwinding ontstond er na een kwartier, toen Dick Beek op het mid denveld onderuit werd ge haald door Paul Kerlin, en scheidsrechter Klint, die goed leidde, daar een gele kaart voor gaf. Pas na een half uur kwamen de gasten enigszins los, toen de hele Vlaardingse defensie werd uitgespeeld. Dankzij Ben Gerritsen, maar de kogel van Kerlin werd vakkundig gestopt door doelman Eike lenboom. Het was ook voor Graafschap de enige reële kans. Voor FC Vlaardingen was het intussen wel een op telsom geworden. Maar van werkelijk uitgespeelde acties geen sprake. Laseroms: „Evenals vorige week tegen MW rukken we op tot twin tig meter voor het doel van de gasten, en dan is het ge beurd." In de tweede helft zullen onget wijfeld enkele spelers zich hebben afgevraagd waarmee zij bezig zijn. Het spel werd toen zienderogen slechter. Aan verkeerde passes geen gebrek, waaruit zelfs Graaf schap nog reële kansen kreeg ook. In het begin stuitte Dan ny Molendijk op doelman Doornebosch, en toen ook nog eens Salfischberger op de doellijn een kopbal van Frans Stans onschadelijk had ge maakt, was het weer gebeurd met het offensief. Dat sudder de alleen nog maar wat na bij „hoge" ballen voor het doel, maar Dick Beek, een alterna tieve spits (Wim Tijl weer ge blesseerd), had te veel moeite met uitblinker Salfischberger. Slechter FC Vlaardingen kon nog zoveel kansen creëren, een doelpunt zat er bepaald niet in. Het was dan ook bepaald ontmoe digend om te zien dat het spel steeds slechter werd. Waarvan Graafschap met en kele kansen voor Ben Gerrit sen kon profiteren. Na afloop was er meer discussie over de gele kaart voor Paul Kerlin dan over de slechte verto ning. Het ziet ernaar uit dat Graafschap dat geel monde ling wil behandelen. FC Vlaardingen verleent daarbij zijn medewerking. Opstelling FC Vlaardingen: doel Peter Eikelenboom, achter Joop van Dop, Cees Zwam- bom, Krsto Mitrovie en Bep de Ruiter, midden Dick. Beek, Jan Lohman en Cees Bou* man, voor Danny Molendijk (Predrag Drapic), Johnnie Jansen (Frans Stans) en Ivan Boudewijns. .06 Groningen De ver wachte afgang voor SVV bleef uit. Tegen een FC Groningen dat vooral in de thuiswed strijden een niet te klop pen tegenstander is was de angst van SVV groot. Dat het uiteindelijk maar 2—0 werd was vol ledig de verdienste van de Schiedamse defensie. Waarin Ruud van Dijk sterk speelde tegen Pe ter Houtman. „Het is gewoon jammer dat je het op het laatste moment nog prijs moet_, geven", aldus Pim Visser die zeker niet ontevre den was. Dat ook niet kon zijn gezien de muta ties die SW kende. Twee geschorste spelers (Cor Peitsman en Rinus Steenbergen) en een aan tal door verschillende re den niet aanwezige spe lers (Meerhof, Merrelaar, Mulder en Zoetmulder), Pim Visser loste die pro blemen op door Dick Vlaardingeo/Schiedani Yoetbllprogramola zater dag 25 maart: PC Vlaar dingen—Willem if Wape ningenSVV, jong SV V—jong Willem II, RKWIK—-Excelsior W (beker), PFC—Martinit (beker), Hoek van Hol land— DSO. Barendrech- t-PPSC (oefenen), CW- P—Hoek van Holland, GOudswaardse Hoys D- VO '32, CION—GTB, MASC-VDL. Maandag 27 maart: SV- V—Wageningen, Willem II—FC Vlaardingen, Mar tinit—EMMA, Concor- dia-Ursus, RKWIK— Graaf Willem ÏÏ/VAC, Hoek van Holland—GDS, Demos—SVDPW, SFC— Rockanje, MSY71—WI- CO, Nado V—FCN '66, RDM—Schiedamse Boys. Hoogmoed andermaal als laatste man op te stellen. Ruud van Dijk moest zodoende spelen op Peter Houtman. Vis ser: „Ruud heeft het uit stekend gedaan, on danks het feit dat ook bij geblesseerd was." fn de voorhoede moest Henk Salari het elftal completeren zodat op links Versteeg kwam te staan, Huigen in de spits en Salari als rechter spits. Een opzet die vooral voor rust uitstekend slaagde. Want toen was SW ze ker niet de mindere van FC Groningen. Waarbij vooral defensief precies volgens opdracht werd gespeeld. Pim Visser: „Het was de bedoeling om Houtman geen kans te geven. Nou is bekend dat hij het moet hebben van de vleugelspitsen. Ons voordeel in deze wedstrijd was dat Jan den Tuinder Bakker erg goed afstopte. Waardoor Groningen nauwelijks gevaarlijk kon worden." Toch moest Diek Hoog moed de andermaal uit stekende doelman Eddy van der Most eenmaal assisteren door de bal van de doellijn te halen. Hij deed het op koel bloedige wijze. SVV daarentegen kreeg even eens een ideale moge lijkheid toen zowel Cor Huigen als Erik Ver steeg vrij kwam te staan. Huigen echter be nutte de pass van Wim de Haan niet. Ook na rust was SW be reid aanvallend te spe len. Met Erik Versteeg in het centrum en Huigen op zijn oude „stekkie" leek het inderdaad meer gevaar op te leveren. „Vooral door die verre uittrappen van Eddy van der Most konden we de lengte van Versteeg be nutten", aldus Pim Vis ser. Tot een half uur in die tweede helft had het allemaal resultaat. Daar na sloeg het geroutineer de Groningen alsnog kei hard toe. Het was Bakker die toen wel het net kon vinden. Een misverstand tussen Dick Hoogmoed en Bart Kreft bracht Bakker vrij na een schitterende 1—2 combinatie. De Groninger twijfelde geen moment en maakte dankbaar gebruik van het geboden gat: 1—0. Het mag de verdienste van SW genoemd worden dat de ploeg zich toen niet ging ingraven om een afgang te voorko men. SW dacht daar niet aan en ging juist risico's nemen. De ge blesseerde Wim de Haan werd vervangen door verdediger John de Mun- nik waardoor Hoogmoed naar de voorhoede kon gaan. Visser: „De Munnik had een wat corrigerende taak terwijl Dick Hoog moed de opdracht kreeg zich met de aanval te door Martijn Verwaayen bemoeien." Bijna lever de dat succes op toen FC Groningen zich te rug liet dringen en SVV zodoende een aantal re delijke kansen kreeg. Toch was het andermaal de thuisclub die wist te scoren. Want drie minu ten voor het einde profi teerde men toch van de aanvallende instelling van SW. De tot op dat moment onzichtbare Pe ter Houtman (Pim Vis ser: „Ze zeggen dat hij teruggaat naar Feye- noord maar het niveau van de eredivisie haalt hij zeker niet") bewees toen toch zijn waarde. Hij was het die een voor zet van Schoonbeek in kopte: 2—0. „Aan dat doelpunt hecht ik geen enkele waarde meer", meende Pim Vis ser terecht. „Dat was ge woon het risico wat we namen. We missen nog het vermogen om een balletje vast te houden. Lukt dat wel dan heeft FC Groningen het nog moeilijker dan ze het nu al hebben gehad." FC GroningenSW 2—0, rust 0—0. Scheidsrechter Bosman. Toeschouwers: 6.000. SW: Van der Most, Corver, Hoog moed, Van Dijk, Den Tuinder, Van der Vlist, De Haan (De Munnik), Kreft, Salari, Huigen, Versteeg. llliminilllIUIIIIIIU!!ll!!UUIUlUII!ll!IIIIIIUIIIUIIIIIinillUIIIIIIIIIIII!IIUIIIIIl!llllllll!IIIIIU]lllllllll!llimilUUUIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIMIIinilllllllllllll!l[IIII]llllll!IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllli:ilUI!!llllllllllllllllllllll Vlaardingen Aan compli menten ontbreekt het Zwalu wen dit seizoen niet, maar aan punten des te meer. Ook zaterdag was het weer zo, Vitesse-trainer Gerard Weber meende dat Zwaluwen geen ploeg heeft om te degraderen. Desondanks namen de gasten wel de volle buit mee naar Delft. Het werd uiteindelijk l-2„ een uitslag waarmee Vi tesse dichter naar de kop op schoof en Zwaluwen in de problemen bleef. Het verschil tussen hoog en laag manifes teerde zich in die zin, dat Vitesse net dat beetje geluk had wat Zwaluwen miste. Een gelijkspel zou missehien een juistere uitslag zijn ge weest, want vooral na de rust domineerde Zwaluwen lange tijd. Daaruit moet dan wel gescoord worden, anders ebt het offensief weer weg. Toen dat zich zaterdag weer voor deed, kwam CS Vitesse prompt met de beslissende treffer. De Delftenaren namen daar mee, net zoals trouwens vorig seizoen, revanche voor de thuisnederlaag- Voor Zwalu wen was het nog een geluk dat Nieuw Lekkerland ver loor, en derhalve de voorlaat ste plaats blijft delen. De wed strijd tussen de twee overige degradatiekandidaten Zwart Wit *28 en De Zwervers werd afgelast. De rol van CS Vitesse daarente gen richt zich nog altijd naar boven. Trainer Weber: „We hebben wel lekker vrijuit ge speeld, maar we spelen zeker nog mee. We doen nog mee met de toppers, vooral nu IJs- selmeervogels een punt ver speelde". Met nog acht wed- strijden te gaan, hebben de Delftenaren drie punten ach terstand. Het begin van de wedstrijd was wat aftastend, al was meteen te constateren dat Zwaluwen wat verkrampt speelde. Bo vendien ontbraken de vleu-^ - gels, omdat Hugo Sluimer nog' geschorst was en er van Er- nest Kegel geen dreiging uit ging. „Gelukkig is Sluimer de volgende wedstrijd weer be schikbaar", aldus De Kruis Het wel via de vleugels spelende CS Vitesse, Peter van der Meer en Ruud van der Lee waren steeds aanspeelbaar, nam in de l?e minuut de lei ding. Een vrije trap van Van der Meer kopte de vrijstaande Ton Zoutendijk via de handen van Ab Nijgh tegen het net: 0-1 Desondanks was de nederlaag voor Zwaluwen nog met gete kend, integendeel. Er volgde een offensief en de kansen op de gelijkmaker dienden zich aan. Doelman Paul Oortwijn moest een schot van Jan Mo lenaar tot corner ombuigen, en toen Leen Pijpers na aan geven van Jos Buitelaar vrij voor doel kwam, zegevierde Oortwijn opnieuw, Gelijk In de 33e minuut kwam Zwalu wen dan toch gelijk, waarbij het geluk ditmaal wel mee werkte Doelman Oortwijn was al naar de hoek voor een schot van Leen Pijpers Via het been van aanvoerder Chi Chung werd de bal echter iets van richting veranderd, en Oortwijn was geslagen; 1-1. „Wie schopt ze er m", zo vroeg "De Kruis zich wanhopig af „We missen nog steeds een afmaker" Die had CS Vitesse wel, want toen de druk van Zwaluwen afnam, was daar ineens weer Zoutendijk Een m de 26e minuut door Van der Meer ingezette aanval kwam via Van der Lee bij de al weer vrijstaande Zouten dijk, die zich andermaal een koele afronder toonde: 1-2. Meteen daarop leek de wed strijd zelfs definitief beslist, maar de schuiver van Pleun van der Akker scheerde centi meters naast. Waarop Zwalu wen dan toch de wedstrijd weer naar zich toe trok Met als gevolg een daverend af standsschot van Rem Ho man, een kwartier voor tijd. Maar inptaats van in te slaan, beukte de bal ver buiten be reik van Oortwijn de paal. Wat Zwaluwen in het laatste kwartier ook probeerde, het slaagde met alsnog nog een punt te redden. Zelfs had CS Vitesse door de Vlaardingse pressie de uitslag nog gemak kelijk groter kunnen laten uit vallen. Zoutendijk, Van der Meer en Ruud van der Lee profiteer den echter met. Weber was van de Vlaardingse druk trou wens ook niet onder de in druk. „Dat viel hard tegen, ik had veel meer pressie ver wacht". Vlaardingen Fortuna overweegt zijn leden te vra gen het contract met onder verhuurder FC Vlaardingen te mogen ontbinden. In die zin heeft het dagelijks be stuur van de zondag derde klasser zich vorige week uit gelaten tegenover het DB van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Aanleiding is het feit: dat de eerste divisieclub zijn finan ciële verplichtingen niet op tijd nakomt. Bovendien is het een doorn in het oog van Fortuna, dat het contract voor gas, water en licht voor dit seizoen (1977—1978) nog niet eens is opgemaakt. FC Vlaardingen, dat dit sei zoen wél een bedrag van 10.000 gulden heeft overge maakt voor huur van het complex (juiste bedrag is 6.500 gulden voor FC Vlaar dingen en 3.500 voor Fortu na. red.), beroept zich echter op het feit het niet eens te zijn met de verdeelsleutel van dat zg. tweede contract. „Het komt er allemaal op door Bas van den Berg neer, dat Fortuna het op het ogenblik meer dan zat is", aldus secretaris Wim Tabe- Ung. „We schuiven steeds maar weer rond de tafel, schrijven brieven aan el kaar, maar er komt niets uit." Hoewel het voltallige bestuur van Fortuna eerst nog een beslissing moet ne men over de ideeen van het dagelijks bestuur, is de kans niet uitgesloten dat FC Vlaardingen daardoor van het complex afmoet. Maar omdat de Vlaardingse Raad voor Sport en Recrea tie het beheer over de sport complexen heeft, moet die een uitspraak doen. FC Vlaardingen is op voorband bereid zich aan een juridisch steekspel te wagen. Voorzit ter Bob vac Slooten is van mening, dat bij opheffen van de stichting FC Vlaardin gen, Fortuna met de lasten van het betaalde voetbal komt te zitten. „Maar voor het zover is, zullen wij", al dus de praeses, „niet schro men de rechter in te schake len. De betaalde voetbalclub heeft overigens vorige week zelf een brief naar de VESR gestuurd, met haar visie op een acceptabeler verdeel sleutel voor het betalen van gas, water en licht. Van Slooten: „Wij hebben bere kend dat FC Vlaardingen vanaf 1974 gewoon te veel heeft betaald. De Sportraad moet dat maar eens gaan uitzoeken." De vraag blijft echter be staan waarom het allemaal zo lang duurt Het is een vreemde zaak dat clubs, die op één sportpark wonen, el kaar brieven schrijven. Aan de Sportraad de taak de „bu renruzie" bij te sturen of het betaalde voetbal uit Vlaar dingen te laten verdwijne- n...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5