kube bij boogaard staat u r gekleurd op| PhillpsL SS®*" ITiT.i Toch stuntwerk Korenbeurs klaar GEKRUID GEHAKT kilo NU 3.98 woomw, i li Si »a NOAD uil promotie-ereklas geveegd ADVERTEER MEER ÖDO verliest VZC-B ZELF 1 GEMAAKTE I i HUISDIER a 10.- koopj: NEEM HIERBIJ 'N P.ST. 500 GR. ce verkoping I „De Lange Haven" f QQK VOOR U TM? BE BOW BERBER ME7HETHiEmmmmmt.A Daarom kopen zoveel mensen een kleuren televisie bij boogaard. Omdat ze weten dat ze dan goede voorlichting en service krijgen. De boogaard technische dienst met een team gespecialiseerde kleuren t.v. monteurs staat voor u klaar (als u voor 9 uur belt komt hij dezelfde dag nog langs). En dan natuurlijk nog de snelle levering, met installeren en afstellen, wat allemaal gratis is. De boogaard verrassend lage prijs gaat nooit ten koste van voorlichting, grootbeeld 66 arn/H 0 Adviesprijs 21 iö, „ijBOOGW*® slechts „DINSDAG 28 MAART 197S Schiedam NOAD beeft als paasboodsehap meegekre gen, dat het moet degraderen. Na de twee nederlagen jh bet afgelopen weekend is daaraan niet zneer le ontko- "mer.. De Schiedammers zijn daarmee totig op de plaats "waar rij horen: de hoofdklasse. De nederlagen waren "Overigens beschamend, zowel tegen Avanti als tegen "Delta Lloyd werden de Schiedammers met 0-1 van de -tafel geveegd- «AI voor deze competitie stond vast, dat NOAD het ditmaal «niet zou redden. Dat dat in het vorige seizoen nog wel «lukte, kwam louter door het geluk dat er twee nog zwakkere tegenstanders waren. Dit seizoen ]ag dat even .anders, en werden de feiten in de op één na hoogste vaderlandse tafeltennisafdeling snel recht gezet. Dat NOAD van Avanli zou verliezen, was overigens geen schande. Onder leiding van Bottine Vriesekoop stoomt de ploeg uit Hazerswoude regelrecht naar de ereklasse. 'Pas daar zal moeten blijken, in hoeverre Bettine Vriese koop in Nederland op voldoende tegenstand zal kunnen rekenen. "Diezelfde Bettine Vriesekoop was overigens de directe 1 aanleiding tot een grote belangstelling. De beurs was -zaterdagavond, zeker voor NOAD-begrippen, voor het -eerst sinds lange tijd weer ouderwets bevolkt. Het publiek wilde dat talent Vriesekoop dan we! eens zien, en greep deze gelegenheid ruimschoots aan. Maar Avanti heeft meer bekendheid dan Vriesekoop alleen, want ook international Bonald Rijsdorf maakt deel van de ploeg uit. Ook hij bewees zijn klasse op dit niveau, want evenals Bettine Vriesekoop bleef hij ongeslagen. Pas in de allerlaatste partij van de avond, toen het merendeel van het publick al was vertrokken, slaagde NOAD er nog in de eer te redden, Dick de Vaal won in drie games van Avanti's derde speler Theo Louw rens. Louwrens was met Vriesekoop in het dubbel trouwens geen partij voor het duo Van der Wijk-De Vaal. Dat NOAD op tweede paasdag opnieuw met 9-1 verloor, was echter ronduit beschamend. Het nog zwakkere Delta Lloyd, notabece met'een invaller spelend, deed in Am sterdam met NOAD wat het wilde. Niet dat Delta Lloyd met de punten wijzer werd, want ook voor hen wacht er slecht degradatie. Het optreden van NOAD toonde slechts aan, dat het de kleine theoretische kans op behoud al had opgegeven. Het commentaar van coach Jan Bayings was na afloop dan ook zeer kort: „We zijn nu uitgespeeld. NOAD moet degraderen, en terecht". Het redden van de eer kwam op naam van René van Dijk, die van invaller Van der Zee wist te winnen. Alle aandacht ging uit naar Bettine Vriesekoop. Schiedam Slechts één punt veroverde de Korenbeurs ui teindelijk in het zware dub- - telprogramma. Zaterdag in Maastricht tegen Ravesteijn en gisteren in de Beurs tegen Tempo Team. Het hadden vier punten kunnen en moe ten rijn, ware bet niet dat de Schiedammers enorm gehan dicapt waren door een blessu re van Hans van den Broek. Hij speelde slechts op halve kracht tegen Ra veste ijn, en helemaal niet tegen Tempo team. Het gevolg was dat de m- beurs in Maastricht mei. ver der kwam dan 5—5 en tegen - Tempo Team een 4—neder- - laag moest incasseren. Deson danks verrichtte de Koren- - beurs toch stuntwerk, vooral - tegen Tempo Team. Want al waren de Schiedammers door het ontbreken van Hans t«m den Broek erg verzwak: i Lingen. en Bert van de un kregen, niet de beloning uie zij verdienden Want met de 4—6 eindstand kwam de toekomstige lands kampioen erg goed uit Schie dam weg. De overwinning mocht, voor de ogen van liefst driehonderd toeschou wers on voor de luisteraars van „Langs de Lijn", zelfs geflatteerd genoemd worden. „Het hele kleine beetje geluk dat je dan moet hebben, ont ging ons echter weer eens', zo kcm Korenbeurs-voorzitter Jos Glazing na afloop slechts berustend toegeven. Anderzijds hadden zijn spelers wel de show gestolen, want Lingen en Van den Ham weerden zich tegen Bert van den Helm, Nico van Slobbe en René Heine grandioos. „De wedstrijd was een brok recla me voor de tafeltennissport", aldus Clazmg. „Jammer dat we nu gehandicapt waren, een stunt tegen Tempo Team had er zeker ingezeten". Tegen Ravesteijn speelde Hans van den Broek gewoon mee, ondanks zijn fikse kniebles sure. Daarbij kwam nog een aankomende griep, want Van der Broek kroop na afloop' met 39 graden koorts het bed in. Hij won nu alleen van Geertsheubei, waarvan ook Bert van den Ham alleen maar kon winnen. Het zat Van den Ham ook maar weinig mee, want tegen Piet Taylor verloor hij tweemaal net met 22—20. Hans Lingen was echter zowel Geertsheu- vel, Taylor als Ham Gootsen de baas met een ga\'e hat trick. Omdat het dubbel Lin gen-Van den Ham het in drie games net niet redde, werd met 5—5 afgesloten. Tegen Tempo Team was Jan Simons de invaller voor Hans van den Broek, Het beteken de meteen, dat Tempo Team al op een 30 voorsprong kou rekenen. Dat was jammer voor de Korenbeurs en voor de bonderden toeschouwers, maar erg gelukkig voor de Amsterdammers. Want anders was Tempo Team voor het eerst sinds jaren in de vaderlandse competitie weer eens naar een nederlaag gespoeld. Want Hans Lingen en Bert van den Ham wormen ieder twee partijen, waartoe Hans van den Broek in goede doen, ook in staat geweest moest zijn. Evenals tegen Ravesteijn ging het dubbel weer verloren wat uiteindelijk de winst bij Tempo Team bracht. Hans Lingen won zowel van Heine (2116, 21—14), als Bert van der Helm (21—15, 21—16), Bert van den Ham won ook van Van der Helm (22—20,- 21—9) en verder van Van SLobbe (16-21, 21-12, 21-19). Tegen Heine kwam Van den Ham net niet aan zijn hattrick toe. In drie games zegevierde Heine nipt: 1921, 22—20 en 19—21, De standen van het dubbel (Lingen/Van den Ha- mVan der Helm/Van Slob be) waren 15—21, 21—14 en 17—21, Ook Hans Lingen mis te trouwens maar net rijn hat trick. Tegen stadgenoot Van Slobbe werd het 21—13, 20-22 (na met 17—13 te heb ben voorgestaan) en 16—21. -V.-- 'r_~, *-«* DE SAY. UHMANPL 31 - DEN HUG H mEj«|85«l%:UTO!'Ore!IIHGSTWDEHflllOUHSTRUrj4,r - HUlflWUK f -• E ^^<;Av s' .Sf^|OP:OH2EmHKEU)EUPK «,H^9fl|KSm2S8^HOEK.V*HHOLUHD £ljg Z - fiUT27C -SCHIEDAM - g DE VLAMING BACKER B.V. BEED1GDÊ TAXATEURS EN MAKELAARS IN MACHiNERiEN EN IN FABRIEKSGEBOUWEN AMSTEL 177 AMSTERDAM ROTTERDAM 1978, 1980e VEILING van een ÏORËN-DRAAIKRAAN, KANTOOR-INVENTARIS MACHINES en GEREEDSCHAPPEN voor METAALBEWERKING te houden op woensdag 12 april 1978, aanvang 10.30 uur precies in cafe-restaurant Engels, in de Clauszaal, Stationsplein 45, Rotterdam, door de heer H. VrieVmg, Deurwaarder van '5-Rtjksbelastingen te Rotterdam, belas! met de executoriale verkoop krachtens Art. 459 Wetboek Burg. Rechtsvordering ten laste van LEKHAVEN f/lflCHINEFflBBIEK EH SCHEEPSHEPABATlEBEDSUf BAL j en 8.V. SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF OElFSHAVgN te BOf I cRPflrt OMSCHR.: elektr. toren-draai kraan, vlucht 13 m, hijshoogte 17 m, cap. 5-6 ton, spoorbr. 4 50 m; centerdraaibanken V.D.F. type V3 3000x250 mm, MEUSER-SUPERIOR 1500x325 mm, MEUSERSELEKTA 2000x250 mm, MEUSER 2000x200 mm TOR-MlCHOTOR 750 mm, MITCHELL 1500x200 mm, GRAZIOU 1000x 170 mm en BRAUN 4500x450 mm, hydraui. scheeps- bouw-platenpers 2Q0 tor», werkbr. 4500 mm, tafel- kotterp2nk HOPPE spildiam 70 mm, vert. spiebaan stee kmach STUHLMAN, umv Ireesbank CONTi-CS 1530 x 305 mm, vert, freesbank RICHMOND, drie rollen- platemvalsen werkbr. 2250, 2000. 1300 en 1000 mm, sterke-arm schaafbanken INVICTA-2M en B.V.-18, mel2a!-cirkel2sagmach THOMAS enRECORD. beugel- zaag VIE3AHN, ëlektr. profieikmpmachmes PEDDiNG- HAUS 210/11 en PEDDY-p 62, radiaalboormach. MORRIS en ALOELL, kolom- en tafel boormachines MOES en PRECIS, eiektro-hydraul. pijpenbuigers tot 3", div. gereedschapslijpmachmes, hand-zetbanken en hand-slagschaar, ge luid gedempt luchtkompressor- aggregaat SROOMWADE-P.OTAIR-AIR-40 7 ato, 40 pk, mobiele iuchtkompressor-umt INGERSOLL-RAND m. G.M.-diesel, Co2-Iasmacfi. PHILIPS 400 AJsec., diverse lastrafo's en lasomvormers, autogeen-siabloon- j snijmachine 2INSER, pons- en kn-pscharen PEOOING- HAÜS, smeed-veefhamer Beronius, buigplaat 2x1.50 m, vele trcmmeL en sjortakels, werktafels, bankschroeven, aambeelden, vijzels, cricks, berg- en kleedkasten, aardgas-heaters REZNÖR en PRIVA, brandblus- I middelen etc. etc. Voorts uitgebreide kantoor-invenlaris j m. zeer oude eiken talel, -stoelen en zeer oude eiken f boekenkast m. beeld bouwwerk, vele stalen en houten bureaus, stoelen, tefels, draaideur- en ladenkasten, elektr. schrijf- en telmachines REMINGTON, SHARP, OLYMPIA etc.. fotocopieerapp. DEVELOP, telefoon- beantwoorder SENTAPHON,T.L.-armaturen, koelkast BEZICHTIGING: op maandag 10 en dinsdag 11 april 1975 van 3,30-16.00 uur en op woensdag, 12 april {verkoopdag) van 9.30-14.3Q uur op de adressen WAALDIJK20—VIERHAVENSTRAAT 52 en NIJMEGEN- STRAAT 3-5 te ROTTERDAM. KATALOGUS met alle gegevens op aanvraag ver krijgbaar bij DE VLAMING BACKER B-V. I veilinghouders en makelaars in machines, beëdigde I taxateurs te AMSTERDAM, AMSTEL 177, Tel. 020-1 25.10.59 en 23.22.57 PLAAfS EEN GEISHRS ftSFOftNDQSr KOÖKPUTtX BOILERS -KOaWSTEH WASAUTOiUTa CfNTRffUSES mofzums SPECIALITEITEN RESTAURANT 1 5 TEVENS BESCHIKKEN WIJ OVER D SFEERVOL INGERICHTE ZALEN l VOOR HET VERZORGEN VAN AL 5 UW DINERS EN PARTYS f 4 (reserveren mogelijk) Geopend vanaf 11.30 uur - Zaterdag vanaf 17.00 uurS - ZO ND AGS GESLOTEN J 9 SCHIEDAM -LANGE HAVEN 99 a> s TEL (010)73.20.33-73.23.69 I SHOWROOM: SCHTEDAMSEWEG 83, KANTOOR EN WERKPLAATS- TELETOCN 0tP342«M ARN. HOOGVUETSmiAT 4. VUARDWG£N sVt, v - -f 2 - WO JAAR MAA7KLESRMAKERS WÖLCKEN&ZN. Exclusieve maatkleding en confectie. In onze etalage steeds speciale aanbiedingen. Rotterdamschedijk 409a Schiedam Telefoon 268154 B0VA ontvouwt voor u alle (autojmogelijkheden of "het nu is voor een ZAKENREIS of VAKANTIETRIP, eens een GEZELLIG DAGJE UIT. Informeer tijdig, bel 010-349.082 en onze receptioniste zal u oaame van dienst ziin. grootste KASREGISTER j centrum van zuid-holland hoofddealer voor zuid holland C-lTOKeieeir kasregisters kasregisier-deai&r ♦HERMES •CONCORD •SANPuren SCHERPE PRIJZEN EIGEN SERVICEDIENST MET 24 UUR SERVICE A ALBERT HEUERMANS B,V. kasregisters hoogstraat 38 rotterdam telefoon. 010-14 3968 Ook voor uw BESTEL- en VRACHTAUTO'S heeft BOVA het meest geschikte materiaal. Voor zelfverhuizers staan handige steekwa- gens ter beschikking. Autoverhuur- ©n servicebedrijf b.v. Kornefis Speeimanstraat 1 b Vlaardmgen Telefoon 010-349082 AUTOVEWiUUR tmtm TEL 349032 Rotterdam Op de valreep beeft de compelitieleider voor ODO toch nog een wedstrijd vastgesteld. Dat betekende dat ODO het in Rotterdam moest opnemen tegen koploper Kwiek. Pas donderdag kregen de Maas landers hiervan bericht ODO moest het zodoende stellen zonder Cees van der Kooy, die met de paasdagen uit was. Erger was echter nog de bijzonder slechte gesteldheid van het veld, dat in één vak nagenoeg onbespeelbaar was. Gezien al die omstandigheden heeft ODO vooraf aangekon digd onder protest te spelen. „Het veld had meer weg van een knollentuin", aldus ODO-speler Cees van der Vaart „In één vak stond nagenoeg geen grasspriet meer, dat was alleen maar blubber. Dat heeft ons «uiteindelijk de das omgedaan". Zaterdagmorgen deelde Kwiek aanvankelijk mee, dat er niet gespeeld kon worden. Rond het middaguur kreeg ODO echter te horen, dat de wedstrijd toch door zou gaan. En hoewel slecht, in de eerste helft kon er wel gespeeld worden. De tweede helft moest echter in de stromende regen worden gespeeld, zodat de omstandigheden met de minuut slechter werden. Met Jan Henk de Vast als invaller voor Cees van der Kooy, kwam ODO voor de thee nog redelijk goed voor de dag. „We hadden pas één oefenwedstrijd kunnen spelen", aldus Cees van der Vaart „Waarbij nog komt dat we niet op het veld kunnen trainen. Ons nieuwe complex is prachtig, maar een trainingsveld is er nog niet". Naar verwachting, kan ODO daarvan pas het volgend seizoen gebruik maken. Opvallend is, dat in een vorig stadium van aanleg van het sportpark, ook voetbalvereniging MW27 het zonder trai ningsveld moest stellen. Dit bleek gewoon te zijn vergeten. „Gelukkig", aldus Van der Vaart verder, „staan we redelijk gunstig op de ranglijst. Nu we niet kunnen trainen op het veld, hadden we nog in de problemen kunnen komen. Vooral door de versterkte degradatieregeling, er degraderen er rm twee". Anja Noord am en Janneke van der Vaart bezorgden ODO een 0—2 voorsprong, maar Kwiek haalde weer op; 2—2. ODO was in de eerste helft toch de betere ploeg en nam door Cees van der Vaart opnieuw de leiding: 2-3. De Rotterdammers haalden nog op tot 3—3, maar ODO ging toch met voorsprong rusten. Bram Hanemaaijer nam twee strafworpen en faalde niet: 35. Toen ODO na de thee echter het meest met de blubber te kampen kreeg, bleek dat van doorslaggevende betekenis. Kwiek opende na de rust de score (4—5), maar Piet van Staalduinen verruimde de marge weer: 46. ODO kwam daama niet meer uit de blubber los en scoorde niet meer. Waarbij nog kwam dat Bram Hanemaaijer tien minuten voor tijd geblesseerd moest afhaken, waarvoor junior Ger- tjan Schol inviel. Kwiek bracht de achterstand terug tot 6—6, om vervolgens ook de winnende treffer te produceren: 76. Kwiek kreeg zodoende meer uitzicht op het kampioenschap, terwijl ÖDO de aansluiting miste. Kwiek heeft nu 14 punten uit 9 wedstrijden» ODO staat op 10 uit 10. Vlaardingen De B-formatie van VZC kwam in de tweede ontmoeting op de vijfde plaats terecht, en dat hield een twaalftal persoonlijke re cords in voor de Vlaardingse jeugd. Na drie wedstrijden staat VZC op de zesde plaats, pal achter De Geul en gere nommeerde ploegen als Po seidon, Merwede en PCG, die met hun A-teams vertegen woordigd zijn. Van VZC-zijde was Monique Brugmans goed voor een der de plaats op de 200 wissel in 255- Ook was dat weggelegd voor Wouter Hoekstra, die op de 100 rug een tijd van 1.43,2 voor zich opeiste. In de estaf ette dook Monique Brugmans op de 100 vlinder van 1.21,5 naar 1.19, terwijl Arjan Ydo weer op de goede weg bleek met zijn 1.16.7, terwijl Arjan Ydo weer op de goede weg bleek met rijn 1.16,7. op de 100 rug. Bij de jongere meisjes zwom Natasja Gerkema de 100 rug in 1.51, terwijl bij de jongens Sandy Dusseldorp van 1.53.3 naar 1.52.2 dook, en Marino Tomaello van 2.03,5 naar 1.52.7 ging. De 100 vrij dames leverde een verbetering op van zes seconden voor Petra Kroesen, van 1.26.6 nar 1.20.5. Bij de heren verbeterde Ger Comeüsse zijn tijd, van 1.03.4 naar 1.02-4. Op de 100 rug, en dan bij de jongens onder 12 jaar, kwa men de volgehde verbeterin gen tot stand. Ronnie van der Schaft ging van 1.33.7 naar 1.32.4, Terne Splinter van 1.37,3 naar 1.34.25 en Eric Zwanenburg van 1.35 naar 1.34.55. Op de 200 wissel per soonlijk verbeterde Henri den Boer bij de jongens onder 16 jaar zijn tijd tot 2.47.8. Stand na twee ontmoetingen: I. Poseidon, 2. Merwede, 3. Strij- en, 4. PCG, 5. Geul, 6. VZC, 7. Spartaan, 8. Zeehond. —id korte hoogstraat 15 iiaard 'tel. 34 3714, v«aa rdtngerï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6