SPORT Sprankje hoop voor Rrïellenaren mmèp GROENOORD AAN EEN PUNT VOLDOENDE Asvion te siert voor Spirit g «pitiiwfig IISSiÖËli^ VDL blijft achtervolgen a*?, memfmsmmm MAANDAG 20 MAAKT 1978 WRW-Fortuna Vlaardingen: spel der vergissingen kê 'Ifflfeii W> tA" -*** lrk?y*y W f i ftelüfsêm* wBESS&smK*, - i tv v Oefen programma Excelsior M <1 L t c X Pollux wint verdiend van Alkmaar veuiff VD/SC/WW 7 Brielle „In een ontmoeting tussen twee elftallen, die in degradatiegevaar verkeren, hoef je niet te rekenen op voetbal van enige kwaliteit". Voeg bij deze uitspraak van Fortuna-traïner Cees van den Bosch de angst die alle 22 spelers parten speelde en het zeer zwakke optreden van scheidsrechter Grip en je hebt een totaal beeld van het duel WRW-Fortuna Vlaardïn- gen, dat uiteindelijk door de Briellenaren met 1-0 werd ge wonnen. Door deze twee punten die be haald werden, kropen de Briellenaren voorzichtig naar de naaste concurrentie toe en als volgende week de inhaal wedstrijd gewonnen wordt van Lekkerkerk, dan heeft WRW de kans op behoud in de derde klas weer enigszins in eigen hand. Interim-coach Nico de Bruin was dan ook duidelijk opgeto gen met het resultaat: „Ja, met die twee punten zijn we hardstikke blij al moet ik zeg gen dat de manier waarop er gespeeld werd niet als recla me geldt voor het amateur voetbal. Maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk. In de uit wedstrijd tegen Fortuna, door Michael Speijer speelden we een bere partij, maar we verloren toch. Nu speelden we slecht en we wonnen, dan heb ik toch lie ver het laatste. Fortuna heeft mij ook niet kunnen impone ren en eigenlijk hadden we meer doelpunten moeten sco ren, maar op een gegeven mo ment hadden mijn spelers de zenuwen niet meer onder con trole". Dat de zenuwen niet alleen in hel Brielse kamp aanwezig waren, maar ook bij de Vlaardingers bleek wel uit het spelpeil van de eerste twintig minuten. WRW probeerde snel een ope ningstreffer te forceren, maar kon in de voorste linie mede door het sterke optreden van Fortuna-doelman Hans Ver- hart geen echte vuist maken. De Vlaardingse ploeg kon hier alleen maar lange wilde trappen tegenover stellen. Toen in beperkte mate de spe lers een beetje grip op het leer konden krijgen, bleek echter geen van beide ploegen in staat om een vaste lijn in hun spel te leggen. Hierdoor ble ven de wapenfeiten dan ook beperkt tot schoten vanuit de tweede lijn bij de Vlaardin gers en een legio hoekschop pen voor WRW, waar echter niets uit voor vloeide. Verder bleef het verloop van de gehele eerste helft erg romme lig. Uit één van die rommelige situaties wist Anton van de Stelt echter munt te slaan. Via een ingooi kwam de bal langs vele omwegen bij hem terecht en uit een onmogelijke hoek wist hij de bal toch achter de verblufte Hans Verhart te frommelen. Dit was meteen het laatste feit uit die periode, terwijl het publiek al in grote getale de warmte van de kan tine had opgezocht. Cees van den Bosch ontmoedigd: „Het grootste probleem is dat ik niet over aanvallers beschik. De enige echte spits die we binnen de ploeg hebben Aad Biesheuvel (kreeg nog een waarschuwing wegens slaan naar een tegenstande) kwamp> totaal niet uit de verf. Ik had verwacht, dat WRW een offen sief zou ontketenen, dus had ik gekozen voor acties vanuit de middenlinie, maar ja dat mocht niet baten". Eén van die aanvallen had bijna wel het doel getroffen, toen. de na rust ingevallen Hans van Osch een flitsende knal los liet: die op enkele centimeters na zijn doel miste. Ook die tweede periode heeft het pu bliek niet kunnen bekoren. De Vlaardingers voelden de noodzaak aan om een gelijk maker te scoren, maar al de pogingen leverden totaal geen rendement op. Met zo nu en dan trappen in het wilde weg wist de Brielse ploeg het ge bied rond doelman Theo van de Meer schoon te houden. Eenmaal was er een beetje hilariteit, toen een Fortuna- verdediger de bal voor de ogen van iedereen met twee handen uit zijn strafschop sloeg. Alleen scheidsrechter Grip kneep op dat moment net zijn ogen toe. Voor WRW weer enige hoop op behoud, voor Fortuna iets minder. e Eén van de hachelijke si tuaties voor het doel van Fortuna Vlaardingen. Hans Mosterdijk ziet zijn inzet over het Vlaardingse doel verdwijnen, Rob Kalkman kijkt gespannen toe. KX'fcti fifiSstfs >.V"k '4 Jk k 3»» -ju Schiedam Nu het einde van de zaalvoetbaïcompe- titie nadert gaan de kam pioenen en degradanten zich aanmelden. Van de ploegen uit het Waterweg gebied haalde Martinit vorige week de titel al binnen. In de eerste klas B behoeft Groenoord vanavond maar gelijk te spelen om er van verzekerd te zijn dat de ploeg van trainer-coach Aad Klop pers volgend seizoen in de hoogste klas zal uitkomen. In de sporthal Ommoord speelt Groenoord tegen naaste con current SCR. De Schiedam mers staan zes punten voor op SCR en hebben aan één punt voldoende om onbereik baar te worden. Met eventueel verlies moet het feest nog uit gesteld worden, maar dat de specifieke zaalploeg het vol gend seizoen in de hoofdklas se gaat uitkomen, daar twij- feld niemand meer aan. In dezelfde klas speelt SW in de Prins Alexandersporthal tegen WOR. De Schiedam mers bezetten de vijfde plaats en WOR staat zesde met één punt minder. In deze klasse moet De Musschen of Zwart Wit'28 degraderen, dus de wedstrijd van SW wordt al leen maar een formaliteit. Moeilijker krijgt de leider in de derde klas A Hermes DVS het vanavond. De ploeg van John Beijer staat met 29 punten uit 16 wedstrijden bovenaan. Di rect daaronder staat de tegen stander van vanavond, Euro- point, met zes punten achter stand maar een wedstrijd minder gespeeld. Als de Schiedammers deze ontmoe ting in winst kunnen omzet ten, dan 2ijn zij Europoint voorlopig kwijt, maar als de derde geplaatste, DCMR, in de Sporthal Margriet van De mos kan winnen worden zij de achtervolgers van Hermes. Demos speelde vorige week een uitstekende wedstrijd en kan het DCMR dus danig las tig maken. Eveneens van belang is de wed strijd in de derde klas C tus sen MW*27 en FC Promena de. De Maaslandse ploeg staat gelijk met Het Noorden op de eerste plaats. FC Pro menade verkeert in de onder ste regionen, dus moet MW27 hierop de volle winst kunnen behalen. Het Noorden moet het opnemen tegen OL- Maassluis VDL is nog steeds kanshebber voor een kam pioenschap in de vierde klas se. Dat heeft het elftal van trainer Cor van Nieuwenhui- zeu laten zien door mede kanshebber Graaf Wille- m n/VAC kansloos met 2-1 naar huis te sturen. AI was het geen uitgesproken sterke wedstrijd van de Maassluise ploeg, echte problemen wer den niet ondervonden. VDL bad daarbij wel het geluk, dat al in de eerste minuut de score geopend werd. Jan van Altena was de doel punten aker. De vreugde leek echter kort te gaan duren, toen Joch cm Riedijk kort daarna een overtreding bin nen de zestien-meter-lijnen maakte. De toegekende straf schop werd door Kees van Eijk gestopt De rest van de eerste helft gaf twee zonder lijn in hun spel voetballende ploegen te zien. Echte kansen kregen beide ploegen in die periode niet. Wel viel er bij VDL een blessure te betreu ren, Jochem Riedijk moest het veld namelijk halverwege die eerste 45 minuten met een enkelblessure verlaten. Zijn plaats werd ingenomen door Gerrit van Altena, die een goede wedstrijd speelde. VDL had in de tweede helft een veel grotere greep op het speL De afwerking liet echter te wensen over, waarbij ook vrouwe Fortuna niet erg mee wilde werken. Bijvoorbeeld toen Peter van der Burg de doelman al gepasseerd was, maar zijn schot van de lijn gehaald werd door een in de baan van dit schot staande verdediger- In de 25ste minuut was het wel raak, toen na een afgeslagen aanval van Graaf Willem II/- VAC goed uitverdedigd werd en de daarop volgende diepte pass bij Charles Ebeling kwam. Deze sprintte langs de rechter zijlijn en scoorde ver volgens beheerst Met een kwartier te gaan kwa men de gasten nog terug toen Rob Kiebert een vrije trap veroorzaakte. De strak op borsthoogte genomen vrije trap kon door een aanvaller achterwaarts koppend "opge licht" worden, zodat doelman Kees van Eyk kansloos was. Een mager slotoffensief van Graaf Willem II/VAC volgde, maar de VDL-verdediging kwam niet meer in echte pro blemen, zodat dit sleutelduel zonder kleerscheuren beëind igd werd. Maassluis Hans Kostease, de nieuwe trainer van Excelsior Maassluis, heeft voor het bo mend seizoen het oefenpro gramma zo goed als rond. De Maassluise tweedeklasser is alleen nog in onderhandeling met Go Ahead Eagles, omdat Kostense goede contacten heeft met manager Bob Maas- bant. Het programma, ter voorbereiding op de nieuwe competitie, tiet er als volgt uit, 5/8: SVV—Excelsior (18.00 uur), 9/8: Naaldwij k—Excelsior, 12/8: Excelsio- r—HOV, 15/8: DSO—Excel sior, 19/8: Excelsior—DOTO, en 23/8: Hoekse Boys—Excel sior. Dl dat als derde op de ran glijst staat geklasseerd. Na vanavond moeten zowel MYV als het Noorden nog vier wedstrijden spelen, dus er is nog van alles mogelijk. In de Margriethal speelt het team van de Schiedamse Poli tie Sport Vereniging van avond om acht uur tegen Swift Boys. De Schiedamse ploeg heeft in het begin van de competitie lange tijd on deraan de ranglijst gestaan, maar is de laatste wedstrijden steeds met winst uit de bus gekomen en is daardoor nu een goede middenmoter ge worden. Swift Boys heeft een achterstand van drie punten, en als SPSV kans ziet om de volle winst in huis te houden kan het zelfs oprukken naar de vijfde plaats. Momenteel staan er al zes ploegen onder de Schiedammers, Voor de laatste wedstrijd in de Margriethai komt FC Nieuw- land uit tegen ROGA. Beide teams delen de vierde plaats met 21 punten uit 17 wedstrij den, maar hebben een achter stand van zeven punten op MW'27 en Het Noorden. Na vanavond moeten er nog vier wedstrijden gespeeld worden. Het is dus een zaak voor FCN'66 om te trachten de vol le winst te behalen. Een even tuele misstap van de leiders kan hun dan naar een achter stand van vijf punten bren gen. In de Vlaardingse Lijn baanhal speelt RKWIK tegen het Schiedamse BFC. De Vlaardingers staan zes punten voor op BFC, maar zeven punten achter op de leider. In de Olympïahal in Maassluis moet Schiedam niet te veel moeite hebben met FC Ve- com. De Schiedammers zijn een goede middenmoter, ter wijl Vccom in de onderste regionen verkeert. Excelsior M en GSVJSeio spelen in de Olympiahal cm kwart over tien. Voor beide teams staat er niet veel meer op het spel, hoewel de ontmoeting tussen twee gelijkwaardige ploegen wel interessant kan worden. Woensdagavond moet Martinit aantreden tegen DESV. Dit wordt een wedstrijd van de bovenste tegen de onderste van de ranglijst. Martinit heeft het kampioenschap al behaald, maar zal zeker trach ten met meer verlies te leiden dan de drie punten die het tot op heden is kwijtgeraakt VSV gaat op bozoek bij Noorderkwartier cn zal wel niet van de onderste plaats wegkomen. Met winst blijven de Vlaardingse scheidsrech ters zelfs nog onderaan staan, aangezien zij drie punten ach terstand hebben op het team van Trouw/Kwartet. WK tegen San Clemente wordt ook al een treffen tussen twee ploegen uit de onderste regio nen. Met winst voor de Ke» thelse ploeg komt het gelijk met de tegenstander van van avond. HBSS komt woensdag uit tegen VOC, dat met éen punt achterstand op de Schie dammers staat. Met de inzet van vorige week moet HBSS m staat zijn met de volle winst naar Schiedam terug te keren. 'J.' Spirit zal weer zijn aanval zien gestopt. Schiedam De twee derby's zijn dit weekend beide in een ruime overwinning voor Asvion geëindigd. Zaterdag hebben de heren van coach Tailing bewezen toch een klasse beter te zijn dan hun gastheren Spirit. Op alle fronten waren de geel-zwarten sterker. Vooral het verdedigingsblob op rechts, was voor de Spirit-aanval een onneembare hindernis. Met uitblinkers Marijn Men tink en Hans van Woerkom was er voor Spirit geen doorkomen aan. Wat Cor de Bruin ook met zijn mannen probeerde, een juiste samenstelling om de verdediging van Asvion te doorbreken was er niet te vinden. De Asvion-strafcomer bleek ook niet gevaarlijk te zijn. De eerste werd door Ronald Ja cobs maar net naast geslagen. De tweede kreeg dezelfde man terug maar in plaats van direct te schieten, legde de middenvelder de bal op de naast het doel staande Bas Hesselink, die de bal in een keer achter doelman Peter 't Hart deponeerde. Geheel vol gens de veldverhoudmg leidde Asvion met 0-1. Spirit kwam er na de opening- streffer helemaal niet meer aan te pas. Met diepte- en breedte passes werd de verde diging aan stukken ge scheurd. Een incorrect afge stopte aanval leverde een strafbal op. Ronald Jacobs pushte de bal in de rechter benedenhoek: 0-2. Na de rust nam Asvion, met het oog op de competitiewedstrijd de volgende dag, wat gas te rug en kon Spirit wat ruimer ademhalen. Toch was het spits Bas Hesselink die via de voeten van Ad Olthuis voor 0-3 zorgde. Een strafbal voor Spirit was nodig om de eer te redden. Jan ter Braak pas seerde de goed keepende Leo Egge. Asvion gaat nu verder in de bekerstrijd. Zondag hadden de heren de tweede helft van de dubbel af te werken. Tegen Oude Maas in Zwijndrecht werd er ge streden voor de competitie. Het goede geconcentreerde spel van de Schiedammers, waar Ruud van Biggelen en alweer Hans van Woerkom de absolute uitblinkers waren, leverde na twintig minuten een strafcomer op die door Aad Schuddenbeurs werd verzilverd. Uit het feit dat doelman Leo Egge nauwe lijks een bal heelt gehad mag men wel concluderen dat het alleen Asvion was dat de Idob sloeg. Twee afgekeurde treffers geven ook al aan dat Asvion zeer sterk was. De tweede derby dit weekend ging tussen de damesteams van Spirit en Asvion. Asvion, dat als favoriet startte heeft geen enkel moment in moei lijkheden gezeten. Met het heft in handen legde het de Spirit-dames de wil op. Na een 04 ruststand deden de dames van Asvion er nog een schepje bovenop. Door goed a Beide ogen fanatiek ge- r richt op de bal. werken en een falende Spirit- verdediging werd de eind stand op 0-3 xn het voordeel van Asvion bepaald. Beide teams ontmoeten elkaar na Pasen weer maar dan zal het voor de competitie zijn Ook de dames gaan naar de vol gende ronde van de beker zo dat Asvion zeer sterk verte genwoordigd is in de strijd voor een van de acht hockey- bokers m Nederland De heren van Pollux hebben een inhaalwedstrijd gespeeld. In Alkmaar hebben de Vlaar dingers een zeer goed bevoch ten overwinning uit het vuur kunnen slepen. Alkmaar kwam met een zeer sterk of- fensief voor de dag. Door het gemis van vele kansen en het j goede verdedigingswerk van met name Edwin Boogaard bleef het het eerste kwartier 0-0. Een aanval over rechts leverde echter voor de A!k- maarse spits een kans op die hij benutte: 1-0. Tot aan de rust was het zeer wisselvalli ge spelbeeld ïn het voordeel van Pollux. De afmaker bij de strafcorner werd echter gemist Na de pauze was Pollux veel sterker dan Alkmaar Een dieptepass werd door de goed spelende Jan Imhoff op de achterlijn voorgegeven waar Frits Hardon stond om de bal in het doel te werken. Tien minuten voor tijd kwam de verdiende treffer voor Pollux uit een strafcorner, ingeslagen door Jan Wattez. De zeer goed leidende scheidsrechters blie zen af voordat Alkmaar een tegenoffensief in hadden kun- nen zetten. Schiedam Martinit heeft, mede door de overwin ning van 3-2 op EDS, weer een stap in de goede richting gedaan. Het heeft zich wat verwijderd van de zo fatale twee onderste plaatsen. Het lijkt er op dat Kees Hoogwerf op het middenveld zijn stekje in het eerste team van Martinit heeft gevonden. Hij speelde, evenals verleden week, een goede wedstrijd. Jan Kooiman mocht door dit alles op de linkervleugel opereren en ook dat ging uitstekend. Toch zag het er in het begin niet zo florissant uit voor de thuisclub, want na een vijf minuten spelen keek het al tegen een 1-0 achterstand aan. Twee Scluedammers waren daar debet aan. Voets lan ceerde de voorzet, waaruit Weede kon scoren: 1-0. Martirut bleek zich moeilijk over de snelle achter stand heen te kunnen zetten, maar eindelijk, na een half uur spelen, was het toch raak. Uit een vrije trap van Blom was het voorstopper Giel Gouka die de Rotterdamse doelman kon passeren: 1-1. Tien minuten voor tijd mocht Van der Horst een vrije trap nemen, en weer was het Giel Gouka die nu met een kopbal tot een doelpunt kon komen: 2-1. Nog voor de partijen de rust ingingen werd het door Van der Horst uit een strafschop (Gouka werd gevloerd) 3-1. Na de rust heeft een fel spelend EDS alles op alles gezet om de achterstand te verkleinen. Het'kwam zelfs tot een strafschop, wegens hands van Hoog werf. Doelman John Nagelhout stopte de door Verloop genomen penalty echter meesterlijk. Vijf minuten voor tijd kon Peter Langeweg dan toch eindelijk, na een vrije trap, de achterstand terug brengen tot 3-2, maar daar bleef het dan ook bij. tsmmr?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 7