Dimphy Wesdorp gokt op plaats bij eerste tien SPORT Toplaag op handbalveïd Unit as Groenoord Schiedam en in de race VZC-estafetteploeg vestigt kringrecord Op NK in Beek: Snelwandeltop in De Hoek ia c, PRIJSUITREIKING ISootehoom in de TT „Moeilijk circuit" BH fTACK v„SECK5B'|fe ïl 1 DONDERDAG 22 JUNI 1978 0 3tli VD/SCAVW 4 Assen - Willem Jan Noote- boom in de TT van Assen. Sen Schiedammer in een racedie meetelt in de strijd °di de wereldtitel. Exclusief voor de lexers van deze krant zet „de Noot" zÜn indrukken op papier, aangewild met ach- tergrondinformstie over de trainingen cn wetenswaar digheden over het bonte circus dat 77* heet. Van daag de tweed? column van ccn serie van drie, waarin Wïtfem Jnn Nootc- boom zich optimistisch uit laat omtrent rijn kansen op kwalificatie. „Wat een formidabele ver- rnssinST- Heb ik zo maar een nieuwe motorfiets ge kregen, die ik dit seizoen mag gebruiken. Dat ik van meneer Boer van Speed Seven een nieuw Nico Bakkerframe voor mijn Yamaha zou krijgen was a! een poosje bekend, maar dat 'ic er ook een splinternieuw motorblok bij zou doen is in feite iets ongelooflijks. Geweldig natuurlijk, vooral hier op Assen» waar bet bezit var» goed materiaal van door- slaggevende betekenis kan zijn. En ik moet zeggen, die nieuwe motor loopt als een kogel zQ snd. We heb ben het motorblok zelf nog snel kunnen maken. Hier door is natuurlijk wel wat tijd verloren gegaan, die we anders voor de trainin gen hadden kunnen ge bruiken, maar al met al zat ik t°ch dinsda&middg om een uur al op de motor. Erg snel gaat het tijdens die eerste trainingen nog niet, want eerst ga je het circuit maar eens verken nen, terwijl ik, vanwege die nieuwe motor, vooral veel aandacht moet beste den aan het afstellen van de vering en al dat soort dingen die moeten gebeu ren bij een nieuwe machi ne. O verigc moet Ik wel zeggen dat hel circuit van Assen me niet te meege vallen' Ik was hier natuur lijk wel eens eerder ge weest, maar bij de kam- pioensraces rijden ze op een zogenaamd circuit, terwijl au uiteraard het hele circuit woidl ge bruikt Ik persoonlijk vind het ceh moeilijk circuit en zal dan ook nog wel erg hard moeten trainen. Toch geloof 'k er in dat het moet lukken om me te kwalificeren, al zit ik met mijn snelste ronde van 3 minuten en 2$ seconden nog erg ver verwijderd van het ronderecord dat op 3,04 slaat. Andere ren ners gingen echter ook nog niet zo snel en vooral reke ning houdend met het feit dat wij nog bezig waren met het afstellen van de machine, 2at mijn tijd ten opzichte van de door ande ren gerealiseerde tijden - zo rond de 3.12 - nog niet eens 20 erg slecht. Wat me vooral 's opgevallen, is de snelheid van de Kawasa ki's, met renners als de Amerika3*! Hensford en de Zuidafrikaan Korkï Bai- lington. Let maar eens op, die machines gaan het za terdag in de races heel erg goed doen. Verschrikkelijk zo snel als die dingen zijn- Iets anders waar ik echt heel erg blij om ben, is de aanwezigheid van Jack Middelburg hier in Assen. On voorstel haar eigenlijk, want afgelopen maandag lag 'Je nog in het zieken huis in 's-IIerfogenbosch, terwijl Jack nu al heeft laten weten in ieder geval te zulJeu starten- En ik moet zeggen dat 'ie er kerngezond uit ziet- Hij is voor alle zekerheid nog naar de dokter geweest, maar die heeft hem goed gekeurd. En reken maar dat „De Briet" nou wat gaat laten zien- Toen bij ons was om een kop koffie te drinken had hij tenminste een heleboel praatjes en dat is bij Jack altijd een erg goed voorte ken. AJ hij, net als ik, nog erg hard moeten trai nen om een zo goed moge lijke startpositie te kun nen krijg®0". Schiedam Het komende weekeinde barst de strijd om de Nationale wielerti- tels weer los. Dimphy Wesdorp is één van de vele wielrcnsters die hoopt dat zater dag juist haar zaterdag is. Het vertrouwen is er in ieder geval, nu zij jn Berlicum Friesland) de eerste overwinning in haar loopbaan bij de dames heeft gepakt. De 18-jarige Dimphy bekijkt haar kansen op een eventuele titel in Beek vrij nuchter: „Ja, zo'n eerste zege geeft natuurlijk zelfvertrouwen en ik gok ook duidelijk op een plaats op de eerste tien. Maar de favoriet is zonder twijfel Keetie van Ooslen-Haage, die zich, na die vervelende affaire van vorig jaar, zeker wil revancheren". Overigens rekent de Schiedamse alleen op succes, wanneer de koers door het Limburgse heuvelland een snelle koers wordt. Dimphy: „Mijn kans zater dag. en dat geldt trouwens voor iedere race, ligt in hel tempo. Wanneer er vanaf de start een hoog tempo wordt aangehouden, dan reken ik erop in de finale een woordje mee te kunnen spreken. Onze ploegleider, Leon Hermans, is ook een groot voor stander van dat hoge tempo. Maar ja, als het een wandel koers wordt, geef ik mezelf weinig kans. Over haar overwinning in Friesland, clie toch eerste bij dames was, is de rijdster van de Hitachi/Bekspier- BaaaüHWiiiiuiiiw mmmmwmi—i Maassluis Hoewel er weinig opzienbarende punten op de agenda van de handbalvereni ging Unitas stonden, was het wel belangrijk dat voorzitter C, Gordijn aan het einde van de bijeenkomst een uitleg gaf over de nieuwe toplaag op het veld. „Met de gemeente", aldus de praeses, „zijn al enkele ge sprekken geweest, en het re sultaat daarvan is dat waar schijnlijk het komende seizoen met de aanleg zal worden be gonnen", kosten 25.000 gulden. In zijn terugblik merkte Gor dijn op, dat het op het sportie ve vlak een zeer succesvol jaar is geweest. Vooral het kam pioenschap van do heren en de daaruit resulterende promotie naai' de derde divisie vond hij een waardevolle gebeurtenis voor de vereniging. Tevens vierde de Maassluiso handbal vereniging onlangs haar vijf tiende verjaardag, hetgeen vrij wel geruisloos is verlopen. Na de opening werd de agenda viij vlot afgewerkt, totdat hel financiële gedeelte behandeld werd. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor zaalhuur be hoorlijk gestegen, en ook is na de laatste afdelingsvergadering van het Nederlandse Handbal Verbond de contributie flink verhoogd. Het bestuur van Uni tas zag zich dun ook genood zaakt de leden voor te stellen de contributie te verhogen. Dit bestuursvoorstel hield slechts een te geringe verho ging in. Vanuit de leden kwam daarom het voorstel om de contributies nog meer te laten stijgen. Dit voorstel werd door het bestuur overgenomen, waardoor dit voorstel bijna unaniem werd aangenomen. Uit het bestuur traden de da mes Sheriff en Enneman en de heer van dor Maarel. Voor de opengevallen plaatsen had het bestuur slechts twee kandida ten gevonden, namelijk me vrouw Hanemaayor en de heer Jansen. Dit betekent dat het nieuwe bestuur, dat ook het volgende seizoen weer onder leiding staal van de hoer Gor dijn, op zoek moet naar oen kandidaat die de vakante be stuurszetel wil bezetten. ploeg zelf niet zo onder de indruk gekomen. Dymphe; „Het ging eigenlijk zo vanzelfsprekend. Wij, van onze ploeg, hadden allemaal al geprobeerd om weg te komen. En vijf ronden voor het einde probeerde Nita van Vüet weer weg te komen. Ik ging loon over haar heen. waarna ik niemand meer bij me heb gezien". De carrière van het wielertalent, die naast sport ook een opleiding volgt in de jeugd- en kinderverzorging, is, zoals bij velen eigenlijk, met een toeval begonnen. Dimphy hierover: „Ik was negen jaar toen ik begon met echt wielrijden. Bij familie in Brabant was ik voor de grap met mijn neefjes gaan meefietsen, waarna ik er niet meer mee opgehouden ben". Zo fietste zij zo'n vijftien overwinningen bijeen. Ge durende deze periode, en eigenlijk nu nog steeds, was haar familie de grote steun. Dimphy: „Mijn ouders hebben me vanaf het begin erg goed gesteund en in wezen kan ik, als ik dat wil, gewoon stoppen. Het is dus beslist geen moéten. Trouwens, ook mijn zus in Maassluis helpt me fijn. Elke ochtend ga ik op de fiets naar haar toe omdat ik voor mijn opleiding daar moet zijn. Dat is gelijk een mooie training". Terug naar de Nederlandse kampiocnschappeii Vorig jaar ging het niet zo goed met. Dimphy. Zij kwam toen, door een op de grond liggende bidon, zo ten val dat zij de race voortijdig moest beëndigen. Foto: Dimphy Wesdorpeerste overwin ning.... De angst voor de val is nog steeds aanwezig. Zij: „De massaspurts vermijd ik zoveel mogelijk. Als ik train, soms in m'n eentje of samen met Nita. dan oefen ik niet op sprinten. Nee, het gevaar lokt me door Emile Schelvis met en de blessures zijn daardoor altijd meegevallen. Maar het kan, en daarom verafschuw ik het baanrij- den. Zaterdag hoopt Dimphy zeker niet te vallen. Dan wil zij, hoewel zij er geen extra trainingen voor heeft ingelast, met de beste meestrijden om één van de ereplaatsen. De winnares staat voor haar al vast. „Het wordt vast en zeker Keetie. Er is niemand met zo'n voorbereiding zoals zij. Haai- suprematie bij de dames is alleen te vergelijken met die van Eddy Merckx bij de profs destijds". Woorden van bewondering dus te over bij Dimphy Wesdorp, die ook al slaagt zij niet in haar opzet om bij de eerste tien te komen, gezien haar leeftijd altijd nog kan hopen op de toekomst. In ieder geval wordt het voor iedereen afwachten. Hoek van Holland Voor snelwandelen kan men zaterdag terecht in Hoek van Holland, waar de KWV (Rotterdamse wandelsportvereniging) ter gelegenheid van zijn vijftigja rig bestaan een jubileum tocht organiseert. De wedstrijden beginnen om 12 uur met de I kilometer en 15.30 uur volgt de grootste afstand, de 20 kilometer. Het parkoers loopt rond de zg. Hoekse bosjes. De jubileum- tocht heeft een spectaculair internationaal tintje. Onder de deelnemers bevindt zich de wereldrecordhouder op de 20 kilometer, Enrico Vera uit Mexico, die nog altijd de beste lijd in zijn bezit heeft van 1 uur en 28 minuten. Maasland Nog maar kort na de prijsuitreiking van de in Maasland gehouden nationale schietwedstrijden, heeft de SV Maasland opnieuw een prijs uitreiking. Ditmaal is dat die van de eigen onderlinge serie. Morgenavond vindt de prijs uitreiking daarvoor plaats in het schictgebouw aan de Docl- straal. Inmiddels wordt er alweer voor de nieuwe serie gescho ten. De uitslagen van deze week waren daarvoor (resp. korps en vrije baan): A. Korpel 46-30; A. Pellikaan 41-29; W. vein Boon 43-30; A. W. Bos 35-28; J. v.d. Hout 37-26; A. Stolk 42-26; M. van Staalduinen 46-30; Sj. Hanemaaijer 50-28; A. Poot 40-29; J. M. J. de Vos 40-28; S. Rasens 48-30; J. Ka- pelle 46-29; J. J. Rodenrijs 46- 30; P. Boekesteyn 40-25; J. W. Groene wegen 44-28; H. van Nieuwkerk 45-29; F. van Staal duinen 49-29; J. Hanemaaijer 48-30; K. Moerman 42-29; N. P. Hanemaaijer 49-30; W. van Dijk 49-27; N, Haring 37-28; A. M. Sonnevcld 48-30; E. C. C. Poot 45-28; M. Klitsie 43-27; F. T. J. Poot 47-28; Fr. Krul 45-26; C. van Dorp 44-28; A. Voogt 32-29; H. J. Korpel 47-30; K. Rasens 44-30; A. Moerman (Maasland) 46-29; M. P. Gra vo leind 50-29; A. Moerman (De Lier) 48-30; D. v.d. Marei 44-29; A. van Staalduinen 46-29; L. van Berkci 47-30: A. C. van Woerden 34-23; G. Dekker 46-28 en J. v.d. Morel 43-29. YV Vlaardingen/Schiedam lil de honkbalcompetitie staat ven interessante dubbel voor VS Vlaardingen op het pro gramma. Interessant, omdat de tegenstander het Amster damse Spartaan is. die na een overweldigende start is terug gevallen VS Vlaardingen leed in de vorige dubbel, toen de Amsterdammers nog in vorm waren, tweemaal een neder laag en hebben nu de kans daarvoor revanche te nemen. Minstens twee punten zijn er voor de Vlaardingers te beha len- De wedstrijd begint om half drie aan de Zwaluwen laan. Zaterdag in Amsterdam is de aanvangstijd drie uur. Schiedam moet Eindhoven om zondag naar daar Black Lions te bekampen. De Eindho- venaren leden vorige week een kleine nederlaag tegen SK Groenoord, waardoor een af scheiding plaats vond tussen de drie bovenste teams en de rest. Schiedam behoort met Je- ka en Groenoord tot de koplo pers en is aan zijn stand ver plicht ook nü te winnen. Toch zullen de Black Lions belust zijn op een revanche, om zo de aansluiting met de kop nog enigszins te behouden. De Eindhovenaren hebben evenals Schiedam een geduchte slag- ploeg, het kan dus een interes sante wedstrijd worden niet veel aanvallend spel. SK Groenoord speelt zondag thuis tegen The Blue Birds uit Delft. Na één jaar in de eerste klasse zijn de Delft en aren ver teruggezakt en hangen nu er gens in de middenmoot. Groe noord gaat van week tot week met meer overtuiging spelen, en heeft ook nu de meeste kans op een overwinning. De wed strijd begint om twee uur in sportpark Kethel. De soft halsters van Schiedam spelen aanstaande zondag op nieuw een thuiswedstrijd, dit maal tegen Roef uit Moerge stel. Deze tegenstander slaat op de onderste plaats met vier punten minder dan Schiedam. Na de uitstekende wedstrijd van afgelopen zondag legen HSCN, lijkt een overwinning ook nu weer mogelijk. Voor waarde is dat de ploeg zich volledig inzet. Schiedam aan zijn stand verplicht te winnen Cap«He aan den ljssel De VZC-dames waren opper machtig op de 4 x 200 meter vrije slag estafette, tijdens op kringkampioenschappcn 2rwemmen van de ZRO. Diane Edelijn. Irma Voorham, Anneke van der Ende en Irene van der Laan bleven concurrent Rotterdam ruim achttien seconden voor en finishten in 9.3Q.5, Dat betekende tevens een kringrecord, dat tot dan toe op 9.31-0 stond. Voor de Vïaardingse ploeg waren nog meer goede resultóten weggelegd, öp de 100 meter vlinderslag meis jes '63 werd Irma Voorham kringkampioen in 1.12.4. en bleef daarmee haar clubgenote Anneke van der Ende voor die 1.14.0 nodig had. Ook op de 100 meter vlinder slag dames stonden twee Vlaardingsen op het podium. Diane Edelijn won afgetekend in 1.08.5. Als tweede tikte Karin Nieuw&traten aan in 1.12.!. Verrassend sterk was het zwemmen van Joke Santber gen van Devel op dit nummer. Bij de meisjes geboren in 1965 werd zij kringkampioene in de derde tijd van de avond: 1.10.7. Ook Marilzka van der Linde bleef onder de 1.10. Bij dé meisjes '62 werd zij kampioen in 2.09.0. De overige kampioenen op de vlinderslag waren Joianrfa Kruithof. (Nautilus), Eugenie Lewis (Kempvis), Anita Weenink (Rotterdam) en Marian Boer (Kempvis). Diana Edelijn leed één nederlaag. Op de 200 meter vrije slag moest zij Eline Herfst van Rotterdam voor laten gaan: 2.16.8 om 2.15.7. Toch werden beiden kringkam- pioene omdat zij in verschillende leeftijdsklassen zwom men. Spannend was de strijd op de 4 x 200 meter vrije slag heren. Het Bart-nd rechtse ZPB had door de eerste drie zwemmers een grote voorsprong opgebouwd en leek niet meer ingehaald te kunnen worden. De laatste zwemmer van Devel, Erik van Westen perste er alles uit en kon Piet Jan Dubbeldam op de laatste meters achterhalen. De tijd was exact gelijk, 8.57.5, maar de jury wees Devel aan als eerstaankomende. Naast het kampioenschap betekende het ook een kringrecord voor Devel. Op de 100 meter vrije slag heren bleven alle deelnemers boven de limiet voor de Nederlandse kampioenschap pen. Roel Bronkhorst (PCG) was er nog h^t dichtste bij met 57.8, maar kwam 0.8 seconde tekort. Bij de jongens onder 10 jaar zorgde Jan Peter Risman voor een kringrecord met een tijd van 1.12.0. De overige kampioenen op de 100 vrij; Fieter Berkman Wim Veld hoen, Robert Nispeling, Arnold Nonneken, Ervvin AJeb- rechtse en Pc-ter Geel on.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4