SPORT Vlaardingen in matte partij winst: 1-2 naar I Aad Brons: klasse apart Laatste kans voor VS Vlaardingen Excelsior M: kleine voldoende m 's-Gravenzandse SV- SVV: aantrekkelijk: PPSC Van Baarle m schaaktop De Vrijheid Oefen pro gramma DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1978 Hoekse avondvier daagse :De Zwaluw fe^|t Wielrennen Drie treffers van Cor Peitsman ■"pp 'mBUK? aéÊKÊm1 Goed begin van De Hol* landiaan SC/VD/WW4 Hoek van Holland Op dinsdag 8 augustus gnai de Hoekse avond vierdaagse weer van stort. start van dit wandelevenement, georganiseerd door de Stichting VyV-vakan» tie avondvierdaagse, is elke avond (dinsdag 8 augustus tot en met vrijdag H augustus) om kwart over zes. De afstanden voor de wandelaars zijn 7, 10 en 15 kilometer. Start en finish hebben plaats in „De Hoek stee", waar op de laat ste avond tevens een biarenbal gehouden wordt. Liefhebbers voor al dit wandel ple zier kiurnen inschrij ven bij de WV Hoek van Holland, telefoon 2456. - mmurinntiiiiiiiKiiiiuiitiinmitiiMiiiiiifiii!! "Hoek van Holland De - postduïvenhoudersvereni- ging De Zwaluw nam deel •aan een wedvlucht vanuit CorbeiL Er waren 51 dui- - ven in concours die om 6.30 txnr werden gelost. De eer- ste duiven arriveerden om IL05- De prijswinnaars: 1-4-5-hl- Gebroeders Kloot- wijk; II- A. Könning; 3-8-9- EL Krijger, 5- P- Bredemeij- er; 7-J* van Embden. De jonge duiven van De 2 Zwaluw vlogen vanuit St. 2 ChrislaLn. De Hoekse post- 2 duivenhoudersvereniging bracht hier 255 duiven in Concours, die om 8.00 uur Werden gelost. De eerst aankomende duif werd ge klokt om 11.05.25. De prijs winnaars: 1- A. Könning;; 2-13-14- P. Brederrjeijer; 3-4- 5-19-20- M Voois; 6-7- L. van de Ende; 8-9-17- Marei; 10- Gebroeders Klootwijk; 15- P- Voois. nrtmaAftiiiuiiitiiiiiiiiiiitiiiiuiiiniiiniiitiiiii te*wx. u rJSt V Schiedam Deze week is in Veip het negende Keinbouw- scbaaktoernnoi van start gegaan. De in zet van dit toernooi, dat tot de grootste schaakevenementen van Nederland be hoort, is het open Nederlandse schaakkampioen schap. Onder de deelnemers bevindt zich Ivan Nemet uit Joegoslavië, die zo wel in 1976 als vorig jaar de titelstrijd op zijn naam schreef. De Nederlandse schaaktop zal zich ook niet onbetuigd laten. Tussen de on-- geveer 200 fopscha- kers is ook John van Baarle ran de Schaakvereniging Schiedam. Eén van de malen, dat een Nieuwenhoom- aanvaller zich stuk loopt op de Vlaardingse defensie. VLAARDINGEN De bij Harga rijdende Maassluizer Aad Brons heeft het in de laatste rit van de derde avondcompetitïe te Vlaar dingen flink op zijn heupen gehad. Terwijl een krachti ge wind een solo bijna on mogelijk maakte toog Brons idch ten strijde en slaagde in zijn eentje erin het hele rennersveld op één ronde te rijden. Vijf man hebben nog getracht Brons in zijn dadendrang te deze wedstrijd in ieder geval niet meer te pakken zou zijn- Hij sleepte in zijn opmars bo vendien Hennie van der Vaart nog mee, die daardoor nog in de „achtervolgende" groep van vijf kon plaatsnemen. Toen Brons zegevierend over de meet snelde mochten de zes achtervolgers, die het trio Ca rd SoUeveld, Peter önck en Arij Moerman geen kans meer gaven er nog bij te komen, zich opmaken voor de eindsprint. Deze werd gewonnen door Sjaak Koevermans die Martin Drop met gering verschil ver sloeg. Voor Drop betekende die derde plaats overigens een nieuwe competitietriomf. Uitslag: 1. A. Brons, 2. J. Ko<£ vermans, 3. M. Drop, 4. M- Meeldijk, 5. B. Rietveld, 6. p" van der Gaag, 6. H. van der Vaart, 8. P. van Wijk, 9. SoUeveld, 10. AMoerman. Ul- teindslag. 1. M. Drop (8 pnt>' 2. P. v. Wijk (18), 3. F. van der Gaag (32), 4. A. Brons (39), 5' J. Koevermans (45), 6. C. SoUe veld (45), 7. H. van der Vaart (52), 8. A. Moerman (55), 9, g Rietveld (56), 10. E. van Diilt (56). lK stuiten. Hoewel Martin Drop, Martin Meeldijk, Bert Rietveld, Sjaak Koevermans en Freek van der Gaag nog poogden el kaar in eon harmonische sa menwerking te vinden en zo de MaassJui2er toeh nog terug te pakken, bleek deze zo waanzin nig hard te koersen dat hij in Nieuwenhoom FC Vlaardingen heeft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen de zondag tweedeklasser Nieuwenhoom geen grootse partij op de grasmat kunnen leggen. Met veelal panieke rig spel (met uitzondering van het eerste kwartier van de tweede helft) wisten de Vlaardïngers zich weinig kansen te scheppen. Uiteindelijk was het toch nog René Duyster, die zijn ploeg in de laatste seconden op 1—2 winst zette. Zoals in de meeste ontmoetingen tussen amateurclubs en (semi) profclubs, was bet ook dit keer de Amateur, die het initiatief naar zich toe trok- Nieuwenhoom begon bijzonder furieus aan de eerste wedstrijd van het seizoen en probeerde zich naar een zo goed mogelijk resultaat te spelen. Met lange ballen probeerden de middenvel ders van de gastheer de Vlaardingse verdediging te overbluffen, maar dit mondde niet uit in een succes. Vlaardingen daarentegen probeerde met veel op balbezit te spelen zich een riante positie te verwerven, maar het fel op de bal spelende Nieuwenhoom gaf hiervoor weinig ruimte. Christa Mitrovitz liep wat verloren op het middenveld rond, zonder enig resultaat. Vlaardingen kwam echter op een achterstand doordat één van de verdedigers een bal verkeerd beoordeelde en. deze achter zijn doelman kopte. In de tweede helft kwam er meer kjrt in het spel van de ploeg van Laseroms. Dit vooral door de inbreng van René Duyster. Na enkele minuten was het dan ook Wim Tyl die een voorzet keurig afrondde, 1—1. Voor de rest van de tweede helft gingen de kansen over en weer en wist Vlaardingen toch in de laatste rninuut de winst te pakken. Het commentaar uit het Vlaardingse kamp was unaniem: „Tegen een amateurclub is het altijd moeilijk spelen. Je wiJt winnen, maar je gezicht niet verliezen". Schiedam De postdui venvereniging De Vrijheid had twee wedvluchten op zijn programma staan. Vanuit Bergerac in Fran krijk, over een afstand van 840 kilometer, waren 62 duiven in concours gezet. De duiven werden gelost met een noordoosten wind en het is een zeer zware vlucht geworden met de wind op de kop. De vlucht werd hierdoor nogal ver traagd. De eerste duif bereikte zijn hok ruim 24 uur na de los sing, de laatste prijsduif na 30 uur. De eerste tien prijs winnaars waren: 1-2-3-7-8 combinatie Ton van der Berg en 4-5-6-9-10 J. van de Vijver. De junioren vlogen vanuit Noijon, eveneens Frankrijk, over de 280 kilo meter waren 353 duiven in councours gezet De eerste prijsduif bereikte zijn hoek vierenhalf uur na de los sing, de laatste prijsduif deed er bijna zes uur over. De eerste tien prijswin naars waren: 1. C. de Jon ge, 2. Mooman en Kooy, 3. Th. van Raaij, 4. Breur en Schafer, 5-9 C. Zantboer, 6. Combinatie S. Poort, 7. S. van Pelt, 8. Combinatie Ton van der Berg, 10. J. van de Vijver, 's-Gravenzande De oefenwedstrijd die de 's-Graven* zandse SV en S W gisteravond op het Juliana-sportpark afwerkten was er één van het betere soort. De weinige toeschouwers, het slechte weer zal hier wel debet aan zijn geweest, konden genieten van goed voetbal. Dat de eerste divisie club tenslotte de wedstrijd met een 4-1 overwinning afsloot was voor de Schiedammers leuk mee genomen, belangrijker was dat bij zowel De Sport als SW de combinaties goed vlotten. -■ Trainer Theo Cremers van de 's-Gravenzandse SV: „We heb ben vanavond een bere partij gespeeld. Tegen ploegen die „voetballen" komen wij altijd beter uit de verf dan tegen bikkelaars. Voor de naderende competitie is het belangrijk dat wij vooral ons eigen spelletje blijven spelen. Het spelsysteem dat SVV de komende competitie op de grasmat zal leggen werd gister avond duidelijk. Alle ballen gingen hoog voor de pot rich ting Cor Peitsman- De fors ge bouwde centrumspits weet het leer goed met het hoofd te raken. Drie van de vier doel punten nam hij voor zijn reke ning. Al in de tiende minut was het raak. Uit een dieptepass van laatste man Ruud van Dijk gleed Peitsman de bal in het doel achter keeper Nico van der Meer. 0-1, Verder dan dit ene doelpunt kwam SW niet want de 's- Gravenzandse SV was in die periode zeker niet de mindere van de Schiedammers. Vooral middenvelder Man Veitman maakte het SW erg lastig. De „kleine" was voor en achter en strooide vaak het verrukkelijk^ passes naar zijn voorwaartsen. Jammer was alleen dat dé voorhoede van De Sport nog te weinig stootkracht bezat om het de Schiedamse verdediging werkelijk lastig te maken. In de tweede helft. Jan der» Tuinder was in het veld geko-' men waardoor Jos Zoetmulder Door Ruud Poot naar het middenveld opschoof, een zelfde spelbeeld. Tkvee ge lijkwaardige tegenstanders. Toch weer een treffer voor SW, Via de paal scoorde Cor Peitsman met het hoofd 0-2, Even leek de spanning terug te keren toen Kees Westerhout zich langs John Korver soleer de en goalie Bas van Noortwijk met een schuiver verschalkte. 1-2. Alweer Cor Peitsman en goed acterende Jan den Tuin der bezorgden SW de uiteind elijke 4-1 overwinning. SfhledamA'laardingen De honkballers van VS V1 aard in* gèa sta^n zaterdag voor de o*>eiJijfce taak zich voor de gradatie te behoeden. Wanneer de Vlaardingers het duel in Enschede tegen Tex Town Ti gers verüwen is de degradatie eeS» ie it. Aan de ene kant is dit jammer, omdat het Water weggebied daarmee onnodig zijb enige eersteklasser zou veHiezen- Anderzijds komt het Vlaardingse tea»1* gezien het spej van de laatste weken, het meest in aanmerking voor de degradatie. V-wwirist kunnen de Vlaardin- gers nog, gelijk komen met het Arnsterd&mse Pirates, waarna beslissingswedstrijden zullen moeterruitmaken ^elke ploeg direct moet degraderen naar de tweede klasse, terwijl bij verlies in Enschede het doek valt voor het team van coach Ton Benmngshof Dan 2aJ VS Vlaardingen na een éénjarig verblijf in de eerste klasse de gang terug moeten maken. Schiedam moet na de thuisne derlaag tegen het Delftse Blue Birds de kater zien te verdrij ven in de uitbeurt bij Den Bo sch. Het zal Ton Ebben niet meevallen zijn team weer te motiveren na de povere presta tie van afgelopen zondag. Bo vendien zal Den Bosch het Schiedam niet gemakkelijk maken, want het heeft evenals Schiedam 18 punten vergaard uit 14 wedstrijden. SK Groenoord heeft wederom het voordeel op eigen terrein te kunnen opereren. De Schie dammers ontvangen zondag op het Sportpark Kethel het team van JRC Ducks uit Boxtel, aanvang 14.00 uur. Na de winst van afgelopen week op Blue Birds en Geldrop zijn de Groenoorders, naast stadgenoot Schiedam, op een gedeelde tweede plaats geko men. Ook Den Bosch en Black Lions, allebei met zes punten achterstand op titelfavoriet AJ- ro Jeka uit Breda, bezetten die tweede plaats. Aangezien de competitie in de tweede klasse nog maar vier wedstrijden om vat, ziet het er niet naar uit dat de titel dit seizoen in Schiedam terecht zai komen. Hierdoor kunnen de mannen van coach Ton Fabrie geheel ontspannen het duel aangaan met de tegen standers uit het Brabantse Boxtel. Jilles van Dam blij met de gelijkmaker Vlaardingen „De Hol landiaan heeft een goede ploeg-, en jongens die wil len voetballen", was de eerste opmerking die Ex celsior M-trainer Hans Kos tense maakte na afloop van de wedstrijd om de Klinkenbergbokaal tussen De Hollandiaan en Excel sior M (1—1). De nieuwe trainer van het Maassluise Excelsior vond ook het spel van zijn eigen forma tie redelijk meegevallen. „Het kan natuurlijk beter en er zal ook nog wel het één en ander aan gesleuteld moeten worden, maar na twee trainin gen en dit nu de eerste wed strijd, geef ik de ploeg toch een kleine voldoende. Vooral de tweede helft vonden de jon gens elkaar beter en werd de bal goed rondgespeeld", aldus K os tense. De Vlaardïngers begonnen erg sterk en al in de eerste minuut kreeg René de Vette een niet te missen kans. Hij kon alleen doorgaan omdat de Excelsior- verdediging bleef staan voor buitenspel, maar De Vette schoot net naast de staander. Toen een minuut later ook Ex celsior een uitstekende kans kreeg (Lies Kardol schoot.net over) gingen de ongeveer twee honderd toeschouwers er eens goed voorzitten. De wedstrijd was nog geen rijf minuten Oud toen de eerste treffer van Peter van der Waal door de nerveus optredende Maassluise doelman Gerrit van Rhenen uit het net kon worden gehaald: 1—0. Hierna kregen beide ploegen enkele reële kan sen, maar doelpunten vielen er niet. Na vijfentwintig minuten kwam Dirk Verburg alleen voor Hollandiaan-doelman Bert Groen, maar deze kwam goed op tijd zijn doel uit In laatste instantie werd de bal gered door verdediger Kees Stam. Na een half uur werd Roel de Bruijne (geblesseerd) vervangen door Wout van der Pijl. Excelsior herhaalde wat De Hollandiaan in de vierde mi nuut van de eerste helft bad gedaan. Op aangeven van Ton- nie Vonk kon Jüles van Dam 1—I aantekenen. Excelsior liet daarna de bal beter rond gaan en ook in de achterhoede kwam meer rust, mede door. dat Kostense de matig optre dende doelman Van Rhenen had vervangen door Roeljan Abbas. Ook werden na de rust Eric Scheffers en Wim Klein vervangen door Tonnie Vonk en Gerard Bos. De Maassluise ploeg kreeg vo lop kansen, maar Gerard Bos had niet veel geluk met zijn schoten. Het bleef 1—1 en daar konden beide ploegen content mee zijn. De Holiandiaan-trainer Hans Renirie na afloop: „Beide ploe gen hadden meer conditie dan ik verwacht had. Zoals het er nu voor staat gaat het beter dan vorig seizoen. Wel is Joop Jansen gestopt, maar daarvoor is Henk Boomsma in de plaats gekomen. Schiedam Zaterdag begint PPSC aan de eerste wedstrijd in het oefenprogramma. De zaterdag tweedeklas ser speelt om half drie tegen stadgenoot Her mes DVS in sportpark Harga. Woensdag 9 augustus spelen de Schiedam mers in de Zuidlandse- rie tegen Nieuw Hel voet. De andere wed strijd gaat tussen Zuidland en SHO. Za terdag 12 augustus ko men zowel de win naars als de verliezers tegen elkaar uit. Dinsdag 15 augustus speelt de ploeg van trainer Piet de Wolf de eerste thuiswedstrijd tegen het eerste elftal van SW, de wedstrijd begint om zeven uur. Een dag later, op woensdag 16 augustus, gaat een FPSC-eombi- natie op bezoek bij TSB. Zaterdag 19 au gustus komt het Vlaar dingse VFC op bezoek in Thurlede. Zaterdag 26 augustus gaat de PPSC-seiectie naar Zuid-Beijerland om g daar strijd te leveren tegen ZBVH. De laat ste oefenwedstrijd speelt PPSC weer thuis tegen het C-elftal van het Rotterdamse Excelsior.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4