DRAAI El ▼SSBfflfSS 1AKLU GEVRAAGD z~ bij boogaard staat u r g ekleo rd op Philip s\ TER BRAAK B.V. METSELAARS 'IMMERLIEDEN TEGELZETTERS VOEGERS STUKADOORS antiek" L 'A S E EP. CHAUFFEUR NIEHUtS VAN DEN BERG scheepsreparatiebedrijf nv 5 bosksiiop-nieuws VLAARDSMGS DAGBLAD VRIJDAG 14 APRIL 1978 WERKSTER LEERLINGKOK 1500 ,m2 TOONZALEN Meubelfabriek t I met zijn grote kollektie meubelen zowel modern als klassiek. Onze prijzen en unieke service UW VOORDEEL INCOS B.V. Wij bieden een beste baan in de scheepsreparatie metaalbewerkers in de scheepsbouw (ijzerwerkers), branders,hakk@rs en slijpers CAS SS GOEDKOPER DAN EEMIME DUS BESPARING IN UW P0RTEM0NNAIE INBOUWKOSTEN TE HOOG??? 'BENEDEN RIJWEG 104 - n BOLNES TEL. 01104-15742 METAALBEWERKER IN ENICE JONGENS ÜIGÖ0RT «EOTEUSELSM BV Van Katwij'k's glashandel b.v. GLASZETTERS EN CHAUFFEUR bookshop RÖÏTERDAMSCH NüUWSBLAD broEfsuEst 3 sehlEdam tel. 810- 210031 Wij bespreken plaatskaarten voor u in alle Rotterdamse theaters en schouwburgen. BEN VOGEL Daarom kopen zoveel mensen een kleuren televisie bij boogaard. Omdat ze weten dat ze dan goede voorlichting en service krijgen. De boogaard technische dienst met een team gespecialiseerde kleuren t.v. monteurs staat voor u klaar (als u voor 9 uur belt komt hij dezelfde dag nog langs). En dan natuurlijk nog de snelle levering, met installeren en afstellen, wat allemaal gratis is. De boogaard verrassend lage prijs gaat nooit ten koste van voorlichting, kwaliteiten service.. grootbeeld 66 crn,110 SJo Iplbaar aangePast °P he T^vo^eo Adviesprijs 2145, hij BOOGAARD slechts THURLEDEWEG 105/111 ROTTERDAM/SPAANSE POLDER TEL. 010-153600 Ter Braak b.v. is een middelgrote machi ne- en apparatenfabriek die zich speciali seert in het vervaardigen van machines voor de suikerverwerkende industrie. Het bedrijf zoekt op korte termijn een (enkelfabricage en kleine series) Belangstellenden wordt verzocht hun sol licitaties te richten aan bovenstaand adres. Telefonische informaties kunnen worden ingewonnen bij onze heer J.P.P. Bol. Gevraagd: bovên 18 jaar. SPEC! A LITE I TEN RESTAURAMT „DE LANGE HAVEN" Lange Haven 99, Schiedam Tel. 010-732033-732359. •w? Ook HET adres voor het opnieuw stofferen van uw gebruikte meubelen. SUITENHAVENWEG 132-140 SCHIEDAM TEL. 010-26.88.15 - 010-26.22.03 Aann.bedrijf vraagt met spoed en Reft, van 09.00-17.00 uur 010-76.11.33. Na 18.00 uur 010-15.38.32/010-14.11.72. Groot, jong anti-roestbehandelingsbedrijf zoekt met spoed met groot rijbewijs voor car transporten. Prettige werksfeer en goede salariëring. Solli citaties tel. 732246. PJS-fflPSS&PlÜBl R V Isolex Nederland B.V. Is een van de grootste E^vEaEA ui ff» uitvoerders van spouwmuur-isolatie d.m.v. Postbus 246, 3130 AE Vlaardingen Rockwool steenwolvlokken in Nederland en tevens leverancier van dubbele beglazing en uitvoerders van systeem-plafonds/wanden. vraagt met spoed leerling spouwmuurisoleerders spouwmuurisoleerders Hiervoor vragen wij mensen met enige jaren LTS Voor inlichtingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met dhr. E. Korpel, 010-356111 of schrijven aan bovenstaand adres. in de Rotterdamse haven is altijd werk in de scheepsreparatie. Niehuis& van den Berg iszo'nscheepsreparatiebednjf aan de Eem- haven m Pernis, waar mornentee1700 man dagelijks in de weer zijn. Een werkelijk goeie vakman hoeft bij ons niet zonder brood (en belegte zitten. En als we over vakmensen praten, dan denken we aan ervaren Wij hebben hen dringend nodig voor reparatiewerkzaamheden Werk dat met alleen behoorlijk wordt betaald, maar bovendien extra financiële mogelijkheden biedt. De normale dagtaak loopt van 7 30 tot 16 00 u ur, maar omdat we een reparatiewed Zijn moet er weieens worden overgewerkt tot 20.00 uur, daar gaat dan een maaltijd aan vooraf; voor dit overwerk betalen we een toeslagAf en toe wordt op vrijwillige basis ook in het weekeinde gewerkt. Daarvoor betalen we ook extra. Als U wat langer bij ons werkt kuntü in de nacht (van 16.30 tot 01.00 uur) meedraaien. Ook voor deze dienst betalen wij een toeslag. Vervoer hoeft geen enkel probleem op te leveren. Zowel bij de gewone dienst, weekeinde, overwerk of nacht staat een perfekt georganiseerde, eigen personeeisvervoerdienstter beschikking. Geïnteresseerd in een goede baan, goede beloning en goede sociale voorzieningen. Neem kontakt met ons op. U kunt dage lijks van 07.30 tot 16.00 uur bij onze personeelsafdeling terecht of - als dat beter past - maak dan telefonisch een afspraak voor 's avonds of zaterdag. Ons nummer 010-381100 {buiten kantoortijd 01806-4478), Ons adres: Pastoriestraat 1 - Pernis. 'jj T j ERKEND L.P.G. INSTALLATIEBEDRIJF Laat u zich eens geheel vrijblijvend voor lichten omtrent prijzen en mogelijkheden. ■0KELWEG 2» SCHIEP** V TEL 010-37.11.25 Fabriek van speciale stafen meubelen voor bejaar dencentra, ziekenhuizen, kantoren, schepen en revalidatie-inrichtmgen vraagt voor de lasserij een die in het bedrijf opgeleid kunnen worden. Afwisselend werk. Loon in overleg. Aanmelden per telefoon 010-341449 of aan het bedrijf tot 's avonds 20 uur. Mereuriusstraat 14 VLAARDINGEN 's-Gravelandseweg 396 Telefoon: 620777 vragen naar Dhr. v.d. Heuvel j NIEUWE BOEKEN I World Press Photo 1978 9.50 j Herman van Veen Gebonden lZ.oO i J Het aanzien van Nederlands Indië herinneringen aan een koloniaal verleden H. H, Kirst 08/15-Kazeme - Oorlog - Einde gebonden ^4,95 I I Klassieke reeks: Het portret van Doriangray door Oscar Wilde, aebonden De Fatalisten 2ijn meester door Denis Diderot per deel Rotterdam blijft mijn stad een unieke ver zameling van vaak nog niet eerdor gepubli ceerde foto's, gebonden boek van de maand SPELEN MET PUZZELS meer dan 1000 puzzels met alle oplossingen waar van 100 puzzels om zelf te maken, met illustraties in kleur en zwart/wit, gebonden; tot 6 mei 21.50 daarna NOSTALGISCHE POPPEN in diverse kleuren van 5.50 nu Poézie-album diverse modellen o.a. smur fen, holiy hobbn, nostalgie, vanaf Poézieplaatjes per zakje Luciferpopjes, klein popjes in luciferdoosje Wij hebben een nieuwe sortering verjaard- dagkalenders, al vanaf oa, kunst, bloemen, dieren, holly hobble Sarah Kay nostalgie Weet u al waar u naar toe gaat met vakantie? Bij ons zijn er weer volop reisgidsen. Taalgidsen en wegenkaarten O.a. van DOMINICUS, ANWB, v. GOOR, KOSMOS, BERLITZ, FALK HALLWAY, SHELL, MICHHLIN. Zoekt U een gebruikte auto? De Courant helpt u op weg BREDE HAVENSTRAAT S VLAARDINGEN - TELEF. 35.45.25. Tevens theatergeschenkbonnen voor elk willekeurig bedrag. Geopend van 9.00-13.00 en 13.30-17.00 uur op zaterdag van 9.00-13.00 uur. EEN MOOI MEUBEL. EEN OUD STUK GEREEDSCHAP OF GEWOON EEN DECORATIEF STUK VOOR HET INTERIEUR Westhavenkade 58 open: vrijdag-zaterdag en meestal 's middags. l- oooaard aapE j yjKypMI ITiT*Y-=Yfjy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8