SPORT Vlaardïngen verdiend eruit ÊmmmmÊÊm SW in slotfase geklopt De Holïandiaan niet weggespeeld jitta»; MAANDAG 21 AUGUSTUS 1978 Noordwijk via 12 zege in volgende ronde WSSÊÊËmÉIÊÊmMSÊm Pim Visser: „Onbegrijpelijk" Feyenoord-Fortmia uitgesteld VD/SCAVWa door Emife Schelvis Vlaardingen Met ge bogen hoofd verlieten de FC Vlaardïngenspelers bet veld. De reden was het onverwachte verlies tegen, het op papier zwakher geachte, Noord- wijk. Slechts gedurende tien minuten - vlak na rust - konden de VLaar- dingers de Noordhollan- ders in moeilijkheden brengen. In die fase te kende Wim Tijl, na de vroeg opgelopen achter stand, ook voor de ge lijkmaker. Al direct in de beginfase lieten de Noordwijkers merken dat ze niet alleen naar Vlaardingen waren afgereisd om slechts een afgang te voorkomen. Integen deel, de gevaarlijke spits Ruud Breuring gaf met twee gevaar lijke schoten gelijk al blijk van de offensieve bedoelingen waarmee Noordwijk gekomen was. En na een kwartier spelen namen de amateurs zelfs een voorsprong. John van Dijk te kende, na een knappe combi natie met Jan-Willem Bogers, dé grote man van Noordwijk, en Ruur Breuring met een fraai 20-meter schot vcoor die treffer: 01, Het enige wat Vlaardingen hier tegenover kon stellen waren aanvallende acties van Danny Molendijk en Wim Koever mans, die zijn inzet tot twee maal toe gestopt zag door de uitstekende Noordwijk-kecper Dick Dortrnundt Inmiddels had Jan-Willem Bogers de stand op 0—2 gebracht, maar deze treffer werd, op advies van de grensrechter, door scheidsrechter Bosman afge keurd, Ook Ruud Breuring was dicht bij een doelpunt De eer ste maal weerhield Peter Eike- lenboom de Noordwijkspits en in tweede instantie stond de paal het succes in de weg. Tn de tweede helft begon Vlaardingen sterk aanvallen. Met René Duyster in de plaats van Frans Stans werd de Noordwijk-defensie onder druk gezet. Nadat Bep de Rui ter (uit een vrije trap) en Jan Lobman vergeefs hadden ge probeerd keeper Dordmundt te verrassen, was het na ruim tien minuten spelen toch ineens raak. Een vrije trap van Ted Hessling, die wat onwen nig de plaats van Cees Zwam- born (zaterdagochtend naar Ajax overgegaan) innam, be landde tegen de paal. De te rugspringende bal was een prooi voor Wim Tijl, die Dord mundt dit keer geen schijn van kans gaf: 1—1. Na deze korte stormloop her vond Noordwijk zich. Ted Hes sling moest na de korte pressie periode zelf een bal van de doellijn halen en de zaterdag- amateurs bleven hierna drei gen. Maar er was wel een blun- Danny Molendijk wordt neergelegd door Tio. De verschrikte toeschouwers zijn Karsten en Stans. der van Mitrovic voor nodig om de Noordholianders ander maal aan een voorsprong te helpen. Ruud Breuring profi teerde bekwaam van de mis stap: 12. Hierna kregen de Vïaardingcrs een unieke moge lijkheid om alsnog een verlen ging uit het vuur te slepen. Scheidsrechter Bosman be strafte Noordwijk-verdediger Frans van der Veen, die Danny Molendijk aanviel, met een strafschop. Ted Hessling faalde echter van elf meter. Na de gemiste penalty ver dween het laatste beetje zelf vertrouwen bij FC Vlaardin gen, dat nog geluk had dat Noordwijk in de slotfase drie goede kansen, om het verschil nog groter te maken, liet lig gen. „Een volkomen verdiende ze ge", sprak trainer Theo Lase- roms dan ook na afloop. „We hadden het in die eerste tien minuten na rust kunnen beslis sen, maar we gaven het uit handen. Daarna heeft Noord wijk het karwei goed afge maakt", aldus Laseroms, voor wie het te hopen valt, dat ziin defensie, die nu niet bijster im poneerde, woensdag tegen Tel star beter acteert Zo niet, dan moet er andermaal voor een thuisnederlaag worden ge vreesd. o Wim Koevermans reikt hoger dan de Noordwijkverdediging. Zonder succes overi gens. Schiedam Het zag er alle- maal zo mooi uit Met nog slechts tien minuten te spelen had SW, middels Or Pcits- man een 1—0 voorsprong geno men en niets leek de Schie dammers die gedurende de ge hele tweede helft overheer sten, een verder bekcravon- tuur in de weg te staan. Alleen Heracles-spits Ron van Ooste- rom dacht er anders over. De van FC Twente overgekomen aanvaller had nog twee gave doelpunten in petto voor de SW-aanhang, die lijdzaam moest toezien dat de Almelose ploeg alsnog aan het langste eind trok. „Onbegrijpelijk, dat mag je toch nooit meer uit handen geven", was dan ook de reactie van de verbijsterde trainer Pim Visser. In de eerste helft hielden de twee ploegen elkaar aardig in evenwicht, Alleende SW-de- fensie had nogal wat overtre dingen nodig om de snelle Al- meloërs af te stoppen. Hera- cles-aanvoerder Kalle Oranen toonde zich bij de hierdoor ont stane vrije trappen weinig be heerst, zodat het toch nauwe lijks echt gevaar opleverde. Een grotere tegenvaller voor Heracles was al na tien minu ten, het uitvallen van rechter spits Rob Poell, die naar later bleek zijn pols heeft gebroken. SW stelde als antwoord op de HeraJes-aanvallen, acties van Cor Peifsman (voorlangs) en Cock de Zwart, die na een solo over knalde, tegenover. Ook Wim de Haan probeerde het vlak voor rust nog even, maar zijn vrije trap ging net naast. Na de pauze ontwikkelde SW een veel hoger tempo dan voor de rust. Het gevolg hiervan was dat de Almelose defensie sterk onder druk kwam te staan. Na vijf minuten in de tweede helft kregen Cor Huigen en Cor Pe its man de gelegenheid om van dichtbij uit te halen. De bal verdween na de schermut selingen echter naast in plaats van in het doel. Hierna waren er kansen voor Wim Mulder, wiens kopbal net niet genoeg snelheid had en andermaal Cor Huigen, maar deze vond de op dat moment heersende Mark de Clerck op zijn weg. Wissel Trainer Pim Visser vond het inmiddels tijd voor een wissel. Wim Mulder, last van een maag bles sure, werd vervangen door Bart Kreft. Deze wissel leverde al direct rendement door Emile Schelvis op, want het accent van de aanval werd nu meer op de linkerkant gelegd, waardoor er wat meer ruimte aan de rech terkant ontstond. Zo kon Cock de Zwart een knappe voorzet afgeven die in eerste instantie een prooi leek voor Mark de Clerck. Maar de keeper, die toch sterk zijn doel had schoon gehouden, liet de bal door zijn handen glippen, waardoor Cor Peitsman SVV naar 1—0 kon koppen. Onmiddellijk hierna dienden de mogelijkheden op een uitbreiding van de ver diende voorsprong zich aan. Aad van der Vlist en Wim de Haan waren echter niet in I -v i' e Aad van der Vlist probeert tevergeefs de Heracles-defensie te verrassen. staat hun schoten de juiste richting mee te geven. De inleiding van de laatste vijf dramatische minuten werd gevormd door een, aan Heracles, onthouden straf schop. De, wat warrig leidende, scheidsrechter Jonker wilde van geen penalty weten. Dit wekte bij de ploeg uit de Ach terhoek nogal wat wrevel op. Het ongenoegen werd wel spor tief aangevochten, want Hera cles besloot tot een laatste en succesvolle krachtsin spanning. Eerst speelde Ron van Oosterom, vrije verdediger Dick Hoogmoed uit, om vervol gens ook Bas van Noortwijk kansloos te laten: 11. Pim Visser over dat moment „Die goal was een rechtstreeks gevolg van het domme instap pen van Rinus Steenbergen. Hierdoor kwam die snelle van Oosterom in een goede positie. die hij dan ook knap uitbuitte". Na de gelijkmaker zorgde de zelfde Van Oosterom ervoor dat de toeschouwers een ver lenging bespaard bleef. De snelle spits knalde vlak voor tijd Heracles naar de volgende ronde: 1—2. o Cor Peitsman ook dit keer weer gevaarlijk met het hoofd Vlaardingen De Holland- iaan was in het bekerduel tegen eersteklasser De Mus- schen zeker niet de mindere van de Rotterdammers. De 1-2 nederlaag was dan ook teleurstellend voor trainer Hans Renirie. "Als je wegge speeld wordt, heb je natuur lijk vrede met zo'n uitslag. Maar dat was zeker niet het geval. We waren met name in de tweede helft sterker en dan is het zonde te verlie zen", was de reactie van de Vlaardingse oefenmcester. De Ho 11 an dia an begon de tweede helft met een 0-1 ach- terstand. De druk van de Vlaardingse ploeg resulteerde na een kwartier in de verdien de gelijkmaker. Rob Maat ging diep en zijn trekbal werd, voordat de bal grond had geraakt, loeihard door Henk Boomsma ingeknald. De routine van De Musschen betekende toch een Rotter damse zege. Ben Floridas, hij speelde in de achterhoede, werd door twee aanvallers in het nauw gebracht. Het lukte Floridas niet ook de tweede tegenstander te passeren, het geen zeven minuten voor het einde 1-2 betekende. VFC Rotterdam Omdat het eer ste team van VFC op zater- dag geoefend had tegen PPSC, mocht in de bekerwed strijd tegen vierdeklasser Zuiderster het tweede elftal het werk opknappen. Alleen Hans Jansen draafde in de tweede helft tegen PPSC op, waarvan hij zeker geen nade lige gevolgen had overgehou den. Hij scoorde vier van de zes Vlaardingse doelpunten. VFC-trainer Wolter Bos na de gemakkelijke 0-6 zege: "Je gaat je afvragen of de tegen standers zo zwak zijn, of dat wij zo sterk zijn". Zuiderster gaf in de eerste helft nog aardig partij- VFC kwam via Hans Jansen op een 0-1 voorsprong bij rust- Hij schoot een van de lat terugspringende bal (kopbal van Gerrit Zeilstra) beheerst in. Na rust nam Mario Ver kerk de plaats in van John van Rees. Verkerk vergrootte al in de eerste minuut van zijn optreden de marge. De conditie en organisatie bij Zuiderster was na deze tref fer zoek. Hans Jansen (drie keer) en Peter Bekhoven zorgden voor de 0-6 eind stand. Ursus Rotterdam Ursus heeft het grootste gedeelte van de be kerwedstrijd tegen SIOD een overwicht gehad cn kreeg de beste kansen. De Schiedam mers kwamen door foutjes in de verdediging toch niet ver der dan een 2-2 gelijkspel. Ursus opende na twintig mi nuten de score, toen een ver re uittrap van doelman Ben flakker de van Hennes DVS gekomen Anton van Qers be reikte. Van Oers versierde een hoek schop, die hij zelf nam. Na een overstapje van Wil Scheepbouwer kon Kenk Ver- wey makkelijk doelpunten. Voor de rust kwam SIOD op gelijke voet na treuzelen in de Schiedamse achterhoede. 2n de tweede helft resulteerde nonchalance in de defensie zelfs tot een 2-1 achterstand, die pas vijf minuien voor het einde via een strafschop ge lijk getrokken werd. Anton van Oers werd door oen Rot terdammer neergelegd en de ingevallen Sjaak Nieuwstra- ten benutte de elf-meter-trap. Martini! Rotterdam Martinit maak te korte metten met vierde klasser Eureka: 1-8. Ondanks een hard begin van de Rot terdammers kwam de ploeg van Joop Schop al in de tien de minuut op 0-1. Derechtsb- enige Ruud Quadt maakte een handige schijnbeweging, waarna hij met zijn linker been scoorde. Met het doel punt van Kees Hoogwerf, hij omzeilde met een solo de Rotterdamse buitenspelval, was de weerstand van Eure ka gebroken. Ruud Quadt zorgde weer met het "zwak ke" been voor een ruime rust- marge: 6-3. Na de thee was het feest voor de Schiedam mers Ed Slavenburg en Ruud Quadt voerden de score tot 0-5 op, waarna Eureka de eer redde. Wim Wiegman (twee keer) en Ruud van der Horst (strafschop) zorgden voor de 1-S eindzege in het bekerduel. VDL Maassluis Ondanks het trainingsweekend in Zeist (van vrijdag tot zondagoch tend) bleek VDL conditioneel toch op gelijke voet met be ker-opponent Transvalia. VDL speelde makkelijk en creëerde veel kansen, hetgeen In een verdiende 3-1 overwin ning resulteerde. Transvalia kon aanvallend geen vuist maken. Slechts drie keer kwamen Rotterdamse aan vallers dicht voor het doel van Cees van Eyk, die van korte afstand ingeschoten ballen onschadelijk maakte. Toch nam Transvalia de lei ding. Een misverstand tussen Jochem Rxedïjk en Cees van Eijk leidde tot een "treffer" in eigen doel. Transvalia volg de het slechte voorbeeld van de Maassluise ploeg, wat de gelijkmaker betekende. Een pass over veertig meter van rechtsvoor Peter van der Burg bracht Charles Ebeling vrij voor de Rotterdamse doelman, hetgeen een 2*1 ruststand betekende. Na rast rondde Jan van Ajtc-na een goede combinatie af: 3-1. Spetters van Charles Ebeling en Marcel van der Vaart raakten het houtwerk. Excelsior720 Schiedam ExcelstoriSO had weinig moeite met tegenstan der Bloemhof, hetgeen een ruime (4-6) bekeroverwinning voor de Schiedammers ople verde. Frcd Clarijs was de meest productieve man bij Excelsior. Al in de tweede minuut van de ontmoeting maakte de aanvaller de bal afhandig van de opkomende BJoemhof-linksachtcr. Alleen voor de Rotterdamse doel- man kende hij geen probleem meer: 1-0. Na een kwartier was het weer raak. Peter van der Hoeven legde de bal op het hoofd van Clarijs. De bal verdween in de hou-k. Nog voor rust lan ceerde Eric Gudde de opko mende Frank Vr'ou terse, die voor een comfortabele rust stand zorgde. In de tweede helft beperkte Bloemhof zich tot verdedigen. Pas tien minu ten voor het einde van de wedstrijd bepaalde weer Cla rijs de eindstand van 4-0 na een pass van John Kloppers. SFC Vlaardingen Het gepromo veerde SFC zette in het ccr- >te half uur RKWIK met op- touwend spel onder druk, hetgeen echter niet tot Schie damse treffers leidde. RKWIK ontworstelde zich in het laatste kwartier van de eerste helft aan de greep van de Schiedammers. Een mis verstand in de Schiedamse verdediging bij een voorzet van rechts door Leo Janse hielp Koos Post het enige doelpunt van dc ontmoeting te scoren. Met een kapbewe ging speelde hij zich vrij en schoot beheerst in: 1-0. RKWIK begon na rust sterk met snelle aanvallen via de vleugels. Na een kwartier spe len liet het Vlaardingse mid denveld echter te veel gaten vallen. SFC profiteerde van de ruimte. Het resulteerde echter niet in doelpunten, zo dat de eindstand 1-0 bleef. Slechts ten schot op de paal was de Schiedamse "belo ning" in het bekerduel. Ilcrmej» Schiedam Teun Komaat zette Hermes DVS in het be kerduel legen Ilock van Hol land na een kwartier op een voorsprong van 1-0. Hij be nutte een strafschop, die in een onoverzichtelijke situatie wegens "hands" gegeven werd. Aan beide kanten wer den daarna "uitgespeelde" kansen niet verzilverd. Na rust was het feller spelende De Hoek dicht bij de gelijk maker, Tino Huiskens plukte het door laatste man Dik Schaap van richting veran derde schot sierlijk uit de bovenhoek. Een kwartier voor tijd verdween een fraai schot van Frans Bouman in de linkerbovenhoek, hetgeen de eindstand 2-0 bracht. Rob van Vooren viel geblesseerd uit en werd vervangen door Willem Lagrand. Vlaardingen De bekerwed strijd tussen Feyenoord (amateurs) en Fortuna, die gisteren zou worden ge speeld, Is verplaatst naar dinsdagavond 5 september. De ploeg uit Rotterdam-Zuid had toernooi verplichtingen in de Lcidse Afdeling,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3