rustig adei sport HDVS haalt weer RKWIK zo goed als veilig De Ridder velt Schiedam Grote ravage in voetbal- kantines MAANDAG 20 MAART 1978 Kerssemeyer: proeftraining bij NAC isdfe. .Hl If iö* Jacobs: Ier van DHS zich „Morele W1Ï1S Sportagenda Excelsior'20 tevreden i j HOUTWERK Knappe 3-0 overwinning op Roodenburg Steeds Voorwaarts geeft arbiter VD/SC/WW 6 leer nog wel beroeren, maar niet verhinderen dat het via de paal tegen het net tot stil stand kwam: 1—0. Na de thee heeft Schiedam ge tracht tot een beter resultaat Schiedam „Het is een morele overwinning. Voor mij een duidelijk bewijs dat we in de top thuisho ren". Het waren de woorden van DHS-trainer Rob Jacobs na afloop van de wedstrijd tegen LENS (10). Een zege die meer kostbaar dan dan mooi. Het doelpunt van Piet Roozen, plus het blazen van scheidsrechter Stekelenburg, was in feite het enige wat nogal wat discussies teweeg bracht. Onterecht overigens wat de leidsman betreft Want goed, de man tastte nogal eens mis bi] beslissingen die te maken hadden met de buitenspelre- gel Waardoor overigens beide partijen benadeeld werden. Maar echt slecht deed hij het zeker niet. Zoals ook DHS, dat niet deed Zonder de nog geschorste Paul Nijs (Hij na afloop: „Zo, mijn schorsing zit er eindelijk op") maar ook zonder de ge- passeerden Kees van Kralin- gen en Martin van Oortmers- sen moest Rob Jacobs wel komen met een fantasieopstel- hng. Waardoor Sjaak Lemen in de eerste helft als rechtsbuiten fungeerde en DHS met een dubbele voorstopper speelde. Jacobs: ,,Ik heb Jan Kersse meyer een vrije taak gegeven. Dat ik Sjaak Lemen na rust weer op zijn vertrouwde back-plaats zette was omdat Gerard van der Pluym last van 2ijn rug had en daardoor minder goed uit de verf kwam". door Martijn Verwaaijen DHS startte tegen het initiatief loos spelende LENS overwel digend. Hetgeen aardige situa ties opleverde omdat beide 1 partijen zich bleken te specia liseren m de buitenspel val. Hetgeen als resultaat een flink aantal kansen opleverde aan beide kanten. Voor DHS echter miste Piet Roozen twee ideale mogelijkheden omdat eens temeer bleek dat het ge vaar van hem alleen komt wanneer de bal voor zijn goe de been ligt Sterker nog, LENS, dat een aan tal vaste spelers moest mis sen, scoorde als eerste. Doel man Jos Sparla werd verrast door een afstandschot waarna Schonherr kon scoren De Ha genaar stond echter buiten spel. Vlak voor rust was het echter toch aan de andere kant raak. De weer herstelde Karei Doesburg tikte toen een voor zet handig door naar Piet Roozen, die onverwacht vrij kwam te staan, Op zijn diago nale schuiver had doelman Rob de Widt geen verweer: 1-0. Na rust kwamen de Hagenaars sterk terug Met de strakke wind tegen bleek dat DHS zich maar moeilijk kon hand haven Jacobs: „Ik heb 2e de opdracht gegeven om de voor sprong m elk geval te handha ven. Het was tegen deze te genstander gewoon een kwestie van handhaven en zo veel mogelijk op de counter spelen. Daar zijn voor ons toch aardig wat kansen uitge komen" De oefenmeester had gedeelte lijk gelijk. Maar moest toch ook toegeven dat LENS via vooral Tnmo Resodihartje en Nol Janse redelijke kansen kreeg maar door te gehaast schieten miste. Terwijl aan de andere kant de uitstekend spelende Nol ROozen zowel broer Piet als Karei Doesburg in staat stelde doeltreffend uit te halen Dat dat met gebeur de was in feite terecht. Want DHS verdiende met meer dan die ene treffer terwijl LENS zeker genoegen moest nemen met de nederlaag. Ge- Schiedam Jan Kersse meyer, de verdediger van DHS, die nog niet zo lang geleden in Jong Oranje speelde tegen de DDR en Luxemburgwordt mor gen getest op een proef training bij de eredivi sieclub NAC. De club uit Breda blijkt al meerdere keren in Schiedam te zijn geweest om de zoon van de DHS-voordtter te bekijken. Trainer Rob Jacobs: „Dat is het risico als je opvalt. Het levert voor ons geen problemen op als we Jan kwijtraken aan een betaalde club. Tenslotte is bet in de eerste plaats een hele eer, en ten tweede kan je de toekomst van deze jongen niet in de weg staan". Jan Kerssemeyer is 19 jaar. rechtigheid die DHS ander- maal dichter bij de bovenste plaats bracht DHS: Sparia, Van der Pluym, Sla. Kerssemeyer, Holster, Kerkhof, Schop, Nol Roozen, Lemen, Piet Roozen, Does burg. Schiedam Het gaat er beroerd uitzien voor Schiedam Gisteren werd weer met de kleinst mogelijke nederlaag (0—1) verloren j van het Rotterdamse Coal. Verdedigend gaat het allemaal nog wel met Schiedam, maar aanvallend en vooral zoals gisteren bleek, op het middenveld, Iaat men het afweten, in die periode dan ook bijna niet in gevaar geweest, hoewel de kopstoot van. Jan Luitgaar- den, na een voorzet van Wim Wou Ier, een beter lot had ver diend dan net naast te gaan. Kort voor de rust sloeg de toch ook niet produktieve voorhoe de van Coal toe. Het was Dick de Ridder die een harde schuiver losliet. Via een Schiedam-verdediger veran derde de bal van richting. Kees Schuurhuizen kon het Een pluspunt voor Schiedam is er toch wel. Er werd enorm hard gewerkt. Dat kon echter niet voorkomen dat de thuis club, zeker voor de rust, bijna met tot een aanval kon ko men. Het Rotterdamse doel is DHS geen Met een solo if H -- worstelt deze spe- gj J5. .M.Si* WJ8 Bt. sir j langs de Hage- 77 naars. 1 met LENS te komen. Het kon meer aan vallen omdat Coal dit toe stond. De Rotterdammers gin gen meer verdedigend spelen en bepaalden ach tot de coun ter. Toch konden ook nu de spitsen van Schiedam geen vuist maken, hoewel Kees Jonkman heel dicht bij de gelijkmaker kwam. Uit een kansrijke positie schoot hij echter over. Kees Jonkman, vervangen door Warner Tim mer en een kwartier voor tijd Joop Kuiper ingeruild voor Kooiman, zette ook al geen zoden aan de dijk. Schiedam moest weer genoegen nemen met een nederlaag. Maandag: Schieda- m—HVO (schaken); Zaalvoetbal, Mar griethal, 19 uur. Dinsdag: Finale RN- bokaal, café Rotter dam, 19.30 uur; Laat ste avond Nat. kamp. schieten. Maasland. Woensdag: Ledenver gadering Zwaluwen, Zwaluwenlaan, 20 uur. Donderdag: Finale RN- bokaal. café Rotter dam, 19.30 uur. Schiedam Inbrekers hebben een onbeschrij flijke ravage aange richt in kantines op sportpark Harga. Bij voetbalvereniging Schiedam is de schade het grootst Ook bij de buren, GSS en FC Nieuwland, werd huis gehouden. De totale buit staat voor een be drag van 5400 gulden. Dit weekeinde is het meeste al opgeruimd, maar vooral bij Schie dam rijn de braakspo ren nog duidelijk te zien. Een binnendeur werd gesloopt, een ruit in de bestuurskamer werd eveneens ver nield. Laden en kasten werden overhoop ge gooid. De inbrekers verdwenen met dertig nieuwe voetbalshirts en -broekjes, een ge luidsinstallatie met dertig langspelers, een koffiezetapparaat en bijna vijftig pakken koffie. De schade be draagt duizend gulden. Bij GSS werden flesjes chocomel over de grond uitgegoten, terwijl bij het inslaan van goede ren nog veel rommel werd gemaakt De voet balclub mist vier ge luidboxen, een frituur pan, 25 koppen en scho tels en enkele balen snoepgoed. Een flipperkast en een fruitautomaat werden gekraakt bij FCN. De daders gingen er van door met twee koffieze tapparaten, een luid spreker en microfoon, een radio en twaalf flessen sherry en zes flessen rosé. Ook Schiedamse Boys werd de dupe van in brekers. Een ruit van de kantine werd gefor ceerd waarna men een flink aantal goederen buit maakte. Meegeno men werd ondermeer een doos koffie, een sxervaas, chips, koeken, pinda's en een tafelten- nis-bat. De schade wordt geraamd op 80 gulden. De waarde van de gestolen goederen bedraagt 258 gulden. Ook Schiedam se he Boys heeft aangifte ge daan bij de politie. Den Haag Hard, manne lijk maar sportief voetbal, dat hebben de toeschou wers gezien bij de wed strijd Spoorwijk—Excel sior'20. Aantrekkelijk voetbal hebben de beide partijen niet laten zien- Excelsior had in de eerste helft de straffe wind te gen, maar kreeg toch in die periode enkele goede kansen. Zo kreeg Wouter- se na een goede pass van Eric Gudde een uitgespeel de kans, maar goed han delend optreden van de Haagse doelman kon Schiedams doelpunt voor komen. Zo verging het ook Kloppers, die vanuit het middenveld werd wegge stuurd, maar Fred Clarijs zijn droomkans niet be nutte, omdat hij over de lat schoot. Ook na de rust, toen Spoor wijk fanatieker tot de aan val kwam, kende de verde diging van Excelsior wei nig problemen. Goed ver dedigend gaf het Spoor wijk weinig kans om ge vaarlijk te worden, en hoe meer de wedstrijd vorder de hoe meer ging het er op lijken dat beide partij en wel tevreden waren met een puntenverdeling. Dat werd het dan ook. Een doelpuntloos gelijkspel, wat beide clubs verder van het degradatiegevaar afbrengt Ylaardingen In een erg nerveus duel tegen, rode lantaarndrager Steeds Voorwaarts uit Schiplui den wist RKWIK door een benauwde 2-1 zege zich veilig te stellen voor nog een jaar derde klasse. In Sportpark 't Nïeuweiant fungeerden Martin Vley en Din de Rond als scherprechters. Geruggesteund door een strak ke wind schuin in de rug, begon RKWIK op een goed bespeelbaar veld aan zijn wedstrijd met de bedoeling om met winst zich wat uit de onderste regionen te werken. Met gedegen spel, opgebouwd vanuit de laatste lijn, rolde de ene Vlaaringse aanval na de andere richting Steeds-Voor- w a arts-do elm an Jan Jurczik. Deze wist in samenwerking met de foutloos spelende laat ste man Leo Tetteroo het werk kundig te klaren. Daarbij dient gezegd, dat een maal op de helft van de tegen stander aangekomen, het WIK-aanvalsspel weinig fan tasie had om werkelijk ge vaarlijk te zijn. WIK-trainer Ger Robbemond: "De buiten spelers trokken teveel naar binnen, waardoor er voor de opkomende middenvelders weinig ruimte vrij kwam". Na ruim een half uur spelen, ter wijl iedereen wachtte op een Vlaardmgs doelpunt, viel het eerste succes te noteren voor Steeds Voorwaarts. Een goed genomen vrije trap door Nico Alsemgeest zeilde door een mistastende WIK-verdediging naar de vrijstaande Leo van de Akker, die geen moeite had om doelman Cees van Haaster te passeren en zijn team, tegen de verhouding in, op voorsprong te 2etten: 0-1. "Even is de concentratie %veg en hup, daar staan we op een onnodige achterstand", aldus Ger Robbemond. Wakker ge worden door dit doelpunt werd door WIK massaal de aanval gezocht om fouten bij te tegenstander te forceren. I Vond een hard schot van Kees Smulders eerst nog de attente doelman Jurczik op zijn weg, kansloos was hij toen een vrije trap van Peet Vermeulen bij Martin Vely te- I recht kwam en diens inzet pas i tegen het net tot stilstand 'r kwam 1-1. "Een erg belang- l njk doelpunt", vond Ger Rob- 1 bemond. 1 Met de wissels, Din de Rond voor Peter Witte hij RKWIK en André van Dijk voor Leo van de Akker bij St. Voor waarts, werd aan de tweede helft begonnen. Op balbezit spelend stelden de mannen van trainer Teun Dorst de Vïaardingers toch voor grote problemen. Zo moest W'IK- doelman Cees van Haaster gestrekt naar de hoek om een schot van Jack Hoek onscha delijk te maken. Over geluk had deze doelman zeker niet te klagen, toen even daarna een knal van Peter Keissen- wefcer buiten bereikt tegen de lat spatte. Terwijl vriend en vijand zich al hadden verzoend met een voor beide partijen verdiend gelijkspel, bereikte een diepte pass van Ries van Rossum de op het randje van buitenspel staande Dm de Rond. Deze kon ongehinderd tot het Steeds Voorwaarts-doel door lopen waarna het weinig moeite meer kostte om doel man Jurczik te passeren: 2-1. Dit beslissende doelpunt v/erd door het gehele Schioluidens Schiedam In een niet bijster aantrekkelijke wedstrijd, heeft Hermes DVS laten zien dat het té veel klasse heeft om te degraderen. Tegen een hoger geklasseerd Rooden burg werd dankzij een hoger tempo een grote hoeveel heid kansen geschapen. Dat het bij drie doelpunten bleef, was te wijten aan slordigheid in de afwerking'. In ieder geval kan de Schiedamse ploeg door de 3-0 overwinning weer wat rustiger ademhalen met het oog op de onderste plaats. Hermes DVS had in feite at in de eerste twintig minuten van de wedstrijd zijn slag moeten slaan Trainer John Beyer' „In het begin hadden we er zeker twee m moeten schop pen; dan loopt 20'n wedstrijd heel wat gemakkelijker. Het tweede gedeelte van de eerste 45 minuten werd er met meer door alle elf even hard ge knokt". Zo miste Piet Klepke een grote kans, nadat hij een fraaie pass van Rob van Vooren ge kregen had. Klepke ging al leen op de doelman af, maar nadat hij deze gepasseerd was, schoot hij naast het lege doel. Tien minuten later kreeg Cock de Zwart een riante mo gelijkheid toen hij diep gmg op een pass vanuit het mid denveld door Piet Klepke. Het schot van Cock de Zwart trof de vuisten van doelman Jac ques Nie vaart. Tegenstander Roodenburg werd daarentegen ui die eerste helft slechts één maal gevaarlijk. Doelman Edwin Overdijk red de vallend met het net op tijd Uitgestoken been. John Beyer: „Ik heb er in de rust natuur lijk flink over gepraat, dat ze zich allen volledig moesten in zetten. Immers, de klasse, die we gewoon in de ploeg heb ben, moet je paren aan een grote inzet, vooral met oog op de ranglijst". De Schiedammers hadden dui delijk een mentale opkikker aan de rust en het peppraatje van hun trainer overgehou den. Vol ijver werd aan een offensief begonnen, dat ech ter pas na een kwartier effec tief leek te worden. De Leidse doelman liet een voor zet van Cock de Zwart los. De terugspringende bal kwam via Teun Kornaat bij Dïek Schaap terecht, die loei hard uithaalde. Zijn schot werd echter geblokkeerd door de voet van Maarten van Kooperen. De vlam sloeg in de pan bij de toeschouwers op Harga en het Hennes-elf tal, dat de kans rook om eind elijk op een voorsprong te komen, beloonde de aanmoe digingen en ging onvermin derd door. Piet van der Burg, die verdedi gend al van onschatbare waarde was geweest, was de belangrijkste man bij het fel bejubelde openingsdoelpunt. Met veel inzet bemachtigde hij in het Leidse strafschopge bied de bal en legde deze met een slim tikje opzij. Roy den Hartog, vorige week met drie doelpunten ook al productief, maakte het werk af: 1-0. Even leek het erop, dat Roodenburg nog wat terug zou doen. De Rob van Vooren brengt voor HDVS de beslissing. beste kans kreeg daarbij in valler Boekkooi, toen Teun Komaat verkeerd terugspeel de. Doelman Overdijk was er echter als de kippen bij om dit misverstand te corrigeren. Komaat maakte zijn fout even later goed. Hij passeerde een paar Roodenburgers, en passte op Dick Schaap. De lange middenvelder legde de bal opzij naar Rob van Voor en, die alleen voor doelman Jacques Nxevaart niet meer faalde. De wedstrijd was hiermee in feite beslist. Het mooiste doel punt kwam echter nog, toen de geweldig snelle Cock de Zwart (hij heeft in zijn manier o Vreugde bij' Steeds Voorwaarts om de openingstreffer. van lopen en spelen wel iets van de gebroeders Van der Kerkhof weg) na weer een pass van Dick Schaap alleen voor doelman Nievaart kwam. Met een geweldig knap draai- bahetje prikte hij de bal m de kruising, waarmee hij de belo ning kreeg voor zijn goede spel: 3-0. team hevig aangevochten, om dat de WIK-speler buitenspel 20u hebben gestaan. Arbiter Lammens hierover: "Het was beslist geen buitenspel. Ik stond op één lijn met de WIK- aanval, terwijl de linksback daar zeker nog een meter ach- terstaond". Deze scheidsrechter, die het in deze wedstrijd niet moeilijk had, bleef de zondebok. St. Voorwaarts-trainer Teun Dorst: "Onbegrijpelijk wat deze man nu gedaan heeft» Zeker twee meter buitenspel en hij nam niet eens de moei te om de grensrechter te raadplegen. Dit in een wed strijd die door beide elftallen zeer sportief werd gespeeld, en waarin niets is gebeurd. Een gelijkspel zou de beste verhouding geweest zijn". Met deze laatste uitspraak was RKWIK-trainer Ger Robbe mond het geheel eens al kwam deze winst hem niet ongelegen. "Ik had liever ge wonnen met een normaal ges coord doelpunt. Deze uitslag geeft weinig bevrediging", zei hij. Door dit verlies is Steeds Voorwaarts nog vaster op de laatste plaats gedrukt, terwijl RKWIK zich uit de gevarenzo ne heeft gewerkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6