o* HELECATHA ELEKTR0- MONTEUR stenotypiste MUYS®iCO 1e ASSISTENT tempo team HMIPif Kapitale Rob ROUW-EN OPBAARCENTRUM ©P6ILÜT! randstad randstad MAGAZIJNBEDIENDE CHAUFFEUR NETTE WINKELBEDIENDE randstad NETTE HULP H VRIJDAG 14 APRIL 1978 rHOPEUJK. 6ÏÏÏÜÊW WE IM EVEMWICKTl maar we KesBEN too; auem heti f JONGE ADSVl. KRACHT direct werk op kantoor voor: ENQUÊTRICES/- ENQUÊTEURS WANDPLATEN 244 x 122, ADM. KRACHT WATERPOLO SPELEND SZC ARA GOEDEROND ROOS BOUWCITY V.D. BERG BRUGMAN ORTOMED uitzendbureau Nieuwe baan uitzendbureau BRINKMAN BV HAVENKERK HONDA'^y RH0MFIETS P0PPEZIJN Expeditiebedrijf Tybex B.V, Café/Snackbar 't Hoefijzer uitzendbureau Beit ^q^nförm^vnet ViaaVdingenV WesthavehkaJei- A f.':\ (01(^358313^ - ^NOQTEBOOM v--i SchiédaMkkhéKï& J. Tei„7pÓ069^7öe37&'? zaterdag|^!^ t ot';i 3.0Q':uu£geopend uitzefKtonganisatië 3111 HD SCHIEDAM Hoogstraat 109 A K'tel. 010-260844 A VD/SC/WW 2 Ge komt hier wonen hé? vraagt ze neutraal. Ja Lieneke, antwoordt hij la chend. Ik zal jullie eens broodjes komen bakken, waar je duim en vinger bij af zult likken.Hij noemt haar dus gemoedelijk bij haar vóórnaam en ook gebruikt hij nog de typische klanken van het dorpsdialect. Dat doet prettig aan en geeft iets vertrouwds; re den om hem binnen te verzoeken voor een bakske. Even gluurt hij in de wieg naar de kleinste, die vandaag juist ze ven weken is. Al is ie dan onderofficier geweest en al noemden ze hem 'n dienst klopper, hij is toch niet grootsig geworden, denkt Lien, Ze geeft hem, in plaats van de gebruikelij ke halve, een volle schep suiker in de koffie en noemt hem nu ook Dingeman. Lang mag hij niet blij ven. Tot volgend jaar mei is hij nog verhuurd en hij heeft dus slechts de enkele uren, die zijn baas hem vrijaf gaf. Toch laat hij zich het tweede kopje inschenken, want hij maakt hier de eerste klant voor zijn nieuwe zaak. Als ik 't zo bekijk zal er geen groot huis kunnen staan, zegt Lien. Hij antwoordt dat dat best mee zal vallen. En dan schiet er plot seling een goed idee door zijn gedachten. Laat dat meer rustig aan mij over. zegt hij, méér tot zich zelf dan tot de vrouw. Verdraaid, dat idéé daar moet hij ernstig over denken. Maar praten doet hij er niet over, Misschien lukt het niet eens. En bovendien, al is hij nu toevallig zijn eerste klant aan 't bewerken, daarom hoeft hij nog niet meer los te laten dan hij graag kwijt wil. Kom, nu moet hij toch nodig opstappen. Ja, met de bouwerij wordt spoedig begonnen, maar eerst moeten de boontjes eraf is de conditie. Hij doet nog eens kielekïel tegen de kleine puk. - 't gewone trucje bij jonge moedertjes en weet dan een vaste klant en een goeie buur gewonnen te hebben. Hoe moet 't nu verder met zijn helder ogenblik? Misschien moet hij er een paar raadsleden voor in de arm ne men; misschien kan hij 'took met de Burgemeester alléén af. Thuis gekomen zoekt hij in va ders schrijfbureau een net velletje papier en verzoekt daarin de Ede lachtbare Heren van de Gemeen teraad een stukje haven, onmid- IK ZOU 6CAA& WETEN, HOE HET EKVOOK STMT T9SSEW JOU EN EO&EtT, CAJJ0L. IK VffHEUG ME ECHT NIET Of HET MOMENT, OAT jy NAA£ ENGELAND 6AAT EN H'J Of 646ÉIEIA m,_ ACKTKSUfT rrfg^M PAT KAN IK ME BEST INDENKEN, TIM. Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) er) is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Coürant of Het Binnenhof). REDACTIE if J /JÉ LAAT JE 4L TOCH HOOP IK NIET y-1 DWINGEN TOT EEN VEZ- KEEfO BESiÜ/7 IK HEB MIJN 0SENN1ÊT HÉLEMAAL IN MUM ZAK, CAROL Chef: H. L- Lambregtse Redactie Schiedam:K. Kegel en W. J, van der Post. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager, W.A.M. Visser en C. H. van Bremen. Sportredactie: B. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110, Vlaardingen. JE ZULT OVERIGENS WEL S?tóP-% PEN, DAT HET EÉNMOEH LUKE ZAAK 15. ROBERT IS EKG OflZBCEt EN OP GEWONDEN. MOOPZAKEUJKÏÏjf MEEGENOMEN 7/ r EEN FORNUIS IS SEWWÖRUKWAIV PAN KUNNEN WE ONDERWEG COED ÉTEN.' 7—-—-sgKj AAN ZWEMMEN (EN MUZIEK1 IX)EN WE TOCH 1 HOORT ER- V TEK6R 00K®/V BIJ! y dellijk liggende tegen de Zuiden en tegen de Westen-wal van het zwaaigat, grenzende aan Sectie G, nummers 695/696 en metende 8 bij t2 meter, in erfpacht te mogen ontvangen. Dit dooie hoekje in de haven wordt nooit meer gebruikt en de modder heeft daar haast de hoogte van de dijk bereikt, licht hij toe. Als tegenprestatie neemt hij op zich, binnen de tijd van twaalf maan-^ den een behoorlijke houten be-* schoeing aan te brengen en de dan verkregen aanwinst op te hogen tot het niveau van het wegdek. Hij schrijft het kladje in zijn mooiste handschrift over, maar eigenlijk zou hij er een beetje bij moeten bibberen. Want als hem dit verzoek zou worden toege staan, is ie uit da brand. Voor de gemeente is het van geen betekenis of zo'n droge, onbevaarbare zwaai kom wat gro ter of kleiner is, maar voor hem des te meer. 't Zou een eigen hof betekenen, vlak achter zijn huis. Mogelijk zou hij er zelfs later, mocht hij in zijn goeie jaren ko men, een schuurtje kunnen plaat sen. De elf vroede vaderen zetten ernstige rimpelgezichten en wik ken en wegen tot in 't oneindige. Die zoon van Hanneske Hoeks is heel wat van plan! Ze kunnen toch al riet begrijpen, waarmee zo'n jongen tri een dorp, waar al, zeven bakkers zijn, de kost moet verdienen. De handige burgervader, die ter-j plaatse 2ijn Edelachtbare neus in j de moddergeuren van het verval-j len haventje heeft gestoken, weet j 't erdoor te drijven. j Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34. tel. 01899- 16143 Hoek van Holland: L. van Ooijen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a. Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen, (tel. 010-354525. b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaa tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant. tel. 070624562. Het Binnenhof. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. 3009 Het landschap wordt nu nog woester en Eddy volgt zorg vuldig de dalen, niet alleen om de hoge bergruggen te vermijden, maar ook om zo veel mogelijk ongezien te blij ven. Want loeren er beneden kopter hier voorzichtig aan de grond en beide vliegers klim men uit de cockpit In de verte staat een indiaan, die de hand ter begroeting opheft. Hij is een van de twee mannen, die de zorg over dit kamp op zich hebben genomen. gaat Eddy dalen. Rob kijkt scherp uit. De berghellingen zijn hier zwaar bebost, maar opeens ziet hij een kale plek. Zou dat het vliegveldje zijn, dat de indianen hebben aan gelegd? Ja, Eddy zet de heli geen nieuwsgierige ogen naar onbekende indringers? Het Lago Serpentias ligt op een hoogte van 3000 meter boven de zeespiegel en is zeer uitge strekt Maar wanneer zij de vulkaan achter zich hebben, ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 HANDELMAATSCHAPPIJ J. J. VINKE B.V. SCHUTTEVAERWEG ROTTERDAM SP. POLDER vraagt voor spoedige indiensttreding een SPECIAAL VOOR DE DOE-HET-ZELVERS !N BINNENSINGEL 211VLAARDINGEN TELEFOON 34.37.54 Beschikbaar voor alle begrafenisondernemers. Leeftijd 18 tot 25 jaar. Middelbare schoofcplei- ding is vereist. 3 dagen per week voor periode van plm. 3 weken. Werktijden zijn variabel. Voor een cliënt in Rotterdam. SPAANPLAAT 8 mm. 250 x 125 zware persing, p.pl. BREDE GRENEN schroten 300-330-360-390-420, p.mtr olijf essen - teak - essen - paiissander knotty cedar - shalman eiken P-P" 3 SECRETARESSES 2 STENOTYPISTES 4 TYPISTES Ned. en/of mod. talen 2 ADM.: ME0EWERK(ST]ERS voltooide middelbare Opl.- 3 FACTtffiiSTÉS 1 DATATYPISTE 2 BOEKHOUDK.. MEDEWERKERS P.D./M.B A-niveau 2 TELEXISTES (mnl.) Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. Tel. 373044 dankt de volgende bedrijven voor de geschonken waterpolo bal len; Reclame Marketing Adviesburo GAST autorijschool zwemschool Citroen-dealer AMSTEL - BRON Calé-Restaurant KLEINE VISSER Restaurant Bouwmarkt zuivelhandel Speelautomatenhandel Med. Installatie en Instrumenten Woonruimte te huur gevr. Kleding en kapsel In verband met het vervullen van de militaire dienstplicht door 3 van onze medewerkers op de elektrotechnische afdeling, kunnen wij op korte termijn plaatsen een Gctt. HUURHUIS In V/aa/cfirtgert, wel of geen vrije vestiging, bereid tot overname, oplevering eventueel di rect. Int.: Prins Hendrikstraat 168, Vlaardingen. Tel. 010-350348. VOOR ONZICHTBAAR STOPPEN is het aangewezen adres: Heinsbroek. Frans Haisplsin 2, Schiedam. Tel. 267090. Tevens chem. reinigen. MANTELS, rakken, japonnen etc. korter maken, riisen in pantalons, tevens zakken inzetten. Ook che misch reinigen. Heinsbroek, Frans HaJsptein 2, Schiedam. Tel. 267090. PANTALONS taille wijder of nauwer, korter of langer maken. Nieuwe zak ken inzetten. Tevens chemisch reini gen. Heinsbroek, Frans Halsplein 2. Schiedam. Tel. 267090. Vlaardingen. Westhavenkade 4 (010) 358311. Onderhoud en reparatie Voor WiTTÊN. SCHILDEREN en SE- HANGEN het voordeligst en betrouw baarste adres: P. A. v.d. Kruit, Lelie- str. 32—54, Schiedam. Tel. 264.432, telefoon beantwoorde r aanwezig, V/h G. J. J. Ponjo. Voor hel LEVEREN, SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw geisers naar Smederij Daub, Cattenburgstr. 60, Vlaardingen. Tel. 34.30.96. zeer kleine maten zeer grote maten alle maten van maat 36 /m 58 modehuis 1/""$ VOOR DE BUITENDIENST en een 6 FROD. MEDEWERKERS Watersport direct industrie werk voor: PRODUKTiE- MEDEWERKERS. voor hele dagen voor lange periode bij meubelfabriek in Vlaardingen. SHAKESPEARE speedboot, type Wis- per, nieuw in Nederland, met 120 pk Mar cruiser inboard, reeds vanaf 19.900. EUROBOOT. Graaf Floris- str. 95-99, R'dam. 2V0RKHEF* TRUCKCHAUFF1URS Kant. mach./ inventarissen Het werk omvat o.a, aansluiting van automa tische beregenings- en beluchtingsinstallaties in warenhuizen. Voor bekwame vakmensen stellen wij een prettige werkkring en een goede salariëring in het vooruitzicht. Met belangstellenden voor deze funkties heb ben wij graag een gesprekje op ons kantoor Woutersweg 10 te 's-Gravenzande, na door u gemaakte telefonische afspraak met dhr. kolenbrander, toestel 43. BGOI ihAJLERS nieuw en gebruikt, reeds vanaf 595,— EUROBOOT, Graaf Florisstr. 95-99, R'dam. Wij zouden het er wel in wiiren pompen: voor SCHRIJF- TEL- en RE KENMACHINES, eersla kijken bij A.V.C.H.A. meer dan 500 machines in voorraad. Prijzen v.a. 95.- Ook zaterdags geopend A.V.E.H.A. impor- teurs van kantoonnac/iines. Schie- weg 50, telefoon €11*668437, Rotter dam. 2 CQRVEEÊRS 4 A-VERPLEES- KUNDIGEN 2 B-VERPLEEG- eROERSVEST 109^^ SCHIEDAM TEL:267416 donderdag*-ana w: 9uur geoocno Door inruil verkragen LARSON SPEEDBOOT met 80 pk. Mercruiser inboard, prijs 8500.—. EUROBCOT. Graaf Florisstr. 95-99, R'dam. Tel. 010-77,38.66. Meubelen, huisraad enz. INRUIL B.B.-MOTOREN, van 1 1/2- 115 pk, kouza uit plm. 30 modellen, Reeds vanaf 295,—. EUROBOOT, Graaf Florisstr. 95-99, R'dam. - 5 CEDiPL. ZIEKENVERZOR GENDEN alle diensten. OPNIEUW BEKLEDEN van meu baten, tapijten, complete woninginrichting. A. J. v.d. Gaag. Billitonlaan 56, Vlaar dingen. Te). 01 (*344854, TEL. 0174 8 33 41 - TELEX 32671 WOUTERSWEG 10 - POSTBUS 2 2690 AA 's-GRAVENZANDE WU hebben nog diverse OVERJARI GE B.B.-MOTOREN met 10-30% kor ting. EUROBOOT, tel. 010-77,38.66. □OOR INRUIL VERKREGEN diverse polyester vis- en speedboten. Reeds vanaf TOCO-. EUROBOOT, Graaf Florisstr. 95-99, R'dam. Tel. 010- 77.38,66. T.V., radio, recorders enz. ie" wi i/rioggeld gd /veilom pcrsoriCcUjdvLVIfnlic: in tiu/c kr.mt Vooreen f ^ggp1 naar RIJWIELHANDEL Hoogstraat 103 Scriledam. Tol. 26.75.52. HET VERTROUWDE ADRES voor re paratie van uw tv., radio,-was-auto- maat e.d. eleetr. apparaten is Radio Vlaardingen, Van Hogendorplaan 47. Tel. 705526. L, Haven 70 Schiedam a.s. zondagmiddag 3 uur SAMENKOMST VOOR IEDEREEN spreker Ev. JAN ZkJLSTRA m.m.v. de zangeres EFI KNEVEL leder welkom Toegang vrij. NIEUW IN NEDERLAND! Pof. visba ten van Noorse topkwaliteit. Alle ty pes onzinkbaar en uitgerust met Ven- las certificaat. Diverse uitvoeringen met en zonder kajuit. Reeds vanaf 295G.ÊUROBOOT, Graaf Floris str. 95-99, R'dam. Wij ztjn een handel in bouwmaterialen - 1001 bouwmaterialen onder één dak - en voeren tevens een uitgebreid programma tegels, plavuizen, keukens, sanitair, steenstrrppenea. Wij zoeken voor het hoofd boekhouding een STARCRAFT speed- en toerboten, uitgerust met Mercruiser inboard mo toren. Reeds vanaf 23.750.—. EU- ROBOOT, te). 010-77.38.66. Het juiste adres voer a) uw MEU8EL- STOFf EEftWERK Fa. Hessels en Co., Eendrachtstraat 52, tel. 341583 - 348764 na 18. DO uur. direct (para)medisch werk voor: Verpleegkundige A voor een ziekenhuis in Vlaardingen. Men moet bereid zijn om dag diensten te draaien, maar liefst alle dien-- sten. Vooreen langere periode. M Wlttl KIT',m die na een gedegen inwerkpenode een aantal taken toebedeeld zal krijgen. en d»e zich door inzet en initiatief zal weten te onderscheiden k Naast een gezonde dosis ambitie verwachten wij van de kandidaaat i^. dal hij een voltooide middelbare opleiding achter de rug heeft en ^DÊn<^e 's ZlC^ 'n boekhoudkundig opzicht te bekwamen Wi' ver2oek®n u uw schriftelijke sollicitaties met vermelding van atle relevante gegevens te richten aan onderstaand adres iBBk t.a.v, de directie HANDELMAATSCHAPPIJ J. J. VINKE BV SCHUTTEVAERWEG 22 ROTTERDAM SP. POLDER vraagt voor spoedige^'hdiensttreding een en een: met groot rijbewijs. SolJicitaties te richten aan bovengenoemd' adres. tel. 373044. SPANGENSEKADE 14a zoekt met spoed een Schiedamseweg 41 - Schiedam-Kethe! tel. 702387 vraagt: NEO./DUITS Engels strekt tot aanbeveling Houd je van afwisselend werk? Wij zoeken een aktieve jonge vrouw voor ons kleine kantoor waar de sfeer in ons jonge team uitstekend is en voldoende mogelijkheden zijn voor een zelf standige baan. Tel. 010-379844 de heer Nicodem voor da Snackbar Tevens vragen wij: bouwmaterialenhandel b.v. Aetbreehtskade 146-147, Rotterdam-West. Tel.010-7712SS voor het café.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2