spmr Beli Balli een klasse apart in WM Lenteloop gramma Johan Kijne de toptien goed voor VF€ kan Holiandiaan helpen OPENING BAD I GROENOORD 1 Asvion afhankelijk van koploper weer VRIJDAG 14 APRIL 1978 Juventus is er bijna Van Opstal Blijft SVDPW in grote problemen JM POSITIE SCHIEDAM VRIJWEL HOPELOOS DHS Schiedam Voor de vierde maal houdt de Woudhoekschool in Schiedam-Kethel een pres tatieloop. Deze lenteloop wordt op zaterdag" 20 mei gehouden. Elk jaar is de deelname groter. Waren het vorig jaar 450 deelnemers, dit jaar hoopt de organisatie de 500 te passeren. Het aantal te lopen parcoursen is één, drie en vijf kilometer. Op veler verzoek wordt er nu ook een tien kilometerloop ingelast Deze loop gaat door een prachtig polderlandschap, via één grote route naar Schipluiden. Zowel start als finish 2ijn we derom bij de Woudhoekschool aan het Faassenplem 199 tc Schiedam. De starttijden zijn: één kilome ter 14 uur, drie kilometer 14.15 uur, vijf kilometer 14.45 uur en de tien kilometer start 15.15 uur. De wethouder voor sport zaken en onderwijs. Herman Posthoorn, heeft zijn mede werking toegezegd bij het ge ven van diverse startschoten. Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met T.P. Groeneveld, Heijermansplem 240, Schiedam, telefoon 706616. Maandag: Bols Schiedam-Hoekloos, terrein SVDPW 1; Helios 2-Van der Wijngaart, SVDPW 2; Bas van der Heijden 2-Halvax, terrein Schied.- Boys; Coebergh-PTT 2, terrein FCN'6G; Kreuger-SG Nieuweiant, ter rein UVG; IHC Gusto-Racing Vetus, terrein Martinit 1: Tevopharm-ABN, terrein Martinit 2. Dinsdag: Tug Boys-Van der Boon. terrein SVDPW 1; FC Theodex-Mafa Boys, terrein SVDPW 2; FC Grave- land-Nefkens Eurodam, terrein Schie- d.Boys; Slavenburg-BBQ, terrein FCN'66. Woensdag: NWW-SOS, terrein SVDPW 1; Bas van der Heijden-USO, terrein SVDPW 2; Eurotax-Kuijpers, terrein Schied.Boys; Steens-Meat Boys, terrein FCN'66; ABN 2-GZS, terrein UVG. Donderdag: Simplex Boys-Renisch, terrein SVDPW 1; PTT 1-Schmeink, terrein SVDPW 2; Vegla '70-Niva,' terrein Schied-Boys; SOS 2-Hoekloos 2, terrein FCN'66. Schiedam De basketbal- heren van Juventus staan morgen voor de beslissen de stap naar de eerste di visie. Tegenstander is het Hilversumse Dunckers, dat niet al teveel proble men voor de Schiedam mers moet opleveren. Thuis werd in ieder geval al met grote cijfers gewon nen. Ook de dames van Juventus hebben een uit beurt, en we! bij Atfacus in het Brabantse Veghel. Bij winst is het zeker van de tweede plaats. Vïaardingen/Schiedam Hoewel mei pas de trans- fennaand is, zijn de mees te spelersmutatïes in het Waterweggebied al be klonken. De belangrijkste beslissing viel bij KM, waar Aad van Opstal toch blijft. Daarentegen ver trekt René van Dijk naar Tablo in Heerjansdam, en daarvoor werd hij in zijn laatste duel voor de Vlaar- dïngers in de bloemen ge zet. Aad van Opstal, die dus blijft, wees het afgelo pen weekeinde nog een aanbod van NO AD van de hand. Nieuw bij RM is zo goed als zeker Peter van der Broek, de oud-speler van De Korenbeurs. Schiedam SFC kan het komende weekeinde nog geen kampioen worden. Wel hebben de Schiedam mers in de eerste klas van de RVB de beste papieren op promotie naar de KNVB. SFC speelt nog drie wedstrijden maar staat op dit moment nog gelijk met HÜIesïuis. HII- lesluis echter is het ko mende weekeinde vrij en speelt nog slechts één wedstrijd. Waarschijnlijk zal de beslissing derhalve pas over twee weken val len. Beslissend is dit weekeinde wel of SVDPW in de eerste Idas zal blijven. De Schie- dammers, die vorig jaar degradeerden uit de KNVB, spelen thuis tegen nvaal Germinal. SVDPW staat er het slechtst voor: één punt achterstand op Aeolus en Germinal met nog maar één duel voor de boeg- Verlies betekent on herroepelijk degradatie, terwijl een overwinning de zekerheid geeft dat SVDPW zich handhaaft. Het programma voor de RVB is: SVDPW-Germi- nal, Aeolus-DRZ, HWD- Demos, RoekanjéSFC, SP- MSV'71, FCN'66-De Roef, Dirks land-Schied-Boys en Kreekboys-WF. Alle wed strijden beginnen om 14.30 v,i Vlaardingen In de negende aflevering van de Westland-marathon zal moeten blijken of inderdaad de Turkse atleet Beli Balii een klasse apart is. Vorig jaar om deze tijd koerste hij in Boston naar 2.15.44, en die tijd was scherper dan van de Canadees Maxwell, die enkele maanden later de marathon van Enschede op zijn naam bracht. Ongetwijfeld aangemoedigd door een grote schare Turkse gastarbeiders, treft Balli in zijn race door Europa's groen tetuin ongetwijfeld als groot ste concurrent aan de Engels man Joe Keating, de winnaar van twee jaar terug. Van Nederlandse makelij mag Cor Vriend, overigens de win naar van vong jaar, niet wor den onderschat, terwijl Roelof Veld al eens eerder 219 op de klokken bracht. Deze atleet verkeert overigens in een uit stekende vorm, getuige zijn sterke race in Paderbom drie weken terug (25 km in 1.18.10), en een week later ook de zilver en molen m Leiden op zijn naam bracht. Naar verwachting moest Johan Kijne zich in de toptien kunnen handhaven. De 31-jarige Vlaar- dinger heeft er maanden voor getraind, en zal het zeker als een extra stimulans ervaren als hij in het nationale gezelschap nog mee kan. Hij is in ieder geval vrij van blessures. Naast een grote groep atleten van de organiserende club Olym- pas'70, die de organisatie zo goed als zeker heeft overgeno men van de av Maassluis, is het Vlaardingse Fortuna vertegen woordigd met vijf deelnemers. Fortuna Dat zijn: Bram de Jong, Aad van der Water, Sjaak Hoogen- dijk, Luc Dumont en Gerrit van Walsum. Van deze groep is veteraan Bram de Jong de snelste. In de midwinter-mara thon in Apeldoorn, begin dit jaar, klokte hij al 2.48 en het ziet er naar uit dat hij, gezien zijn motivatie, die tijd nog wel kan verbeteren. Hoewel Van der Water zich door ziekte niet optimaal heeft kunnen voorbe reider», is hij enthousiast ge noeg te veronderstellen, dat hij de marathon, in tegenstelling tot vong jaar, nu wél uitloopt. Sjaak Hoogendijk doojc even eens op de midwinterstrijd on der de drie minuten door, 2.59, en heeft alle kans op zijn vijfde door Bas van den Berg marathon wederom onder die tijd te komen. Luc Dumont, voorheen voetballer van Vlaar dingen en semi-prof van Fortu na en SW, heeft er wekelijks 120 kilometer voor over gehad om zijn tweede marathon tot een goed einde te brengen. Zijn beste tijd begin dit jaar in Apeldoorn was 3.11. Gerrit van Walsum ondergaat de vuur doop m de strijd van de aïler- sterksten. Op de training kwam hij al tot 2.45, maar de echte strijd staat morgen te wachten. Een grote verrassing is de rentree van Hans van Rasteren op de negende afle vering. De Schiedammer, die tegenwoordig in Duitsland woont, was de eerste winnaar (ui '69), maar tegelijk moet nu worden gezegd, dat hij niet als favoriet start. Winnaars De tweede winnaar van de WM heet Wim Hol, de Dordte- naar, die als eerste van de ...54 deelnemers finishte in 2.28. Er waren toen maar ne gen uitvallersDe eerste buitenlander, die beslag legde op de WM, was de Oostenrij ker Förster in '71 in een tijd van 2.25. Geert Jansen klokte een jaar later 2.21, maar die tijd was voor bondscoach Aad Steylen niet voldoende om zich van een ticket te verzeke ren voor de Olympische Spe len. Die teleurstelling spoelde de Amsterdammer weg met ongezouten kritiek op de bondscoach. Op uitnodiging van de organisatie verscheen in 73 de Engelsman Jeffry Norman aan de start. Hij kwam, zag en overwon in 2.18, een supertijd dat jaar, wat ook voor de Westland-marathon een record was. Een jaar later had niemand ooit gehoord van de kleine Ita liaan Antonio Mangano, maar ondanks een merkwaardige stijl van lopen het hij als eerste 2.21.10.6 voor zich afdrukken. Joe Keating, de winnaar van twee jaar terug, weer kanshebber. Het feit dat av Maassluis de organisatie overdroeg aan Olympus, had slechts een klei ne terugval van deelnemers tot gevolg. Aad Bouwens, "de Maassluise man van de politie, bleef echter de WM trouw. Ook nu weer. Vorig jaar verscheen als eerste weer eens een Nederlander op het podium, Cor Vriend, die ,een tijd afdrukte van 2.21.39.6, en thans ligt de strijd geheel open. Dank zij de komst van de Turk, levert Vlaardingen vijf atleten, Maassluis telt er drie: Chiel van der Kooy, Wim Leopolder en E. Visser. De start is om 13,00 uur aan de Maassluise Uiverlaan en de eerste loper wordt om 15.15. uur weer verwacht. Prijsuitrei king om 17.00 uur in „De Ko ningshof" in Maassluis-West Piet Roozen, de man van de beslis singen, kan zondag DHS weer winst be zorgen. Schiedam/Vlaardingeii Voor zeker vijf clubs uit de zondag-KNVB kan het komende week einde min of meer beslissend zijn. DHS en De Holiandiaan wat betreft de bovenste plaats, Hennes, Fortuna en Schiedam voor handha ving. Bij de degradatie-kandidaten staat Hermes DVS er in de eerste klasse hef beste voor. N3 een langdurige inzinking, lijkt de formatie van John Beyer precies op tijd de goede vorm te pakken te hebben. Met als gevolg een voorsprong van zes punten op hekkesluiter EBOR Veilig is Hermes echter nog niet, omdat nog vijf wedstrij den gespeeld moeten worden. DHS en Vios profiteerden het afgelopen weekeinde van de misstappen van Wilhelmus en DBGC. DHS staat nu weer op kop in de eerste klas, maar heeft ten opzichte van Vios het moeilijkste programma. De Jacobs-formatie moet nog uit spelen tegen Wilhelmus, Gouda en als laatste wedstrijd Vios, Thuis krijgen de Schie dammers nog te maken met Olympia en komende zondag Hion. Winst voor DHS zou eveneens betekenen, dat Her mes een handje geholpen wordt, omdat ook Hion nog in gevaar is. De positie van Schiedam is nu al hopeloos. Met nog vijf wed strijden voor de boeg in de tweede klasse is de achterstand maar liefst acht punten. Schie dam speelt op eigen terrein tegen mede-degradatiekandi daat Zwijndrecht. Maar er «s nog maar een hele kleine kans dat de ploeg van Jan Burki zich zal herstellen. Fortuna Moeilijk is het zeker voor For tuna, dat nog maar twee wed strijden heeft te spelen. In de derde klas, waar twee ploegen degraderen, is de achterstand van de VI aar dingers nu twee punen op Lekkerkerk. Met de derby tegen het Excelsior"20 van Aad Bierhuizen voor de boeg lijkt het een zeer zware opgave voor Fortuna om zich te handhaven. Bovenaan zou VFC De Hol iandiaan een handje kunnen helpen door op eigen veld van koploper Oranjeplein te win nen. Lukt dat en wint Holiand iaan zelf van Spoorwijk (uit) dan hebben beide ploegen met daarna nog één wedstrijd te spelen samen de leiding en is de kans op een kampioenschap nog zeker aanwezig. Het programma: DHS-Hion, Hennes DVS-OIympia, Schie- dam-Zwijndrecht, Excel- sior^O-Fortuna, Spoorwïjk-De Holiandiaan, VFC-Oranje- plein, Emma-Martinit,Ursus- Concordia, DSO-Hoek van Hol land, SCIFVDL, Graaf Willem II-RKWIK. Schiedam De opening van zwembad Groenoord gaat In tegenstelling tot andere jaren, met festiviteiten gepaard. De jeugd van SZC doet mee aan estafette-wedstrijden en voor het personeel zijn er waterpolowedstrijden. Ook is er een optreden van de reddingsbrigade. Het bad gaat morgen om 12 uur open. De temperatuur zal circa 22 graden C zijn. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiniiiiuiiijiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiniimiiiuiiiniimiiiDiiil Schiedam/Vlaardingen Komende zondag valt bij de heren de beslissing in de verschillende competities. Of Evergreen toch de zo graag gewilde promotie kan waarmaken, of Asvion dat ene punt op koploper Rotterdam kan inlopen, en of Pollux boven de voorlaatste plaats kan blijven is zelfs voor de insider een vraag. Hoewel Pollux het meest optimistisch kan reageren. Zondag ontvangen de heren aan de Claudius Civiliuslaan het Haagse Te Werve. In Den Haag bleven de heren van coach Sihakis aan de gun stige kant van de score. Of dit in Vlaardingen ook gaat gebeu ren is te hopen, want dan blij ven de Vlaar dingers zo goed als zeker in de tweede klas. Concurrent VCL staat momen teel twee punten achter, met een wedstrijd minder gespeeld. Theoretisch is het nog moge lijk, dat VDL boven Pollux eindigt, maar gezien het zeer zware programma dat VCL nog moet afwerken, zal het wel zeker zijn dat die club op de voorlaatste plaats blijft en niet Pollux. De Asvion-heren zijn nog niet uitgeschakeld voor het kam pioenschap en promotie. Ge zien de povere resultaten van koploper Rotterdam is er nog van alles mogelijk. Winnen de Asvion-heren en verspeelt Rot terdam één punt, dan moet de laatste wedstrijd de belissing brengen wie er volgend jaar in de eerste klas speelt Verspelen de Rotterdammers twee punten en wint Asvion, dan speelt As vion volgend jaar automatisch een klas hoger. Tegen Tempo kunnen de heren van coach Jan-Willem Tulling wel de no dige punten halen, hoewel een bal vreemd kan rollen. Spirit gaat zondag naar kam pioen-in spé- Groen/Geel uit Den Haag. De Hagenaars zijn trots op het feit, dat zij dit jaar nog ongeslagen zijn gebleven. Gezien het resultaat op Spirit (3-3 na 0-2 achter en 3-2 voor) zijn de heren van Spirit m staat dit fraaie record te bre ken, maar of het zal lukken is •.De heren van Asvion hebben nog een kleine kans op een kampioenschap. de grote vraag. Grote vraagte kens bevinden zich rond het team van Jan Pijpers. Promotie Afgelopen week hebben 2e het promotiefeest moeten uitstellen door een teleurstellende neder laag tegen Bleiswijk, Of het van uitstel afstel wordt, hebben de Maassluizers in eigen hand. - De stand aan de kop van de vierde klas is: HDS 22; Ever green 20; Westiand 19. Wordt er tegen HDS gewonnen, dan is er niets aan de hand en spelen de Evergreners volgend jaar een klas hoger. Verliezen ze, dan is de uitslag van de wedstrijd van Westiand tegen Berkel bepa lend over het al of niet promo veren. Bij de dames zijn de beslissin gen reeds vorige week geval len. Het gedegradeerde Pollux speelt thuis tegen Voorwaarts. De dames uit Vlaardingen zul- len niet al te veel waarde hech ten aan de uitslag van deze wedstrijd, zodat ze erg vrij en rustig kunnen spelen. Spirit en Asvion staan dit jaar voor de derde maal tegenover eikaar. Eerder won Asvion van Spuit, éénmaal voor de competitie en éénmaal voor de beker. Beide teams spelen volgend seizoen derde klas, zodat er niet veel— spektakel te verwachten valt.-* Of Spirit moet zo erg gebrand-" zijn op revanche dat het er— alles voor doet om de punten— naar huis te nemen. Evergreen moet naar Barend- recht om daar tegen de club met die naam te spelen. Omdat er bij deze wedstrijd ook niets meer op het spel staat, zal ook deze strijd gekenmerkt worden als een gezellige afsluiting van het seizoen. De dameswedstrij den beginnen behalve Spirit- Asvion om 12.00 uur. De Schie- damse derby start om 14.00 uur. Alle herenwedstrijden vangen om 14.30 uur aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6