1 Nooteboom In vorm MpLENnnft d FINALIS TEN Kapitein Isb HBSS: gebrek aan conditie Passage/ VCJ wint toernooi puimmkM? Volop sclioolvoetbal STANDEN Toerrijders naar Parijs Fiets kiezen? J.K. Pfpllplï TECHNISCHE DIENST JAC-vPE Griöcm SPORTIEF GEZIEN EEN GOEDE ZAAK GARAGE HOOGWERF Mokmonschap In meubelen rijnmond meubelen -DINSDAG 28 MAABT 1978 2 EHKHTM»ieG£SflJ«XUL5c£ PACHT JËSAfJ, mn 90% m üitweckt pat I pat jc pm LSW SCHATJl VAN EEU 8ETTY UUZ&) GA/WAl$ £24 Ml 57EEVEU JX JK WET tttZïL WAS VANPÊGÖgPE R£5UL yt» TATEU PACHT JE AUA?,M'«BE5TZCAZQL, IKHKHTMIJÊ WE KütlPÖi HAP, £WT IKGgEJi IMMUHl- THT ÏM(*£AMt&),ltoDtZOOnV£ P20yT£HE8SEtóO£J«M^U. ESWEreOEf WP/JltiEfi>W m Dzuwtmmot COmtOLBGeOGP PAT WOU HEUS «AAe.CAEOt.HH E15ICÖ VALT TE VKW4AELO20J iksöj vuwa iOo%zBnee «S JE MAAR vawju «ACCf« A weet, EO&arr, pat K t*T NÖOfT ZAl 70E4MANVJA7JE 00* ZEGT, JECÜUTMEMIET 8EWE6EW, VBKME BtK DAA£AANdlM>TTE5TELl£M PRIMA, DB ZEEPBEL UirÊEMSS" SfKT JfJ ZOU ÊENS zomi ZEEP MOêTEW ME MEM Bij HET WAS sen; je ai) was WAAIEN.' MI,HEB JIJ MIK DEED HET MiEEN 0PJE6tW£IEN,\ VOOR DEGRAR IK KON HE, JU KLEINE jTOCK NIET WETEN DAT. BOEF 2396 Ai te veel risico durven de twee vrienden ook weer niet te nemen en weldra vertrek ken zij weer aan boord van de „Ranger". ,Jtk zal het kan toor in Vaparalso radiotelefo- rusch meedelen, wat onze be-, virdingen rijn geweest", zegt Eddy, wanneer ze weer in vol le zee zijn. Rob trekt een be denkelijk gezicht; zouden on bevoegden het gesprek niet kunnen afluisteren? „Maak je daarover geen zorgen", zegt Eddy. „Ik geef onze positie ui code op en verder babbel ik maar zo'n beetje over onze goede vangst, net alsof we vissers zijn". Wanneer hij na een uurtje uit de radiohut komt, heeft hij goed nieuws. „Ze maken in Valparaiso de „Rosita" klaar, die we morgen zullen kunnen ontmoeten. En de gezagvoerder is een oude kennis van je, Rob: kapitein MaeLJoyd!" „Ik verheug mij er op hem weer eens te ont moeten", antwoordt Rob. En soms al. in mijn dromen, voel ik de felheid van de vuurgloed zoals hij die moet hebben gevoeld. Hij vól die dood - uit een associatie met wat er gebeurde met haar. Maar wat zou de parallel van zijn dood voor mij in dit baden betekenen? Want dat onze levens een vrij duidelijke parallel vertonen, heb ik je al vertelet,' Hartman zweeg. Man hoorde zijn ademhaling in de stilte, en het even ritselen van het blad, dat hij op da andere bladen teruglegde. Nan dacht aan de in waardeloze vorm gegoten raamvertelling, die geschrapt en gedeeltelijk omge werkt was. maar waarin .Arno" Rogiers einde had beschreven - zoals het later zou gobeuren. Kon zij daarover nu spreken? 2ou de zakenman dan niet tóch die eerde re raamvertelling er alsnog bij wil len voegen en de gaafheid van het huidige manuscript afbreuk doen? Want niet de waarheid was altijd literair; vaak is niets zo onwaar schijnlijk en ver gezocht als juist de waarheid. „U moet dit alles maar met de baas bespreken," ontweek zij een rechtstreekse uitspraak. „Hij weet ar meer van dan ik." „Wat is uw eigen, uw persoontijk oordeel, domweg als lezeres?" vroeg de ander plotseling. „En vergeet nu even dat u de secretaresse van AH. bent." „Vraagt u dit als uitgever of ook als lezer?" antwoordde zij met een wedervraag. Evan was er een aarzeling aan de andere kant van de lijn. „Als lozer." „Okay," zei Nan. „Dan kan ik hot het best zo zeggen: dit boek heeft een beangstigend, haast onwerke lijk realisme. Het doet romantisch aan. maar je kunt er niet omheen. De schrijver dwingt je tot het einde toe te lezen en eindigt dan met een vraagteken, waar ik op mijn beurt, als lezeres, dan nog weer een vraagteken achter zet." „En dat is, wonderlijk genoog, nou precies wat het is. mevrouw Van Soest," kwam de stem over de lijn. „Het is zoals ik het ook voel - als lezer. Ik had hel alleen nooit zo mooi kunnen zeggen." Hij had met gewild dat ze met haar dode lichaam zouden gaan sollen. Die trappen op en de chapel!b ardenteaankleding van het atelier, dat vol was van haar levende per soonlijkheid, die neerkeek van alle muren. Ze lag opgebaard in een rouwkamer met bloemen om zich heen als een nietig, wassen afgiet sel van zichzelf. Die laatste morgen voor de begra fenis had hij plotseling het idee dat hij haar ook bloemen in de handen moest geven, onder de samengevouwen vingers op haar hart. Koortsachtig gehaast, alsof het nog iets was dat hij voor haar doen kon, school hij op de eerste de beste bloemenman af en kocht van de verbaasde koopman zoveel snijbloemen dat hij zijn armen vol had en nog maar nauwelijks bij zijn portemonnaia kon komen om af te rekenen. Hij wilde bloemen over haar heen strooien, haar een mantel geven van bloemen, een deken van bloemen. Hij wist zelf niet hoe of wat. Naar de rouwkamer rende hij - alsof hij er niet snel genoog kon komen, stond dan hijgend aan het voeteneinde van de smalle kist en keek op haar neer. Zo stil. Zo sereen. Zo vredig. De pijnlijke trek om haar mond was vervaagd in een beginnende glimlach en de kleine frons tussen haar wenkbrauwen was door de dood genadig gladgestreken. Het mooie, rossige haar hadden ze zo gekamd dat niet moer te zien was dat het zoveel dunner was gewor den. De lokken lagen net tot aan haar schouders. Ze hadden haar een fijn wit nachthemd aangedaan, met kleine, zwarte kantjes langs de hals an de polsen. „Mijn mooie, kleine lieveling, waarom glimlach ie9' Lang lagen de donkere wimpers over haar wangen. Ze tri (den niet meer, ze lagen en rustten - in overgave, in een vriendelijke kalm te, die maar o zo moeilijk wes bereikt. Er brak iets in hem. Er werd iets gladgestreken. Hij keek naar haar en naar de bloemen in zijn armen. Toen be gon hij ze om de kist te stapelen en te strooien, tussen de daar al liggende bloemstukken door. Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord {van Schiedam tot Hoek'van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar m combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens m combinatie met de Haagsche Courant of Hst-Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L. Lambregtse Redactie Schiedam:K. KegBl en W. J. van der Posl. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager, WAM. Visser en C. H. van Bremen. Sportredactie: B. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vfaardïngan). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telex nummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S, P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 01899- 16143 Hoek van Holland: L. van Ooiien, Mahustraat 135. tel. 01747- 2604 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen Kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6. Vlaardingen. (te). 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bi) het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaq tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, Haagscha Courant. Het Binnenhof, tel. 010-144144. tel. 070-624562. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld lussen 14.30-15.30 uur. Te). 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Schiedam Door een betere conditie heeft SHO de oefen wedstrijd tegen HBSS met 4-1 gewonnen. Tot vijf minuten voor het einde was het nog 2-1 voor de Beijerlanders. Arie Hitzert opende de score voor rust toen hij een afgeslagen corner ineens inschoot. Nog voor rust wist Wim Kooiman die score te vergroten. Na rust een overwegend sterker SHO dat het overwicht met in doel punten uit kon drukken. Het was zelfs Henk Scharlo die de achterstand voor HBSS ver kleinde: 2-1. Pas vijf minuten voor het einde konden Hans Sliedrecht en Arnold Bol de voorsprong vergroten. Hendrik Ido Ambacht Het heren-volleybalteam van het Schiedamse Passage/VCJ heeft op het promotieklasse- toernooi van Vollido voor een verrassing gezorgd. De Schie dammers wonnen dit toernooi door gelijkespelen tegen Smash, Animo en Vollido, ter wijl tegen Delta een 2-0 zege werd behaald. Vollido eindig de ais tweede, voor Animo (3e), Delta (4e) en Smash (5e), De uitslagen van Passage wa ren: Passage/VCJ—Smash (1- 1) 4-15 en 15-13; Passage/VC- J—Delta (2-0) 15-13 en 17-15; Passage/VCJ—Animo (1-1) 13- 15 en 15-8; Passage/VCJVol lido (1-1) 15-5 en 4-15. affina Hoek van Holland De paas vakantie zal weer voor een groot deel beheerst worden door het Westlandse School- voetbaltoernooi. Niet minder dan 137 elftallen van alle Westlandse scholen hebben ingeschreven voor dit gigan tisch gebeuren dat zal plaats vinden in Naaldwijk, 's-Gra- venzande en Hoek van Hol land. De organisatoren Janus Aalb- reeht, Aad Zonnevijlle en Gerrit Schot hebben hun voorbereidende werkzaamhe den afgesloten en het voetbal- feest kan een aanvang nemen. De groepen 1, 2 en 3 van de middelbare scholen spelen vandaag op het sportpark „De Hoge Bomen" in Naaldwijk en op het Julianasportpark in 's-Gravenzande. De nummers één van elke poule komen morgenochtend uit in de eind ronde op het terrein van Hoekse Boys in Hoek van Holland, De dameselftallen van de mid delbare scholen spelen hun wedstrijden op het terrein van Verburch te Poeldijk. De lage re scholen werken hun series af op het sportpark van Hoek se Boys en het sportpark Po- lanen in Monster. Ook hier wordt de eindronde morgen gespeeld en al deze wedstrij den vinden plaats in Hoek van Holland op de velden aan de Harwichweg. De elftallen worden per leeftijd samenge steld en alle spelers dienen ingeschreven te rijn op de be treffende scholen. Willem Jan Nooteboom .redelijke klasseringen. Hengelo De Schiedamse motor coureur Willem Jan Nooteboom heeft tijdens internationale ra ces in het Gelderse Overijssel een groeiende vorm gedemon streerd. De Yamaha-rijder slaagde erin om ondanks matige trainingsresultaten redelijke klasseringen te realiseren. In de 250cc-klasse finishte hij na een 16e startpositie als 13e en in de 350cc-klasse bereikte hij even eens de 13e plaats na lange tijd als 17e te zijn doorgekomen. In beide gevallen werd Nooteboom daarmee de zevende Nederlan der in de eindrangschikking. Nooteboom zelf, bepaald nog niet tevreden: „Het is bij mij elk jaar het zelfde liedje, pas in mei ga ik lekker draaien". Willem Jan Nooteboom, die op natte circuits doorgaans niet zo sterk uit de voeten komt, reed giste ren in de striemende regen des ondanks een goede race in. de kwartliter klasse. Hoofdklasse Phoenix 20 35 VI 21 29 De Rozet 19 2a Helievoetsiuis 20 27 Rott Studenten 20 22 GLZ 20 19 PPSC 21 17 ZW 21 15 WOH 21 15 Germinal 21 14 Zwaluwen 19 10 Pechvogels 20 9 Eerste klas B Groenoord 16 28 SCR 16 24 VDL 15 18 GSS 15 17 sw 15 15 VOB 15 14 VVOR 15 14 FC MSA 15 10 De Musschen 16 7 Zwart Wit *23 IS 7 Tweede klas A Alexandria '60 17 25 Biijdotp 17 23 Radio 17 23 SMV 16 22 MSV-7I 18 17 WICO 16 16 SIOD 17 15 NRC/Gmmooxd 17 15 Leomdes 17 14 RFC 16 10 HWD 14 2 Tweede klas B Marhnit 13 31 Wilton Fajenoord 17 23 Acdffitas 17 23 Sparta 18 22 Excdsor '20 13 19 Steeds Volharden 17 14 VXD 17 13 Steeds Hooger 17 12 TDC 17 12 DESV 17 11 DVO*32 17 10 Derde Uu A Hennes DVS DCMR Europoint VGC DJS Derdeklas B CKC Nestoro GSV/Sero Excelsior M SPSV CACN Boys GGK Ursus Swjft Boys HION BVCB Derdeklas C MW '27 Het Noorden OLDI FC Nieuwland '66 HOGa Sehtodam Noorderkwartier svo Trouw/Kwartet FC Promenade FC Vecom VSV DtrdeklwD FA *76 DRZ FC Tybex Xerxes RKWIK Real Pax bo SVDP SVDBR BFC WK San Clemente GWS 16 23 16 20 16 16 17 16 17 15 17 14 17 11 17 a 17 6 18 34 18 30 16 21 18 21 18 19 18 17 18 15 18 IS 18 12 18 12 18 10 18 30 18 30 18 23 IB 13 18 12 13 11 16 11 13 ZB 18 24 IS 23 19 23 13 20 18 20 18 20 17 18 18 14 13 10 18 10 is a Schiedam De toerclub van Harga neemt op 23 mei deel aan de monstertocht Parijs Roubaix over een afstand van 235 kilometer. Het eerste succes voor de Schiedamse plezierrijders kwam overi gens al tijdens de openingsrit van de NRTU, de Nederland se Rijwiel en Toer Unie. In een stemt, die eindigde op de wielerbaan in Harga, hadden zich enkele tientallen toerrij ders op tijd afgemeldL Schiedam Vijf leden van de tafel tennisafdeling van de in validen Sportvereniging De Ooievaars hebben deelgeno men aan de Nederlandse kampioenschappen tafelten nis voor invaliden. In de sporthal Sterrenburg in Dordrecht hebben ruim hon derd tafeltennissers uit het gehele land in diverse klas sen om de eer gestreden. In deze voorronden wisten de Schiedammers Rinus van der Zouwen en Rob Knol rich te plaatsen voor de finales, die op 15 april in dezelfde sport hal worden gehouden. Ronald Oosthof en Rinus van der Zouwen waren in klasse vijf ingedeeld. Van der Zouwen won alle zes de partijen, ter wijl Oosthof er één verloor en dus uitgeschakeld was. In klasse zes verloor Piet Grc-e- neweg vijf partijen en de laat ste wist hij met een overwin ning af te sluiten. Klasse vier bestond hoofdzakelijk uit spe lers in rolstoel. Rob Knol en Huub Nelisse waren in dezelf de poule geplaatst Van de vier partijen wist Knol drie overwinningen te behalen en plaatste zich daardoor in de finale. Nelisse won twee par tijen en de andere verloor hij. GAZELLE BURGERS FONGERS PEUGEOT HOOSSTRAAT S3. VLAAR0INGEN TEL 010 34.23.75 De modernste touringcars kunt u huren bij DE GKOOT BIJ DE SPONSOR!! U STEUNT DE JEUGD!! i radio Groen van Prinsterersiraal 138 1 'TJ"Z-"+1» T.,,//—TvJnl'*'- hnat, .l/waf le,3alccf„,i -; tv muzi'pk-" cassettes -hi-fï ën/stet&o installaties huish. apparatuur y jl^ hoek Jozef Isfaelsslraal "lil'1'-" Broekweg - - TEL. 355996 :v Wij verzorgen personeelsuitstapjes - dagtochten voor vereni gingen - irouwritten - bruiloften - rmdaagtochten - bejaarden- reizen - buitenlandse vakantiereizen - kampvervoer voor allerlei clubs-sportreizen enz enz Vraag naar onze prijzen en veie reissuggetties bij REISBUREAU en TOURINGCAR BEDRUP ook al uw vakentlo-relzen zijn bij ons In vertrouwde handen. .Blllliorjlaan 10 Vlaardlnoan Tel. 0HM4S871346663 DEALER VOOR VLAARDINGEN MAASSLUIS EN MAASLAND Garage VAN DALEN b.v. Buys Ballotiaan 4 Vlaardingen 1.010-348700 4e INDUSTRIESTRAAT 38 VLAARDINGEN, TEL 010-343119 Tevens voorgoede occasions h SmM VLAARDWGEN .WriihavCTiUde35-36 |<LM2239"-* ■■M. .^-Lv-VUetiKMnJL»de3»-3ettUM4264 kijkt u wel eens naar uw banden! BANDEN en ACCÜSEBVICE DOKLAND adviseert en kont roteert GRATIS! G. v. Dorland FULTONSTRAAT 6 VLAARDINGEN TEL. 010443413

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2