Kindermishandeling hestcrait. Hoe lang nog. Test zelf die complete Volvo 66 JBk; Edemarrage Ger Mak mislukt <S Carol folie Kapitein Rob f SIRE VOLVO - WEBER CAR B.V. RACE- OF SEMI-RACEFIETSEN BATAVUS DONDERDAG 22 JUNI 1978 di^vT*" Htr us iiët ma de WACHIft! HOEKS. SCHIEDAM I I Woningruil GEMEENTE SCHIEDAM CAFÉ-RESTAURANT AMSTELBRON Vierde plaats voor Conny Meijer Dame s U Cïubkampioenscliappeii Nieuwe voorzitter Dijkvogels YD.'SC.'WV? Ï5HSTÏÖG05D p-fEEöriKE^ ZE 8E61KN6N O Ui !»j i P£ &ATEW TE CZ J- [&BD. HIES JAWE /V-CETEN ££>.'5 WéS> IECE2 GEVAL HE&fK ZESTJEBfiOElÊ OFH A JA, HEEttTOE MtET SEWESEtJ HOOFP tf££E KAAEIJA1K5.CA- EOI-. WGGEEM ?nrjë HOUWEN 10 r wees voorzichtig =;«- so. weer nooit... KIJK, m HEBBEN DE PIEP GEVONDEN - NU KUM J6 DE MACHINE SrflRlEN KIJK NOU EENS ACH ONZIN Lupardi heeft deze grote con dor gebouwd om dienst te doen als zijn privé-vliegtuig. Het toe stel wordt door een paar krachtige straalmotoren aange dreven en kan binnen een paar minuten een grote snelheid be reiken. Op grote hoogte zal nie mand van de aarde af zien, dat hij te maken heeft met een vliegtuig, want het toestel heeft precies de contouren van een grote condor. Yoto bestuurt de machirr* en houdt een zuidwes telijke koers aan. Weldra zijn zij hoog bnven de wolkon en Lupardi hoeft niet te vrezen. dat hij nu nog ontdekt wordt. Een kwartier na het vertrek van de condor volgen enkele hevige ontploffingen in het bin nenste van de vulkaan Arano, gepaard gaande met hevige rookuitbarstingen uit de kra ter. De indianen, die nog niet de oever van het meer hebben bereikt, drukken zich, verstijfd van schrik, tegen de bergwand. Dan snellen zij, 20 gauw hun benen hen maar kunnen dra gen. naar de oever van het meer en vluchten met de kano weg. Pfu! Die knapt z'n zaakjes alleen wel op. Toch heeft ie lef, want Peer Nou- wens is een valse stiekemerd, die gerust naar 't mes vat. Ze zullen Dingeman Hoeks waar schuwen, maar als ze er over beginnen wuift de bakker met achteloos handgebaar hun be zorgdheid weg, Peer Nouwens zal er heus zijn bekomst van hebben als 't tot "n revache zou komen, Da's mannentaal die inslaat bij de buren. Peer Nouwens hebben ze altijd gezien als iemand, waar ze 't liever niet mee aan de stok moesten krijgen. En nu komt zo'n klein pestbakkertje hun vertellen, dat hij aan die geniepige Peer Nouwens rondom maling heeft. Daar nemen ze hun petje voor af. In de saaie zondagsuren fantase ren ze griezelverhalen, waarin nun nieuwe gebuur de heldenrol speelt. Toen ie nog sergeant was, zeggen ze.En dan komt er een hele kazerne met grote smerige vechtersbazen, die 't allemaal voor dat kleine sergeantje in hun zwart-lakense broek staan te doen. Dat sergeantje kon boksen, worstelen, lynchen.waar halen ze de geleerde woorden vandaan- Dingeman laat ze praten. Zijn broodomzet in het buurtje is zijn thermometer en die zegt hem, dat hij met grote sprongen aan popu lariteit wint. Hij kan dit best ge bruiken, want de eerste weken in zo'n buurtje zijn moeilijk als je wat hoger vliegt en je vrouw 2ich .juffrouw" laat noemen. De waarheid is, dat hij 'n angst heeft voor duistere plannen, die zijn rivaal zeer zeker aan *t uit broeden is. De kleine vlaskop maakt 't geval Nouwens" voor de buurt nog interessanter. Die vertelt aan ie der die 't haren wil, dat z'n vader en moeder samen gevochten heb ben, Hij heeft 't zelf ge2ien. Z'n vader heelt *t verloren, want die heeft van angst de deur op slot gedaan toen moeder buiten was. Met graagte laat de kleine baas zich uithoren en 't is daarom geen wonder, dat Nouwens overal 'n spottend lachje meent te zien. Op de scheepswerf moet een voorwerker ingrijpen om nieuwe heibel te voorkomen, want zijn mede-arbeiders plagen hem, dat 't niet mooi meer is. Ook daar gaat het verhaal over de roem ruchte sergeant.die van hel of duivel bang is. Het laat niet na op Peer Nouwens de nodige in- druk te maken en zijn zucht naar wraak komt hoe langer hoe meer op de achtergrond. In bakker Hoeks heeft hij zijn meester ge vonden! tn het buurtje vertoon! hij zich helemaal niet meer. Uren zit hij mokkend achter een lege koffiekom en zelfs bij het meetje steken en centje tikken laat hij zich niet 2ien. Dat valt op en het heimelijk uitla chen der buren groeit aan tot brutaal en openlijk sarren. Nu ze bakker Hoeks achter zich weten heeft Peer afgedaan. Hij is een bangerik geworden en hij weet dat zelf ook. Schoorvoetend, moet hij erkennen dat ie 'n vent van niks is en ongaarne neemt hij 't besluit, om met zijn over buur op goede voet te komen. Maar iets moet er toch nog ge beuren om het kwaadaardige in hem te stillen. Op 'n avond wordt er bij bakker Hoeks een winkelruit ingegooid en Dingeman zou er niet ver naast zijn als hij Peer Nouwens daarvoor aansprakelijk zou stellen. Hij doet echter of 't hem niet raakt; zinspeelt niet eens op kwaadwilligheid. Oók niet als een week later een steen door het zolderraampje suist. Hij laat het rustig herstellen en stuurt de nota naar de verzekerings maatschappij. Dat al zijn gias ver zekerd is, daarvan maakt hij geen geheim; de buren zullen wel de goedheid hebben, dit aan de da der over te brieven en hem zo de wind uit de zeiten te nemen. Hetgeen inderdaad gebeurt. Zes wittebroodsweken is Dinge man Hoeks nu getrouwd, maar ze hebben elkaar en ze zijn gelukkig, -1 Uitgave: StJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Ho&k van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant o! Het Binnenhof). REDACT1E Chef: H. L. Lambregtse Redactie SchiedamX Kegel en W. J. van der Post. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager. W.A.M. Visser en C H. van Bremen, Sportredactie: B. v.ü.Berg en M, verwaaijen (Vfa2 reling en). Do redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6. tel. 343229 en 345209, postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32t77 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 01899- 16143 Hoek van Holland: l, van Ooiien, Mahustraat 135, tel. 01747- 2604 ABONNEMENTEN van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kar» men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tot. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaa tot 18.00 1 Rotterdamsch Nieuwsblad, Haagsche Courant, Het Binnenhof. tel. 010-144144. tel. 070-624562. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr, W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Kindermishandeling,daar praten liever niet over in Nederland. Dat is jammer. Want met dood zwijgen help je geen enkel probleem uit <k- wereld. Aan hel probleem van kindermishandeling kan een houp gedaan worden.Ook door u Publicatie aangeboden dooi git r. I lm.-,dat slaat te lezen in een speciale folder. Die kunt u aanvragen bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling, Koningsplein 27 in Den Haag. t i*1ef< mi 1 )7 0 -)'l1922 •Ang met dc- Snowing Ibc-wie Reclame De Volvo 66 tiiedl u standaard: veiliglicidskooiconsiruciR- energie absorberende zones voor en aclner aehterruitvervvarming vasic.open hoolüsieunen volledig verstelbare stoelen automatische driepunts rolgordels automatische transmissie elektrische ruitesproeier ruitewisser niet twee snelheden waarschuwingslautpjes voor o.a. oiic- <Jruk.remvloeistci',handrcm choke en koelvloeistof-temperatuur benzine-en voltmeter voorruit van gelaagd glas achteruitrijlicht vvaarschuwingM-knipperlichicn 2 buitenspiegels 12 muanden garantie ongeacht hui aantal gereden kilometers fl. 13.825,- tncl. BTW, af fabriek. OVERSCHIESEWEG150 Woonruimte I huur gevr. ite tel Mei spoed gevraagd woonruimte, met gebr. van Keuken, in Vlaardin gen. Tel. na Jfl OO uur en m hel kond 071-76307S Aang. EENGEZINSWON. met tuin voor en achter, (ndgr. kamer 11 3 m„ gr. kcuk toilet, hal en gang Ie verd. 3 sl kamers, badk. m. ton. on Itgb Zolder: mooie sl.k. Huur m. subsidie. Govt. kl. woning liofst Dan ger won m Hoek van Holland of omgeving. Tel. OJ JB0 2536/1. Onderhoud en reparatie Voor not LEVEREN, SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw geisers naar Smederij Daub. Callertburgstf- Vlaardingen. Tel, 34.30.&6. Kant. mach.1 Inventarissen Wij zoodon het er wei in willen pompen: voor SCHRUF- TEL- on RE KENMACHINES, eerste kijken bij A.U.E.HA, moer dan 500 machines in voorraad. Prijzen v.a. J 95,-. Ook zaterdags geopend A.V.E.H.A. impor teurs van kantoormachines. Sehie- s weg 50. telefoon 0>0-665437. Rotter dam. NIEUW IN NEDERLAND.1 Pol. visPo- ,_i Noorse topkwaliteit. Alia ty pes onzmkbaar en uitgerust met Ven- las certificaat. Diverse uitvoeringen mot en zonder kaïuit Reeds vanaf 2.950.- EUROBOOT, Graal Fioris- str 9S99, R'dam. BOOTTRA!LERS. nieuw, gebruikt I reeds vanaf 595, -. EURÖBOOT, Graaf Flonsstr. 95-99. R'dam. WU HEBBEN NOG DIVERSE OVER- JARIGE BB-MOTOREN MET 10-3C.i KORTING. EUflOBOOT. TEL. 010- 77 3666 INRUIL BB-MOTOREN van l 1/2 - 115 pk. Keuze u>1 plm 30 modolion. fltvxJs vanaf 295,- cURQBOOT. Graal Flonsslr. 95-99. R'dam. I Ze zijn nu binnen! STARCRAFT speed- en toerboten, uiigeust met Mö'Cruiser tnboa/d motoren Reeds vanaf 23.7SG.- EUROSOOT, Tel. 010-77.36 66 DOOR INRUIL VERKREGEN diverse polyester vis- en speedboien. Roods vanaf 1000,-. EUROBOOT, Graai Fiorisstr. SS-99, R'dam Tel. 010- 77 3866. Voorbereidingsbesluit Schienoko De burgemeester van Schiedam maakt ingevolge ar tikel 22 van de Wel op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad der gemeente Schiedam in zijn vergadering van 19 juni 1978 heeft besloten te ver- klaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor hel gebied dat globaal be grensd wordt doordeSchie, de Noord vest gracht en de Korte Haven, zoals dit gebied od de bij dit besluit behorende kaart met een onderbroken lijn is aange geven. Het raadsbesluit mei de daarbij behorende kaart ligt vanaf 21 juni 1978 voor een ieder ter openbare in zage op de gemeentesecretarie (Stadskantoor, Emmastraat 1) en in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek (Lange Haven 131). Schiedam, 21 juni 1978 De burgemeester voornoemd, drs. A. J. Lems. bezit een geheel vernieuwde, sfeer vol ingerichte bovenzaal, die bij uitstek geschikt is voor BRUILOFTEN, PARTIJEN EN FAMILIED1NERTJES tot 60 pers. RECEPTIES tot 130 pers. VERGADERINGEN tot 85 pers. Voor vrijblijvende informatie: SCHIEDAM-BROERSVEST 13 TELEFOON 73.18.45 Kom eens langs en bekijk de uilgebre>de kollektie Batavus race- en semi-race- ftetsen voor wielrenners, trainende sportlieden, serieuze trimmers en groottoeris- ten. Fietsen vsaarjeals vakman van staat te genieten:licht van gewicht, met uiterste precisie gebouwd van zeer hoogwaardige materialen en onderdelen. Als tweewielerspecialist advi seren wij u graag geheel vrijblijvend om uit het grote assortiment die fiets te vinden d>e ais het ware voor u geschapen is. Ats wij u m het ^dei hei- I pen v/eet u zeker dat u goed zit. Sprint uil de hand gebouwde professional racefietsen vanaf f. i iq9.- 3an meer toeristisch gebruik aangepaste racefietsen vanaf f. 629.75 van echte profes sionals afgeleide racefietsen voor een populaire prijs f. 806.- W. BOER ZN., HOOGSTRAAT 162 (tussen C A en Korte Hoogstr.) VLAARDINGEN - TEL. 010 - 343020 Af 45 jaar in fietsen Rotterdam Op het eer ste onderdeel van het open kampioenschap van Rotter dam dames en amateurs hebben de Waterwegren ners zich zelden op het eer ste plan gewaagd. Een uit zondering bij de amateurs gisteravond in Puttershoek was Ger Mak, maar zijn demarrage met Flokstra, die op een gegeven moment zelfs twintig seconden be liep, mislukte tenslotte. Zijn stadgenoot Ton Steens, maar dan in dienst van Harga, belette samen met Den Hartig de verdere uit looppoging. Bij het ingaan van de laatste ronde kwa men zeven renners in aan merking voor de titel en daarbij zat ook Ton Steens, Maar op 1 kilometer voor de finish was alles weer ingelopen en toen won John Trouwe van Hoekse Ren ners, voor eigen publiek dus, de sprint en werd Rot terdams kampioen. Tweede was Wim Bussum van De Mol en derde Ard Wenne- kes van Ahoy. Op de elfde plaats prijkte pas Ton Steens van Harga, op de 16de Aad Brons en op de 20ste Bert Rietveld, alle drie van het Schiedamsb Harga, De afstand was 80 kilometer. De dames moesten 35 kilome ter overbruggen en duur werd na een spannendu racu Helen Brades van Swift kampioen. Na 25 kilometer moest Marijke Lagerlöf afstappen, omdat zij na haar operatie nog niet de vereiste conditie bezat. Toen bleven er nog maar vier koplo pers over, te weten: Marjan Boaxs van Feyenoord. Beja Brey-Huizinga van Delia en Helen Brades van Swift. Eén van de actiel'sLe renners die avond was Conny Meijer van Harga, maar zij liet zich in het zicht van de finish ver rassen door meer geroutineer de rensters. Uiteindelijk mocht zij nog blij zijn met de vierde plaats. De eerste drie: 1. Heien Brades van Swift, 2. Beu Brey- Huizinga van Delta en 3. Mar jan Baxs van Feyenoord. Zaterdag worden de wedstrij den voortgezet voor nieuwelin gen (11 uur) en junioren (12.30) aan de Rotterdamse Doen kade en volgende week woensdag voor liefhebbers en veteranen vanaf 18 uur in Lombardijen. Schiedam Wederom zijn als afsluiting van fiet handbalseizoen zaterdag en zondag de traditionele sportdagen bij de handbal- vereniging Wilton FijenoorcL Dit evenement zal plaatsvinden op de eigen accommodatie op de werf in Schiedam. Pupillen en aspiranten starten morgen om precies tien uur met de wedstrijden. De senioren en junioren komen zondag aan de beurt. Zij strijden in twee groepen: damessenioren/junioren en herensenioren/junioren. Aanvang tien uur precies. Om twee uur start in het clubgebouw een discoshow waar ook de prijsuitrei- king zal plaatsvinden. Maasdijk De Maasdijkse korfbalvereniging Dijkvogels heeft een nieuwe voorzitter. Na een periode va» vijftien jaar gaat de oude voorzitter Jaap van Dam de hamer over geven aan de nieuwe man, Jan Mostert. Jaap van Dam. die sedert de oprichting voorzitter ïs geweest, gaat zich na in het publieke leven begeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2